De Registraties van Martelingen in de Sovjetperiode verteren

ONDERWERPEN: De beginstadia van het pad – Het stadium van een spirituele vlam belichamen – De gedachtevorm van gescheidenheid onderzoeken – De zuiverheid in elke vorm zien – Martelen is een vervorming van zuiverheid – Degenen die energie van anderen moeten stelen – Subtielere vormen van martelen – De martelingen die het sovjetsysteem handhaven – De Cubaanse Raketcrisis en atoomoorlog – Mensen martelen voor informatie – De keerpunt voor de Sovjet Unie – Sommige mensen denken dat het de Russen aan menselijkheid ontbreekt – Ga op zoek naar de menselijkheid in iedereen

Geascendeerde Meester Astrea, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN ook Zuiverheid en Zuiver BEN IK. Ik ben Elohim Astrea met mijn gemaal Zuiverheid (Purity). Wij dragen de Vlam van Zuiverheid voor de aarde vanuit onze retraite bij Archangelsk in Rusland. Waarom daar, vraag jij je misschien af? Waarom niet daar? Deze retraite is er al heel lang, zelfs voor de natie Rusland of de meeste andere naties die je tegenwoordig kent, bestond.

De exacte reden voor het daar plaatsen van de retraite heeft te maken met de heel complexe geometrie van de aarde die je zelfs niet op het fysieke vlak kunt zien, maar al in het etherische rijk begint. Er zijn patronen, matrixen, die de aarde omcirkelen in geometrische vormen die heel erg complex zijn, met elkaar verbonden, die allemaal in een heel ingewikkelde dans, een heel ingewikkeld patroon veranderen. Die patronen vormen bepaalde punten waardoor er, ook al zit er beweging in het patroon, brandpunten zijn die in feite stilstaan.

De beginstadia van het pad
Wij hebben jullie gezegd dat de Vierde Straal, de vlam, de Vlam van Zuiverheid is. Wij hebben jullie onlangs nog een aspect gegeven om de Vierde Straal als de Vlam van Acceleratie te zien. Nu vraag ik van jullie zelfs nog hoger te gaan en te beseffen dat de achtergrond van acceleratie stilheid is. Als er geen stilheid is, zou er geen beweging kunnen zijn, er zou geen verandering kunnen zijn, er zou geen tijd voorbij kunnen gaan. Dit heeft te maken met de boodschap van vandaag, want mijn boodschap is jullie meer begrip te geven van wat er voor nodig is om niet alleen om de Vlam van Zuiverheid op te roepen, maar die ook te belichamen.

Je belichaamt een spirituele vlam niet met je dagelijkse denkgeest, de menselijke geest, omdat de dagelijkse denkgeest ontworpen is om met het leven op aarde om te gaan. Het leven op aarde is helemaal gericht op beweging, verandering, iets doen. Wanneer je voor het eerst op het spirituele pad komt, wanneer je over de leringen van de geascendeerde meesters hoort, is het natuurlijk, is het onvermijdelijk, dat jij je in het begin concentreert op actie ondernemen: decreten gebruiken, invocaties opzeggen, licht oproepen, oproepen voor tussenkomst van de geascendeerde meesters doen. Dit is volmaakt in orde, dit is helemaal natuurlijk.

Er is natuurlijk een periode waarop jullie allen je hierop moet te richten. Wanneer je in het begin op het pad komt, ben je nog maar net begonnen een glimp op te vangen van dat er iets meer is, dat er iets meer is dan het massabewustzijn en de illusies van het massabewustzijn waarmee jullie zijn opgegroeid en die jullie, zoals de meesters hebben gezegd, vanzelfsprekend zijn gaan vinden, zodat je ze niet eens ziet of onderzoekt. Je kunt ze niet onderzoeken, omdat je nooit iets anders hebt gezien of omdat je geen fundament hebt om je af te vragen of dit de enige manier is om naar het leven te kijken.

Om uit het massabewustzijn te breken dat je naar beneden haalt, moet je door een periode heen waarin je heel rigoureus onze decreten en invocaties gebruikt om licht op te roepen. Je zuivert jouw energieveld, zodat er zich geen energie in jou persoonlijke energieveld verzamelt waar de energie uit het massabewustzijn aan kan trekken en het gebruiken om je neer te halen.

Daarom moet je op een punt komen waarop je ziet dat jij onzuiver bent, dat jij onzuiverheden in jouw wezen hebt. Een van de manieren om dit te zien is dat je het licht van de geascendeerde meesters tegenkomt. Je ervaart onze vibratie als zo veel hoger waardoor je beseft dat wat jij om je heen ziet, en zelfs wat er in jouw eigen energieveld zit, lager is dan wat van ons komt. Je beseft dat jij onzuiver bent, maar jij hebt het potentieel om zuiver te worden. Je wordt zuiver door het licht op te roepen en te voelen hoe het licht jouw energieveld zuivert, jouw hele vibratie verhoogt, je bewustzijn verhoogt. Daarom moet je op dat punt komen waarop je bewust erkent, beseft en toegeeft: “Ik kan zuiver zijn! Ik ben gegroeid, ik heb vooruitgang op het Pad geboekt, ik heb mij verder geaccelereerd dan waar ik 10 jaar of nog langer geleden was.”

Het stadium van een spirituele vlam belichamen
Wanneer je de bewuste erkenning krijgt, omdat je terugkijkt naar jouw verleden en zegt: “Ik heb mij echt verder geaccelereerd dan toen ik in het begin bewust het pad vond.” Dan heb je de kans die veel studenten niet hebben toegegeven, niet hebben begrepen en daarom er niet hun voordeel mee doen. Je hebt dan de kans om te zeggen: “Wat is de volgende stap, nu ik mij uit mijn voormalige staat heb geaccelereerd en enigszins boven het massabewustzijn uit ben? Wat is de volgende stap? Blijf ik echt de rest van mijn leven spiritueel licht oproepen, of is er meer, bestaat er een hoger niveau van dienstbaarheid?”

Dat hogere niveau van dienstbaarheid is dat jij een bepaalde vlam belichaamt, een van de zeven stralen, misschien één van de geheime stralen. Je belichaamt die eigenschap, niet alleen oproepen, want je begrijpt wel – of kunt in ieder geval gaan begrijpen – dat wanneer je het licht oproept jouw geest zich nog steeds op het materiële rijk rondom jouw lichaam richt. Je denkt dat je daar zit met een boek vol decreten of invocaties, jij richt je aandacht op een geascendeerde meester die boven jou staat, en je gebruikt de invocaties en decreten om licht van boven door de materiële wereld te laten stromen. Opnieuw, dit is helemaal in orde, dit is alles wat je kunt doen op een bepaald niveau van het pad.

Er komt een moment dat je naar een hoger niveau van dienstbaarheid kunt gaan, omdat je zegt: “Waar komt dat licht eigenlijk vandaan? Komt het ergens boven uit de hemel, of komt het ergens anders vandaan? Helpt het mij nog echt verder op het huidige niveau van spirituele groei, door mijn geest te blijven richten om dat eeuwenoude model dat wij hier op aarde zijn en God en de hemel geografisch boven ons liggen op enige fysieke afstand? En wij daarom omhoog moeten kijken naar de hemelen en licht oproepen dat uit de hemel afdaalt?”

Is het nog constructief dat ik als student van geascendeerde meesters, nog vasthoud aan dat ouderwetse beeld van God en de Geest? Is het niet mogelijk om een omslag in mijn bewustzijn te maken, omdat ik begin in te zien dat hoewel alles in de materiële wereld in beweging is, stilheid de grondslag voor die beweging vormt? Stilheid is de achtergrond voor beweging. Dus in plaats van mijn geest te richten, in plaats van mij aan geest te laten trekken tot mij richten op de beweging, kan ik bewust een poging doen of liever een geen-poging, om mijn bewustzijn ter verschuiven naar de stilheid als de grondslag voor beweging.

De gedachtevorm van gescheidenheid onderzoeken
Wanneer je dit doet, besef je dat het eigenlijk een onzuiver gedachtemodel is dat de Geest of God van de aarde gescheiden is. Dit is een gedachtevorm die door de gevallen wezens is geprojecteerd op het collectieve bewustzijn van de mensheid. Het is een van de oudste gedachtevormen die zij met zich meenamen toen de gevallen wezens in het begin op aarde mochten incarneren. Zij hebben het sindsdien geprojecteerd en dat doen ze nu nog steeds, hoewel steeds meer mensen ontwaken en het beginnen te onderzoeken.

Het wordt tijd dat jullie, die studenten van geascendeerde meesters zijn, en die al een poosje op het pad zijn, hier eens goed over nadenken en je te realiseren dat de Geest niet van de materie wordt gescheiden, want de materie kan alleen bestaan, omdat de Geest de achtergrond is voor de materie, die de materie laat bestaan. Daarom is materie niet gescheiden van de Geest, de materie zou nooit meer van de Geest gescheiden kunnen worden dan een golf van de oceaan. Denk hier eens over na: “Hoe kan een golf van de oceaan gescheiden worden? Dat kan niet, want het is een uitdrukkingsvorm van de oceaan.

Je realiseert je dan dat ook al hebben wij jullie een geografische locatie van onze retraite gegeven – er een praktische reden voor is – maar je beseft dat je een hoger beeld kunt vormen en je realiseren: “Overal is zuiverheid. De Geest van Zuiverheid, het licht van Zuiverheid zit overal in, zelfs in de meest onzuivere vorm.”

Dan kun je het versnellen door van het licht van ver oproepen naar het licht van binnenuit jou oproepen, in jouw hart, in de geheime kamer van jouw hart, en jouw stuitchakra. Dan kun je het licht zodanig gaan belichamen dat jij weet dat het overal in jou, in jouw fysieke lichaam, in de cellen en atomen van jouw fysieke lichaam is, zodat die alle ziekten en tekortkomingen kunnen afwerpen.

Daarna kun jij je realiseren en erkennen dat het licht overal is in jouw energieveld en vervolgens kun je gaan erkennen dat zuiverheid ook in alle manifestaties in de buitenwereld is. Je hoeft eigenlijk geen licht meer op te roepen dat van ver komt en op een bepaalde manifestatie te richten die jij ziet, of het nu oude annalen of andere dingen zijn. In plaats daarvan kun jij je richten op de situatie. Dan kun je zuiverheid in de situatie zien en het vanuit die situatie zelf oproepen, waardoor het een veel sterker, veel krachtiger effect heeft om die situatie te transmuteren.

De zuiverheid in elke vorm zien
Begrijpen jullie: Het is gewoon een omslag in bewustzijn. Het is misschien niet gemakkelijk om dat te doen, maar het is mogelijk dat jij dat op een bepaald moment van je pad kunt. Veel van jullie zijn bij dat punt waarop jullie kunnen beginnen te veranderen. Wat is één van de belangrijkste effecten van die verandering? Natuurlijk dat wanneer jij erkent en je realiseert dat zuiverheid in alles bestaat, dan kunt je ineens overal en naar alles kijken. Zolang jij, jouw geest, gevangen zit in een model van gescheidenheid, ben je gevoelig voor andere projecties van de gevallen wezens, namelijk dat de vormen die jij in een materiële wereld ziet, permanent zijn, echt bestaan, dat die misschien op een manier werden gevormd die niet teniet gedaan konden worden, dat er geen licht in bepaalde vormen zit.

Op een bepaald punt van het pad is het nodig dat je de onzuiverheden vermijdt en dat jij niet opzettelijk naar onzuivere plaatsen toegaat. Jij bent niet voldoende beschermd en losgesneden van de energie in jouw eigen energieveld. Dus als jij naar een onzuivere plek gaat, of zelfs je aandacht op onzuivere manifestaties richt, kun je door de energie overmand worden. Wanneer je op dat punt komt waar ik het over heb, kun je de omslag maken door de zuiverheid overal in te zien. Waarom zou je dan nog bang zijn om naar een manifestatie op aarde te kijken?

Dan kun je beginnen de soort dienstbaarheid te verlenen waar de andere meesters over hebben gesproken, omdat jij niet bang bent om naar het verleden van Rusland en de Sovjet Unie te kijken. Waar zou jij bang van moeten zijn wanneer je weet dat zelfs de duisterste manifestatie op aarde slechts een oppervlakkig verschijnsel is dat niet echt bestaat? Je ziet het licht van zuiverheid zelfs door de uiterlijke vorm heen schijnen en je weet dat het licht van zuiverheid elke situatie, elke vorm, elk verslag in het emotionele mentale en identiteitsrijk kan transformeren.

Martelen is een vervorming van zuiverheid
Nu ik jullie dit verteld heb, wil ik graag dat jullie  toegeven dat behalve wat Moeder Maria en Kuan Yin, en Master MORE, en Venus en Uriël hebben beschreven, het noodzakelijk is dat iemand naar een ander onderwerp kijkt dat de meeste spirituele mensen liever vermijden. Het is noodzakelijk dat mensen dit op wereldschaal gaan doen. Wat ik nu ga zeggen, is van toepassing op studenten van geascendeerde meesters overal, maar ik zal mij op Rusland richten, omdat dit onze focus is voor deze conferentie.

Het is noodzakelijk dat men toegeeft dat één van de meest verraderlijke vervormingen van zuiverheid marteling is. Je denkt misschien dat het ergste wat iemand een ander aan kan doen, iemand doden is. Maar dat is in feite niet zo. Het is mogelijk dat mensen zelfs een gewelddadige dood sterven en heel weinig trauma ervaren. Veel mensen die aan ziekten, of in auto-ongelukken of natuurrampen sterven, kunnen zo snel en onverwacht sterven dat er maar heel weinig trauma in de ziel wordt gevormd. Dus kunnen zij snel weer incarneren en zij worden hierdoor niet al te zeer belast in toekomstige incarnaties.

Maar martelen is een andere zaak, omdat martelen tot gevolg heeft dat er delingen in de ziel worden gevormd. Eigenlijk splijt dat de ziel, in veel gevallen, in verschillende onderdelen, scheurt stukken van het energielichaam uit elkaar, verspreidt die over verschillende plekken, zodat de ziel dan diep verdeeld, gebroken, verwond en open voor iedere willekeurige invloed van duistere krachten wordt.

Hoe komt het dan, dat bepaalde mensen, bepaalde instituties, martelingen uitvoeren? Nu, het is niet echt een fysieke situatie. Je kunt, als je het van de materialistische kant bekijkt, naar de geschiedenis van martelingen kijken, teruggaan door de verschillende regimes in de moderne tijd, de katholieke kerk, en de Inquisitie en andere beschavingen. Je kunt je gaan afvragen: “Waarom doen de mensen dat? Wat is de psychologische verklaring daarvoor?”

Als je alleen naar het materiële niveau kijkt, vind je nooit een echt bevredigend antwoord. Je kunt martelingen alleen verklaren wanneer je het bestaan van gevallen wezens daarbij betrekt, duistere krachten in het astrale en emotionele rijk. Slechts dan begrijp je martelen, want slechts dan kun je zien dat die krachten, die wezens, hun eigen keuzes maken om anderen te misbruiken, de vrije wil van anderen te schenden, zich af te snijden van het licht van God in hen zelf te ontvangen.

Degenen die energie van anderen moeten stelen
Dit is het thema van deze conferentie: spiritueel in jouw eigen onderhoud voorzien. Wat houdt het in dat jij spiritueel in je eigen onderhoud voorziet? Het betekent dat jij toegeeft wat ik heb gezegd: Zuiverheid is overal, dus ook in jou. Hoewel je energie nodig hebt om in de materiële wereld te functioneren, kun je dat licht rechtstreeks binnenin jou ontvangen. Je hoeft het niet van buitenaf te halen, of het nu een God is die je in een standbeeld, of in de hemel, visualiseert of dat het van andere mensen komt. Jij hebt het potentieel om energie binnenin jou te ontvangen, als je bereid bent aan bepaalde eenvoudige vereisten te voldoen, zoals de Gouden Regel.

Wanneer je jouw spirituele energie gebruikt om de vrije wil van anderen te schenden, wordt op dat moment de stroom van energie verminderd, als een vorm van genade, zodat jij niet meer karma kunt maken. Wanneer je dit principe schendt, wordt de lichtstroom binnenin jou verminderd tot er niets over blijft om jou in leven te houden. Dan word jij een wezen dat alleen nog kan overleven door spiritueel licht van anderen te stelen. Natuurlijk zijn er myriaden manieren waarop wezens binnen of buiten een lichaam licht, energie van anderen, stelen. Ik zal hier niet over allemaal spreken, maar ik zal mij op de meest verraderlijke richten, die martelen juist is.

Wanneer iemand wordt gemarteld is er een fysieke kracht, zelfs een psychologische kracht, die het licht uit de chakra’s duwt. Dit kan zo’n krachtig loslaten van licht zijn dat het in feite de stof van de chakra’s en de aura, het lagere energieveld, vernietigd. Er vallen grote gaten waar het licht dan uit blijft stromen en waar duistere krachten energie naar toe kunnen sturen om iemand te overmannen. Dit zorgt ervoor dat iemand óf sterft, óf nog meer getraumatiseerd raakt, óf energie in diverse patronen loslaat, zoals boosheid. Wat er met een ziel gebeurt die gemarteld is en gestorven, is dat de ziel zo gebroken kan zijn dat wanneer die weer incarneert, die heel diepe psychische wonden heeft.

Je kunt naar een paar van die verwonde mensen op aarde kijken en je kunt kijken hoe zij werden opgevoed en je dan afvragen: “Kan wat zij in dit leven hebben meegemaakt, echt het trauma verklaren?” In de meeste gevallen niet. Je moet dan naar het feit kijken dat die mensen eerder hebben geleefd, gemarteld zijn en wreed gedood in vorige levens. En dat verklaart hun trauma en de enige manier waarop zij geheeld kunnen worden.

Ik vraag degenen onder jullie die het gevoel hebben dat zij het niveau hebben om toe te geven dat in de tijd van de Sovjet Unie martelen breed werd toegepast, vooral in het begin, vooral in de tijd van Stalin, waar het op een systematische manier gebeurde. Dan kun je een simpel feit erkennen: De Sovjet Unie was een wereldrijk dat werd opgebouwd op doden en martelingen en dus door de energie uit de chakra’s van mensen te duwen.

Subtielere vormen van martelen
Naast de feitelijke fysieke daad van doden en martelen, omdat je fysiek iemands lichaam martelt, zijn er natuurlijk subtielere vormen van martelen. Er is een emotionele vorm van martelen, een mentale vorm van martelen en zelfs een vorm van martelen in het identiteitsrijk. In zekere zin kun je tegenwoordig op de wereld zien dat veel mensen geloven dat menselijke wezens van God gescheiden zijn. Dit is de meest basale vorm van martelen in het identiteitsrijk.

Dan zijn er verfijnde en ongelooflijk complexe lagen van mentale marteling. Lenin zelf was een ‘meester’ daarin en ik zeg dit tussen aanhalingstekens, door mentale vormen van martelen te bedenken door woorden op te schrijven die het intellect in de knoop bracht. Mensen konden erover denken en het gevoel hebben dat hij op één of andere manier iets zinnig moet hebben gezegd, maar zij konen er van hun levensdagen niet iets uithalen wat zinvol was, hij probeerde bij de mensen slechts hun geest te bedriegen en op die manier hun licht op het intellectuele en mentale niveau los te laten.

De martelingen die het sovjetsysteem handhaven
Dan zijn er natuurlijk nog de emotionele vormen van marteling. Jullie, die in Rusland zijn opgegroeid, zouden je eens moeten oriënteren op een fenomeen dat de ‘Rode Terreur’ wordt genoemd, die Stalin heeft ingesteld. Dat waren specifieke eenheden van de geheime politie die rondgingen en zonder enige reden lukraak mensen doodden.

Begrijpen jullie dat wanneer je een vorm van totalitair systeem hebt, dat systeem op strikte regels wordt gebaseerd? Er zijn regels voor wat je wel of niet mag zeggen. Als jij je aan dat systeem houdt, zou je veilig moeten zijn, want je doet precies wat het systeem zegt. Dus zou het systeem je moeten beschermen tegen gedood of gemarteld worden. Maar voor Stalin was dit niet genoeg, of liever de duistere krachten achter hem. Zij zetten dit lukrake doden op, waardoor niemand zich echt veilig kon voelen, hoewel men zich aan het systeem hield. Dit bracht een vorm van emotionele kwelling teweeg, namelijk de angst dat je nooit wist wat er zou kunnen gebeuren. Je kon je nooit echt veilig voelen.

Jullie hier, hebben niet de fysieke ervaring die eerdere generaties wel hebben en hoe die dreiging die hele periode boven Rusland en de Sovjet Unie hing. Er kwam een moment waarop de leiders na Stalin het doden gingen verminderen. Maar zij konden dit alleen, omdat de bedreiging er nog steeds hing, de angst was er nog. Er werd nog zo veel energie losgelaten dat het fysieke doden niet meer nodig was om het systeem in stand te houden. Want het beest van het systeem moest worden gevoed met energie, anders zou het beginnen achteruit te gaan en instorten.

De Cubaanse Raketcrisis en atoomoorlog
Toen kwam er een moment waarop de Sovjet Unie voor een cruciaal keerpunt stond. Dit kwam na Khrushchev. Dit kwam gedeeltelijk als het gevolg van wat in het westen de Cubaanse raketcrisis wordt genoemd, omdat zowel de leiders van de Sovjet Unie als de leiders van de Verenigde Staten in de afgrond keken van een nucleaire oorlog en aan beide zijden was genoeg gezond verstand om van de afgrond weg te stappen en te zeggen: “Deze stap zetten wij niet, want wij zien dat het tot de vernietiging van ons beiden leidt.”

Er is iets wat je nooit in de officiële verslagen vindt, maar ik kan je ervan verzekeren dat er leiders in de Sovjet Unie waren die een nucleaire confrontatie wilden, maar er waren anderen die er de waanzin van inzagen. Toen zij die beslissing namen, vond er een subtiele omslag in het sovjetsysteem zelf plaats. Een subtiele verschuiving naar een grotere erkenning van wat wij misschien menselijkheid zouden kunnen noemen.

De duistere krachten die de geest van de mensen kunnen overnemen, hebben het effect dat de mensen hun eigen menselijkheid en die van anderen vergeten. Zij ontkennen hun menselijkheid. Daarom zijn er mensen die bereid zijn een order uit te voeren en een ander menselijk wezen te martelen.

Mensen martelen voor informatie
Ik spreek weer op wereldwijd niveau. Hoe kun je mensen zover krijgen dat zij opzettelijk anderen martelen en voelen dat dit rechtvaardig is om een of andere reden? Het excuus is vaak dat ‘de slachtoffers informatie moeten hebben die wij uit hen moeten krijgen!’ Er wordt bijna universeel erkend dat de informatie die je krijgt door martelen niet betrouwbaar is. Er komt een moment waarop mensen alles zeggen wat zij maar kunnen bedenken, omdat zij denken dat het de enige manier is om het martelen te laten stoppen.

Vanuit rationeel standpunt, klopt dit excuus niet. Daarom is, opnieuw, de enige verklaring dat de mensen die het bevel tot martelen geven, de mensen die de marteling uitvoeren, dat hun geest is overgenomen door duistere krachten zodat zij die blindelings opvolgen zonder over de menselijkheid van de slachtoffers na te denken en de menselijkheid van hen zelf. Zoals Jezus heeft gezegd: “Doe aan anderen zoals jij wilt dat anderen aan jou doen.” Dit betekent echt dat wat jij aan anderen hebt gedaan, al bij jou hebt gedaan op onderbewust niveau. Als jij mensen ontmenselijkt door hen te martelen of de marteling op te dragen, heb jij jezelf ontmenselijkt.

Het keerpunt voor de Sovjet Unie
Dit heeft Lenin gedaan, Stalin, veel van de leiders uit die tijd. Zelfs Khruscchev zelf was in zijn jongere jaren totaal in de ban van het systeem, voldeed zelfs aan zijn quota door een bepaald aantal mensen te doden, vroeg zelfs of de quota verhoogd mochten worden. Er kwam een moment in de Cubaanse raketcrisis waarop hij en andere leiders in de afgrond keken van een atoomoorlog en zij erkenden de onmenselijkheid en de waanzin daarvan.

Dit was het keerpunt voor de Sovjet Unie. Dit was in essentie het punt waarop de Sovjet Unie het pad naar een menselijker, humanitairder systeem begon op te gaan. De mensen in die tijd beseften dit natuurlijk niet, want het systeem had tegen die tijd zo veel momentum verzameld dat er decennia voor nodig waren, totdat eindelijk op het eind van de jaren (19)80 en ’90 andere leiders begonnen in te zien dat het systeem niet meer van nut was.

Dit is de ware oorzaak van het verval van de Sovjet Unie: de erkenning van menselijkheid, de menselijkheid in alle mensen. Dit zal Rusland over de restanten van die annalen van de Sovjet Unie heen dragen dat de mensen nog steeds belast: de erkenning van de menselijkheid in jou, in Rusland, en mensen in andere delen van de wereld.

Sommige mensen denken dat het de Russen aan menselijkheid ontbreekt
Weet je dat er mensen in andere delen van de wereld zijn die opgroeiden met de wetenschap dat de Sovjet Unie plannen had om hun natie met geweld over te nemen, dat zij atoomraketten hadden die op hun natie waren gericht? Kun jij niet beginnen te begrijpen dat die mensen zijn opgegroeid met het besef dat de Sovjet Unie hun menselijkheid niet erkende? Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zowel in het westen als in andere delen van de wereld, maar zeker in de voormalige sovjetrepublieken
Het gevoel hadden dat het Russische volk hun menselijkheid niet erkent. Dit heeft er helaas – en ik zeg niet dat dit gerechtvaardigd is, maar wel bijna onvermijdelijk – dat heeft ervoor gezorgd dat die mensen het Russische volk beschouwen als mensen die geen menselijkheid hebben.

De enige manier om hier uit te komen, is, opnieuw, dat de spirituele mensen dit erkennen en dat zij verder kijken. Zij erkennen de menselijkheid in zichzelf, de menselijkheid in het Russische volk, en erkennen zelfs de menselijkheid in de mensen die nog boos op Rusland zijn, die Rusland wantrouwen.

Als jullie familieleden hadden die door de Russische geheime politie waren opgepakt en gemarteld en uitgehongerd en zich dood werkten in concentratiekampen in Siberië, zou het dan zo moeilijk te begrijpen zijn dat jij het Russische volk wantrouwt? Dus dan kun je inzien dat dit wantrouwen voortkomt uit het feit dat je het gevoel hebt dat het Russische volk dat de Sovjet Unie in jullie natie vertegenwoordigt, jouw menselijkheid niet respecteert?

Jullie zijn op het punt gekomen dat je de menselijkheid in de Russen van tegenwoordig niet kunt zien. Dit is zeker een gebrek aan visie. Ik verzeker jullie dat er veel mensen, zowel in de voormalige sovjetrepublieken als buiten in het westen en andere delen van de wereld zijn die erkennen dat het Russische volk net als alle andere mensen is en dezelfde menselijkheid heeft.

Ik vraag jullie te erkennen dat er nog steeds velen zijn die de fysieke gruweldaden hebben ervaren en die nog steeds niet de menselijkheid van Russen kunnen inzien. Daarom vraag ik jullie, de spirituele mensen, om er bij te komen om niet door de boosheid op en het wantrouwen van de Russen, de spiraal verder te laten opbouwen, omdat jullie werden bedrogen om de menselijkheid in die andere mensen te ontkennen.

Erken hun pijn. Erken dat zij een reden hadden om iedereen die zij als Russen beschouwen te wantrouwen, maar die natuurlijk mensen zijn. Erken de universele menselijkheid in hen, zelfs door de angst en het wantrouwen heen. Erken vervolgens de universele menselijkheid in alle mensen in Rusland.

Er zijn geen levensstromen die Russisch, of Amerikaans, of Duits, of Chinees, zijn. Jullie zijn allemaal spirituele levensstromen. Enkele door dit universele spirituele element van jullie wezen te erkennen, zie je dat er het ware gevoel van eenheid onder de menselijke wezens hier in dit materiële rijk kan zijn. Je zult nooit eenheid opbouwen door de beste samenwerking.

Je kunt naar naties kijken, die samen zijn gegaan en een alliantie met de Europese Unie hebben gesloten. Je kunt niet alleen met fysieke middelen een langdurige en ware alliantie opbouwen. Dat kan alleen als je elkaars menselijkheid erkent en dan erbij komt door te erkennen dat de mensheid, zoals jullie het noemen, een uitdrukkingsvorm van spiritualiteit is. Dit is het waarachtige universele element in al het Leven. Het is de zuiverheid in de uiterlijke uitdrukkingsvormen van jullie nationaliteiten, religies, fysieke lichamen, etnische groepen. Al die uiterlijke indelingen zijn geen verdeeldheid wanneer je de zuiverheid binnenin ziet en het beginsel is.

Ga op zoek naar de menselijkheid in iedereen
Het is mijn lering en mijn verzoek dat de spirituele mensen in Rusland durven te kijken, durven te kijken naar de mensen buiten Rusland en hun menselijkheid zien, wat ze ook zeggen of denken of voelen over Rusland. Jullie zijn degenen, de spirituele mensen, die de kans hebben erbij te komen. Zoals wij al eerder hebben gezegd, bepalen jullie de toekomst van Rusland. Wordt die gebaseerd op steeds meer menselijkheid, of blijft die door angst en achterdocht beheerst worden, of het gevoel dat wij, de Russen anders zijn, beter zijn, dat wij op een of andere manier boven kritiek moeten staan en dat wij op een of ander manier niet naar ons verleden hoeven te kijken, hoewel het de enige manier is om dat verleden te transcenderen.

Kijk verder, want jullie zijn de spirituele mensen, ik weet dat jullie dit kunnen! Ik weet dat jullie deze omslag kunnen maken en ik weet hoeveel vrijer en en zuiverder jullie je zullen voelen wanneer je die omslag maakt. Er is niets in de geschiedenis van Rusland waar je bang voor bent om naar te kijken, want jullie zien verder dan de manifestatie. Jullie zien de zuiverheid die de werkelijkheid in alles is.

Zodoende heb ik lang gesproken en deze woorden zijn kelken van licht. Ik vraag jullie te visualiseren dat de draak die gisteren beschreven is met zijn hoofd boven St. Petersburg, maar met zijn neus richting Archangelsk gedraaid, waar mijn retraite is. Dus de neusvleugels kijken naar mijn retraite en nu laat ik een enorme hoeveelheid van het licht van Zuiverheid rechtstreeks in de neusvleugels van de draak los. Dat gaat rechtstreeks naar het hart van de draak boven Moskou waar dat het licht van Master MORE ontmoet dat hij gisteren heeft losgelaten Deze ontmoeting van licht vormt ogenblikkelijk een opwaartse spiraal van het wit en blauw licht en verteert ogenblikkelijk een bepaalde hoeveelheid van de annalen van het gecentraliseerde systeem dat vanuit Moskou werd geleid – en dat natuurlijk de hele natie zo veel jaren in een ijzeren greep heeft gehouden.