Durf je eigen Leven te leven

Geascendeerde Meester Guru Ma, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Guru Ma, met Lanello. Dank jullie voor het uitschenken van jullie liefde. Wij zouden daarna onze vreugde willen uitschenken, onze vreugde omdat wij zien dat onze leringen door de mensen zijn gebruikt op manieren die wij ons niet altijd konden voorstellen toen wij nog geïncarneerd waren. Wij waren zo gericht op het uitbrengen van de lering, naar ons beste vermogen en stonden dan niet altijd zo open als wij misschien hadden kunnen zijn om de lering los te laten en de mensen ermee te laten doen wat zij in hun hart geschikt vonden.

Ik spreek vooral voor mijzelf, omdat ik speciaal voor de moeilijke taak stond om ineens met vier kinderen achter te blijven en een groeiende spirituele organisatie te leiden. Nadat Mark wegging, viel er een gat in mijn leven en ik had het gevoel dat ik ronddreef op een woeste zee. Om weer wat continuïteit in mijn leven te krijgen, moest ik weer wat controle op mijn leven zien te krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik weer terugviel op een paar oude impulsen uit vorig levens waarin ik in posities van leiderschap had verkeerd en dus de macht had om bepaalde elementen van macht in te stellen.

Voor de test van Vissen slagen
Ik vormde een organisatie die misschien gestructureerder, gecontroleerder, was dan nodig was. Zoals ik al eerder heb gezegd, was dit niet alleen een uitdrukkingsvorm van mijn bewustzijn, maar het bewustzijn van de mensen van wie het de bedoeling was dat zij door middel van die organisatie bepaalde testen ondergingen. Er kwamen veel mensen en die hadden verwachtingen van hoe een spirituele organisatie, een organisatie van geascendeerde meesters, zou moeten functioneren en geleid worden. Het was de laatste organisatie die in het Vissentijdperk werd gesponsord en wat zagen de mensen in het Vissentijdperk? Zij zagen organisaties zoals de oosters orthodoxe kerk en de katholieke kerk en andere religieuze organisaties zoals de islam – die heel erg gecentraliseerd en onder toezicht waren, en die veel regels, doctrines en dogma’s hadden. Wat was het effect daarvan? Dat je niet echt hoefde na te denken dat je niet echt naar je hart hoefde te gaan en van je Christuszelf te voelen wat het juiste was in jouw persoonlijke leven. Je volgde blindelings de regels op.

Wij hadden als doel, zowel de geascendeerde meesters als Mark en ik, om een verslag van het Pad van Christusschap en leringen over het Pad van Christusschap te maken. Het Pad van Christusschap is een pad waarop je geen wereldlijke regels volgde, je volgde zelfs geen regels in de buitenwereld op; je luistert naar wat je rechtstreeks binnenin jou hoort.

In de beginfase van Christusschap neem je soms verkeerde beslissingen. Je krijgt zelfs soms onvolledige of onjuiste aanwijzingen van binnenuit of je interpreteert ze met het filter van de lagere geest. Je kunt zelfs, als je eerlijk naar mijn leven kijkt, zien dat ik soms de aanwijzingen van El Morya op een bepaalde manier kleurde of interpreteerde.

Wat kun je nog meer doen? Je krijgt geen Christusschap, je komt niet in aanmerking voor de ascensie door regels in de buitenwereld op te volgen. Wij moeten allemaal bereid zijn een fase te doorlopen waarin wij naar hogere leiding streven, een hogere visie, maar wij zijn nog steeds bereid om beslissingen te nemen die uitgaan van de beperkte visie die wij dan hebben. Zelfs als wij zogenaamd verkeerde beslissingen nemen, kan het nog steeds een stap worden – wanneer wij eerlijk naar onszelf kijken – om een grotere mate van Christusschap te internaliseren.

Er komt een moment waarop je bereid moet zijn naar jouw beslissingen te kijken, naar je zogenaamde fouten te kijken. Je moet de beslissingen en de consequenties daarvan eerlijk toegeven, maar wanneer het erop aankomt om toe te geven dat het fouten zijn, moet je in feite een stap naar een hoger niveau doen. Je moet erkennen dat het maar fouten waren die door een bepaald bewustzijn werden gezien, en dat bewustzijn is niet het bewustzijn van Christus. Het is een element van het menselijke bewustzijn dat je tot de status van superioriteit, of absoluut, of op een hogere manier waar, hebt verheven.

Je hebt een lager bewustzijn, een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de antichrist, op de plaats van het Christusbewustzijn gezet. Het is zoals de Bijbel zegt: “de verwoestende gruwel zien staan op de heilige plaats waar hij niet hoort”. Jullie beoordelen jezelf en anderen met dat element van het bewustzijn van de antichrist. Juist het bewustzijn dat ervoor zorgt dat jij een bepaalde keuze maakt, is ook het bewustzijn waarmee jij de uitkomst van die keuze beoordeelt.

Begrijpen jullie dat als je naar een handeling kijkt en die als fout beschouwt, met hetzelfde element van de antichrist dat ervoor heeft gezorgd dat jij die actie ondernam, jij dan niet van die actie bevrijd bent? Je schenkt er alleen maar meer energie in door jouw gevoelens van schuld of zelfveroordeling. Je versterkt die spiraal eerder dan hem te transcenderen en daarom is het zo belangrijk dat je over dat element in de leringen, de missie, het voorbeeld en de verkondiging van Jezus nadenkt, dat is dat Christus alles kan vergeven, dat Christus alle zonden kan verlossen.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Don’t Drink Your Own Kool-Aid