Loslaten om te kunnen ascenderen

ONDERWERPEN: Je waardeloos voelen transcenderen – Ik heb nog veel meer over het pad te vertellen

Geascendeerde Meester Guru Ma, 14 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Guru Ma. Jullie hebben geen idee hoe goed het voelt om dat in het fysieke octaaf te zeggen. Het is natuurlijk het feit toegeven dat weer een menselijk wezen het pad van ascensie heeft begaan en de waarde van dat pad heeft bewezen, zelfs iemand waar veel kwaad over gesproken werd en verkeerd begrepen werd toen die nog geïncarneerd was.

‘Beautiful Dreamer’ is een mooi lied. Als je geïncarneerd bent, is het vaak nodig dat wij een dromer zijn, om over iets te dromen dat duidelijk nog niet gemanifesteerd is en dit doel na te streven met alle ijver die daar in je hart, geest en fysieke lichaam voor nodig is. Maar je haalt je ascensie niet door een dromer te zijn, je haalt je ascensie niet door aan de dromen vast te houden die je op aarde had. Zoals ik in mijn vorige verhandeling zei, moet je alles op aarde opgeven, zelfs je dromen.

Wat is een droom eigenlijk anders dan een mentaal beeld en geen werkelijkheid. Je ascendeert niet zolang er nog afstand tussen jou en de geascendeerde staat is. Je ascendeert niet door te dromen over ascenderen, maar alleen maar door op het punt te komen waarop je naar jezelf kunt kijken en erkennen dat je naar alles in jouw eigen wezen hebt gekeken. Je moet het loslaten, je moet het wegdoen, je moet het oplossen, je hebt het opgelost en dan is er niets meer dat de prins van deze wereld kan gebruiken om jou op iets te laten reageren.

Op dat moment kun je op dat laatste punt komen dat je accepteert: “IK BEN het waard om te ascenderen.” Dat is, kan ik je wel zeggen, een moeilijke initiatie, want wij dragen allemaal het gevoel mee dat wij het niet waard zijn. Het is ons in heel veel levens aangepraat door de gevallen wezens, waardoor het bijna onmogelijk is om het niet meer te geloven, in ieder geval op een bepaald niveau in jouw wezen.

 

Je waardeloos voelen transcenderen
Als je naar mijn leven kijkt, toen ik boodschapper voor de geascendeerde meesters was, kun je wel zeggen dat ik heel hard werkte, dat ik heel vastberaden was, dat ik geen enkele steen op de andere liet. Ik deed al het mogelijke wat ik maar kon bedenken om het werk voor de geascendeerde meesters te doen, zoals ik dat bezag. Wanneer je in de ascensiespiraal zit, moet je naar alles kijken. Ik kwam tot het besef dat veel van mijn streven, veel van mijn harde werk, veel van mijn vastberadenheid in feite voortkwam uit het feit dat ik op een diep niveau van mijn wezen, mij niet totaal de moeite waard vond, het totaal waard was om één met God te zijn, het totaal waard was om een boodschapper voor de geascendeerde meesters te zijn.

Dit wil ik jullie in een verhandeling uitleggen, omdat jullie allemaal deze initiatie moeten ondergaan. Hoe eerder je hier over nadenkt, hoe groter de mogelijkheid dat jullie voor de initiatie slagen voor jullie excarneren. Als je voor deze initiatie slaagt voor je excarneert, dan kun je veel meer dienstbaar zijn dan toen je nog die zware last droeg van het niet waard zijn. Wanneer ik terugkijk op mijn leven, zie ik hoe ik het zaad uit vorige levens bij me droeg, maar mijn fysieke vader in dat laatste leven heeft die impuls heel erg versterkt.

Waarom droeg ik deze kiem bij me? Omdat ik in bepaalde vorige levens belangrijke leiderschapsposities had gehad en ernstige fouten had gemaakt. Mijn vader, God zegene hem, versterkte die impuls, niet met bewuste, opzettelijke, kwade bedoelingen, maar eenvoudig omdat hij zijn eigen psychische problemen had waar hij niet uitkwam. Dit is een situatie die veel van jullie herkennen in je eigen leven en bij je ouders. Hoeveel van jullie kunnen zeggen dat jullie geen ouders hadden die niet op één of andere manier de tendensen in jullie eigen psyche versterkten? Ik hoop dat jullie dit allemaal kunnen zeggen, want daarmee erken je een belangrijk feit: Jouw ouders konden alleen versterken wat al jouw eigen psychische problemen waren. Zij hadden niet de macht om daar iets neer te leggen wat er niet was. Wanneer je dit toegeeft en toegeeft dat jij vrije wil hebt, kun jij jezelf ervan bevrijden.

Ik heb nog veel meer over het pad te vertellen
Het pad is een wonderbaarlijk proces! Als je terugkijkt op de leringen die Mark en ik hebben uitgebracht, kun je heel veel dingen vinden over het spirituele pad. Dan kun je nog verder terugkijken op eerdere leringen van geascendeerde meesters – door Geraldine, de Ballards, de Roerichs en zelfs Blavatsky – en dan kun je andere dingen over het pad zien, en jezelf misschien afvragen: “Hoeveel meer is er nog te vertellen?” Kijk dan eens naar de leringen die in betrekkelijk korte tijd door deze boodschapper zijn gegeven over het ego, over het dualiteitsbewustzijn, over waarnemingsfilters en zie eens hoeveel meer er is gezegd dan ooit daarvoor. Maar denk niet dat dit de laatste lering is die kan of zal worden gegeven. Er zijn nog andere lagen, hogere, diepere, ingewikkelder niveaus van leringen, over het pad die kunnen worden gegeven. Het is een ongelooflijk proces, een oneindig proces en ik zeg dit met de bewondering die jullie in het geascendeerde rijk krijgen.

Ik besef dat het moeilijk is, wanneer je geïncarneerd bent, om naar de complexiteit van je eigen pad te kijken en hier met bewondering naar te kijken, want je gaat van het ene naar het andere. Ik ben het niet eens met veel dingen die Winston Churchill heeft gezegd of gedaan, maar hij zei wel: “Oorlog is het ene vervloekte na het andere.” Er zijn soms tijden dat we allemaal het gevoel krijgen van het ene vervloekte naar het andere te gaan. Toch?

Als je geïncarneerd bent, is dit moeilijk te zien en daarom wil ik jullie het perspectief geven dat wanneer je ascendeert – of wanneer jij je van je pad depersonaliseert voor jij je lichaam achterlaat – dan kunnen jullie zien hoe wonderbaarlijk het allemaal is. Dit wordt in feite het fundament om te doen wat heel erg belangrijk is om het verleden te transcenderen, namelijk vergeven.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Don’t Drink Your Own Kool-Aid