Hoe jij je bevrijdt van paranormale Implantaten

ONDERWERPEN: De vrije wil op aarde begrijpen – Wat je moet weten over op aarde incarneren – Wat er gebeurt met mensen die gemarteld worden – Een subtiel aspect van hoe de vrije wil werkt – Aan martelingen worden blootgesteld zonder trauma – Implantaten in je aura hebben – Je bevrijden van geïmplanteerde geesten – Wat er gebeurt wanneer je licht oproept – Jouw pad depersonaliseren – Je kunt geen stappen overslaan

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Serapis Bey, de Chohan van de Vierde Straal. Ik ben ook de meester van de Ascensievlam en de Ascensietempel, maar vandaag kom ik in de hoedanigheid van chohan. Ik kom een lering geven om de lering die Astrea eerder heeft gegeven, verder op te bouwen. Het is een lering die misschien bezwarend en moeilijk voor sommigen kan lijken, maar voor anderen die aan die lering toe zijn, werkt die bevrijdend.

De vrije wil op aarde begrijpen
Ik zal dan ook meteen beginnen met het onderwerp marteling en de effecten van marteling op het voertuig van de ziel van de levensstroom. Je moet begrijpen dat jij in het fysieke octaaf, zodra je fysiek incarneert, onderworpen bent aan de Wet van Vrije Wil zoals die op aarde gedefinieerd is. Dit betekent dat jullie fysieke lichaam, het fysieke lichaam van menselijke wezens, wanneer je incarneert, bepaalde vermogens, bepaalde bekwaamheden, heeft. Wanneer je fysiek incarneert, heb je in bepaald opzicht het recht om met dat lichaam te doen wat je maar wilt.

Dit is iets wat veel mensen niet hebben begrepen of willen toegeven. Het is een moeilijk concept voor velen, maar denk over het concept na als je wilt. Het is een feit dat je de vaardigheid hebt om een ander menselijk wezen te doden met jouw fysieke lichaam. Als dit niet binnen de reeks van mogelijke handelingen was die door de Wet van Vrije Wil werd gedefinieerd, hoe zou je dan ooit die vaardigheid kunnen hebben?

Je moet dan, óf redeneren dat God een fout heeft gemaakt door je dat te geven, óf je moet redeneren dat God geen fout heeft gemaakt omdat planeet aarde geen hoge planeet is. Het is een leeromgeving voor degenen die beneden het 48e niveau van bewustzijn zijn afgedaald, waar zij moeten leren door bepaalde fysieke handelingen te verrichten en de consequenties daarvan in te zien, want zij leren niet op een andere manier.

De Wet van Vrije Wil wordt op andere planeten anders gedefinieerd en voor planeet aarde heeft de Wet van Vrije Wil gedefinieerd dat je fysieke lichaam een bepaalde reikwijdte aan vermogens heeft en het recht om die reeks vermogens die je hebt, in bepaald opzicht, te gebruiken. Niettemin ben je natuurlijk ook onderworpen aan de Wet van Karma, die zegt dat wat je anderen aandoet in een of andere hoedanigheid naar jou terugkeert.

Hoewel je het recht hebt aan anderen te doen wat jij wilt, zal de kosmische spiegel op een bepaald moment aan jou doen wat jij aan anderen hebt gedaan en dit is de School van de Harde Klappen. Ik besef dat wat karmisch bij jou terugkomt, in een volgend leven kan komen, waarin jij vergeten bent wat jij verscheiden levens eerder hebt gedaan, maar opnieuw daar zijn ingewikkelde redenen voor en het vormt allemaal onderdeel van de leerervaring.

Je moet een simpel feit toegeven: Welke vermogens jullie fysieke lichaam ook heeft, je hebt het recht om die te gebruiken en andere mensen ook. Dit betekent dat wanneer jij op aarde incarneert, jij niet kunt verwachten dat andere mensen niet aan jou doen wat jij niet aan hen doet.

Hoewel de wet duidelijk is – doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen, als je geen karma wilt maken – dan zegt de wet ook dat je aan anderen kunt doen, als je het karma wel wilt terugkrijgen als je dat wel doet. Je moet je realiseren dat hoewel martelen een afschuwelijk misbruik van een andere levensstroom is, het nog steeds binnen de hoedanigheden bestaat die de Wet van Vrije Wil heeft gedefinieerd voor zover het jullie fysieke lichaam betreft. Dit moet je accepteren en ik zal uitleggen waarom.

Wat je moet weten over op aarde incarneren
Je moet ook een heel eenvoudige wet in overweging nemen, een heel simpele consequentie van de Wet van Vrije Wil. Laten wij eens een voorbeeld bekijken: neem een levensstroom die één van de wat wij heilige onschuldigen hebben genoemd, een levensstroom die vrijwillig naar de aarde toekomt om het spirituele licht uit te geven dat het collectieve bewustzijn en de planeet kan helpen verhogen. Zo’n levensstroom is niet hier naartoe gekomen omdat hij egoïstische keuzes heeft gemaakt in een andere omgeving op een andere planeet. Zo’n levensstroom is hier niet naartoe gevallen, moest niet hier naartoe vanwege zijn karma. Maar deze levensstroom wordt onderworpen aan de Wet van Vrije Wil wat betreft fysieke lichamen wanneer hij incarneert en dat houdt in dat deze levensstroom op geen enkele manier kan verwachten dat hij beter wordt behandeld, omdat hij geen karma heeft of omdat hij met de beste bedoelingen is gekomen.

Dit heeft men tegen alle levensstromen gezegd voor zij vrijwillig naar de aarde kwamen. Ik spreek nu specifiek over de 144.000 die met Sanat Kumara van Venus kwamen, maar ook miljoenen andere levensstromen die later naar de aarde zijn gekomen en dus, zoals wij hebben gezegd, door het ambt van Sanat Kumara en Lady Master Venus zijn gekomen.

Deze levensstromen kwamen met de beste bedoelingen hier, maar er is hen verteld dat zij naar een heel duistere planeet gingen en dat de geascendeerde meesters, als je eenmaal fysiek bent geïncarneerd, op geen enkele manier kunnen ingrijpen en bepaalde gruweldaden en misbruik dat plaatsheeft, kunnen voorkomen. De aarde is de soort omgeving waarin er, binnen de grenzen van de Wet van Vrije Wil, dingen mogen worden uitvergroot, zodat de mensen de consequenties ervan inzien en dan hopelijk leren door te zeggen: Wij willen dit niet meer, wij willen méér dan dit.”

Ik vertel jullie dit, omdat wij allemaal, die op aarde geïncarneerd zijn geweest, heel goed weten hoe moeilijk de omgeving van deze planeet is en hoe het in principe onmogelijk is om te incarneren zonder deze instructies te vergeten. Dit betekent dat de meesten van jullie en de meesten van ons, toen wij geïncarneerd waren, vergaten wat voor omgeving dit is. Maar wij vergaten niet helemaal dat wij ergens anders vandaan kwamen, uit een hogere omgeving. Zodoende dragen wij diep in ons wezen de kennis, het gewaarzijn, de herinnering mee van hoe het is om op een hogere planeet te zijn en hoe levensstromen op één van die hogere planeten elkaar daar behandelen.

Wij kunnen zo gemakkelijk, wanneer wij aan die gruweldaden en het misbruik worden blootgesteld, het gevoel krijgen dat dit onrechtaardig is, dat dit niet juist kan zijn, dit niet met mij zou moeten gebeuren. Waarom doen de mensen mij dit aan wanneer ik hen niets aandoe? Wanneer je op die manier begint te redeneren, raak je gemakkelijk gevoelig voor de projecties van de kromme geest: “Waarom laat God dit met mij gebeuren? Waarom beschermt God mij niet? Waarom redt God mij niet?”

Dan word je boos op God en wanneer je boos op God wordt, verlies jij jouw onschuld, jouw innerlijk gevoel (innocence – inner sense). Wat er gebeurt als jij jouw onschuld verliest, is dat de gevallen denkwijze door jouw negatieve gevoelens – boosheid of het gevoel dat het onrechtvaardig is – ten opzichte van God een toegang tot je bewustzijn heeft gekregen. Dan zullen ze proberen een implantaat in het voertuig van jouw ziel, jouw aura, te plaatsen.

Wat er gebeurt met mensen die gemarteld worden
Laat mij dit illustreren door te beschrijven wat er gebeurt met iemand die aan een zware vorm van marteling wordt blootgesteld. Dit begint met pijn in het fysieke lichaam die ondraaglijk wordt. Maar er zit ook pijn in het emotionele lichaam. Daar zit ook een trauma, verdeeldheid in het mentale lichaam omdat, zoals ik zei, het mentale lichaam zich afvraagt hoe dit kan gebeuren en misschien zelfs wel waarom God dit laat gebeuren. Dan kan er verdeeldheid in het identiteitslichaam ontstaan, omdat je misschien besluit: “Als dit met mij gebeurt, kan God niet van mij houden. Ik ben niet de moeite waard in de ogen van God, want waarom zou God dit anders met mij laten gebeuren?”

Wat er dan gebeurt, is dat er naast de schade aan het fysieke lichaam – wat jij niet met je meeneemt als het lichaam sterft, omdat jij al weet dat jij meer bent dan jouw lichaam – er naast de schade aan het fysieke lichaam, intense schade kan bestaan aan het emotionele, mentale en identiteitslichaam. Het voertuig van de ziel – dat je als een geometrische structuur, een matrix, kunt beschouwen – kan uitelkaar gescheurd worden en vernietigd, zodat er grote hoeken afgescheurd worden.

Een subtiel aspect van hoe de vrije wil werkt
Maar begrijp een concept dat moeilijk te vatten en accepteren is. De Wet van Vrije Wil werkt op een bepaalde manier voor het fysieke lichaam, het fysieke niveau, maar werkt anders voor de drie hogere lichamen. Andere mensen die fysiek geïncarneerd zijn, kunnen fysiek jouw lichaam, jouw fysieke lichaam, schenden, beschadigen en doden. Zoals wij jullie hebben verteld, zijn er wezens in het emotionele rijk die negatieve bedoelingen hebben om jou in hun macht te krijgen, jouw licht te stelen, maar zij kunnen dat niet rechtstreeks doen zoals mensen die fysiek geïncarneerd zijn jouw fysieke lichaam kunnen beschadigen.

Op het fysieke niveau strekt jouw vrije wil zich slechts uit tot jouw eigen handelingen. Jouw wil kan de handelingen van een ander menselijk wezen niet beheersen, wat betekent dat zij jou kunnen aantasten. Maar in het emotionele, mentale en identiteitslichaam is jouw vrije wil de allerhoogste baas. Geen enkel wezen in het fysieke of de andere rijken kan die rijken binnendringen tegen jouw vrije wil, jouw bewuste wil, in.

Wat ik nu zeg, is dat de schade aan het fysieke lichaam die ontstaat door de vele dingen die in het materiële rijk kunnen gebeuren één ding is. Dit kan marteling zijn, gedood worden, maar het kunnen ook ziekten zijn die uiterst pijnlijk zijn, en het kunnen ook ongelukken zijn. Er kan van alles met het fysieke lichaam gebeuren. Dan nog wordt de schade die aangericht wordt, beperkt tot het fysieke niveau.

In veel gevallen veroorzaakt de schade aan het lichaam ook schade aan de drie hogere lichamen, maar de schade aan de drie hogere lichamen is natuurlijk onderworpen aan jouw vrije wil. Dat kan niet tegen jouw keuzes in gebeuren. Daarom is het in feite mogelijk om aan martelingen of andere vormen van fysiek trauma te worden blootgesteld zonder ernstige schade aan het emotionele, mentale en identiteitslichaam te ervaren.

Aan marteling worden blootgesteld zonder trauma
Je hebt misschien gelezen dat de christelijke martelaren in de tijd van het oude Rome werden gemarteld of op de brandstapel verbrand, maar die dat met zo’n sereniteit en acceptatie van hun lot deden dat veel Romeinen zich daardoor bekeerden, want zij konden niet begrijpen hoe iemand de fysieke dood vreedzaam tegemoet kon zien. Zelfs als jouw fysieke lichaam wordt verbrand, wat heel erg pijnlijk is, is het nog mogelijk om je lot met zo’n vrede tegemoet te zien dat er weinig schade aan het emotionele lichaam optreedt en nauwelijks schade aan het mentale en identiteitslichaam. Dit betekent dus dat het mogelijk is dat mensen zelfs de ergste gruweldaden kunnen ondergaan zonder dat hun aura zo wordt vernietigd dat er schade optreedt die in de toekomstige levens wordt meegedragen. Het is natuurlijk moeilijk om in dit stadium te zijn, maar het is niet onmogelijk.

De reden dat ik deze lering geeft, is om jullie te helpen begrijpen dat bijna alle mensen die tegenwoordig openstaan voor spirituele leringen al heel veel levens openstaan voor spirituele leringen. Zij zijn bereid geweest om in diverse moeilijke situaties te incarneren waarin zij werden blootgesteld aan martelingen en misbruik en gedood door diverse gezagsdragers, of het nu leiders van de Sovjet Unie of de leiders van de katholieke kerk en andere misbruik makende organisaties regimes overal ter wereld, zijn.

Dit betekent dat bijna alle spirituele mensen in vorige levens, in ieder geval een incarnatie hadden waarin zij werden gemarteld en gedood maar niet in staat waren met totale acceptatie en vrede hun lot tegemoet te zien. Daarom is het verstandig als jullie erover nadenken of dit iets is wat in principe alle levensstromen die zijn geïncarneerd, hebben ervaren.

Je hoeft je hier niet schuldig over te voelen. Je hoeft je niet onzuiver of onwaardig hierover te voelen. Ik zeg het in ieder geval niet om jullie te laten beginnen met jezelf ergens de schuld van te geven. Ik zeg dit om jullie te prikkelen om hiernaar te kijken en te erkennen wat het gevolg was.

Implantaten in je aura hebben
Zoals ik zei, wanneer je aan zo’n trauma of marteling bent blootgesteld, kan er een hoek uit je aura, jouw energieveld, worden afgescheurd en dan zit er een opening. De gevallen wezens proberen die opening te gebruiken als toegangsweg en zij zullen proberen om een implantaat in jouw aura te plaatsen.

Jullie weten allemaal dat er een fysiek apparaat is dat pacemaker wordt genoemd, die onder de huid van mensen werkt en elektrische signalen zendt die het hart op een regelmatige manier helpt kloppen. Maar stel je nu eens voor dat je een pacemaker had die niet het juiste ritme had, zodat het in feite je hart onregelmatig liet kloppen. Stel je voor hoe irritant dat zou zijn als je hart constant onregelmatig zou kloppen en hoe dit jouw hele fysieke lichaam zou irriteren en zo onaangenaam zou zijn dat je daardoor bijna niet meer kon functioneren.

Stel je nu eens voor dat de duistere krachten een implantaat in jouw emotionele lichaam hebben geplaatst, dat voortdurend jouw emoties beroert door een onzuiver ritme uit te zenden naar jouw emotionele lichaam. Stel je eens voor hoe moeilijk het is, als jouw emotionele lichaam hier leven na leven door in beslag wordt genomen. Natuurlijk kan hetzelfde het geval zijn in jouw mentale en identiteitslichaam, omdat je misschien een implantaat in het mentale lichaam hebt dat er constant voor zorgt dat jij gedachten hebt die in een cirkeltje om bepaalde onderwerpen draaien zonder ooit ergens uit te komen. Of je kunt signalen van je identiteitslichaam krijgen die constant op jou projecteren dat jij niet de moeite waard bent.

Ik wil graag dat jullie nu erkennen dat de meesten van jullie dit in vorige levens zo hebben ervaren. Maar het implantaat waar ik het over heb, is geen mechanisch apparaat, maar wat de Maha Chohan in zijn boek een geest noemt. Er zijn geesten die jij zelf in het leven geroepen hebt, maar het zijn geesten die in jouw wezen zijn geplant door die extreme trauma’s die jij hebt meegemaakt.

Ik wil graag dat jullie nu erkennen dat die geesten niet in jouw lichaam konden worden geïmplanteerd, tenzij je zelf al een soortgelijke geest had gecreëerd. Jij had al bepaalde keuzes gemaakt door een onzuiver beeld van jezelf, van God en het leven, te accepteren. Omdat je die kromme leugens had geaccepteerd, begon jij je eigen geest te creëren, die vervolgens juist de geest werd waarmee je op het traumatische misbruik hebt gereageerd.

Als jij bijvoorbeeld, een geest over onrechtvaardigheid had gecreëerd en dat bepaalde dingen onrechtvaardig waren, als je dan aan martelingen werd blootgesteld, zou je het gevoel krijgen dat dit zo’n groot onrecht was dat je misschien haat en boosheid voor de mensen die jou dit aandeden voelde, of misschien zelfs wel de kerk, je ziet tegenwoordig veel mensen die fel atheïst zijn, omdat zij in een vorig leven op diverse manieren door de katholieke kerk werden misbruikt tijdens de Inquisitie of de heksenjachten. En zij dragen nog steeds intense haat voor de kerk bij zich.

Dan kun je een bepaald gevoel van onrechtvaardigheid ten opzichte van God hebben, dat God geen rechtvaardige God kan zijn, want hoe kon God de gruweldaden die er op deze planeet plaatsvinden, toestaan? Heel veel mensen zijn door deze leugen om de tuin geleid. Wanneer je deze geest hebt, neemt deze geest jouw reactie over bij een bepaalde traumatische situatie. Dit bepaalt vervolgens wat er in jouw emotionele, mentale en identiteitslichaam gebeurt, omdat jouw reactie, de opening vormt, de verdeeldheid creëert, waardoor een deel van jouw voertuig van de ziel wordt afgescheurd. Dan kan er een andere geest worden ingevoegd die sterker is dan de geest die jij hebt gecreëerd.

Je bevrijden van geïmplanteerde geesten
Waarom vertel ik jullie dit? Omdat je vanzelfsprekend zegt dat wanneer een kracht die van buitenaf komt, een geest in jouw voertuig van de ziel, jouw aura, plaatst een schending van jouw vrije wil is. En dat IS ook een schending van jouw vrije wil, maar je had je ervoor geopend met jouw vrije wil. Wanneer je dit toegeeft, geef je ook toe dat jij je ogenblikkelijk van die geest kunt bevrijden door er gewoon naar te kijken, te erkennen dat hij in jouw aura zit en dan net als Jezus zegt: “Ga achter mij, Satan!”

Jij moet hem bewust willen zien, toegeven dat deze geest deel van jouw wezen is, misschien al heel lang en dat hij jouw reacties op veel situaties in het leven heeft beheerst. Als je bang bent dit toe te geven, kun jij je niet van die geest bevrijden. Dan moet je hem blijven uitleven tot je er genoeg van krijgt en uitroept dat jij ervan bevrijd wilt worden, zodat wij kunnen ingrijpen en jou nog een kans geven om die geest te zien.

Er bestaat een concept onder drugsverslaafden, dat zegt dat zij soms veranderen wanneer zij ‘de bodem raken’. Dit concept is enigszins onvolledig want wat er eigenlijk gebeurt wanneer mensen veranderen, is dat zij een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor hun situatie nemen. Er zijn mensen die de bodem raken en door de drugs sterven. Maar degenen die veranderen, doen dat omdat zij een bepaald niveau van verantwoordelijkheid accepteren. Ik vraag jullie dat te doen door bereid te zijn naar de geesten in jouw wezen te kijken en toe te geven dat die er zijn en hen te bevelen te vertrekken.

Dit kan niet altijd door er maar één keer naar te kijken en dan te zeggen: “Ga achter mij, Satan!” Daarom hebben wij decreten aan Astrea, Aartsengel Michaël, de Violette Vlam en daarom hebben wij invocaties, zodat je de hulpmiddelen kunt gebruiken. Je moet ook erkennen dat als een vreemde geest eenmaal weg is, jij nog met de geest moet afrekenen die jij hebt gecreëerd en waardoor die vreemde geest kon binnenkomen. Dit is een proces dat niet ogenblikkelijk kan plaatsvinden. Er is tijd voor nodig om die geest te creëren. Het is niet ogenblikkelijk gebeurd als het gevolg van een bepaald fysiek trauma. Die werd door de tijd heen opgebouwd.

Wat er gebeurt wanneer je licht oproept
Dit betekent niet dat je er levens of zelfs decennia lang over doet om een bepaalde geest te overwinnen, maar er is tijd voor nodig, wat onderzoek in jouw ziel, en aan jezelf werken, inhoudt. Verscheidene mensen hebben vandaag zelfs gezegd dat zij, toen zij anderen over het spirituele pad begonnen te leren, met hun eigen innerlijke psychische problemen en hun eigen oude impulsen aan de slag moesten, omdat dit met alle mensen gebeurt die aan het spirituele pad beginnen. Er is moed voor nodig om een spirituele student te zijn, omdat het licht, wanneer je licht begint op te roepen, het duister eruit begint te spoelen – zoals jullie op deze conferentie doen en zoals jullie hebben gedaan voor je hierheen kwam. De duisternis komt naar de oppervlakte, zodat je die niet meer zo gemakkelijk kunt negeren als toen het nog diep in jouw bewustzijn verborgen zat.

Er komt een periode op het spirituele pad dat jij het gevoel hebt alsof het enige wat je doet, in de weer zijn met jouw eigen psychische problemen is. Het ene na het andere komt boven en jij werkt eraan en dan denk je: “Nu heb ik daarmee afgerekend.” En dan komt het volgende alweer en het lijkt wel of er nooit een eind aan komt. Maar ik zeg jullie: er komt wel een eind aan. Hoe denk je anders dat ik had kunnen ascenderen? Denken jullie dat toen Serapis Bey geïncarneerd was, ik zo’n hoog wezen was dat ik geen ego had? Want als je dat denkt, heb je het mis, mijn geliefden. Hetzelfde geldt voor iedere geascendeerde meester.

Jouw pad depersonaliseren
Wat proberen wij jullie te vertellen: “Wat één heeft gedaan, kan iedereen.” Wat wij hebben gedaan, is aan de slag gaan met onze eigen persoonlijke troep – ik kom in de verleiding om een woord met vier letters te gebruiken dat jullie zeker kennen, maar ik zal mij inhouden. Wij moeten allemaal met ons eigen troep omgaan, maar wanneer je dat maar blijft doen, zoals sommigen van jullie vandaag hebben beschreven, komt er een moment waarop het gemakkelijker wordt, omdat je het proces depersonaliseert. Je neemt het niet zo persoonlijk op, je valt jezelf niet te zwaar, omdat je iets anders ontdekt wat je nog niet hebt getranscendeerd. Je kijkt er gewoon naar en zegt: “o, dat gebeurt er op het pad. Ik heb met andere dingen afgerekend in het verleden, waarom zou ik hier ook niet mee af kunnen rekenen?”

Op den duur kom je bij het punt waarop de misschien zelfs naar je eigen onderbewuste kunt kijken, je kunt misschien wel naar de duistere krachten kijken en zeggen: “Er is niets nieuws onder de zon. Wat zou er kunnen gebeuren dat niet met het licht van Christus kan worden getranscendeerd?”

Dan erken je dat ondanks alles waar de duistere krachten of de kromme geest mee aan komt zetten, het allemaal kan worden getranscendeerd met het licht en de geest van Christus. Als je dit maar vaak genoeg ervaart, weet je hoe het proces werkt, het spirituele pad is echt, en de ascensie is een echte mogelijkheid voor degenen die elke keer één stapje doen. Jullie zijn er allemaal aan toe om dit eenvoudige feit te accepteren, zoals Master MORE gisteren heeft gezegd.

Je kunt geen stappen overslaan
Er zijn geen kortere routes. Vergeet de leraren en goeroes die jou een of andere sluiproute aanbieden omdat zij zeggen dat je van te voren veel stappen kunt overslaan. IK BEN de Meester die op het proces van ascensie toeziet in de Ascensietempel. Ik zie constant mensen van de aarde die op innerlijk niveau naar Luxor komen en dan denken: “Ik ben mijn hele leven al spiritueel, ik ben een goed religieus mens, ik heb die en die dingen in de buitenwereld gedaan, ik heb aan mijn psychische problemen gewerkt, ik heb andere vormen van leven gediend. Ik moet klaar zijn voor de ascensie!”

Maar zij hebben stappen overgeslagen omdat zij niet naar hun rommel wilden kijken. Ik moet hen dan naar één van de retraites van de andere chohans sturen en zeggen: “Kom maar terug wanneer je hiernaar, en naar dit, en naar dit en dit, hebt willen kijken. En o, tussenhaakjes, vergeet niet om Master MORE te vragen je te vertellen wat je daar beneden nog hebt!”

Zij raken vaak teleurgesteld. Soms worden ze boos, soms zeggen zij: “Jij kunt geen echte spirituele meester zijn!” En ze zijn zo weer weg en kunnen terug naar de School van de Harde Klappen en ik kan enkel toekijken, omdat wij, zoals Moeder Maria en Kuan Yin hebben gezegd, de vrije wil respecteren.

Wij zouden graag willen dat jullie allemaal deze reactie vermijden door toe te geven dat er geen verkorte routes zijn. Geen van ons is in aanmerking gekomen voor onze ascensie zonder naar ieder aspect van onze psyche afzonderlijk te kijken. Dit heeft jullie Guru Ma verteld; dat zij al haar gehechtheden één voor één moest overwinnen.

Er is een bepaald aspect in jouw ego dat denkt: “Ik kan het beter dan Serapis Bey. Ik hoef dit niet te doen, hij meent het niet zo.” Of nog beter, hij denkt: “Wat hij zegt, is op andere mensen van toepassing, natuurlijk niet op mij.” Opnieuw, ze denken dat er een sluiproute is.

Eén van de zeer gezonde ervaringen waar je eigenlijk van kunt leren als je fysiek geïncarneerd bent, is dat hoewel je fysieke lichaam geweldige vermogens heeft, er een paar dingen zijn die het gewoon niet kan. Als jij het in jouw hoofd haalt om naar de Grote piramide van Giza te gaan en met je hoofd op de stenen te beuken tot zij allemaal verpulveren, dan duurt het niet zo lang voor jij beseft dat jouw hoofd niet als hamer bedoeld was.

Het is heel gezond door een proces heen te gaan van erkennen dat er bepaalde aspecten aan de Wet van Vrije Wil zitten die je niet om de tuin kunt leiden, die je niet kunt veranderen, niet omheen kunt, niet opzij kunt zetten. Jij kunt geen dispensatie krijgen, je kunt er niet omheen. Jij hebt je vrije wil in het verleden gebruikt en je had de vrijheid om die op elke manier waarop je wilt te gebruiken. Er is niets wat jouw vrije wil op dit moment beperkt, behalve dan de manier waarop jij je vrije wil in het verleden hebt gebruikt.

Je moet je keuzes uit het verleden tenietdoen. Het waren jouw keuzes. Je hebt die gemaakt omdat jij een bepaalde ervaring wilde. Je moet toegeven dat de ervaring die je krijgt het gevolg is van een bepaalde keuze. Je kunt dan beslissen dat je die ervaring niet meer wilt en dus moet jij die keus tenietdoen. En slechts dan ben je ervan bevrijd, en slechts dan ben je vrij om andere richtingen op te gaan in plaats van doorgaan met het patroon, de parameters, die je in het verleden hebt gebruikt.

Dit is een concept waar de meeste mensen op aarde niet eens over willen nadenken. Maar ik zeg dat 99% van de spirituele mensen – ik heb het niet over studenten van de geascendeerde meesters, maar alle spirituele mensen – de lering die ik hier geef over dat er geen sluiproute is, niet willen erkennen. Zij geloven dat een of andere goeroe zoveel spirituele macht heeft dat hij of zij hem een kortere weg kan geven. Maar het is allemaal gelogen. Er bestaat geen kortere weg.

Dit is de essentie van de Wet van Vrije Wil voor de aarde. Begrijp het, accepteer het, en gebruik die dan om jezelf te bevrijden, zodat ik je kan ontmoeten met een grote ‘knuffel van knuffelbeer-Serapis Bey’ in mijn retraite in Luxor. Ga in mijn vrede, want jullie hebben die verdiend door mijn verhandeling aan te horen.