Weet wat jouw unieke Vlam is en houd hem brandend

ONDERWERPEN: Het pad naar Christusschap vinden – Maitreya kan sommige studenten niet onderrichten – Het bewustzijn staat boven tijd en ruimte – Houd je vlam de hele tijd aan – De uitdaging voor spirituele mensen in Rusland – Het doodsbewustzijn op aarde – Naar het pad kijken zoals Maitreya – Het wordt tijd rituelen in de buitenwereld los te laten – De duisternis beoordeelt zichzelf

Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland – Helen Michaels

Mijn geliefde harten, Maitreya is mijn naam en natuurlijk en waarachtig BEN IK de Planetaire Boeddha en de Kosmische Christus

Wat betekent het voor jullie om een meester bij je te hebben die de Planetaire Boeddha en de Kosmische Christus is? Het betekent dat ik staat ben om de Vlam van Christus te handhaven. Ik ben in staat de Vlam van Christus constant in mijn hart te bewaren zonder die vlam minder te laten worden of uit te laten doven. Dan laat ik die opnieuw geboren worden, zoals zo vaak gebeurt met levensstromen op planeet aarde, omdat men om hulp vraagt, om bevrijding roept, men vraagt of het licht in hun chakra’s mag komen. Natuurlijk doen wij, de geascendeerde meesters, dat. Wij beantwoorden de oproep altijd wanneer dat mogelijk is.

Het is vaak het geval dat een levensstroom precies de stuwkracht aan licht ontvangt en meteen terugvalt in zijn oude gewoonten, terugvalt in zijn oude patronen, en dezelfde patronen steeds weer herhaalt. In veel gevallen duurt het soms maar een paar uur voor dat licht, dat net aan een levensstroom is gegeven door decreten en gebeden voor onze hulp, uit de chakra’s van de persoon wegstroomt. Dat is natuurlijk geen kelk die in staat is de Vlam van God te bewaren.

Het pad naar Christusschap vinden
Daarom is het pad naar Christusschap een delicaat pad. Na vele lessen leer je dat er een moment op het pad komt dat het de bedoeling is dat jij in staat bent om onafhankelijk, zelfstanding, dat licht in jouw hart aan te houden, dat heilige licht dat in de eerste plaats voor jou heel heilig is, door niets op planeet aarde te laten aantasten.

Jullie hebben net prachtige verhandelingen gehad die door mijn geliefde broeders en zusters zijn gehouden, waarin ze jullie de lering hebben gegeven over hoe de gevallen geesten en het gevallen bewustzijn, met diverse ontwerpen, implantaten in jullie energieveld plaatsen en hoe dat gebeurt, is diepgaand uitgelegd. Maar denk er nu aan dat het jullie taak is om, per slot van rekening, weer op het pad naar Christusschap te stappen.

Er gebeurt veel op planeet aarde en het is vaak moeilijk voor ons, zelfs in het geascendeerde rijk, om te zien hoe zeer de mensen worstelen, hoeveel vallen het kromme bewustzijn heeft gezet. In sommige gevallen zien wij dat de kromme valkuilen als een kippennet over de wereld heen worden gespannen, vooral boven de dicht bevolkte gebieden en hoe mensen met al hun goede bedoelingen steeds opnieuw in die vallen, in die patronen, in die maatstaven komen te zitten, en in hun verwachtingen die ik het doodsbewustzijn zou willen noemen, de antithese van het Christusbewustzijn.

Maitreya kan sommige studenten niet onderrichten
Velen komen naar mijn retraite om mij te ontmoeten. Zij stellen mij verlangend vragen, willen dat ik die vragen precies beantwoord op de manier die zij verwachten. Velen komen met de verwachting dat ze mij ontmoeten als de vertegenwoordiger van liefdevolle-vriendelijkheid en hun ego bevestigd wordt, iets wat zij niet van de andere meesters krijgen. Er wordt per slot van rekening van hem verondersteld dat hij de vriendelijkheid zelve is, hij moet wel een paar vriendelijke woorden tegen mij zeggen.

Maar ik ben in de eerste plaats leraar. Ik ben de vertegenwoordiger van de Kosmische Christus en mijn allereerste taak is om de Vlam van de Kosmische Christus te bewaren. Dit is een vlam die zich niet voor het ego buigt, die is een vlam die ziet hoe het ego spelletjes speelt, dus ben ik niet degene die vriendelijke woorden zegt tegen het bewustzijn dat met ego doordrongen is.

Er zijn momenten waarop ik alleen maar bij mijn pas aangekomen student zit en ik glimlach, en de Vlam van het Kosmische Christusbewustzijn uitstraal, de totale onvoorwaardelijke liefde uitstraal en blijf uitstralen tot de student zijn/haar ogen kan openen en kan zien dat angsten, je niet de moeite waard voelen, je boos voelen, en kritiek hebben, slechts beelden zijn op het scherm dat wij de materiesfeer noemen. Hoe vaak zijn er niet situaties voorgekomen waarin de studenten bij mij komen en het enige wat ik kan doen, is eenvoudig glimlachen en mijn referentiekader geven, hen het referentiekader geven dat mijn licht, mijn vlam, het talent is dat ik heb vermenigvuldigd.

Het bewustzijn staat boven tijd en ruimte
Velen denken tegenwoordig na over Maitreya’s naam. “O, hij is de toekomstige Boeddha. Hij is de Boeddha van de Gouden Eeuw. Ik heb nu niets met hem te maken. Hij is de aanstaande Boeddha. Maar dit bewustzijn transcendeert alle tijd en ruimte. Ik ben geen toekomstige Boeddha, ik ben geen aanstaande Boeddha. Ik ben hier, nu op dit moment. Je ziet mij niet op het toneel, omdat ik om jou heen ben. Ik ben in het hart van elk van jullie. Ik ben overal. Hoe kan er een Kosmische Christusvlam zijn die op één deel van de planeet aanwezig is, maar niet in het andere? Nee, dat is onmogelijk, omdat ik in het rijk besta dat de dualiteit ontstijgt. Denke hier over na. Het bewustzijn transcendeert tijd en ruimte.

Veel studenten komen naar mijn retraite met de verwachting dat zij worden afgeleverd in de Himalaya of in China, waar de twee retraites zijn die de studenten van geascendeerde meesters uit de tradities kennen, maar laat mij jullie een nieuw concept geven van de Retraite van de Kosmische Christus. Mijn retraite, weten jullie waar die is? De belangrijkste retraite is in mijn hart. Het is mijn bewustzijn. Denk na over het concept dat je niet meer naar mijn retraite hoeft te komen tijdens de nacht in jullie fijnere lichaam, hoewel dit nog steeds een optie is, dit is wel een goede optie, maar denk over een nieuwe manier om naar de retraites te komen na. Denk na over de mogelijkheid dat jij de hele tijd in mijn retraite kunt zijn, omdat mijn retraite in mijn hart is. Mijn hart is vol met liefdevolle-vriendelijkheid! Mijn hart zit vol met onvoorwaardelijke liefde voor alle levensstromen op planeet aarde. Dit is mijn retraite.

Wanneer je meer nadenkt, zie je dat het geen verschil uitmaakt waar mijn retraite precies is, omdat mijn hart natuurlijk overal is. Mijn vlam is overal, dus waar trek je de lijn waar mijn retraite ophoudt en de materiesfeer begint. Het is moeilijk. Het is moeilijk voor de menselijke geest. Het is zelfs moeilijk voor de menselijke geest om dit voor je te zien, omdat de menselijke lineaire geest zo gewend is aan het concept dat Maitreya en andere meesters ergens ver weg zijn en zij ergens zijn, dat de mensen hen uit moeten nodigen, hetzij voor een conferentie of om actie te ondernemen. Maar mijn geliefden, dit is weer één trucje van de geest, een truc van jouw ego dat de kromme geest heeft gespeeld en nog steeds met jou speelt, omdat God almachtig is en God is overal. Over-Al.

Houd je vlam de hele tijd aan
Dus wanneer je hierover nadenkt, als je dat dualistische beeld loslaat, hoe gemakkelijk het dan voor jou is om te zien dat ik altijd bij jou ben. Als je wilt, kun je de hele tijd in mijn retraite zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar enzovoort.

Het is mijn taak jullie de les te geven, zodat jullie in staat zijn jezelf naar het Christusbewustzijn toe te zien groeien, maar niet op een manier die de lineaire geest wil projecteren. Het onderwijs in mijn retraite is niet helemaal hetzelfde als jullie op planeet aarde gewend zijn, waarbij mensen naar school gaan en de lessen om acht uur beginnen en ergens na het middaguur eindigen en je daarna vrij bent om te doen wat je maar wilt. In feite hoef je op veel scholen niet eens te leren voor je naar de volgende lessen gaat.

Zien jullie in dat ik niet op die manier onderwijs? Ik leer jullie om je vlam de hele tijd aan te houden. Jullie komen naar mijn retraite en je bent mijn ware ingewijde en discipel wanneer je de bereidheid toont om jouw vlam de hele tijd brandend te houden. Begrijp je wat een taak dat is, hoe delicaat de vraag is, en hoe delicaat deze initiatie is? Denken jullie dat jullie naar mijn retraite komen wanneer jij deze initiatie de eerste keer begrijpt jij dan in staat bent om die in een week, of in een maand, te voltooien? Nee, naar Christusbewustzijn toegroeien neemt tijd in beslag.

De uitdaging voor spirituele mensen in Rusland
Ik zeg het nog eens. Alleen bewustzijn kan tijd en ruimte transcenderen. Daarom heb ik gevallen gezien waarin mensen enorme vooruitgang hebben geboekt door weer contact te maken met hun ware Christusschap, door binnen heel heel korte tijd weer contact te maken met het Christusbewustzijn. Maar dat geldt niet voor alle mensen, en het is veel moeilijker voor die levensstromen die in een heel dichte plaats, zoals Rusland, zijn geïncarneerd.

Je vraagt je misschien af hoe dat kan? Omdat Rusland een van die plaatsen is die bijna alle mogelijke vormen van het doodsbewustzijn belichaamt. Deze plaats vergroot en demonstreert bijna alle mogelijke vormen van antiliefde en de energie van de antichrist. Incarneren in Rusland is dus in de eerste plaats een moedige taak. Een spirituele student in Rusland worden, is zelfs nog moediger, omdat de kracht die je tegenkomt meedogenloos is, en veel van jullie zijn zich hier natuurlijk al van bewust. Master MORE heeft over de draak en het beest gesproken en ik kan wel zeggen dat de draak zijn huidige vorm heeft kunnen manifesteren, omdat de mensen zo belast zijn door het doodsbewustzijn.

De elementen van het doodsbewustzijn, die bepaalde krachten zijn die het jullie in ieder geval heel erg duidelijk hebben gemaakt wat het eerste element van het doodsbewustzijn is en dat is angst. Angst is iets wat het gemakkelijkst alle chakra’s opent. Angst opent alle chakra’s, zodat het licht er bijna ogenblikkelijk uit kan worden getrokken. Angst is iets dat veel mensen verlamt, zodat veel mensen, wanneer je hen vanuit het spirituele perspectief beziet, er bijna bevroren uitzien.

Zij zijn zo bevroren, zo verlamd door angst, dat zij zich soms niet eens tot God kunnen wenden om te bidden, voor een eenvoudig gebed, omdat de angst zo immens is dat er geen woord over hun lippen komt. Angst blokkeert zelfs de eerste verdediging, de basale verdediging, die iedereen kan krijgen, die bescherming is door gewoon een simpel gebed te zeggen. Of jezelf beschermen tegen die energie door hulp van een Aartsengel in te roepen, of bij de meesters om hulp vragen. Maar wanneer de angst zo enorm is, kun je op geen enkele manier contact maken met jouw normale reactie die in jou zit ingebouwd, die jij als geschenk hebt gekregen door jouw Godvlam.

Het doodsbewustzijn op aarde
De Godvlam in jou weet altijd hoe jij op het doodsbewustzijn moet reageren, maar na vele levens op planeet aarde, zoals al eerder is gezegd, heb jij dit contact met je Godvlam verloren en ben je niet meer in staat om je met de essentie van jouw Godvlam te verbinden. Jij bent niet in staat om contact te maken met de essentie die jij bent, het spirituele wezen dat altijd weet dat alles wat op jou geprojecteerd wordt, hetzij door fysiek geweld, emotioneel of mentaal geweld, niet echt is. Er is enorme moed voor nodig om soms de meest verschrikkelijke vormen van het doodsbewustzijn onder ogen te komen, zoals Kuan Yin en de andere meesters hebben beschreven. Mensen die zulke levens hebben gehad, zijn er spiritueel niet aan toe om deze vormen van het doodsbewustzijn tegen te komen, zodat zij hun chakra’s gesloten houden opdat die angst niet zou binnenkomen en hen niet zou blokkeren.

Zoals jullie nu al kunnen zien, bestaat er geen andere manier om je ware Christusschap te herstellen dan door toe te geven dat de elementen van het doodsbewustzijn om jullie heen en in de maatschappij aanwezig zijn, in de wetenschap dat jullie, hoe hard jullie ook proberen, er allemaal door worden beïnvloed. Het is hetzelfde als je in een rivier gaat zwemmen en je gegarandeerd nat wordt, dat kan niet anders. Je kunt niet in een rivier zwemmen en er volledig droog uit komen. Daarom is het niet mogelijk om te incarneren op planeet aarde zonder soms, helemaal en volslagen, volledig overdekt te worden met de elementen van het doodsbewustzijn.

Het is eigenlijk niet mogelijk om te vermijden dat de elementen van het doodsbewustzijn jouw chakra’s binnenkomen. Het is niet mogelijk om totaal te vermijden dat een klein stukje duisternis erin zal slagen een of ander implantaat in jou te plaatsen, ergens in jouw aura dat heel subtiel kan lijken, heel erg klein. Op de een of andere manier, soms na vele levens, krijgt dat stuwkracht, ineens kom je een ander element van het doodsbewustzijn tegen, hetzij, martelen, gruweldaden, misbruik, misschien fysiek, emotioneel, mentaal misbruik. Omdat jullie er al zo aan gewend zijn dat er een verstoring in jullie energieveld bestaat, merk je het niet eens wanneer die verstoring erger wordt, en dus bouw je, door de vele levens heen, een verkeerd referentiekader op.

Dit gebeurt door diverse elementen; dit gebeurt door je familie omdat je met je familie met elkaar verbonden bent met leden van de gevallen groepen. Het is heel vaak geval dat je opgroeit in een omgeving die jij als normaal beschouwt, maar in werkelijkheid eigenlijk constant een verkeerd referentiekader in jouw energieveld projecteert, het referentiekader dat niet in overeenstemming is met jouw hartvlam.

Veel mensen hebben het gevoel dat er iets niet klopt in hun leven, dat er iets niet helemaal juist gaat. Maar in veel gevallen weten zij niet wat zij eraan moeten doen. Het pad van Christusschap begint eigenlijk pas wanneer je erkent dat al die dingen gebeuren en toegeeft dat het niet een grote ramp is dat je het doodsbewustzijn bent tegengekomen. Het is zelfs geen ramp als je een gevallen engel of gevallen wezen in jouw familie hebt, omdat dat een buitengewone kans is om te leren. Wat een buitengewone kans om sneller initiaties te doorlopen, waar je anders verscheidene levens over had gedaan.

Naar het pad kijken zoals Maitreya
Dus moedig ik jullie aan om naar het pad van Christusschap te kijken door mijn ogen. Ik, Maitreya, zie het pad van Christusschap als in een vliegtuig zitten dat hoog boven de aarde vliegt en toch zie ik alles wat er op planeet aarde voorvalt. Ik zie de gruwelijke gebeurtenissen, ik zie de problemen, ik zie alle negativiteit om mij heen. Ik herken de elementen van het doodsbewustzijn, maar ik weet altijd wie ik ben. Ik ben niet onderdeel van dit bewustzijn, want IK BEN een Godvrije Geest! Ik sta boven alle vormen, ik sta boven alles op planeet aarde, daarom kan niets mij echt beïnvloeden. Ik wil graag dat jullie ook op dezelfde manier naar jullie leven konden kijken.

Stel je voor dat je hoog boven de aarde bent en net als in een film bekijkt wat er in jouw leven voorvalt. Je beseft dat er rollen en normen zijn voor jouw mentale plaats en tijd tot je herkent dat zij jou de lessen hebben gegeven die jij nodig hebt en dan ga je gewoon verder. Je transcendeert gewoon weer een stukje van het doodsbewustzijn door te beseffen dat het niet mogelijk is om één met Christus te worden, het is niet mogelijk om totaal één met je Christusvlam te worden, als je niet in staat bent om naar de problemen kijkt die je hebt, om echt de elementen en de geesten van het doodsbewustzijn te erkennen en in staat bent die op te geven. Het pad van Christusschap begint pas helemaal wanneer je beseft dat geen enkele goeroe in de buitenwereld, geen enkele leraar in de buitenwereld anders dan jouw eigen referentiekader jou het totale inzicht kan geven van hoe jij jouw Christusvlam in dit leven moet belichamen.

Hoe heb ik mij gerealiseerd wat liefdevolle-vriendelijkheid is? Denken jullie dat er een goeroe was die tegen mij zei: “Maitreya, liefdevolle-vriendelijkheid betekent dat jij je zo gedraagt, wanneer de situatie zo is, en in een andere situatie gedraag jij je op een andere manier en dat is liefdevolle-vriendelijkheid?” Nee, mijn geliefden, liefdevolle-vriendelijkheid is volledig mijn unieke vlam. Die is mij zo dierbaar, het is het deel van God dat ik ben. Dat is mij dierbaarder dan iets anders en ik was degene die besloot om die vlam brandend te houden, wat er ook zou gebeuren. Het was mijn beslissing, mijn pad.

Het wordt tijd rituelen in de buitenwereld los te laten
Er komt een tijd en plaats op jouw pad dat je geen liederen in een groep kunt zingen, omdat je begint te beseffen dat liederen, rituelen, mantra’s, hoewel die allemaal heel nuttig zijn, je maar tot zo ver kunnen brengen. Als je echt verder wilt klimmen, moet je die, ook, transcenderen, zoals je alles hebt getranscendeerd. Er komt een moment waarop je beseft dat een lied of een mantra of een ritueel – die een poosje geleden nog heel goed voelde, en jou het gevoel gaf dat die jouw energie zo veel verhoogde dat je ervan begon te huilen – er komt een moment waarop je het ritueel, de mantra, of het lied uitvoert en jij beseft dat het jouw energie niet meer verhoogt, het verstoort eigenlijk jouw innerlijke afstemming.

Dus het Christusschap dat ik mijn studenten kan leren, begint met het besef dat de goeroe in de buitenwereld het niet voor jou afpast. Dat is jouw innerlijke goeroe, jouw innerlijke Godvlam, die jouw goddelijke licht is op de duistere wegen, die jouw richtlijn op een stormachtige zee en het referentiekader binnenin jou is. Zoals ik jullie referentiekader ben als leraar. Voel mijn Aanwezigheid en voel de liefde die ik voor God, voor mij, heb en voel ook de onvoorwaardelijke liefde die ik voor jou heb. Voel mijn hartvlam terwijl ik mijn hartvlam vergroot, zodat jullie er allemaal binnenin zijn. Jullie zijn allemaal in mijn Godvlam, in mijn hartvlam, de meeste heilige gewijde vlam, opgenomen. Laat jezelf die onvoorwaardelijke liefde ervaren die een leraar voor jullie heeft.

Velen kijken naar mij en kijken naar mijn beeld op een scherm hier. Hoewel het een mooi beeld is, ben ik zoveel meer, zoveel mooier. Laat jezelf dat verbeelden. Hebben sommigen van jullie ook gezien hoe er, terwijl jullie mijn decreet en mijn mantra opzeiden, ineens een moment was waarop het beeld op het scherm lichter werd, bijna onzichtbaar, omdat de zon erdoor kwam. Het licht in de kamer nam toe, en ineens besefte je dat jij eigenlijk niet nauwkeurig kon zeggen waar Maitreya precies was. Er is alleen maar licht, het licht van wie ik ben, is jouw referentiekader. Je komt naar mijn retraite om te gaan leren dat jij hetzelfde licht bent als ik, alleen op een andere manier. Welke manier? Dat is jouw taak om vast te stellen. Ik ben hier om je te helpen, mijn geliefden.

De duisternis beoordeelt zichzelf
Omdat wij hier per slot van rekening allemaal in Rusland zijn, ben ik degene die graag mijn aanwezigheid in het hart van de draak plaatst. Ik zit er gewoon en glimlach. Ik straal de vlammen en de vibratie van liefdevolle-vriendelijkheid uit. Ik ben degene die niet oordeelt, die niet veroordeelt, omdat mijn licht zo groot is. Het licht dat ik ben, is zo krachtig, dat er niet geoordeeld hoeft te worden. Het licht brengt de schaduwen in Rusland naar boven en de schaduwen zullen zichzelf beoordelen.

Wat moeten wij nog doen? Is het pad van Christusschap geen eenvoudige taak? Is het geen simpele taak? Alles wat je moet doen is met jezelf aan de slag, niet anderen oordelen, niet veroordelen, maar de open deur worden voor het licht en het licht het werk voor jou laten doen.

Ik begon mijn verhandeling met de sleutel dat er een moment op je pad komt waarop het de bedoeling is dat jij je licht constant aan houdt. Je hebt het concept van het licht dat constant brandt om de soldaten te gedenken die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven, of wat Rusland de Grote Patriottische Oorlog noemt. Kijk nu naar deze monumenten waar die vlam brandt en stel je voor dat het in feite, een Godvlam van Maitreya is. Hij herinnert jullie er de hele tijd aan dat er maar één licht is dat je brandend moet houden en dat is jouw hartvlam, zodat jouw chakra’s helder en zuiver kunnen zijn en jouw unieke goddelijkheid tot uitdrukking kunnen brengen. Dat is in je eigen onderhoud voorzien voor Rusland.

Het is mij een groot genoegen om mijn licht hier op dit geografische punt in Rusland te verankeren. Het is mij een groot genoegen jullie allen in mijn hart te verwelkomen en de groep die ervoor gezorgd heeft dat ik, met vele andere meesters, deze kans hebben gekregen. IK BEN Liefdevolle-Vriendelijkheid. Jullie moeten uitvinden wat jullie goddelijke naam is. Ik blijf natuurlijk altijd jullie leraar op dat pad.