De spirituele sleutel om je creatieve potentieel te ontsluiten

ONDERWERPEN: creativiteit is het openen van jouw geest voor ideeën die het collectieve mentale kader ontstijgen – creatieve mensen voelen zich vaak afgewezen – waar komen ideeën vandaan? – Werk je met geascendeerde meesters of lagere wezens? – onderscheidingsvermogen – bekrachtiging door emotionele entiteiten – kunnen mensen gek maken – verslaafd aan aandacht – bekrachtigd door mentale entiteiten – leidt tot onduidelijk of complex nadenken – intellectueel doodlopende weg – lagere entiteiten willen jouw energie; de geascendeerde meesters hebben niets van jou nodig – lagere en hogere creatieve ideeën – waar genieën uit evenwicht raken – wees bereid ongelijk te hebben – belangrijk om je creativiteit te ontwikkelen – hoe je dat doet – de uitdaging is om open te zijn zonder uit evenwicht te raken

Vraag: Waarom moet het omslagpunt tussen genius en waanzin zo klein zijn? Creatieve genieën brengen schoonheid en vooruitgang op deze wereld. Daarom zijn ze een link naar goddelijkheid. Waarom moeten deze mensen hun gezondheid riskeren om deze dienst aan de mensheid te bewijzen? Creatieve waanzin kan exotisch lijken voor degenen die er nooit dicht bij zullen komen, maar een levende hel zijn voor degenen die het hebben en hun geliefden die er getuige van moeten zijn. Het gevolg van toegang tot hogere rijken hebben, lijkt zo’n straf.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (12 mei 2011):

Laten we creativiteit eens definiëren. In elke maatschappij bestaat een massabewustzijn dat de geest van de meeste mensen overweldigt en hen daardoor binnen bepaalde grenzen laat denken, wat ik vaak een mentaal kader heb genoemd. Creativiteit kan daarom worden gedefinieerd als de bekwaamheid en bereidheid om jouw geest te openen voor iets buiten dat mentale kader van jouw samenleving, zodat jij ideeën naar voren kunt brengen die de mensen die overmand worden door het collectieve bewustzijn, niet hadden kunnen ontvangen.

Natuurlijk kunnen de mensen die beperkt worden door hun mentale kader een nieuw idee in veel gevallen niet zien als een geniaal idee. De meeste mensen klampen zich aan hun mentale kader vast en wijzen dan alles af wat te ver buiten dat kader ligt. Maar naarmate een samenleving evolueert, kan het mentale kader worden vergroot en steeds meer mensen gaan dan ideeën accepteren die eerder werden verworpen. Dat was het geval met het feit dat de aarde niet het centrum van het universum is en veel andere ideeën.

Ik noem dit omdat één van de factoren die bijdraagt aan ‘creatieve waanzin’, is dat creatieve mensen zich vaak afgewezen voelen of verkeerd begrepen. Toch zou ik misschien kunnen zeggen, uitgaand van mijn eigen ervaringen, dat je toch, zolang ze jou nog niet aan een houten kruis spijkeren, niet al te veel moet klagen. Het is echter opbouwend om je eigen inspanningen te zien als onderdeel van een grotere stroom – de Rivier van Leven – die de mensen verder brengt. Als je deze langere termijnvisie kunt zien, zul jij je niet afgewezen voelen, omdat je dan weet dat een nieuw idee zelden vanaf het begin wordt omarmd. Dan kun je enigszins dat gevoel van afwijzing vermijden – afhankelijk van de kracht van jouw verlangen naar erkenning waar ik het later over heb.

Natuurlijk zou het naïef zijn te zeggen dat elk idee dat buiten het mentale kader van een bepaalde maatschappij ligt, beslist een creatief of ingenieus idee is. Er zijn ideeën die niet creatief zijn in die zin dat ze niet bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid. Zulke ideeën kunnen destructief zijn of variaties op bestaande ideeën die de mensen of de samenleving niet helpen met groei.

Dus aan de ene kant kan een creatief genie gedefinieerd worden als iemand wiens geest openstaat voor iets dat het mentale kader van zijn of haar samenleving ontstijgt. Maar wanneer je beseft dat niet ieder idee constructief is, moeten we er een onderscheid aan toevoegen. We moeten vragen: “Wanneer iemand open staat voor iets wat boven het mentale kader ligt, waar staat iemand dan precies voor open?”

En hier kan noch het doorsnee christendom noch de materialistische wetenschap een bevredigend antwoord op geven. Het sleutelinzicht dat in beide systemen ontbreekt, is het feit dat er verscheidene niveaus zijn in het materiële universum, namelijk het fysieke, het emotionele, het mentale en het etherische.

Vooral in de emotionele en mentale lagen vind je veel wezens die daar een poos zijn komen vast te zitten. Deze wezens proberen vaak met menselijke wezens samen te werken, vooral degenen die gevoeliger zijn dan de gemiddelde mens. De niet geïncarneerde wezens zullen mensen bepaalde voordelen beloven en één daarvan is de vaardigheid om ideeën naar voren te brengen die beslist buiten het mentale kader van de maatschappij liggen.

Bijvoorbeeld: Veel moderne musici werken met wezens in het emotionele rijk om muziek te maken die nieuw en anders is. Tegelijkertijd proberen wij, de geascendeerde meesters, ook met gevoelige mensen te werken om nieuwe vormen van muziek te brengen. Dus wat is het verschil dan? Het verschil is dat een geascendeerd wezen niets van jou wil, terwijl de niet geascendeerde wezens in de lagere rijken iets van jou willen, namelijk jouw paranormale energie.

Een geascendeerd wezen zal niet onder een bepaald niveau afdalen, dus wij werken alleen met mensen die in staat zijn hun bewustzijn te verhogen en af te stemmen op onze hogere vibraties. Alle mensen hebben de vaardigheid om af te stemmen op vibraties die het mentale kader ontstijgen, maar de vraag is in hoe verre dit ontwikkeld is:

De gemiddelde persoon heeft deze zogenaamde paranormale vaardigheden niet ontwikkeld dus ontvangt hij of zij zelden een impuls van buiten het collectieve mentale kader.

Sommige mensen hebben hun paranormale vermogens ontwikkeld, maar ze hebben niet veel onderscheidingsvermogen ontwikkeld. Met andere woorden, ze staan open voor alles wat buiten het collectieve mentale kader valt en maken geen onderscheid of het van de geascendeerde meesters komt of uit een lagere bron. Een aantal mensen heeft hun paranormale gaven ontwikkeld om diverse gradaties van onderscheid te krijgen. Sommigen kunnen zeggen of een impuls emotioneel uit balans is, maar ze kunnen nog steeds door iets uit het mentale rijk bedrogen worden. Anderen kunnen het verschil in vibratie tussen het mentale rijk en het geascendeerde rijk voelen.

Dus dan begin je het onderscheid te zien dat er gemaakt moet worden. Mensen die gevoelig zijn, kunnen impulsen uit een rijk ontvangen dat boven het collectieve mentale kader ligt. Maar wat ze ontvangen, hangt af van hun vermogen om hun bewustzijn op bepaalde vibraties af te stemmen. En dat hangt dan weer af van de inhoud van hun geest en persoonlijke energieveld.

Als mensen veel onevenwichtige emotionele energie in hun energieveld hebben verzameld, kunnen ze niet op iets hogers dan het emotionele niveau afstemmen. Wezens op het emotionele niveau willen dolgraag met gevoelige mensen werken en ze kunnen je op een bepaalde manier bekrachtigen. Je ziet bijvoorbeeld bepaalde musici met een sterke aanwezigheid op het podium die het publiek uit hun dak laten gaan. De reden hiervoor is dat iemand zich door een wezen uit het emotionele rijk laat bezitten. Dit wezen kan sterk genoeg zijn om het publiek te overweldigen bij een concert en hun emoties opzwepen tot een zeer onevenwichtige staat. Dit zorgt ervoor dat ze licht uit hun chakra’s loslaten, dat het wezen (of beest) in het emotionele rijk dan kan absorberen en gebruiken om te overleven of zijn krachten te vergroten.

Wat iemand die openstaat voor het emotionele wezen daarvoor terugkrijgt, is de bekrachtiging die hem beroemd kan maken, omdat hij iets kan wat de meeste mensen nooit zouden kunnen. Maar de prijs die zo iemand moet betalen, is dat zijn of haar emoties zo vergroot worden dat iemand gewoon niet meer het normale evenwicht en de harmonie kan bewaren, wat dan weer kan leiden tot diverse perioden die inderdaad op gekte lijken. Deze extreme balans maakt iemand vaak erg gevoelig voor het misbruik van drugs, als een mechanische manier om de veranderde staat te creëren die men ervaart wanneer hij door een emotionele entiteit wordt overgenomen.

De onevenwichtige emoties zijn vooral problematisch wanneer die gekoppeld worden aan een sterk verlangen naar erkenning. Publieke aandacht kan snel een verslaving worden. De persoon die ernaar snakt, vertoont dan steeds meer extreem gedrag om het enige te krijgen waar hij aan verslaafd is: aandacht op wat voor manier ook. Er is een gezegde dat slechte publiciteit beter is dan geen publiciteit, en voor sommige mensen geldt dat ook voor aandacht. Ze zullen er bijna alles voor doen om die te krijgen en ze raken erg uit hun evenwicht als ze niet genoeg krijgen. Het probleem met een verslaving is dat je nooit genoeg kunt krijgen van iets waar je naar snakt.

Het ligt anders met wezens in het mentale rijk, die werken niet met de emoties van mensen. In plaats daarvan kunnen ze bepaalde mensen overmannen door zich als leraren op diverse gebieden van de samenleving te presenteren, waaronder als spirituele leraar. Enkele van deze wezens hebben wel een verfijnd intellectueel inzicht in vele concepten, dus ze kunnen mensen gemakkelijk bekrachtigen, zodat hij of zij indruk kan maken op het gemiddelde intellect. Maar wat je misschien zou kunnen leren voelen van wezens in het mentale rijk, is dat ze vaak nogal onduidelijk zijn en leringen geven die nogal complex zijn. Dit wordt gedaan om het intellect van de gemiddelde mens te overdonderen, zodat mensen hun kritisch denken aan de leraar overhandigen en dus de entiteit die de leraar overschaduwt. Opnieuw, dit wordt gedaan om de paranormale energie van mensen te stelen.

Mensen die met wezens werken in het mentale rijk kunnen vaak aan een stuk doorpraten, maar het is moeilijk om precies uit te vinden wat zij nu precies bedoelen. Ze verwijzen vaak naar geavanceerde leringen en gebruiken duistere taal die maar weinig mensen begrijpen – waardoor zij jou de indruk geven dat als je het niet begrijpt, dat komt omdat jij niet zo ver gevorderd bent als zij. Een ander kenmerk is dat die mensen alleen maar praten en zelden tot actie overgaan. De wezens die door hen heen werken, hebben feitelijk als doel jou rustig te houden door je na te laten denken over spirituele zaken zonder iets te doen om het mentale kader te transcenderen dat zij voor jou hebben gemaakt. Ze willen jou laten denken dat jij geavanceerde leringen krijgt en jou dus tot in het oneindige daarmee bezig laten houden.

Het is één van de feiten van het leven op deze planeet dat veel goed bedoelende mensen zijn komen vast te zitten in deze intellectueel doodlopende weg, in de veronderstelling dat ze het begrijpen, maar er niet in slagen te beseffen dat echte veranderingen niet alleen van het mentale niveau kunnen komen. Universiteiten en spirituele bewegingen zitten vol met mensen die denken dat ze hun weg naar een betere wereld kunnen bedenken, die een heel leven aan besteden aan erover denken, zonder zich aan te sluiten bij de Rivier van Leven die hen in staat zou stellen om het mentale niveau te ontstijgen.

In tegenstelling proberen wij, de geascendeerde meesters, niet slim of ingewikkeld te lijken. In plaats daarvan proberen wij onze leringen te presenteren op een manier die helder en gemakkelijk te begrijpen is. We komen niet vanuit de behoefte om indruk te maken, maar met de wens om jullie te wekken. Bovendien moedigen we altijd aan om op actie over te gaan, zoals het opzeggen van invocaties, je mentale kader onderzoeken en betrokkenheid bij de maatschappij.

Wat je nu ziet, is dat er veel mensen zijn die een bovengemiddelde gevoeligheid bezitten. Maar als zij hun energieveld niet hebben gezuiverd en geen onderscheidingsvermogen ontwikkeld, stellen zij zich waarschijnlijk open voor wezens in het mentale en emotionele rijk of zelfs het lager etherische rijk. En die wezens willen er altijd iets voor terug, namelijk jouw energie, die ze krijgen door jouw aandacht en door jou bezig te houden, hetzij met eindeloze intellectuele overpeinzingen, of onevenwichtige emotionele patronen.

Je zou trouwens wel kunnen zeggen dat het collectieve mentale kader zowel een zegen als een vloek is. Het is een beperking, omdat het verhindert dat mensen en samenlevingen opbouwende ideeën omarmen. Toch is het ook een zegen, omdat het dient als een soort bescherming die verhindert dat veel mensen zich openstellen voor de lagere krachten en niet-constructieve ideeën.

Dat wil niet zeggen dat ik hiermee mensen aanmoedig om zich aan het collectieve mentale kader vast te klampen. Maar ik moedig iedereen met gevoeligheid aan om aandacht te besteden aan de noodzaak om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en spirituele technieken toe te passen om je energieveld tegen de lagere krachten te beschermen en van lagere energie te zuiveren.

In de Transcendence Tools geven we diverse technieken voor spirituele bescherming en zuivering van jouw energieveld en dit is een goede plek om te beginnen. Door diverse spirituele technieken te bestuderen en te proberen intuïtie te ontwikkelen, kun je geleidelijk aan onderscheidingsvermogen opbouwen. Dit moet echter beginnen met de erkenning dat het nodig is om onderscheid te maken tussen hogere en lagere ‘creatieve’ invallen. En dit besef moet opgevolgd worden door een beslissing dat jij dit onderscheidingsvermogen wilt krijgen en dat je eraan wilt te werken.

Dus om terug te komen op de vraag, zou je misschien kunnen zeggen dat er niet echt een dunne scheidslijn is tussen genie en gekte. De ware genius is de vaardigheid om af te stemmen op het geascendeerde rijk. Afstemmen op iets wat daaronder ligt, is een vorm van gekte, en het is slechts de vraag hoe onevenwichtig iemand uiteindelijk wordt.

Die vraag wordt grotendeels bepaald door de bereidheid van iemand om te leren. Je ziet dat er veel mensen zijn die openstaan voor iets wat boven het collectieve mentale kader staat, maar die gedreven worden door persoonlijke ambitie in combinatie met hoogmoed. Zodoende hebben ze duidelijk de ambitie dat zij erkend willen worden als een bijzonder of zelfs superieur mens. En dit zorgt er vaak voor dat ze in het geheel niet openstaan voor de mogelijkheid dat zij zich af zouden kunnen stemmen op lagere krachten of dat ze aan hun onderscheidingsvermogen moeten werken. Ze denken dat elk idee of kracht die hen laat opvallen in de massa goed moet zijn en daardoor aarzelen zij om dat op te geven.

Dit verklaart waarom veel van de genieën die men door de geschiedenis heen herkent uiteindelijk hun dagen gesleten hebben in een zwaar onevenwichtige geestestoestand. Velen van hen waren af en toe in staat om zich af te stemmen op het geascendeerde rijk en één of diverse ideeën te ontvangen die de maatschappij vooruit heeft gebracht. Maar toch werden ze later weer tenietgedaan door gebrek aan evenwicht in hun emotionele lichaam of door hun intellectuele hoogmoed die verhinderde dat ze bewust aan hun onderscheidingsvermogen werkten.

Je kunt geen onderscheidingsvermogen ontwikkelen als je de houding hebt dat je nooit ongelijk kunt hebben. Je ontwikkelt elke vaardigheid door te oefenen en dat houdt in dat je het heel vaak mis hebt, maar wanneer je ervan leert, kan dat in stapstenen naar vooruitgang veranderen.

Laat mij tot slot nog dit zeggen. De duidelijke erkenning die wij, de geascendeerde meesters, hebben, is dat miljoenen mensen om de Gouden Eeuw echt tot stand te brengen, hun geestelijke vermogens moeten ontwikkelen opdat zij de open deur kunnen worden voor nieuwe ideeën. Zodoende legt deze website zich erop toe om mensen de leringen en hulpmiddelen te geven om dit te bereiken. Maar het is heel gepast om mensen aan te moedigen behoedzaam te zijn. Wees bereid om eerlijk naar jezelf te kijken:

  • Kom je tot de ontdekking dat je gevoelens vaak in de richting gaan van niet-harmonieuze of onevenwichtige reacties? Werk er dan aan om je energieveld te beschermen en zuiveren.
  • Vind je dat je de neiging hebt te denken dat je altijd gelijk moet hebben en nooit ongelijk kunt hebben? Denk dan na over de noodzaak om hoogmoed te overwinnen door bereid te zijn om zowel van jouw hogere zelf als van andere mensen te leren.
  • Denk je dat je behoefte hebt aan erkenning? Als dat zo is, wees dan bereid om eerst het koninkrijk van God te zoeken, namelijk het contact met jouw IK BEN Aanwezigheid. Want als je dat hebt, weet je dat je geen erkenning van deze wereld hoeft.
  • Besef boven alles dat de allerbelangrijkste sleutel om de open deur te worden die niemand kan sluiten, overal evenwicht in te krijgen, is. Ik weet dat het in tegenspraak klinkt voor veel mensen die denken dat het nodig is om een extreem standpunt in te nemen om de duistere krachten te bestrijden of hogere principes aan de samenleving te demonstreren. Maar een standpunt innemen kun je ook heel goed zonder een onevenwichtige gemoedstoestand doen.

Het wrede feit is dat te veel mensen de open deur voor een paar ideeën zijn. Maar daarna hebben hun eigen onevenwichtigheden de deur gesloten en hun volledige potentieel kwam nooit tot bloei. Met andere woorden, de open deur worden die niemand kan sluiten, heeft twee kanten. De ene is dat je niet de duistere krachten of het massabewustzijn laat verhinderen dat je met nieuwe ideeën komt. Maar de andere kant is dat jij je niet jouw eigen persoonlijke onevenwichtigheid tot in het uiterste doorvoert, waardoor jij niet meer de open deur bent. In plaats daarvan sluit je de deur vanwege jouw hoogmoed, ambities, emotionele gehechtheid of andere onevenwichtige voorwaarden in jouw geest.

Dus de uitdaging die ik aan jou voorleg, is dat een creatief genie zijn vraagt dat je openstaat voor ideeën die het collectieve mentale kader te boven gaan, terwijl je tegelijkertijd buitengewoon in evenwicht bent. Als dit jou tegengesteld overkomt, dan geef ik toe dat dit bewijst dat jij je in een staat van onevenwichtigheid bevindt. Als jij de middelen gebruikt die wij in de Transcendence Tools geven en je globaal ten doel stelt dat je evenwicht gaat zoeken, dan kom je op een dag op een punt waarop de tegenstelling wegsmelt. En je ziet dan dat de open deur zijn voor het geascendeerde rijk natuurlijk wel evenwicht van je vraagt, namelijk het evenwicht dat voortkomt uit totaal onthecht zijn.

Ik zelf kan niets; de IK BEN Aanwezigheid in mij doet het werk.

Toch zul je de waarheid hiervan slechts inzien als jij erkent dat ‘jij’ niet het ego en het gescheiden zelf bent dat erkenning wil. ‘Jij’ bent de Bewuste Jij, een helder vensterruit, die niet de ambitie heeft om iets anders te zijn dan de open deur voor de Aanwezigheid. En zodoende zie je dat jij enkel door in die staat van evenwicht zijn  en door niet gehecht zijn, de open deur kunt zijn die niet kleurt wat er van de Aanwezigheid komt of het probeert te gebruiken voor wat jouw gescheiden zelf waarneemt als persoonlijk voordeel.

Ik probeer niet om dit heel erg moeilijk te laten klinken. Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen. En velen hebben al een hoge mate van evenwicht bereikt dat hen in staat stelt om de open deur te zijn voor de ideeën van de Gouden Eeuw. Nog veel meer mensen zouden snel de open deur kunnen worden door aandacht te schenken aan de noodzaak om evenwicht in alles te zoeken.

Zoek en gij zult vinden. Het probleem is dat veel creatieve mensen geen evenwicht zoeken. Ze proberen in feite steeds extremer te worden, zodat zij iets kunnen ontvangen waarvan zij denken dat het zelfs nog creatievere ideeën zijn – die hen de erkenning geven waar zij naar snakken. En dat is nu juist wat hen op de rand van gekte of wat daarna komt, brengt.