Met de Ogen van een transcendente Kunstenaar zien

ONDERWERPEN: Wat als de revolutie niet had plaatsgevonden? – Informatievergiftiging – Hoe de machtselite informatie gebruikt – Mensen die de leringen van de geascendeerde meesters in diskrediet brengen – Kunst kijkt verder dan de lineaire geest – De kunstenaar in jou bevrijden

Geascendeerde Meester Nicholas Roerich, 16 juni – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Nicholas Roerich
Ik kom op de vleugels van de muziek die jullie net gehoord hebben, muziek die een transcendente eigenschap heeft. Niet alleen roert de muziek iets in je hart aan, maar de stem van de zanger is ook in staat om die transcendente eigenschap te dragen die spiritueel licht is. De menselijke stem heeft een verbazingwekkende capaciteit om licht te dragen. Die heeft trouwens ook een verbazingwekkende capaciteit om duisternis te dragen. Maar laten wij, zoals ik in mijn laatste incarnatie was, de kunstenaar zijn die zich richt op schoonheid, maar niet de lelijkheid negeerde of ontkende, maar niettemin mijn leven wijden aan het tonen van de transcendente schoonheid.

Als je naar de duizenden schilderijen die ik heb nagelaten, kijkt, zou jij je kunnen afvragen: “Wat wilde die oude Nicholas overbrengen?” ik probeerde de transcendente schoonheid van spiritueel licht over te brengen. Waarom heb ik tempera gekozen in plaats van olie? Omdat dit het vermogen heeft om in die lichtere tinten te worden gemixt, die delicate tinten van kleuren die het dichtst erbij kunnen komen om in kleur uit te vergroten, wat het fysieke oog kan zien, de transcendente schoonheid van spiritueel licht.

Wat als de revolutie niet had plaatsgevonden?
Je weet misschien door zelfs een korte bestudering van mijn levensgeschiedenis en dat laatste leven, dat ik in Rusland werd geboren maar moest vluchten en maar ternauwernood aan gevangenneming ontsnapte, in de gevangenis zou worden gezet en waarschijnlijk gedood. Wat een verdriet was het voor Helena en mij dat wij Rusland moesten verlaten, want wij zagen maar al te duidelijk wat er ging gebeuren. Wij zagen wel, dat ondanks de onvolkomenheden van het tsaristische systeem van regeren en het onvermogen van de huidige tsaar om met de noodzakelijke veranderingen mee te doen, welke veranderingen eraan zaten te komen. Zeker niet zo snel als sommigen wel hadden gewild, niet zo snel als wij wel hadden gewild, maar de veranderingen kwamen eraan.

Je zou wel een poosje de Russische geschiedenis kunnen bestuderen, als jij daar in geïnteresseerd bent, van de decennia voor de revolutie en de decennia daarna. Vraag je eens af wat er zou zijn gebeurd als de revolutie niet had plaatsgevonden en als de evolutionaire veranderingen die zich al voor de revolutie hadden ingezet, in hun totaliteit hadden kunnen uitgroeien. Wat had er met Rusland, de Russische cultuur, de Russische denkwijze, de Russische kunst, muziek, zelfs de economie, kunnen gebeuren? Wat zou er gebeurd zijn?

Willen jullie een visuele illustratie van wat er gebeurd zou zijn? Ga dan naar de kunstmusea die de kunst tentoonstellen van de communistische periode. Kijk eens naar die enorme doeken met bombastische presentaties van de glorie van het leger en de militaire macht, van slagvelden, van de zogenaamde glorie van een werkbij in het systeem. Kijk ernaar, kijk naar de gezichten van de mensen, kijk naar de vormen, de lijnen en hoe die getekend zijn. Kijk naar de kleuren, kijk heel lang naar de kleuren. Als je dit in je hebt opgenomen, ga dan naar een museum of pak een boek en kijk naar mijn schilderijen, kijk naar de kleuren, kijk naar de vormen, maar kijk dan nog eens goed naar de kleuren. Voel dan het verschil in jouw hart van wat communistische kunst in jouw hart teweegbrengt vergeleken met de sensatie die je krijgt als je op mijn schilderijen mediteert. Dit zal je een indruk geven van wat er in Rusland was gebeurd als de Oktoberrevolutie niet had plaatsgevonden.

Je kunt wel hoesten (iemand hoestte), want het is moeilijk om zelfs hier maar over na te denken zonder je gevoelens te uiten. Ik, heb net als veel andere geascendeerde meesters, de Christusvisie voor het Russische volk. Ik zie de schoonheid die het potentieel is voor het Russische volk, voor de cultuur, voor de kunst, voor de regering, voor de manier waarop de mensen elkaar behandelen. Ik zie het potentieel, ik zie hoe het verdrukt werd en nog steeds niet hersteld is in sommige gebieden in hoe het er voor de revolutie uitzag. Hoewel het in andere gebieden al begonnen is te herstellen, maar kijk nog eens verder dan hoe het voor de revolutie was. Maar er is geen enkel gebied in de Russische samenleving waar het al weer op het niveau is van voor de revolutie.

Dit is iets wat ik op het fysieke vlak wil uitspreken, want het lag zwaar op mijn hart in mijn laatste leven en hoewel een geascendeerde meester geen menselijke emoties voelt, kunnen wij wel naar de aarde kijken en de emoties voelen die de mensen hebben, wij kunnen in contact komen met die emoties. Wij verdrinken er niet zoals veel mensen, en zoals wij deden toen wij geïncarneerd waren, maar door ons ermee te verbinden, krijgen wij een belangrijk gevoel van wat jullie doormaken en wij hopen ook dat wij op jullie kunnen overbrengen dat wij weten hoe jullie je voelen.

Wij geven jullie niet de schuld of veroordelen jullie niet vanwege bepaalde gevoelens. Wij erkennen de moeilijkheid om fysiek geïncarneerd te zijn, of dat nu in Rusland is of in de meeste andere naties. Wij erkennen hoe moeilijk het is om die beproevingen mee te maken in de moderne wereld, die in vele opzichten veel complexer is dan toen ik geïncarneerd was, toen de wereld in bepaalde opzichten eenvoudiger was, meer in vakjes opgedeeld.

Informatievergiftiging
Beseffen jullie wel dat toen Helena en ik in Amerika woonden en ernaar streefden om leringen van El Morya te brengen, dat Guy en Edna Ballard ook boodschappers van Saint Germain waren? Beseffen jullie wel dat wij nooit contact met elkaar hadden, wij hadden nog nooit van elkaar gehoord; zo erg was het leven in vakjes verdeeld in die tijd. Tegenwoordig is er zo’n explosie aan informatie, die op jullie geest inwerkt dat er letterlijk mensen op deze wereld bestaan die lijden aan iets wat je als een nieuwe ziekte kunt beschouwen: informatievergiftiging.

Wanneer ik over mijn gemoedsgesteldheid nadenk in mijn laatste incarnatie, zie ik duidelijk dat ik om mijn missie om kunst te maken, uit te voeren, bepaalde ideeën naar buiten te brengen, bepaalde leringen te brengen, mijn geest heel nauwgezet op mijn taak, mijn goddelijke plan, moest richten. Nu weet ik dat het bewustzijn gestegen is en veel van jullie zijn in staat om meer informatie op te nemen dan ik zoveel jaar geleden, dat het wel eeuwen geleden lijkt. Wanneer je de hoeveelheid informatie die de gemiddelde persoon bijna een eeuw geleden opnam, vergelijkt met de gemiddelde persoon tegenwoordig, is dat een enorm verschil.

Veel van jullie kunnen omgaan met veel informatie. Maar ik vraag jullie toch eens om erover na te denken dat het misschien nodig is, wanneer jullie wat volwassener op het pad worden, een poging te doen om je meer te richten op wat jij als je goddelijke plan begint te zien en opzettelijk te weigeren om wat van die informatie op te nemen waar jullie zo aan gewend zijn, waardoor je bijna denkt dat je er niet zonder kunt.

Je weet dat er afgelegen gebieden op de wereld zijn die het prima redden zonder dat zij daar weten wat er hier is gebeurd. De mensen aan de andere kant van de planeet zouden waarschijnlijk gewoon doorgaan, zelfs als jij niet wist wat zij deden. Ik zeg niet dat jullie je geest moeten afsluiten, maar ik zeg dat het in de moderne wereld nodig is om op je hoede te zijn wat betreft wat je in feite kunt opnemen.

Hoe de machtselite informatie gebruikt
Ik hoop dat jullie beseffen dat als je een aantal eeuwen teruggaat, de machtselite in die tijd probeerde de mensen in hun macht te houden door de informatie te beheersen waar zij toegang tot hadden. Kijk eens hoe de katholieke kerk zelfs eeuwenlang alle boeken heeft verbrand van de Griekse filosofen, die niet wilde dat de Bijbel in andere talen werd vertaald dan het Latijn en de informatie die de mensen kregen, onder controle hadden. Kijk eens naar hoe zij de wetenschappelijke informatie probeerden te onderdrukken toen die gepubliceerd werd. Realiseer je dan eens dat de machtselite tot het moderne tijdperk er op de wereld alles aan deed om informatie te onderdrukken. Maar in de moderne tijd, vooral met de opkomst van het internet werd het hen wel duidelijk dat het niet meer mogelijk was informatie te onderdrukken.

Daarna hebben ze het tegenovergestelde gedaan, in feite alles eraan doen om niet alleen meer informatie uit te geven, zodat je aan meer informatie wordt blootgesteld dan je aankan, maar opzettelijk informatie te verstrekken die het element twijfel in je geest probeert te zaaien. Want voor alles wat je gelooft, zijn er wel twee of drie dingen die je zeggen dat wat jij gelooft fout is. Als je hier te veel aandacht aan schenkt, komt het misschien zover dat je niet meer weet wat je moet geloven. Natuurlijk vragen wij, de geascendeerde meesters, niet van jullie om niets te geloven, maar het licht te ervaren. Maar begrijpen jullie mijn punt.

Het internet is zowel een bron van informatie als verkeerde informatie geworden. In vroeger tijden was het een kwestie van dat je alleen toegang had tot heel beperkte informatie, maar nu is er zoveel dat het probleem niet zozeer is of je een ware lering kan vinden, maar dat je in feite alle onware leringen en beweringen eruit moet filteren.

Beseffen jullie dat er duistere krachten in het astrale rijk zijn die de informatie die wij uitgeven, proberen tegen te gaan en te vernietigen die wij, de geascendeerde meesters, de laatste eeuw hebben uitgebracht? Zij werken door mensen die geïncarneerd zijn, die hun geest en hart hiervoor geopend hebben, die hun geest hebben laten overnemen door de duistere krachten die vaak door hen heen schrijven of spreken. Zij hebben er alles aan gedaan wat zij maar konden om de geascendeerde meesters, boodschappers van de geascendeerde meesters, specifieke leringen die wij hebben uitgebracht, in diskrediet te brengen,

In mijn leven ben ik belachelijk gemaakt, maar ik heb ook gezien hoe de leringen sindsdien belachelijk worden gemaakt. Dat gold ook voor iedereen die boodschapper van de geascendeerde meesters was, want dat hoort bij de taak, zou je kunnen zeggen. Maar als studenten van de geascendeerde meesters vraag ik jullie om je ervan bewust te zijn dat je niet alle verkeerde informatie die er bestaat jouw innerlijke gevoel van de waarheid van het spirituele licht met voeten laat treden of laat afnemen. De dagelijkse denkgeest, de analytische geest, kan zo gemakkelijk alles verdraaien. Geen enkel argument, geen enkele uitspraak die iemand doet, zelfs van de geascendeerde meesters, kan niet worden weerlegd door of betwijfeld door de aartsbedriegers van deze wereld.

Mensen die de leringen van de geascendeerde meesters in diskrediet brengen
De reden is dat wij, de geascendeerde meesters, de leringen met woorden tot uitdrukking moeten brengen en woorden hebben het vermogen om te worden verdraaid. Woorden kunnen geen absolute waarheid tot uitdrukking brengen. Daarom begon ik met een poging om het onuitsprekelijke licht te beschrijven, zodat de mensen misschien naar een schilderij konden kijken en het licht ervaren, niet met hun geest, maar met hun hart. Wij hopen dat degenen die de geschreven leringen van de geascendeerde meesters vinden, ook in staat zijn om verder dan de woorden te kijken en het licht in hun hart vinden.

Wij zien dat dit moeilijker is dan met woorden. Waarom? Bedenk eens hoe Guru Ma jullie heeft verteld hoe jullie opgegroeid zijn en geprogrammeerd zijn om op bepaalde dingen te letten, hoe je geprogrammeerd bent om dat zelf in de buitenwereld te vormen. Nu, wij hebben allemaal een zelf in de buitenwereld gemaakt dat denkt dat hij alles moet weten, dat hij de woorden moet kunnen analyseren, en verdraaien, en dit uitvinden, en dat uitvinden. Of misschien denkt hij wel dat hij alles op een lineaire tijdsbalk moet kunnen zetten.

Hoeveel studenten zijn er niet in de war geraakt door een lering van de geascendeerde meesters te lezen die door één dispensatie wordt gegeven, daarna een lering uit een andere dispensatie hebben gelezen, en dan het feit over het hoofd zien dat 95% van de leringen met elkaar overeenkomt en in plaats van op de paar keren te letten waar het niet overeenkomt, kan dat alleen maar door de lineaire geest worden gezien. Dan redeneren ze dat één van die leringen fout moet zijn, of beide, en dat de geascendeerde meesters niet bestaan.

Dit is precies de energie die Lenin meesterlijk in zijn geschriften en zijn gesproken woord kon projecteren. Hij was een meester in het zaaien van twijfel, zodat de mensen niet wisten wat zij moesten geloven. Je ziet dat er zelfs tegenwoordig nog mensen zijn die door de leringen van de geascendeerde meesters door precies dezelfde energie zijn aangevallen.

Wanneer je hier naar kijkt vanuit het geascendeerde rijk, heb je totaal respect voor de vrije wil. Maar ik wil graag op het fysieke vlak zeggen dat wij soms mensen zien en ons afvragen hoe iemand toch zo verlangend kan zijn om karma te maken. Dan kijken wij natuurlijk nog eens en wij beseffen dan dat de mensen niet geloven dat zij karma maken, of geloven dat wij het juiste doen in hun ogen, misschien wel gerechtvaardigd door een hogere gezagsdrager, misschien zelfs wel de geascendeerde meesters. Het vermogen van de menselijke geest om de egospelletjes te rechtvaardigen, is letterlijk grenzeloos, zoals Lenin met zijn geschriften heeft bewezen.

Kunst kijkt verder dan de lineaire geest
Daarom was ik natuurlijk schilder, want kunst – net als muziek en andere cultuurvormen – kan de analytische geest gemakkelijker buiten spel zetten dan woorden. De analytische geest is zo gewend met woorden om te gaan, dat wanneer hij woorden leest het jou opvalt bij jezelf dat de lineaire geest erbij komt, en dan alles wat hij leest wil vergelijken met wat er in zijn database zit. Maar soms kunnen kunst en muziek daar omheen gaan. Je realiseert je toch wel dat wanneer ik het heb over informatievergiftiging, het vergif door je lineaire analytische geest binnenkomt die denkt dat hij in staat is alles te weten, informatie op te nemen en alles te organiseren, categoriseren, en analyseren.

Maar JIJ bent niet je analytische geest; jij bent een zuiver spiritueel wezen. Jij hebt het vermogen om je aandacht uit de analytische geest terug te trekken en je op jouw hart te richten, op het onuitsprekelijke spirituele licht en je met de geascendeerde meesters verbinden. Dit is het kostbaarste geschenk dat jij bezit.

Ik wilde met al mijn schilderijen graag mensen weer in contact brengen met hun hart. De reden voor de lange reis die wij ondernamen, die hier in Novosibirsk begon, was dat ik graag weer met de geschiedenis, de oorsprong, niet alleen van het Russische volk, maar van de spirituele tradities van de wereld, waarvan ik wist dat die in Shamballah in de Himalaya was verankerd, in contact wilde komen. Ik zag het verloren gaan van de cultuur en het verloren gaan van de historische continuïteit, die het gevolg was van de revolutie, ik hoopte die verbinding te herstellen, ik hoopte erop een manier te vinden die het Russische volk met hun eigen geschiedenis, hun eigen hogere potentieel, zou kunnen verbinden.

Dat kon natuurlijk niet alleen met kunst, afgezien van het feit dat mijn kunst in de sovjetperiode niet ver verspreid kon worden. Niettemin kan kunst een facet van de diamant zijn, net als muziek, dans, en andere cultuurvormen. Ik wijs alleen op het feit dat jullie niet allemaal in jullie goddelijke plan hebben staan dat je de leringen van de geascendeerde meesters door middel van woorden moet verspreiden. Veel van jullie hebben het vermogen om verder dan de woorden te gaan, om uitdrukkingsvormen te vinden die woorden ontstijgen, die verder kunnen gaan dan wat de analytische geest kan opnemen en mee omgaan. De boodschapper heeft het vanzelfsprekend als goddelijk plan om leringen door woorden naar buiten te brengen en hier heeft hij voor gekozen, hoewel hij een ervaren schilder was in zijn vorige levens. Maar niet iedereen hoeft dat te doen, dus stem je erop af.

De kunstenaar in jou bevrijden
Ik wil de kunstenaar in degenen onder jullie graag bevrijden voor wie dit wel een deel van je goddelijke plan vormt. Heel veel van de kunst die je in de moderne wereld ziet, wordt gemaakt door kunstenaars die totaal geen wens hebben om het onuitsprekelijke licht tot uitdrukking te brengen. Het enige wat die willen, is de wens om de chaos in hun eigen onderbewuste geest tot uitdrukking brengen.

Zou je willen zien dat de kunstmusea op de wereld worden gevuld met foto’s van de vuilnisbelten in de middeleeuwen? Die vuilnisbelten bestonden echt. Je zou er zelfs bepaalde artistieke schoonheid in kunnen zien, als je het heel erg probeerde, misschien meer dan ik ooit. Maar die zijn er allang niet meer. Heeft het relevantie voor de wereld dat er 400 jaar geleden een vuilnisbelt buiten Parijs in Frankrijk was, die er op een bepaalde manier uitzag? Zou het enige waarde hebben voor de wereld als je een foto van een vuilnisbelt in het Louvre had hangen?

Heeft het dan enige waarde voor de wereld dat er een schilderij in het Louvre hangt dat de vuilnisbelt van de onderbewuste geest van een specifieke schilder die een eeuw geleden heeft geleefd en niet meer geïncarneerd is, afbeeldt? Hij is, tussen haakjes, of naar de tweede dood gegaan, of heeft zijn onderbewuste geest verheven, dus zijn onderbewuste geest lijkt niet meer op dat schilderij.

Heeft het waarde dat de nieuwe generaties kinderen eindeloos door de hallen van die musea lopen, naar de schilderijen kijken, niet wetend wat zij ervan moeten maken. Er is hen verteld dat het kunst is, maar in hun hart kunnen zij op een geen enkele manier de waarde hiervan inzien. Maar wat is het effect? Opnieuw, zij hebben het gevoel: “Misschien moet ik dit mooi vinden? Misschien moet ik dit als kunst beschouwen? Misschien moet ik ervan uitgaan dat dit de beperkingen zijn van artistieke uitdrukkingsvormen in de moderne wereld? Misschien is de tijd op de loop gegaan met kunst maken die mooi is, die transcendent licht tot uitdrukking brengt?”

Nee, mijn geliefden, de tijd is niet op de loop gegaan met de kunst die het onuitsprekelijke licht tot uitdrukking brengt. De tijd gaat een periode tegenmoet waarin de kunst steeds meer gebruikt wordt om het onuitsprekelijke licht tot uitdrukking te brengen. Dat kan ik je vast en zeker zeggen, gezien de draagwijdte van het komende tijdperk. Schoonheid is de voorloper van de Gouden Eeuw. Er moeten kunstenaars zijn die de schoonheid kunnen vangen die je niet op het fysieke vlak ziet en die hun vermogens zo goed zij kunnen proberen tot uitdrukking te brengen op manieren die je kunt zien en horen en voelen. Dit is de essentie van kunst.

IK BEN de Geascendeerde Meester Nicholas Roerich. In mijn laatste incarnatie was ik een kunstenaar, een echte kunstenaar. Ik ben tegenwoordig kunstenaar. Ik ben ook een geascendeerde meester, die bereid is om met elke kunstenaar onder jullie te werken en die te sponsoren. Voel je de hunkering naar kunst, de wens om je op artistieke manieren uit te drukken? Dan kun je maar al te graag een beroep op mijn hart doen.

Ga naar je hart. Bestudeer mijn schilderijen, kijk ernaar en kijk dan verder en vraag je af: “Wat is de geest van de schilder die dit heeft gemaakt? Ik wil mij in verbinding stellen met die geest.” En dan ben ik er. Zoek mij in mijn schilderijen, maar zoek mij ook buiten mijn schilderijen om. Want ik ben veel mooier dan alle schilderijen.