Reik naar het onuitsprekelijke Licht

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juni 2013 Novosibirsk, Rusland

Nu, mijn geliefden, hoewel het niet de taak van een aartsengel is om zich bezig te houden met hoe jij slaagt voor de test, ben ik de Archeia Moeder Maria en dus kom ik de Omegastuwkracht toevoegen. Niet dat ik nu de intentie hebben om nog een lering te geven naast de anderen die wij al hebben gegeven, maar ik wil deze conferentie alleen maar verzegelen, het licht  van de geascendeerde meesters dat uitgegeven is verzegelen, het licht in jullie hart verzegelen en ook onze dankbaarheid en onze onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking brengen.

Wij hopen dat jullie, met deze conferentie, en zelfs degenen die deze dictaten lezen of horen, in ieder geval een glimp opvangen van wat Nicholas het onuitsprekelijke licht heeft genoemd. Het onuitsprekelijke licht en de liefde die wij zijn, die wij voor jullie voelen, en die wij door jullie heen laten stromen op elk moment van iedere dag. Alles wat jij hoeft te doen, is die ontvangen.

Het is waardevol om na te denken over de Wet van Vrije Wil. Wij zijn de geascendeerde meesters, de aartsengelen, de Elohim en de chohans. Wij hebben ervoor gekozen met planeet aarde te werken. Er is een bijna oneindige kosmos waar wij heen hadden kunnen gaan om onze diensten daar te verlenen, maar wij hebben ervoor gekozen op bij de aarde te blijven. Wij doen waarvoor wij gekozen hebben, licht geven aan de mensheid.

Jouw kant van het verhaal is dat jij moet beslissen of wij jou licht geven of het inhouden, want wij hebben er al voor gekozen om het te geven. Jouw enige keus, jouw enige optie is: Wil je het ontvangen, wil je het accepteren, of negeer je het, of wijs je het af? Dat is de keuze, maar hoe kun jij die keus maken als je het licht niet op een manier hebt kunnen ervaren die jouw bewuste geest momenteel kan bevatten? Dat is niet de de enige bedoeling van transcendente kunst of muziek; het is de bedoeling om het transcendente Levende Woord te brengen dat jullie een dictaat noemen.

Dus laat mij duidelijk maken dat Kim Michaels de Mantel van Boodschapper van de Grote Witte Broederschap heeft. Hij is niet iemand die veel aandacht vraagt of zichzelf als een gezaghebbende wil voordoen, maar dit moet op dit moment op het fysieke vlak gezegd worden. Dus, met mijn grote liefde en zonder veel omhaal, verzegel ik jullie en ik verzegel deze conferentie in mijn oneindige, onvoorwaardelijke hart.