Een monumentale Doorbraak voor Rusland

ONDERWERPEN: De stadia van licht oproepen – Wees je bewust van de reactie op jullie inspanningen – Jullie hebben voor een doorbraak voor Rusland gezorgd

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN Michaël, de Aartsengel BEN IK, ik ben Aartsengel Michaël.

Michaël Aartsengel, met jouw vlam zo blauw,
Is er geen nacht meer, er is alleen jou.

Denk eens na over deze schijnbaar eenvoudige uitspraak als openingszin van mijn decreet. Denk erover na, want ik wil jullie het concept geven dat er stadia op het pad zijn met betrekking tot het oproepen van het licht van een aartsengel.

De stadia van licht oproepen
Je begint natuurlijk met het bewustzijn dat je hebt wanneer je het pad ontdekt, en je beziet mij als een wezen daarboven. In zekere zin ben ik daarboven jou in vibratie want hoe kun jij – met het lagere bewustzijn en het filter van de dagelijkse denkgeest – de vibratie van een aartsengel begrijpen? Dat kun je niet, niemand kan dat, er wordt van niemand verwacht dat hij dit doet en daardoor is het helemaal goed dat jullie onze decreten geven, terwijl je visualiseert dat ik ‘daarboven’ ben en je het decreet gebruikt om naar daarboven te reiken en het licht op te roepen dat van boven afdaalt.

Maar dit is slechts een stadium. Is het jullie opgevallen dat Moeder Maria er gisteren een diepgaand concept in heeft laten sluipen dat er een aantal onder jullie zijn die op het punt zijn dat jullie zelfs door een gesproken invocatie uit de innerlijke gemeenschap in je hart worden gehaald? Geef het toe als je dit niveau hebt. Doe een stap achteruit, geef niet zoveel decreten en invocaties, maar vergeet die ook niet helemaal. Neem de tijd om naar binnen te gaan, in jouw hart te mediteren, maar laat de hoogmoed van jullie ego niet redeneren dat je nu boven het opzeggen van decreten en invocaties staat. Wat heeft Saint Germain jullie gisteren verteld? Er komt een moment dat je naar het Boeddhabewustzijn kunt gaan, omdat je niet meer op iets van de wereld reageert. Dan kun je vanuit de stilte handelen en dit kan hetzelfde werken als decreten en invocaties.

Je denkt misschien dat een decreet en een invocatie opzeggen een uitgaande handeling is en dat het jouw aandacht uit de stilte in je hart weghaalt. Maar je kunt leren om die stilte tot uitdrukking te brengen door de uitgaande handeling en dan zullen jullie decreten en invocaties zelfs nog krachtiger zijn. Ja, de invocaties zijn een manier om licht van boven op te roepen, maar ze kunnen ook worden gebruikt om het licht van binnen tot uitdrukking te brengen. Je ziet mij niet ‘daarboven’, je ziet niet dat je licht oproept dat naar beneden komt. In plaats daarvan zie je mij in jou. Je beseft dat ik Michaël, de Aartsengel, boven jou sta en mijn vleugels strekken zich naar boven uit en jij verbindt je met mij in jouw hart. Dan laat je het decreet vanuit de stilte van je hart stromen en dat is een veel krachtiger handeling dan wanneer je mij ‘daarboven’ visualiseert.

Er zijn een aantal onder jullie die aan deze stap toe zijn. Er zijn een aantal die er niet helemaal klaar voor zijn, maar die eraan toe kunnen komen door over het verschil na te denken en misschien even een pauze in te lassen en niet zoveel decreten en invocaties meer op te zeggen, maar in plaats daarvan naar binnen te gaan en je daar op concentreren. Dit is natuurlijk maar een deel van mijn boodschap.

Wees je bewust van de reactie op jullie inspanningen
Ik wil jullie er ook graag bewust van maken dat wanneer je een conferentie als deze houdt, je een doorbraak, in jouw persoonlijke leven, in jouw persoonlijke energieveld, maar ook in het collectieve veld verricht. Jullie slaan letterlijk een gat in de verharde korst die op lava lijkt in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Jullie slaan er een gat in, zodat het licht vrijer naar het materiële rijk en de andere rijken kan stromen. Maar wanneer je dat doet, kun je niet verwachten dat de krachten die het licht tegenwerken in die andere rijken daar blij mee zijn, want zij zijn er niet blij mee.

Als je kon zien wat ik zie met de visie van een Aartsengel, zou je zien dat de demonen in de hel nu op dit moment huilen, huilen als jankende wolven of zelfs nog erger dan jij je zelfs maar kunt voorstellen op het fysieke vlak. Zij zijn buitengewoon boos, zij zijn zo boos, dat ik wel durf te zeggen dat de duistere krachten die Moeder Rusland in hun macht hebben, nog nooit zo boos zijn geweest als nu. Ik zeg dit niet om je bang te maken. Onthoud dat wij hebben gezegd dat zij geen macht over jou hebben, behalve de toegang die jij hen verleent. Ik zeg dit om je ervan bewust te maken dat er wel oproepen moeten worden gedaan voor bescherming en je met mijn hart te verbinden en mij te vragen om mijn Aanwezigheid boven jullie te plaatsen.

Michaël Aartsengel, met jouw vlam zo blauw,
Is er geen nacht meer, er is alleen jou.

Wanneer jij je zo kunt concentreren dat ik alleen maar in jouw aura kan zijn, is dat jouw allergrootste bescherming. Ik vraag jullie dat te doen als jullie deze conferentie verlaten, ik vraag jullie je ervan bewust te zijn, wanneer jullie naar je normale leven terugkeren, dat er misschien mensen zijn die in staat zijn om als gereedschap voor de duistere krachten te worden gebruikt om jullie uit je harmonie te halen en jouw licht op te souperen.

Wees je bewust van boosheid, wees je bewust van angst, wees je bewust van twijfel; wees je zelfs bewust van geïrriteerdheid. Probeer in harmonie te blijven, probeer de vrede te bewaren. Ik wil je eraan herinneren dat er veel situaties zijn waarin iemand je van iets kan beschuldigen, maar er staat niet in de wetten van God dat jij erop moet reageren. Het is helemaal goed als jij je mond dicht houdt.

Wanneer je voelt dat de energie in jouw solar plexus of ander chakra’s wordt gestimuleerd, monitor dan je energie en stel je voor dat één van mijn engelen naast jou staat, klaar om jouw mond te sluiten, als jij dat maar accepteert. Accepteer het dan en houd je mond. Zeg helemaal niets tegen de ander.

Stap dan opzij, kom bij en later kun je misschien die andere persoon zonder agitatie op een heel rechtstreekse manier aanspreken, alsof er niets gebeurd is en alsof er niets aan de hand is. Alles is zoals het moet zijn. Verdedig je niet, beschuldig niet, ga niet in je gewoonlijke patroon van uitwisseling dat je misschien met de mensen om je heen hebt. Zeg gewoon niets tot je kalm bent en in vrede en spreek dan alsof alles volkomen normaal is.

Jullie hebben voor een doorbraak voor Rusland gezorgd
Wij, de geascendeerde meesters, wij, de engelen en aartsengelen, zijn heel erg blij en tevreden met dit evenement en de manier waarop jullie allemaal willen transcenderen. Denk je dat het al in de sterren stond dat er van te voren een bepaald aantal dictaten zou worden gegeven? Nee, mijn geliefden.

Het is allemaal een kwestie van jullie bereidheid om de open deur te zijn om het licht van God op deze planeet te verspreiden, jullie bereidheid om de harmonie en jullie focus te bewaren. Er hadden maar de helft van de dictaten kunnen zijn die er zijn gegeven, maar jullie zijn de open deur geweest voor het aantal dat naar buiten is gebracht. Niet dat het aantal er toe doet; wij spelen niet met getallen, maar wij willen jullie laten weten dat er voor elke conferentie die wij houden een hoog en laag potentieel is en jullie hebben beslist het hoge op deze conferentie behaald.

Dit zou je moeten weten en dan moet jij je eigen demonen van hoogmoed nog onder ogen komen en zien wat zij jou aandoen. Dat is natuurlijk niet mijn zorg, want mij zorg is dat ik jullie de test geef, want dat is de taak van een Aartsengel. Hoe jij met die test omgaat, is de zorg van de Chohans. Ik, de Aartsengel, heb eenvoudig het licht geleverd, de test geleverd en dan vertrek ik weer en het ligt aan jullie wat je ermee doet.

En dus vertrek ik op die toon, ik ga naar boven, ik ga verder naar de oneindige rijken van licht! Licht! Licht! Licht!