2013

What Would Jesus Say about Christianity – Jezus: Dit zijn de beginregels van elk hoofdstuk uit het boek.
01  Het probleem met woorden
02  Heeft het christendom de antichrist van Jezus gemaakt?
03  Petrus stond voor het Satanische bewustzijn
04  De innerlijke betekenis van de zondeval
05  Het christendom heeft het concept verlossing verdraaid
06  Het bewustzijn van de antichrist blootleggen
07  Hoe je het christendom van de antichrist bevrijdt
08  Hoe genade en goede werken samen werken
09  Een beweging die door de Heilige Geest wordt geleid

 

The Creative Power Within – Master More: Dit zijn de beginregels van elk hoofdstuk uit het boek.
01  Introductie tot de Eerste Straal
02  Macht en wil
03  Macht en wijsheid
04  Macht en liefde
05  Macht en acceleratie
06  Macht en heling
07  Macht en vrede
08  Macht en vrijheid
09  De inademing en de uitademing van God

 

The Song of Life: Dit zijn de beginregels van elk hoofdstuk uit het boek.
01  Opnieuw jouw zelfgevoel scheppen
02  Je geest gebruiken of je door jouw geest laten gebruiken
03  Gevoelens laten stromen
04  Genezen op het fysieke niveau
05  Evenwicht is de sleutel tot manifestatie
06  Houd jouw fakkel met spiritueel licht omhoog
07  In de stroom van liefde leven
08  Jezelf kennen zoals God jou kent

 

 

Hoe je kunt ophouden met het Afwijzen van de Overvloed van de Goddelijke Moeder
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: Materiële overvloed manifesteren – Stel je eens voor dat je materiële rijkdom hebt – De angst om materiële rijkdom te hebben – De angst voor materiële vrijheid – Keuzes in het tijdruimtecontinuüm – Hoe je dankbaarheid ervaart – Het leven als kans zien om licht uit te drukken – Deel een universele spirituele band

 

De Vragen die de meeste Mensen niet eens kunnen stellen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: De machtselite houdt het bewustzijn van gescheidenheid hoog – Het bewustzijn van ongelijkheid – De niet gestelde vragen stellen – Waarom bouwen democratieën een leger op? – Een vijand voor de wapenwedloop scheppen – Hoe je een democratie ondermijnt – Het kapitalisme financiert het communisme – Kinderen opvoeden in de basisprincipes van de psychologie – De aanpak van scholing in de Gouden Eeuw – Psychologie-spiritueel welzijn – Het potentieel om andere naties te dienen

 

Het Elitarisme is de Sleutel om de Geschiedenis te begrijpen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: De poging om informatie tegen te houden – De kracht die groei in bewustzijn tegenhoudt – Het cruciale bewustzijn dat ontbreekt – De universele waarde van alle menselijke wezens – De verborgen invloed van het elitarisme – Democratie en elitarisme – Probeer geen strijd aan te binden met de elite – De epische denkwijze overwinnen

 

De Alpha en Omega van de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: Geen specifiek plan voor de Gouden Eeuw – Het probleem met het wetenschappelijk materialisme – Het elitarisme en de wetenschap – De allerbeste theorie klakkeloos aannemen – Manlijke en vrouwelijke relaties in de Gouden Eeuw – Uit de lineaire denkwijze stappen – Houd ermee op om je te vereenzelvigen met iets in de buitenwereld – Je kunt niets doen om de Gouden Eeuw te brengen – Individuele expressie in de Gouden Eeuw

 

Diversiteit is de Meestersleutel tot de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: Geen gecentraliseerde wereldregering – De diversiteit eruit filteren doodt de creativiteit – Geen exclusiviteit meer – Er zal niet slechts één boodschapper zijn – Ideeën in de samenleving tot uitdrukking brengen – Geen gebruik van geweld – Hoe op geweld gebaseerde wereldrijken verdwijnen – Waarom gewelddadige wereldrijken mogen opkomen – Waarom de Koude Oorlog niet in een hete oorlog veranderde – Andere mensen als sub-mensen beschouwen

 

Reik naar het Onuitsprekelijke Licht
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

 

Een Monumentale Doorbraak voor Rusland
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De stadia van licht oproepen – Wees je bewust van de reactie op jullie inspanningen – Jullie hebben voor een doorbraak voor Rusland gezorgd

 

Met de Ogen van een Transcendente Kunstenaar zien
Geascendeerde Meester Nicholas Roerich, 16 juni – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: Wat als de revolutie niet had plaatsgevonden? – Informatievergiftiging – Hoe de machtselite informatie gebruikt – Mensen die de leringen van de geascendeerde meesters in diskrediet brengen – Kunst kijkt verder dan de lineaire geest – De kunstenaar in jou bevrijden

 

Durf je eigen Leven te leven
Geascendeerde Meester Guru Ma, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

 

Laat jezelf de Vreugde van Christus voelen
Geascendeerde Meester Jezus Christus, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De droom van een eeuwigdurend koninkrijk op aarde – De leugen dat je een bemiddelaar tussen jou en Christus nodig hebt – De Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud in Rusland – Christus kan niet tot iets op deze wereld beperkt worden – Mensen die de boodschapper de schuld geven – Het potentieel om te transformeren is altijd aanwezig – Zelfs oorlogen maken het onderbewuste zichtbaar – Ervaar de Vreugde van Christus

 

De Hogere Niveaus van Christusschap en het Pad van Boeddhaschap
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: Waarom de meesters een realistische boodschap brengen – Hoe je Christusschap verwerft – Hoe je Boeddhaschap verwerft – De hogere niveaus van Christusschap – Handelen vanuit een staat van niet reageren – De Boeddha heeft een nieuw idee gebracht – Vrijheid is zowel beweging als stilte – Vind het stiltecentrum

 

Wie wil de Vrijheidsvlam in Rusland belichamen?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: Oorlog is de grootste perversie van vrijheid – Op de Hete Stoel zitten – De geascendeerde meesters zouden dat nooit zeggen – De Vrijheidsvlam ontbreekt in Rusland – De oorlog op Atlantis – Het Russische volk is bang om beslissingen te nemen – Tegenwerking van positieve veranderingen in Rusland – De Vrijheidsvlam in Rusland belichamen – De liefdesvlam in Novosibirsk belichamen

 

Loslaten om te kunnen ascenderen
Geascendeerde Meester Guru Ma, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

 ONDERWERPEN: Je waardeloos voelen transcenderen – Ik heb nog veel meer over het pad te vertellen

 

Hoe jij je bevrijdt van Paranormale Implantaten
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De vrije wil op aarde begrijpen – Wat je moet weten over op aarde incarneren – Wat er gebeurt met mensen die gemarteld worden – Een subtiel aspect van hoe de vrije wil werkt – Aan martelingen worden blootgesteld zonder trauma – Implantaten in je aura hebben – Je bevrijden van geïmplanteerde geesten – Wat er gebeurt wanneer je licht oproept – Jouw pad depersonaliseren – Je kunt geen stappen overslaan

 

De Annalen van Martelingen in de Sovjetperiode verteren
Geascendeerde Meester Astrea, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De beginstadia van het pad – Het stadium van een spirituele vlam belichamen – De gedachtevorm van gescheidenheid onderzoeken – De zuiverheid in elke vorm zien – Martelen is een vervorming van zuiverheid – Degenen die energie van anderen moeten stelen – Subtielere vormen van martelen – De martelingen die het sovjetsysteem handhaven – De Cubaanse Raketcrisis en atoomoorlog – Mensen martelen voor informatie – De keerpunt voor de Sovjet Unie – Sommige mensen denken dat het de Russen aan menselijkheid ontbreekt – Ga op zoek naar de menselijkheid in iedereen

 

Hoe het voelt om te ascenderen
Geascendeerde Meester Guru Ma, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: Een dispensatie en een kans – De rol van spiritueel leider in Vissen

 

De Geascendeerde Meesters hebben het Russische Volk lief
Geascendeerde Master MORE, 13 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De uitdaging voor de geascendeerde meesters – De situatie in Rusland opnemen – Het abnormale als normaal beschouwen – Het potentieel tot groei voor Rusland – Rusland die naar het westen kijkt – Numeriek versus echte superioriteit – Het gebrek aan individuele creativiteit – Spirituele mensen beslissen de toekomst van Rusland – Alle studenten van geascendeerde meesters in Rusland hulde brengen  – De nationale draak van Rusland

 

Slechts Genade kan Rusland echt transformeren
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 12 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: Waarom Rusland genade nodig heeft – Wees bereid naar de geschiedenis van Rusland te kijken – Waarom de Sovjet Unie ophield – Verschillende waarnemingen van de Sovjet Unie – De machtselite die de Russen onderdrukte – De leugens over de geschiedenis van de Sovjet – Hoe de spirituele mensen Rusland kunnen helpen – Degenen die het verleden ontkennen, kunnen het niet transcenderen – Een dispensatie van genade – De noodzaak om bloot te leggen wat verborgen is – Degenen die progressieve openbaringen negeren

 

Laten de Mensen uit het Licht de gevallen Wezens de Wereld leiden?
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

ONDERWERPEN: De materie vergroot de onderbewuste geest uit – Wanneer de gevallen wezens wereldleiders worden – De mythe van een klasseloze maatschappij – Jouw persoonlijke geschiedenis transcenderen – De duale rol van de Goddelijke Moeder – Waarom de geascendeerde meesters organisaties sponsoren – De ontkenning van de individuele waarde – Hoe de Gouden Eeuw tot stand komt – De gevallen wezens in religieuze organisaties

 

Bevrijd je van de Moeilijke Mensen in het Leven
Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

ONDERWERPEN: Vervolging hoort bij het pad van Christusschap – Een monumentale omslag in bewustzijn – Persoonlijke relaties met gevallen wezens – De gevallen wezens onderdrukken vrouwen – Het gevoel dat je mensen bezit – Breken met gevallen wezens – De droom van het allerbeste argument – Jíj moet veranderen – De geest die jouw persoonlijke kruis is – Help degenen die je wel kunt helpen

 

Wordt het niet eens tijd dat je ophoudt het Pad van de Loze Beloften te volgen?
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2013

ONDERWERPEN: 2012 was een moeilijk jaar – De spirituele mensen hebben het evenwicht niet bewaard – Christusonderscheid en het pad naar Boeddhaschap – De waarde van een goeroe – De illusie van automatische verlossing – De essentie van het boeddhisme – De wens om te worden bewonderd door anderen – Wat is verlichting? – Wat de hysterie rond 2012 heeft veroorzaakt – Het toneel klaarzetten voor ontmoediging – Een realiteitscheck van hoe spirituele groei plaats heeft – Jouw persoonlijke Middenweg vinden – Het verleden heeft geen allerhoogste lering gegeven – Geen enkele kosmische kracht of cyclus brengt verandering – Een cyclus van zeven jaar van nieuwe leringen – De Middenweg en piekervaringen