Fundamentele leringen over karmische relaties

ONDERWERPEN: karma is geen straf – lijden ondergaan, is niet beslist het terugbetalen van karma – de bedoeling van het universum is jou te helpen groeien – deel van karma is vervormde energie – deels dualistische overtuigingen – energie zuiveren en bewustzijn transcenderen – karma als wake-up call – hoe mensen het moeilijker maken om karma in evenwicht te brengen – je kunt karma niet in evenwicht brengen door te lijden – probeer de les te leren en daarna verder te gaan – karmische relaties – kijk naar de reactie van de ander – splitsing van de ziel onderdeel van mentale ziekte – Bewuste Jij heeft zich teruggetrokken – waarom je een karmische relatie hebt – is het tijd om verder te gaan? – Je kunt iemand niet dwingen om heel te worden – mentale ziekte als excuus om geen verantwoordelijkheid te nemen – je hebt het recht om grenzen te stellen – hiermee schendt je niet de vrije wil van iemand – velen moet leren om direct te zijn – je bent geïncarneerd om aan jouw goddelijke plan te voldoen en de planeet te helpen een nieuw tijdperk in te gaan

Vraag: Ik wilde graag meer inzicht van Jezus over het karma van mijn vrouw dat ze op zich genomen heeft in de strijd tegen de mentale ziekte die beschreven wordt als bipolaire stoornis of die formeel bekend staat as Manische Depressie. Ik neem aan dat dit karma ook mij aangaat, want ik heb besloten bij haar te blijven tijdens enkele zeer zware perioden… Vaak voelde ik me zo hulpeloos dat ik geen andere toevlucht kon nemen dan mijn gevoelens aan God over te geven en het vertrouwen te hebben dat mij meer inzicht gegeven wordt over de waaroms van deze soms verlammende ziekte die in het leven van ons gezin is gekomen… we zijn moe… mentaal en emotioneel… maar dank aan God voor de geest… Maar er is iets dat we hier niet begrijpen… Ik voel het, maar weet niet wat…

In de 23 jaar dat we samen zijn, is ze verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis… soms moest ze aan handen en voeten gebonden worden en er waren tijden dat ik haar niet herkende, noch leek ze zichzelf… noch kon ze ons behandelen, zoals ze doet als ze zichzelf is… liefdevol en mededogend… ze kan in feite bij de geringste aanleiding compleet het tegenovergestelde worden, om het zo maar eens te zeggen…
Wat kunnen we doen om haar te helpen, of dat zij zichzelf helpt en deze vicieuze cirkels doorbreekt. Ik weet dat jij Jezus kent en het spijt me als ik de laatste tijd zo zwak ben geweest… maar ik wil verder… tenzij deze ervaring mij geduld leert, de volharding, het vertrouwen om later grotere dingen te doen… Ik wilde alleen maar dat ik het beter kan begrijpen, zodat ik zo goed mogelijk kan helpen zonder deze toestand ‘bestaansrecht’ te geven… waarvan ik het gevoel heb dat wij dat doen om de vrede te bewaren… maar dit is eigenlijk niet goed. Het jarenlang naar dokters gaan heeft ook niet veel geholpen, want zij zien de toestand alleen maar verslechteren met het ouder worden en geloven dat alleen medicijnen haar kunnen helpen om een bepaalde mate van ‘normaalheid’ te handhaven… die gebruikt ze wel… maar ze hebben net zo goed een op en neer gaand effect en veroorzaken andere problemen door de bijwerkingen…
De inzichten die er mogen komen, stel ik zeer op prijs…

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik waardeer je eerlijkheid en openheid en ik waardeer een vraag die zoveel belangrijke kwesties aanroert.

Laat me beginnen met de kwestie karma. Zoals ik elders uitleg, is het belangrijk dat alle moderne spirituele zoekers de waarheid over reïncarnatie en karma begrijpen. Als je niet begrijpt hoe je verleden jouw heden beïnvloedt, hoe kun jij dan het verleden overwinnen en een betere toekomst opbouwen? Maar het is even belangrijk om het juiste inzicht in karma te hebben en het is vooral belangrijk om de valkuil te vermijden om karma te associëren met het onvermijdelijke of straf.

Sommige mensen hebben de fatalistische oosterse leringen over karma gecombineerd met het idee van opoffering of lijden als betaling voor zonden. Dus redeneren zij dat de reden wel moet zijn, als hen iets slechts overkomt, dat ze in een vorig leven slecht karma hebben gemaakt. En zij, als ze het lijden maar verdragen, hun karma terugbetalen en uiteindelijk vrij zullen zijn. Dit is een gevaarlijke misvatting die ervoor heeft gezorgd dat veel oprecht spirituele zoekers hun lijden onnodig hebben verlengd.

Alles in dit universum heeft één doel en slechts één bedoeling en die is je te helpen groeien. God heeft geen enkele wens om jou te straffen voor fouten in je verleden en daardoor is het uiterst belangrijk te beseffen dat karma niet een vorm van straf is. Karma is een kans om te groeien en het moet ook altijd op die manier benaderd worden. Wanneer je erover nadenkt: waarom zou een liefdevolle God willen dat jij lijdt en hoe zou lijden de fouten uit jouw verleden weer goed kunnen maken? God wil slechts dat jij die fouten achter je laat, zodat je vrij bent om thuis te komen in zijn koninkrijk.

Je hebt karma gemaakt door onvolmaakte beslissingen te nemen en die beslissingen waren het resultaat van een beperkte bewustzijnsstaat. De besluiten wekten een bepaalde hoeveelheid energie van een verkeerde kwaliteit op en om de balans in het universum te herstellen, moet je die energie weer in haar oorspronkelijke zuiverheid terugbrengen. Voordat je permanent naar het spirituele rijk kunt ascenderen, moet je alle vervormde energie die je in al jouw levens hebt opgewekt, weer opnieuw kwalificeren. Je moet ook alle dualistische overtuigingen in je psyche oplossen – de overtuigingen die ervoor zorgen dat je de energie vervormt. Totdat dat gebeurt, zal je karma – die zowel de vervormde energie als je onverwerkte psychische problemen behelst – als een elastiek werken dat je levensstroom weer naar de aarde toetrekt.

Het terugkomen van een deel van jouw karma vertegenwoordigt daarom een kans voor je levensstroom om vrij te worden. Dit bestaat uit twee elementen, namelijk dat je de bewustzijnsstaat moet transcenderen die ervoor gezorgd heeft dat je het karma hebt gemaakt en dat je die energie moet zuiveren.

Je vorige bewustzijnsstaat overwinnen, is vaak het moeilijkste, omdat veel mensen de neiging hebben om zich te verbergen voor hun verantwoordelijkheid om echt van binnenuit te veranderen. Ze richten zich vaak op de splinter in het oog van de ander in plaats van de balk in hun eigen oog te zoeken. Als mensen hun vorige bewustzijnsstaat in feite hebben getranscendeerd, voordat hun karma naar hen terugkeert, is het heel gemakkelijk voor hen om de energie te zuiveren en ontwrichtingen in hun leven te vermijden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat alleen als iemand geen blijk heeft gegeven dat hij bezig is een bepaalde bewustzijnsstaat te transcenderen, het karma op volle kracht terugkomt. Dit gebeurt als een wake-up call voor levensstromen die op geen enkele andere manier te bereiken zijn. Het terugkerende karma is de laatste sloot waar de levensstroom overheen moet springen om de levensstroom bewust te maken van de noodzaak om aan een bepaald gebrek in de psyche te werken.

De energie zuiveren is een mechanisch proces dat niet moeilijk te doen is, vooral wanneer je de vorige bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd en daarom niet meer energie vervormt. Om de onzuivere energie te transformeren, hoef je slechts hoogfrequent spiritueel licht van boven op te roepen, zodat het de vibratie van de onzuivere energie kunt verhogen. Dit kan worden gedaan met spirituele rituelen, zoals uitgelegd wordt in de Transcendence Toolbox. Maar je kunt ook veel bereiken door met een positieve houding op het terugkerende karma te reageren en het te benaderen als een kans om te groeien en dingen op orde te brengen.

Zie je nu het potentieel dat mensen de dingen moeilijker maken voor zichzelf? Als ze niet bereid zijn om hun vorige bewustzijnsstaat te transcenderen – en vooral als ze het leven niet benaderen als een kans om te groeien – is het waarschijnlijk dat ze het terugkerende karma niet zullen beschouwen als een wake-up call. Ze zullen weerstand bieden aan het karma, misschien door het als straf te zien of door er op andere manieren negatief op te reageren, wat gemakkelijk een excuus vormt om niet naar hun eigen psyche te kijken.

Dit zal er dan voor zorgen dat ze lijden en door dit te doen, vervormen ze energie die nog meer karma opwekt en niets doet om de energie van het terugkerende karma te zuiveren. Zie je wat ik bedoel? Twee fouten tegen elkaar wegstrepen, maakt iets nog niet juist. Je kunt karma uit het verleden niet in evenwicht brengen door te lijden ten gevolge van dat terugkerende karma. Door zo te doen, creëer je nog meer karma dat een zichzelf versterkende spiraal kan worden die je steeds verder uit je Christusbewustzijn haalt.

Ik neem je mee door deze hele manier van redeneren, omdat het mijn bedoeling is jou te laten zien dat het belangrijk is om nooit te redeneren dat je een bepaalde situatie onbepaalde tijd moet verdragen, omdat jij karma met iemand hebt. Het is even belangrijk de valkuil te vermijden dat je denkt dat jij door te lijden op den duur jouw karma terugbetaalt en vrij bent om verder te gaan. In tegendeel, je zet je zelfs nog meer vast in een beperkte staat en maakt vaak nog meer karma met de persoon met wie je een karmische relatie hebt. De bedoeling van elke situatie is jou te helpen groeien door het te transcenderen. Probeer daarom niet iets te verdragen, probeer jouw les te leren en je bewustzijn verder te ontwikkelen. Het heeft geen zin om een situatie te verdragen. Het hele punt is dat jij je les leert.

Nu wil ik iets over relaties zeggen. De bedoeling van alles op deze wereld is groei en dit geldt ook voor relaties. Dus als een relatie niet tot groei leidt voor ten minste één van de partners, wat voor zin heeft het dan om de relatie voort te zetten? Als de relatie karmisch is, zijn die twee mensen in vorige levens samen geweest. Ze hebben karma bij elkaar gecreëerd, omdat één of beide in een bepaalde bewustzijnsstaat was. Als er geen groei in de huidige relatie zit, komt dat omdat één of beide partijen niet de oude bewustzijnsstaat heeft getranscendeerd. Dan is het waarschijnlijk dat de twee mensen meer karma zullen maken in plaats van karma in evenwicht te brengen. De bedoeling met deze uitleg is jou te laten zien dat het een misvatting is dat een relatie een leven lang zou moeten duren of dat je een disfunctionele relatie (waarmee ik bedoel dat er geen groei in zit) moet verdragen om het karma op den duur in evenwicht te brengen. Het is een misvatting te redeneren dat lang lijden en geduld je karma automatisch in evenwicht brengt.

Laat me nu duidelijk maken dat deze leringen nooit gebruikt mogen worden om zomaar uit een relatie te stappen. Het is geen excuus, omdat je niet bereid bent aan jezelf te werken om die relatie te laten werken. Als je een relatie hebt waarin wat moeilijkheden zijn, kun je veilig aannemen dat je karma met die persoon hebt. En dit houdt in dat er zowel vervormde energie als onopgeloste psychologische kwesties van jouw kant aanwezig zijn.

Daarom zou je dit moeten zien als kans om te groeien. Om van deze kans gebruik te maken, moet je oprecht een poging doen om de bewustzijnsstaat bloot te leggen die ervoor gezorgd heeft dat jij in een vorig leven karma met die persoon hebt gemaakt. Dit is vaak betrekkelijk gemakkelijk door je af te vragen wat je het meest overstuur maakt bij iemand – hoewel ik mensen altijd waarschuw om naar de diepere oorzaken onder de oppervlakkige verschijnselen te kijken. Vraag je af waarom het gedrag van iemand anders jou zo overstuur maakt. Wat is het psychologische mechanisme in jou dat je overstuur maakt. Wat is de verborgen boodschap die jij moet leren over jezelf door jouw reactie op de ander te zien?

Het andere aspect om karma in evenwicht te brengen, is dat je op iemand reageert met een positieve houding, zodat je niet nog meer negatieve energie opwekt, hoe moeilijk die relatie misschien ook is. Als je eerlijk je best hebt gedaan om aan deze eisen te voldoen – zoals de persoon die de vragen stelt duidelijk demonstreert – moet je jouw overwegingen op een dieper niveau brengen.

Laat me wat algemene opmerkingen maken die van toepassing zijn op mensen die in een moeilijke relatie zitten, omdat hun partner een ernstige geestesziekte heeft. Elke ernstige mentale ziekte, inclusief een bipolaire stoornis, betreft een splitsing in de ziel, waardoor iets vreemds het energieveld van de levensstroom is binnengekomen. Dit kan een entiteit van buitenaf zijn of een pseudo-identiteit die door de levensstroom in vorige levens werd gecreëerd. Ik spreek daarover in het antwoord over de splitsing van de ziel en in de leringen over schizofrenie en verslavingen.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de Bewuste Jij om heerschappij te nemen over zijn eigen krachtveld, dus de enige reden dat een entiteit van buitenaf bij de Bewuste Jij kan binnenkomen, is als de levensstroom geen verantwoordelijkheid heeft genomen. De reden hiervoor kan heel begrijpelijk zijn, zoals ernstige trauma’s in vorige levens. Het kunnen echter ook ernstige fouten zijn, of rebellie tegen God, die de Bewuste Jij niet wil toegeven. Wat de oorzaak ook is, het probleem dat voorkomt dat de Bewuste Jij terugkeert naar heelheid, is dat de Bewuste Jij zich heeft teruggetrokken, geen verantwoordelijkheid heeft genomen om de leiding te nemen en een andere entiteit het, tenminste een deel van de tijd, heeft laten overnemen.

Wat ik hier zeg, is dat ik grote compassie voel voor mensen met dit probleem, maar compassie moet niet in medelijden veranderen, waardoor mensen in staat gesteld worden om hun ongeheelde toestand in stand te houden. Echte compassie wordt een oproep om in actie te komen, zodat jij al het mogelijke doet om iemand te helpen die staat van verlamming te overwinnen en opnieuw de leiding te nemen over zijn/haar eigen krachtveld waardoor de vreemde indringer eruit gegooid wordt.

Als jij een relatie met een mentaal zieke persoon hebt, kunnen daar verscheidene redenen voor zijn:

  • Je hebt karma opgebouwd met iemand, omdat jij iemand door jouw toedoen in een vorig leven een ernstig trauma heeft opgelopen.
  • Je hebt karma opgebouwd met iemand, omdat jij in een vorig leven er door jouw toedoen voor gezorgd hebt dat iemand een ernstige fout heeft gemaakt.
  • Je hebt karma opgebouwd met iemand, omdat jij in een vorig leven er door jouw toedoen voor gezorgd hebt dat die persoon tegen God of Gods wetten heeft gerebelleerd.
  • Je hebt geen karma opgebouwd met iemand, maar je bent deze relatie aangegaan om iemand de kans te geven om te groeien. Je wilt de ander uit liefde helpen.
  • Je hebt geen karma opgebouwd met iemand, maar je bent deze relatie aangegaan, omdat je bepaalde lessen wilt leren.

Je kunt vaak intuïtief de reden daarvoor weten, maar dat is niet zo heel erg belangrijk. Elke relatie is een gelegenheid om te groeien en voor jou betekent dat twee dingen:

  • Je krijgt een kans om persoonlijk te groeien. Je moet daarom proberen iedere les die je misschien in deze relatie kunt leren, te leren. Dit zal inhouden dat de onevenwichtigheden in je eigen psyche die door de ander zichtbaar worden gemaakt, worden ontmaskerd en geheeld. Maar het kan ook inhouden dat je leert om te gaan met andere mensen om hen in staat te stellen te groeien in plaats van het hen mogelijk maken om hetzelfde te blijven.
  • De ander krijgt een kans om te groeien. Het verschil is nu dat je een ander niet kunt dwingen een les te leren. Je kunt alleen proberen om het gemakkelijker voor iemand te maken om te groeien. Je kunt al het mogelijke doen om iemand anders kansen te bieden om te groeien. Maar als die ander alle mogelijkheden negeert, kan er een moment komen waarop de relatie niet meer een constructief doel dient. Dus kan het tijd worden dat jij verder gaat en als je een oprecht spirituele zoeker bent die er eerlijk naar streeft om je lessen te leren, weet je intuïtief wanneer het zover is. Als je hierbij hulp nodig hebt, doe dan een poging om je af te stemmen op je Christuszelf.

Wanneer het een relatie betreft met iemand die een mentale ziekte heeft, moet je altijd het volgende meenemen in je overwegingen. Iemand is ziek vanwege gebrek aan heelheid in de levensstroom. Maar de oorzaak is dat iemand niet bereid is de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar situatie en de leiding terug te nemen die in het verleden verloren is gegaan. Je kunt zo iemand niet dwingen om heel te worden. Iemand kan enkel heel worden door een daad van bewuste wilskracht. Als iemand consequent weigert om die wilskracht te gebruiken, zou het wel eens onmogelijk kunnen zijn om iemand te helpen.

Maar heb je al het mogelijke gedaan om iemand te helpen op het keerpunt te komen dat hij bereid is die wilskracht uit te oefenen en de heerschappij terug te nemen? Houd voor ogen dat iemand die niet heel is, elk mogelijk excuus zal aangrijpen om te vermijden de volledige verantwoordelijkheid te dragen om zijn/haar situatie te veranderen. Met andere woorden, zo iemand doet meer zijn best om ieder excuus aan te voeren om geen heerschappij te nemen dan nodig is om in feite de heerschappij te nemen. De diagnose geestesziekte, kan, vooral gezien het beperkte begrip van de huidige wetenschap, een volmaakt excuus zijn om geen heerschappij te nemen. Het is zo gemakkelijk om te accepteren dat de ziekte boven de macht van de persoon ligt en daarom maar medicijnen moet slikken om de toestand te verdoven zonder het onderliggende probleem aan te pakken.

Mijn punt is dat als je werkelijk iemand wilt helpen, het nodig kan zijn dat jij iemand dwingt het probleem onder ogen te zien. Je kunt dit op verschillende manieren doen, maar ze omvatten allemaal jouw recht om grenzen te stellen aan wat jij kunt doen en waarmee jij wilt leven in de relatie. Afhankelijk van de situatie in het bijzonder, zal het gepast zijn dat jij duidelijk verklaart wat jij kunt tolereren en wat je niet langer tolereert in het gedrag van de ander. Je hebt het recht om te eisen dat iemand al het mogelijke doet, waaronder spirituele hulpmiddelen gebruiken die niet door de wetenschap erkend worden, om de situatie te veranderen. Je hebt het recht om te eisen dat iemand de bereidheid toont om te veranderen en een poging daartoe doet.

Maar om dit echt te laten werken, zal het vaak nodig zijn dat je iemand niet een ontsnappingsroute geeft, waardoor iemand kan vermijden om de verantwoordelijkheid en de heerschappij te nemen. Dus jij moet vaak zeggen dat als je geen initiatieven ziet om het probleem op te lossen, waaronder het stoppen van specifiek gedrag, jij de relatie zult moeten verbreken en verder gaan.

Ik ben me er volledig van bewust dat dit in sommige gevallen niet helpt om iemand bewust te wekken en daardoor zal je door deze aanpak de relatie misschien moeten beëindigen. Maar als je al het mogelijke hebt gedaan om jouw eigen lessen te leren en de ander te helpen die van hem/haar te leren, dan zou dit wel eens de hoogst mogelijke uitkomst kunnen zijn. Zelfs als de ander hier niet van groeit, kun jij wel verder groeien naar andere groeimogelijkheden. En in sommige gevallen kan de directe aanpak om grenzen te stellen het enige zijn dat iemand bewust kan maken om het probleem inderdaad aan te pakken in plaats van de symptomen te verbloemen.

Sommigen zouden kunnen zeggen dat jij als je zo dwingend bent, jij de vrije wil van iemand schendt. Maar dat is een primitieve manier van redeneren, want iemand met een geestesziekte is zijn/haar vrije wil al verloren aan de binnengedrongen entiteit. Je probeert niet iemand in jouw macht te krijgen, zoals de binnengedrongen entiteit doet. Je probeert die ander uit die staat van spirituele verlamming te schudden, zodat hij/zij weer vrij kan zijn om zijn/haar vrije wil te gebruiken. Bovendien is er nog de kwestie van jouw eigen vrije wil, die jij verplicht moet gebruiken. Als je in een relatie blijft met een geestesziek persoon en nooit grenzen stelt aan wat jij wel en niet tolereert, dan schort jij je vrije wil op.

De ander heeft dat al gedaan, maar als jij die beslissing ervoor laat zorgen dat jij jouw vrije wil opschort, maak je daardoor karma. Jij bent niet verantwoordelijk voor de keuzes van de ander, maar jij bent verantwoordelijk voor hoe jij de keuzes van de ander jouw eigen keuzes laat beïnvloeden. Dus wees voorzichtig, zodat je niet de verlamming van de ander het excuus laat zijn om zelf een staat van verlamming in te gaan of daarin te blijven. Laat jouw ego nooit de weigering van iemand anders om te groeien, aangrijpen als excuus om zelf niet te hoeven groeien. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen leven, waaronder hoe jij je door andere mensen laat beïnvloeden.

Laat mij ook zeggen dat de directe aanpak precies de les is die veel spirituele mensen in dit leven komen leren. Zoals ik overal op deze website uitleg, ben je op een zeer cruciaal tijdstip in de geschiedenis van de aarde geïncarneerd. We zitten in de overgangsfase van het oude Vissentijdperk naar het nieuwe Aquariustijdperk. Om dit met succes te laten verlopen, moeten mensen van hun spirituele potentieel bewust worden gemaakt. Maar veel mensen zijn niet bereid om bewust gemaakt te worden, omdat dit van hen zou eisen dat ze de volledige verantwoordelijkheid voor hun leven en hun planeet moeten dragen – het zou van hen vragen dat zij veranderen. Daardoor zullen ze vaak actief weerstand bieden aan deze bewustwording en de enige manier om hen bewust te maken, is door heel direct en soms provocerend te zijn. Daarom zag je dat ik een zeer directe en harde aanpak gebruikte tegen de soort mensen, zoals de Schriftgeleerden en de farizeeërs, die niet bewust wilden worden.

Er zijn veel spirituele mensen die precies in deze tijd geïncarneerd zijn met de wens om deze bewustmaking tot stand te brengen. Maar ze spelen die rol niet, omdat ze er juist tegenop zien om direct te zijn tegen degenen die spiritueel nog slapen. Dit hoort er min of meer bij. Als je een spiritueel persoon bent, heb je groot respect voor andere mensen en hun vrije wil, dus heb je geen zin om direct te zijn. Maar direct zijn om hen bewust te maken van het eeuwige leven is niet een overtreding van de vrije wil. Het is een noodzakelijke stap om te voorkomen dat deze levensstromen verloren gaan.

Mijn punt is dat er veel spirituele mensen die een belangrijke rol te spelen hebben bij de komende bewustmaking, moeten leren om direct te zijn om aan hun reden om hier te zijn te voldoen. In feite willen sommige levensstromen die les zo graag leren dat ze opzettelijk een zeer moeilijke relatie aangaan om zichzelf te confronteren met deze les. Laat een woord aan de wijzen genoeg zijn.