Hoe het voelt om te ascenderen

ONDERWERPEN: Een dispensatie en een kans – De rol van spiritueel leider in Vissen

Geascendeerde Meester Guru Ma, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Boodschapper zijn voor de geascendeerde meesters is geen gemakkelijke taak. Ik weet dit heel goed, want ik was ooit een geïncarneerde boodschapper die vele jaren in een organisatie heeft gediend die enkelen van jullie kennen.

Ik ben op 4 juli 2012 geascendeerd. Mijn geascendeerde naam is Geascendeerde Meester Guru Ma, de naam die ik kreeg van Padmasambhava toen ik nog geïncarneerd was. Ik kom jullie eenvoudig laten weten dat ik geascendeerd ben, om jullie wat inzicht te geven in hoe het voelt om een pas geascendeerde meester te zijn en het contrast dat jullie zien tussen iemand die geïncarneerd en een geascendeerd wezen is.

Ik wilde dat ik de immense vreugde met jullie kon delen die je voelt wanneer je daar voor de poort staat, die hemelpoort. Je ziet dat Serapis Bey in die poort staat, met een glimlach zoals niemand op aarde ooit kan glimlachen. Achter hem staat het wezen dat jou het meest na staat – in mijn geval weten jullie over wie ik spreek – en dan andere geascendeerde meesters die klaar staan om jou te verwelkomen.

Een dispensatie en een kans
Voor je door die poort loopt, moet je pauzeren, je komt je omdraaien en lang naar deze planeet kijken die wij aarde noemen. Je moet er lang over naar kijken en je best doen om te zien: “Is er iets op de planeet waar ik nog een enige manier aan gehecht ben?” Iedereen die is geascendeerd, moet deze laatste initiatie ondergaan. Je staat daar en je moet naar je eigen geest en wezen kijken. Je moet kijken zoals je nog nooit eerder hebt gekeken en je moet alles zien wat er te zien valt.

Als je nog ergens aan gehecht bent, kun jij niet vrijwillig de keus maken om door die poort te lopen naar de geascendeerde staat. Hoe kan dat ook wanneer je op dit moment de totaliteit van de Wet van Vrije Wil herkent? Als je een gehechtheid ontdekt, moet je pauzeren, je moet ernaar kijken en evalueren: “Kan ik dat volledig loslaten, of in feite, doen, eerlijk, oprecht weer willen incarneren om die gehechtheid die ik nog heb uit te leven?”

Weten jullie wat het moeilijkste deel is van deze initiatie? Juist dat de dienst die jij hebt verleend in jouw laatste incarnatie – juist die dienst die je in staat heeft gesteld jouw karma in evenwicht te brengen, jouw goddelijke plan uit te voeren en te voldoen aan die zogenaamde vereisten voor de ascensie in de buitenwereld – juist die dienst dat is waar je misschien nog niet herkende gehechtheden aan hebt.

Ah, wat is het gemakkelijk wanneer je lang hebt gediend en je uiterste best hebt gedaan – wanneer je veel tegenwerking hebt verwerkt, wanneer jij alles hebt gegeven, alles hebt opgeofferd om dat te doen naar beste kunnen, zoals jij dat bezag – hoe gemakkelijk is het, om die gehechtheid te ontwikkelen als het resultaat van jouw harde werk en dienstbaarheid. Dit is mogelijkerwijs de meest subtiele en moeilijkste initiatie die jij op het pad naar de ascensie tegenkomt. Ik moest die zeker onder ogen zien. Lanello moest die onder ogen zien, maar hij kon mij zelfs niet waarschuwen voor die initiatie, want hij zag dat ik al gehecht was aan de resultaten van mijn dienstbaarheid. Daardoor moest ik die initiatie zonder begeleiding in de buitenwereld doen.

Begrijpen jullie dat dit een van de redenen is dat ik een ziekte in de buitenwereld heb geopenbaard die ervoor heeft gezorgd dat ik mij uit de organisatie moest terugtrekken waar ik zo veel aan had gegeven, terwijl ik nog geïncarneerd bleef? Je kunt naar de datum kijken dat ik mij officieel heb teruggetrokken (in 1999) en als je dat optelt tot 4 juli 2012 zie je hoe lang ik erover gedaan heb om alle gehechtheden los te laten, vooral de gehechtheid aan mijn dienstbaarheid.

Waarom zeg ik dit tegen jullie, terwijl Lanello mij niet eens voor deze initiatie mocht waarschuwen? Ik zeg het om dat ik een dispensatie heb aangevraagd om deze lering te geven opdat anderen aan die gehechtheden kunnen werken voor zij excarneren. Het is veel gemakkelijker om je gehechtheden te overwinnen als je nog geïncarneerd bent, nog die helderheid van geest hebt, en de bekwaamheid om met andere mensen te werken. Je kunt hen vergeving vragen, wanneer je hen kwaad hebt aangedaan en hen benadeeld, vragen dat ze jou begrijpen en waar jij doorheen ging. Zodoende geef ik jullie deze kans vanuit mijn hart.

De rol van spiritueel leider in Vissen
De boodschapper was heel eerlijk toen hij zei dat hij, terwijl hij aan mijn voeten zat, bij wijze van spreken, naar dictaat na dictaat luisterde, nooit de wens had gehad om in mijn positie te zitten. Nog steeds heeft hij die wens niet, want de positie die ik had, was natuurlijk het uitvergroten van het bewustzijn van Vissen en de tendens van de mensen om spirituele leiders te verafgoden. Ik heb hierover gesproken. Ik sprak erover, maar slechts weinigen hebben het gehoord en dus boog ik mij voor de vrije wil en liet die op mij projecteren.

Ik boog er zo erg voor dat ik mijzelf aan die rol heb aangepast. Er waren hints voor degenen die ze wilden zien, zodat zij hun afgoderij konden overwinnen, hoe formidabel ik ook in mijn uiterlijke verschijning overkwam. Ik zeg dit met het sprankje humor die Lanello en ik delen. Hoewel ik zijn humor niet deelde toen ik geïncarneerd was, deel ik die nu zeker wel. Ik kan misschien wel zeggen dat ik inderdaad een formidabele goeroe was, maar dat was niet zonder bedoeling. Het kwam gedeeltelijk omdat ik dingen uit vorige levens moest overwinnen, maar ook omdat veel van de mensen die kwamen iets moesten overwinnen.

Er komt een moment op het spirituele pad dat je beseft dat alle vormen luchtspiegelingen zijn, dat het allemaal camouflage is en je moet verder dan de vorm kijken om de diepere waarheid te zien. Ik wilde iedereen die mij in het verleden heeft gekend, nederig vragen om verder dan de uiterlijke vorm te kijken die ik aannam en in plaats daarvan contact te maken met wie ik echt ben, met mijn spirituele vlam als geascendeerde meester.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Don’t Drink Your Own Kool-Aid