Onthoud waarom je ervoor koos om in een moeilijke Situatie te incarneren

ONDERWERPEN: Jouw volgende incarnatie kiezen – De onschuldigen bieden vaak aan om in een moeilijke situatie te incarneren – Het licht met geweld afpakken – Het bewustzijn dat er tekort is in Rusland – Het misbruik van vrouwen – De engelen kunnen alle oproepen beantwoorden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland – Helen Michaels

Moeder Maria is mijn naam en mijn Ambt is dat van Goddelijke Moeder.
Ik wilde dat ik jullie het beeld kon geven van hoe mooi het is om het licht vanuit het hart van de Goddelijke Moeder in de materiesfeer te zien afdalen, omdat ik als de Archeia van de Vijfde Straal nu afdaal om weer een deel van mijn leven aan deze conferentie te geven, samen met mijn engelen. Ik heb troepen engelen die mij vergezellen, miljarden engelen van de Vijfde Straal, en elk van hen draagt een portie licht, het licht dat de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder vertegenwoordigt. Het is de bedoeling dat er licht komt, afdaalt en in de bodem van Moeder Rusland wordt geplant, bij wijze van spreken, maar natuurlijk bedoel ik het niet fysiek, omdat onze bodem voor alle afleveringen jullie, mijn geliefden, zijn. Ik ken jullie in mijn hart, iedereen stuk voor stuk, en ik ben jullie allemaal in mijn retraite tegengekomen voor jullie incarneerden en soms ook ’s nachts.

Jouw volgende incarnatie kiezen
Mijn allerbelangrijkste taak als Goddelijke Moeder is dat ik de vlam en het evenwicht bewaar voor alle levensstromen op planeet aarde als Goddelijke Moeder, als vertegenwoordiger van de Ware Moeder. De Ware Moeder is een concept dat veel levensstromen niet eens kennen. Het is vaak het geval dat de Ware Moeder niet de moeder is die bij jullie in jullie gezin geïncarneerd is; dat is jouw Ware Moeder niet. In veel gevallen staat de moeder in jullie gezin heel erg af van jouw ware spirituele Moeder.

Het is vaak het geval dat ik levensstromen andere levensstromen zie ontmoeten die hun volgende incarnatie plannen. Die levensstromen krijgen instructies in veel retraites en mijn retraite is daar één van, die levensstromen kijken vaak naar de potentiële incarnaties waar zij uit kunnen kiezen. Als de levensstroom karmische voorwaarden voor zichzelf heeft gemaakt, dan is er vaak niet slechts één, maar zijn er diverse scenario’s mogelijk voor hun volgende incarnatie. In mijn retraite lopen we zorgvuldig al die scenario’s na en wij kijken en wij zien, en zij bespreken wat het beste potentieel is voor de specifieke taak die de levensstroom heeft voor deze incarnatie.

Er zijn veel onder jullie die aangeboden hebben in Rusland te incarneren, niet omdat het de bedoeling was om daar te incarneren – want dat was niet het enige scenario – maar jullie boden dat vrijwillig aan vanwege de grote liefde, de onschuldige liefde, die jullie voor God hebben, die onschuldige liefde en die zuivere heilige liefde die jullie in je hart meedragen. Toen ik, als Moeder, de scenario’s voor jullie leven met jullie doornam, heb ik vaak gevraagd: “Weet je zeker dat je deze incarnatie nu wilt? Weet je zeker dat je al die taken op je wilt nemen die op jou afkomen wanneer je deze incarnatie aangaat? Zou het ook mogelijk zijn om in een andere incarnatie spiritueel volwassen te worden en sterker word dan als je bijvoorbeeld in Rusland incarneert?”

Vaak kijken de levensstromen mij dan recht in de ogen met een heel zuiver hart, en zij zegen tegen mij: “Geliefde Moeder, ik weet dat jij altijd bij mij bent en overal waar ik heen ga. Ik wil dit leven ervaren.” In vele gevallen liggen deze levensstromen mij na aan het hart. Zij bieden vrijwillig aan om in gezinnen te incarneren met ouders die sterke impulsen of littekens in hun hart hebben, die mogelijk in hardheid van hart zijn veranderd. In veel gevallen hebben zij die sterke impulsen omdat zij in Atlantis waren geïncarneerd en die impuls met zich meedragen, de rebellerende impuls, en de impuls van oorlog en strijd voeren.

Er zijn veel gevallen waarin de oprechte en onschuldige zielen vrijwillig in gezinnen incarneren waarin de ouders het zelfs heel moeilijk vinden om zelfs maar te begrijpen wat liefde is en wat de zuivere onvoorwaardelijke liefde van God is. De levensstromen gaan vrijwillig naar deze gezinnen. Zij willen vrijwillig de leraren van hun ouders zijn, zij bieden dat aan, omdat zij weten dat als er niemand gaat, deze levensstromen hun kans zouden verliezen op de mogelijkheid om opnieuw te incarneren.

De onschuldigen bieden vaak aan om in een moeilijke situatie te incarneren
Ik kijk vaak als de Goddelijke Moeder op aarde neer en ik zie dan, in gebieden met heel erge dichtheid, zoals bijvoorbeeld het westelijke deel van Rusland, dat die belast is met zware annalen van oorlog en strijd. Vanuit het spirituele perspectief lijken wel wat op de lavavelden die je ziet in gebieden na vulkanische uitbarstingen, omdat de lava het land met een harde korst overdekt zodat alles sterft. Alle tekenen van leven zijn dood, in ieder geval voorlopig tot een paar levenskiemen genoeg kracht en energie en licht verzamelen om door die harde korst heen te breken. Dit proces gaat door tot die planten, uiteindelijk, grond van de harde lava gemaakt, aarde wordt die heel vruchtbaar is.

Wanneer je op een spirituele manier naar de situaties met die heel, heel erg dichte energie op planeet aarde kijkt, lijkt het beeld daar heel erg op. De zielen en levensstromen die contact hebben met hun innerlijk gevoel (inner sense), met hun onschuld (innocence), zijn de enige levensstromen die in staat zijn in die dichte omgeving door te dringen. Zij zijn praktisch de enigen die een positieve impuls kunnen geven, die een positief effect kunnen hebben, omdat zij het licht dragen dat in staat is deze omgeving en de dichtheid van de annalen van hevig bloedvergieten, vechten, en hardheid van hart binnen te dringen.

Jullie hebben de lering gekregen over wat er gebeurt met de chakra’s wanneer levensstromen door zware martelingen, doden en andere vormen van mishandeling en het verkeerde gebruik van Gods licht heen gaan. In veel gevallen worden zij zo hard, nadat delen van hun energieveld zijn afgescheurd, omdat de wond in hun hart letterlijk de hardheid van hart wordt die in ongevoeligheid voor al het leven veranderd. Zij kunnen levens doorlopen zonder ooit iets voor God of andere mensen te voelen. Dit zijn de vele gewonde levensstromen die je tegenwoordig in de Russische samenleving ziet. Dit zijn de levensstromen die anderen emotioneel, mentaal, en fysiek kunnen mishandelen.

Dit zijn vaak de levensstromen die het meest openstaan voor verslavingen, zoals alcohol en andere. Ik, Maria, kan jullie ervan verzekeren dat wij, vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters, niet veel kunnen doen voor deze levensstromen. Wij kunnen er niet inspringen en zelfs als wij dat wel konden, kunnen wij er niet in springen en hen van het zware juk en de last die zij dragen, bevrijden. Wij zouden wel kunnen, maar wij kunnen niet komen en hen de onvoorwaardelijke liefde tonen en demonstreren, zodat zij die zouden kunnen ervaren, omdat levensstromen – als zij eenmaal onder het 48e bewustzijnsniveau zijn gedaald – niet in staat zijn om een lering van de geascendeerde meesters te ontvangen.

Vaak bieden de verlichte zielen, die nog steeds hun onschuld bewaard hebben, aan om bij die levensstromen te incarneren die het moeilijkst voor de geascendeerde meesters te bereiken zijn. Jullie zien deze situaties in Rusland heel veel om je heen. Hoe vaak zie je niet dat die onschuldige zielen die hier incarneren door hun ouders verpletterd worden, door de maatschappij, de school en opleidingssystemen de mond worden gesnoerd, die er zo aan gewend zijn om alles met geweld te nemen. Die levensstromen die beneden het 48e bewustzijnsniveau zijn, zijn eigenlijk niet in staat om genoeg licht van God te ontvangen, Zij krijgen wel iets, maar zij voelen in hun innerlijk dat zij wel meer willen hebben. Wanneer zij het gevoel hebben dat zij Gods licht niet overvloedig krijgen, zoals zij natuurlijk wel graag willen, is volgens hun eigen gedachten de enige optie om het licht met geweld af te pakken.

Het licht met geweld afpakken
Dit was vaak het geval toen de bolsjewistische revolutie begon en het Rode Leger daarna werd gevormd, letterlijk als een troep moordenaars en inbrekers die in veel gevallen niet eens de wil van hun eigen leiders uitvoerden. Zij voerden hun eigen laagste wensen uit, iets met geweld van die levensstromen die meer licht dan zij hadden, af te nemen terwijl zij de hele tijd het gevoel hadden dat zij, omdat zij de geweren en meer in aantal waren, de andere levensstromen mochten overweldigen en dat zij dat recht hadden en dat het gerechtvaardigd was.

Er was een dichter in Rusland die over deze tijd zei dat het hart bloed huilde. Het hart was zo verwond dat het bloed in Rusland huilde. Wat beschrijft dit accuraat alles wat er is gebeurd, omdat dit, als je vanuit het spirituele niveau had gezien wat er gebeurde, precies was hoe het beeld eruitzag. In veel gevallen werd de maalstroom tijdens de revolutie en daarna versterkt, met meer oorlogen onder het sovjetsysteem en die maalstroom werd zo sterk dat steeds meer mensen zelfs degenen die als de onschuldigen waren afgedaald, onder het 48e bewustzijnsniveau vielen.

Wanneer er een sluier van dualiteit is die zegt: “Je kunt Gods licht niet in overvloed ontvangen, dus de enige optie die je hebt, is het afpakken van degenen die meer dan jij hebben, dat je hen doodt en achter degenen aangaat die meer licht dan jou hebben,” wat doe je dan natuurlijk daarna? Er volgt nog meer bloedvergieten en het licht wordt zelfs een nauwelijks beschikbare bron. Er ontstaat zelfs een tekort aan licht in Rusland in die tijd, zoals het geval was met veel andere dingen. Mensen zeiden dat als er iets niet overvloedig tot hun beschikking stond, er een tekort aan is, een tekort aan producten. Dat concept werd ruim in Rusland toegepast.

Het bewustzijn dat er tekort is in Rusland
Begrijpen jullie nu dat het bewustzijn van de Goddelijke Moeder die haar licht en het licht van de Vader zo overvloedig wil geven aan planeet aarde? Ineens wordt het zo beperkt door een verhard hart dat het hart er niet meer doorheen kan stromen. Er ontstaat een tekort aan licht en dus ontstaat er een tekort aan alles.

Het bewustzijn bestaat nog steeds, heel erg in het heden, omdat de mensen het gevoel hebben dat zij niet genoeg van het een of ander, of nog iets anders, hebben en omdat zij het gevoel hebben dat zelfs in de eethuizen en kantines zij elke portie kaas en brood en boter moeten afwegen, omdat iemand anders misschien meer wil of wat als iemand het wil stelen? Zelfs de messen en vorken worden geteld, omdat het bewustzijn dat dingen wil nemen, niet alleen het licht van anderen afpakt, maar ook de spullen van iemand anders met geweld afpakt, nog steeds hier aanwezig is.

Aartsengel Uriël heeft gezegd dat vrede niet aanwezig is waar geweld overheerst. Dus heb ik een taak voor jullie waar ik zeker van ben dat velen van jullie erop zullen reageren, omdat ik weet dat veel van jullie eraan toe zijn op innerlijk niveau. Ik ben de Goddelijke Moeder, ik heb meer dan overvloedig licht! Het licht is oneindig! Er is nooit tekort aan licht in de geascendeerde sfeer. Je hoeft niet te concurreren of strijden om een portie licht in de geascendeerde sfeer. Er hoeft zelfs niet het gevoel te hebben of te zien dat het jou aan iets ontbreekt, omdat God overvloed in zijn Geest heeft ingebouwd. De Geest wordt gevuld met alles wat je ooit nodig hebt om op planeet aarde te leven. Daarom is het slechts een kwestie van tijd voor genoeg levensstromen deze harde korst in het collectieve bewustzijn, de hardheid van hart binnendringen, en zij in staat zijn om dit licht overvloedig voor zichzelf te ontvangen.

Het misbruik van vrouwen
Ik zal na dit dictaat een invocatie uitgeven die je misschien kunt opzeggen om die levensstromen te beschermen die op planeet aarde incarneren, vaak in de meest verharde omstandigheden. Deze invocatie is niet alleen voor die levensstromen ontworpen die hier incarneren, maar ook om de andere vervormingen aan te spreken die met de materiële sfeer te maken hebben, vooral de vervorming die vrouwen naar beneden wil halen en die Goddelijke Vrouwelijke naar beneden wil halen.

De Goddelijke Vrouwelijke is een deel van elke levensstroom die in staat is om zich op de Goddelijke Vader af te stemmen en het licht in overvloed te ontvangen, omdat je nooit de behoefte voelt om het gevoel te hebben dat een bron niet tot je beschikking staat in de materiële sfeer. Maar de zielen van wie het hart verhard is, kunnen zelfs niet de levensstromen verdragen die hun eenzijn en eenheid met de Goddelijke Moeder demonstreren. Alles wat die willen, is het licht van hen afpakken, of als dat niet kan, dan willen ze een soort plan opstellen of hen manipuleren zodat de stroom in ieder geval stop wordt gezet of in een soort vervorming vastzet.

In samenlevingen waarin armoede en gebrek aan overvloed duidelijk zichtbaar is op het fysieke niveau, zie je ook dat er allerlei vervormingen uitvergroot worden, waar altijd vrouwen bij betrokken zijn, zoals vrouwen gebruiken als seksslaven. Of die samenlevingen hebben een toegenomen niveau van prostitutie, openlijk zichtbaar of niet zichtbaar. Al die samenlevingen hebben allerlei soorten vervormingen en ook misbruik van kinderen die meest het meeste licht tot hun beschikking hebben, omdat zij nog steeds in het bewustzijn van onschuld zitten.

Je ziet dat het voor de Goddelijke Moeder een delicate taak is om de discipelen die tot haar beschikking staan, instructies te geven om het licht van de Moeder te dragen en die beschikbaar zijn om het licht in hun eigen chakra’s zo te vergroten dat het licht constant in hun chakra’s aanwezig is en niet alleen tot hun beschikking staat wanneer zij decreten opzeggen of spirituele oefeningen doen. De discipelen van mij die daartoe in staat zijn en onder jullie zijn er al velen die in staat zijn dat licht in hun chakra’s mee te dragen, zijn de levensstroom, die de Kiemen van God zijn, die de hardheid van hart in het massabewustzijn kunnen binnendringen.

De engelen kunnen alle oproepen beantwoorden
Ik ben hier gekomen om jullie een deel van deze hele dispensatie te geven en al mijn engelen dragen een portie licht dat je na deze verhandeling ontvangt. Jullie zijn vrij om oproepen te doen tegen alle vervormingen in Rusland, vooral de vervormingen tegen vrouwen, kinderen en onschuldige levensstromen die hier vrijwillig incarneren om degenen een kans te geven die anders helemaal geen kans meer zouden krijgen.

Na deze verhandeling kunnen jullie gewoon de oproepen doen, alle oproepen die je misschien kent tegen allerlei vormen van perversies die jij om je heen ziet, zelfs in je eigen gezin, in de samenleving of iets dat je ziet gebeuren bij jouw vrienden of kennissen. Ik garandeer jullie dat mijn uitgave oneindig is en of je nu duizend of meer oproepen hebt, mijn engelen zijn in staat om die allemaal uit te voeren om jouw vrije wil uit te voeren en de oproep te vermenigvuldigen met de stuwkracht van de Goddelijke Moeder.

Mijn geliefden, dit vormt onderdeel van wat jij voor Rusland kunt doen, zoals jullie vaak zeggen: Voor Moeder Rusland. Maar is Rusland op dit moment een Moeder? Ik, als de Goddelijke Moeder, zou zeggen dat Rusland een groot potentieel heeft om Moeder Rusland te worden, de Moeder die haar kinderen overvloedig koestert en ervoor zorgt, de liefde en het licht van God belichamend. Ja, het potentieel en de hoop is er altijd. Maar wat er in feite met Rusland kan gebeuren, ligt aan de moedige levensstromen die jullie zijn. Het ligt aan jullie vrije wil en jullie bekwaamheid om het licht zo in jullie hart en chakra’s mee te dragen dat jullie het referentiekader van de Goddelijke Moeder worden voor die levensstromen die nu nog buiten ons bereik liggen, die buiten ons bereik en nog onder het 48e bewustzijnsniveau zijn.

Jullie zijn, letterlijk, de verlengstukken van de Goddelijke Moeder die geïncarneerd zijn. Dus onthoud dat. Onthoud dat wij voor je hier incarneerde, overeenkwamen, wat wij overeenkwamen toen je in mijn retraite was, dat ik, Maria, met al mijn liefde en de totaliteit van mijn hart, altijd bij je ben, je bescherm, je koester, je de kracht geef op de momenten dat je die het meest nodig hebt. En onthoud dat ik, Maria, de vertegenwoordiger ben van de Ware Moeder.

Ik weet dat jullie in staat zijn dit beeld bij je te dragen in de materie en dat jullie in staat zijn om mijn licht naar de materie te dragen zolang dat maar nodig is. Ik ken jullie hart. Ik weet hoeveel liefde je voor dit land voelt en de levensstromen die je hier kwam helpen. Jullie zijn je misschien niet bewust van deze liefde, omdat jullie dagelijkse denkgeest troebel is, omdat er van alles in omgaat, maar ik ken jullie hart, mijn geliefden. Daarom druk ik jullie met beide handen tegen mijn hart. En mijn miljarden engelen, wij staan in jullie dienst. Gebruik ons. Ik ben blij met deze verhandeling en dat de groep in Novosibirsk erop afgestemd was en de kelk wilde zijn. De oneindige dankbaarheid van de Goddelijke Moeder is voor jullie.