De Geascendeerde Meesters hebben het Russische Volk lief

ONDERWERPEN: De uitdaging voor de geascendeerde meesters – De situatie in Rusland opnemen – Het abnormale als normaal beschouwen – Het potentieel tot groei voor Rusland – Rusland die naar het westen kijkt – Numeriek versus echte superioriteit – Het gebrek aan individuele creativiteit – Spirituele mensen beslissen de toekomst van Rusland – Alle studenten van geascendeerde meesters in Rusland hulde brengen  – De nationale draak van Rusland

Geascendeerde Master MORE, 13 juni – Novosibirsk, Rusland

Hoe kun je student van Master MORE worden? Je moet de bereidheid hebben om meer te worden. Hoe word je meer? Door slechts naar jezelf te kijken en het te beoordelen. Er is meer in het leven dan wat ik op dit moment manifesteer. Er is meer dat ik kan ervaren. Er is meer wat ik tot uitdrukking kan brengen. Er kan meer gemanifesteerd worden. Dit is geen proces waar oorspronkelijk een gevoel van schuld, angst, zelfveroordeling, boosheid, kritiek, oordelen mee te maken had. Geen een van die dingen had er iets mee te maken.

De uitdaging voor de geascendeerde meesters
Wanneer je voor het eerst als nieuwe levensstroom incarneert, word je niet belast met het bewustzijn dat natuurlijk alleen van de gevallen wezens en hun projecties kan komen. Je ziet niet dat je ergens gebrek aan hebt op je huidige niveau van verworvenheden. Net zoals een baby op aarde die niet ziet dat het hem aan iets ontbreekt, omdat hij geen havermout in zijn mond kan steken zonder het overal op zijn gezicht te smeren, ook ziet hij niet dat het hem aan iets ontbreekt omdat hij niet kan opstaan en bij de eerste stap kan lopen.

IK BEN de meester van de eerste straal, de Chohan van de Eerste Straal. Er bevindt zich geen spoor van veroordeling of boosheid in mijn Wezen. Ik heb geen enkele wens om mijn studenten het gevoel te geven dat zij incompetent zijn of schuldig, of het gevoel hebben dat zij niet goed genoeg zijn.

Wij leven niet op een planeet die ideaal is. Ik neem aan dat iedereen dat wel begrijpt. Als dat niet zo is, kijk dan nog eens naar het dictaat van Kuan Yin van gisteren. Omdat de gevallen wezens op aarde mochten incarneren, zijn er nu situaties waarin veel mensen een lager bewustzijn hebben dan op de plaats waar zij zijn begonnen aan hun serie incarnaties op aarde. Je hebt de situatie dat de hele planeet veel lager is dan het niveau waarop ze door de Elohim werd geschapen.

Dit vormt een delicate uitdaging voor mij als de Chohan van de Eerste Straal. Om een student te onderwijzen hoe je meer wordt, moet ik vaak eerst de student laten zien dat hij het potentieel heeft om meer te worden. In de meeste gevallen, zorgt dit ervoor dat de student naar zichzelf kijkt door die elementen van het gevallen bewustzijn dat hij in vele levens in zijn wezen, in het lagere voertuig van de ziel, heeft opgenomen.

Wanneer veel studenten voor het eerst op het pad van de geascendeerde meesters komen, komen zij ons licht tegen zoals het door boodschappers die geïncarneerd zijn, wordt gegeven. Zij voelen ogenblikkelijk dat het licht dat door een dictaat wordt uitgebracht hoger is dan de energie die zij in hun eigen energieveld bezitten. Dit kan vaak een schok zijn, omdat er een nieuw gevoel van inschatting ontstaat, waardoor je kunt voelen dat jij onzuiver bent als je dat vergelijkt met de energie die van ons komt. Zie je welke uitdaging dat ons biedt?

Als wij jullie geen licht geven, kunnen wij jullie niet wekken. Als wij wel licht geven, dan kijk je naar jezelf door die elementen van het gevallen bewustzijn die jullie in je wezen hebben. Dit kan ervoor zorgen dat studenten zich schuldig gaan voelen, incompetent, onzuiver, onvolmaakt of elke van de andere vervormingen van de God-eigenschappen. Wij willen niet graag dat studenten zich zo voelen, maar het is onvermijdelijk dat zij allemaal door die periode heen moeten waarin zij met deze elementen van het gevallen bewustzijn in hun eigen wezen moeten afrekenen.

Wij willen graag dat iedereen zo snel mogelijk door die periode heen gaat. Wij willen graag met naties werken en naties helpen om zo snel mogelijk door die periode heen te gaan. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat je op dit punt van ruw ontwaken moet komen waarop je het licht tegenkomt, je ziet dat er meer is en je ziet dat er een kloof zit tussen dat meer en waar jij op dit moment zit. Je beseft dat jij niet bent waar je had kunnen zijn, jij bent niet waar je wilt zijn, je voldoet niet aan jouw hoogste potentieel. Als je dit besef krijgt, kun je niet onmiddellijk de elementen van het gevallen bewustzijn weggooien dat je heeft verhinderd hogerop te komen. Dus kijk je naar jouw situatie door dat filter en dus is het onvermijdelijk dat jij jezelf veroordeelt vanwege die elementen die jij in jouw wezen hebt.

De situatie in Rusland beoordelen
Begrijpen jullie dit, mijn geliefden? Juist de voorwaarden die verhinderen dat je hogerop komt, zijn die waarmee je naar jezelf kijkt wanneer je beseft dat je hogerop moet en wilt komen. Dit geldt voor een individueel persoon. Dit geldt voor een natie. Ik heb veel liefde, zou je kunnen zeggen, voor Rusland, maar ik zou zeggen voor de mensen die binnen de grenzen van die natie leven, die toevallig Rusland heet.

Begrijpen jullie dat hoewel wij, de geascendeerde meesters, bepaalde plannen hebben en zien dat naties het potentieel hebben om een bepaalde rol te spelen bij deze plannen, wij, de geascendeerde meesters, ons natuurlijk niet in de eerste plaats druk maken over naties? Wij maken ons druk over individuele levensstromen en groepen levensstromen. Het is niet onze taak om Rusland of de Verenigde Staten te laten ascenderen. Het is onze taak om JULLIE te laten ascenderen. Om in aanmerking te komen voor je ascensie, ben je natuurlijk onderdeel van een groep die heel goed met een bepaalde natie kan worden geassocieerd.

Alles komt samen in een heel complexe dans waarin de naties op de wereld symbool staan voor bepaalde groepen levensstromen. Daarom is het op het huidige bewustzijnsniveau praktisch om te spreken over bepaalde naties en de inwoners van bepaalde naties en de uitdagingen waar zij voor staan.

Laat mij jullie een beoordeling geven van de huidige situatie in Rusland en het Russische volk. Als je in de geschiedenis teruggaat, zie je dat er een moment was dat Peter de Grote besloot om de hoofdstad van Rusland van Moskou naar St. Petersburg te verplaatsen en daar een hele nieuwe stad te bouwen. Dit kwam omdat hij in bepaalde mate door de geascendeerde meesters daartoe was geïnspireerd. Het kwam omdat hij bereid was geweest om door het proces heen te gaan dat ik heb beschreven door toe te geven dat er meer in hem en in de natie Rusland te manifesteren viel.

Hij was bereid een beoordeling van de staat Rusland in die tijd, het bewustzijn van de mensen, de staat van ontwikkeling, de regering, de infrastructuur ervan, te geven. Hij was bereid naar het westen te kijken, naar Europa te kijken, waar in die tijd een hoger niveau van ontwikkeling was dan in Rusland. Hij was bereid een eerlijke beoordeling te geven en te zeggen: “Wij lopen achter. Wij missen iets. Wij kunnen beter. Wat moeten wij doen om beter te worden? Wij moeten die oude bewustzijnsstaat transcenderen.”

Hij probeerde toen een nieuwe hoofdstad te bouwen, en wat hij natuurlijk voor zich zag, was dat dit een kelk zou worden die nieuwe ideeën en beelden kon ontvangen van hoe je Rusland op een hoger niveau kon brengen. Dit proces was door Peter goed begonnen, maar de volgende keizers en tsaren konden de stuwkracht niet voortzetten. Zij begonnen terug te vallen in het oude bewustzijn. Dit heeft toen tot de ongelukkige situatie geleid waarin de laatste tsaar geen voeling meer had met de geascendeerde meesters en het bewustzijn van het volk, zodat hij niet in staat was de hervormingen door te voeren die al lang hadden moeten plaatsvinden.

Er bestond kwetsbaarheid, zodat Lenin en de bolsjewieken hun slag konden slaan en het volk beloven dat zij hen konden geven wat de mensen wisten dat zij nodig hadden. Dit was natuurlijk geen ware belofte, zoals ik mij indenk, dat iedereen die zichzelf student van geascendeerde meesters noemt, wel kan inzien. Mijn punt is dat Rusland na de bolsjewistische revolutie in een neerwaartse spiraal terechtkwam, waarin het volk het ontwikkelingsniveau dat zij voor de revolutie hadden, kwijtraakte.

Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in Rusland gedesillusioneerd raakten, er zo aan gewend raakten dat het leven een worsteling was dat zij zich niet konden verbeelden dat er meer zou kunnen zijn. Als je goed naar de filosofie van het communisme kijkt, zie je dat er in feite, tussen de regels door, stond dat het gewone volk, de arbeiders, maar een bepaald niveau van materiële levensstandaard konden krijgen. Het was niet alleen niet mogelijk om een hogere standaard te krijgen, maar het was niet wenselijk, volgens het systeem en de filosofie.

Het abnormale als normaal beschouwen
Als jullie over deze gemeenschappelijke levenservaring nadenken, kun je inzicht krijgen in een belangrijk aspect van de menselijke psyche. Heb je ooit als kind naar de klok gekeken om te zien of je de beweging van de wijzer kon zien die de minuten telt? Deze beweging gaat zo langzaam dat je ogen niet genoeg contrast hebben om de beweging te volgen. Alleen als je van de klok wegkijkt en een paar minuten later weer kijkt, zie je dat de klok van positie is veranderd, dat de wijzer een ander positie heeft vergeleken met de cijfers, maar de beweging gaat zo langzaam dat die moeilijk te bespeuren is. Op dezelfde manier heeft de menselijke geest een bepaald contrast nodig om veranderingen waar te nemen.

Als de verandering zo langzaam en geleidelijk gaat, dan merkt de geest het niet altijd op, omdat je er aan gewend raakt. Je raakt gewend aan het feit dat het slecht gaat, dat je het bijna als gewoon gaat beschouwen dat het zo gaat en dan beschouw je het niet meer als slecht, je ziet niet dat er iets mist. Nu dat is precies wat er met de mensen in Rusland is gebeurd in de sovjetperiode. Zij wenden geleidelijk aan zo veel dingen dat zij die als gewoon gingen beschouwen. “Zo gaat het nu eenmaal, wij kunnen er niets aan veranderen.”

Als je een staat van minder als normaal beschouwt, hoe kun je dan ooit meer worden? Dit is in zekere zin de belangrijkste vraag voor Rusland op filosofisch en spiritueel niveau. Er zijn nog heel veel mensen geïncarneerd die in de sovjetperiode zijn opgegroeid en die zo gewend waren aan een bepaalde levensstandaard, en die niet een omslag hebben gemaakt, zodat zij eigenlijk de vooruitgang in Rusland tegenhouden.

Jullie, de spirituele mensen, vallen natuurlijk niet in deze categorie, in die zin dat jullie bewust het potentieel tot spirituele groei en het potentieel tot groei voor Rusland bewust, zelfs op alle manieren, hebben erkend. Maar ik zeg jullie dat veel van jullie nog steeds restanten van dit bewustzijn bezitten, omdat jullie ermee opgegroeid zijn en jullie groeiden op met het als normaal beschouwen. Het is niet gemakkelijk voor iedereen om een stapje naar achteren te doen om te zien wat jullie als normaal zijn gaan beschouwen, eigenlijk minder is, dat er eigenlijk iets ontbreekt, dat er een hoger potentieel mogelijk is.

Het potentieel tot groei voor Rusland
Zoals Kuan Yin heeft gezegd, kun je naar andere naties kijken en zien dat hetzelfde mechanisme universeel is. Mijn zorg geldt hier niet andere naties, het gaat mij om Rusland. Wat ik onder jullie aandacht wil brengen, is dat Rusland inderdaad tegenwoordig door een proces heen gaat dat heel erg lijkt op wat er onder Peter de Grote is gebeurd. Alleen tegenwoordig zijn het niet een paar mensen, maar tegenwoordig zijn er vele, vele mensen die de kans en de rijkdom hebben om naar het buitenland te gaan. Wanneer die mensen daadwerkelijk naar het buitenland gaan, zien zij dat het in andere naties anders toegaat. Als je eerlijk kijkt, zie je dat er naties zijn die een hogere levensstandaard hebben, waar de gebouwen mooier zijn, beter onderhouden, waar veel dingen soepel verlopen, zonder extra inspanningen, en waar het leven niet zo’n worsteling is.

Dit is een potentieel tot groei, want wanneer dit een kritieke massa bereikt, bestaat het potentieel dat de mensen in Rusland ernaar kunnen kijken en zeggen: “Waarom zijn wij niet zo ver als andere naties? Wat moeten wij doen om dat in te halen, of zelfs op een bepaalde manier voorop te lopen?” Denk aan mijn opmerkingen in het begin. Wanneer je gaat beseffen dat er iets ontbreekt, dat jullie beter kunnen, dan moeten jullie onvermijdelijk met die elementen van het gevallen bewustzijn die jullie in je wezen hebben, afrekenen.

Dit houdt in dat Rusland met die elementen van het gevallen bewustzijn moet afrekenen die zij niet in de nationale psyche hebben getranscendeerd. Eén van die elementen is natuurlijk de wens om op een bepaalde manier superieur aan andere naties te zijn, het gevoel te hebben dat Rusland speciaal is, dat ze macht op de wereld heeft, dat ze gerespecteerd en gevreesd wordt. In de tijd van de sovjets waren er veel mensen die wisten dat zij totaal machteloos waren om het systeem te beïnvloeden. Maar op het bewuste niveau voelden zij zich niet zo machteloos, omdat zij het leven als normaal hadden beschouwd. Het systeem had hen het gevoel gegeven dat zij, omdat zij onderdeel van de Sovjet Unie waren, deel van een machtige natie waren. Dit gaf hen een bepaalde compensatie voor het gebrek aan persoonlijke macht. Zij ontleenden hun gevoel van macht aan de natie, het systeem, niet aan een individueel machtsgevoel.

Wat is de oplossing hiervoor? Het communisme onderdrukte het individu en de individuele creativiteit, en verving het door een nationale of systeem-brede identiteit omdat de mensen zich in de allereerste plaats niet als individu bezagen, maar onderdeel van de natie, het systeem, het leger, of wat ook maar. De enige spirituele oplossing hiervoor, is natuurlijk de vlam, het licht, van spiritueel in je eigen onderhoud voorzien, die wij in Rusland van plan zijn te verankeren als het resultaat van deze conferentie. Jullie hebben nog niet helemaal de stuwkracht opgebouwd die nodig is om die fysiek te verankeren, maar jullie zijn goed begonnen en ik vertrouw erop dat het wel voor het eind van de conferentie gebeurt.

Spiritueel in je eigen onderhoud voorzien betekent dat je niet het gevoel hoeft te hebben dat je onderdeel bent van een natie waar men bang voor is. Je krijgt het gevoel van macht van binnenuit door te weten dat jij een spiritueel wezen bent, jij bent een verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid, je bent een verlengstuk van de geascendeerde meesters. Als je eenmaal de macht van God door jou heen voelt stromen, zoals wanneer jullie decreten of een rozenkrans opzeggen, weten jullie dat dit echte macht is en dat alle machtsstructuren op de wereld niets zijn vergeleken met de macht van God. Dat zijn maar luchtspiegelingen. Dat is maar een façade. Het lijkt allemaal slechts imposant, omdat niemand heeft gezegd: “Maar de Partijvoorzitter heeft niets aan.”

Rusland die naar het westen kijkt
Wanneer je iets als normaal accepteert, hoe kun je dan zien dat het onecht is? Hoe kun je zien dat het een mindere manifestatie is en dat dit door het licht kan worden getransformeerd? Jullie, de spirituele mensen, kunnen de geascendeerde meesters helpen door te doen wat Kuan Yin gisteren beschreven heeft, maar niet beslist door naar de gruweldaden in het verleden te kijken. Er zijn een aantal onder jullie die zich nader voelen tot het kijken van waarom het verleden was zoals het was.

Laten we nu een beetje afstand nemen, teruggaan naar de tijd van Peter de Grote. Er waren edelen, edelen uit Rusland, die naar het westen reisden en ervoeren hoe het leven daar was, hoe de cultuur was. Zij zagen dat Rusland achterop liep. De meeste edelen zeiden: “Wij willen ook wat zij in het westen hebben.” En dus gingen ze aan het werk om te proberen dit resultaat in de buitenwereld neer te zetten.

Peter de Grote zelf kreeg een groter visioen. Hij zag dat Rusland, om echt een hogere staat in het fysieke leven te manifesteren, een hogere bewustzijnsstaat moest manifesteren. Hij zag dat er in die tijd een hogere bewustzijnsstaat in Europa dan in Rusland was. Hij wilde die hogere bewustzijnsstaat tot stand brengen. Maar er waren in die tijd niet genoeg mensen die eraan toe waren om deze visie te bevatten en daarom werd het niet een duurzame opwaartse impuls. Wat er gebeurde met de volgende tsaren en zelfs nog meer met de leiders van Sovjet Rusland, was dat zij ook naar bepaalde dingen in het westen keken en zeiden: “Wij willen dit ook.”

Stalin wilde bijvoorbeeld de militaire macht die de Sovjet Unie gevreesd zou maken op de wereld, omdat hij dat gevoel van persoonlijke macht wilde, de leiding te hebben over zo’n machtig apparaat. Maar hij was niet bereid het bewustzijn te transcenderen, zodat vanaf het moment van de bolsjewistische revolutie het potentieel tot transcendentie van bewustzijn werd afgesneden op het niveau van leiderschap. Het was eenvoudig niet meer mogelijk voor de leiders van het communistische systeem juist het bewustzijn te transcenderen dat in de communistische filosofie zat ingebouwd en dat kon maar tot op een beperkt niveau. Wat was het resultaat?

Numeriek versus echte superioriteit
Zij konden geen militaire macht door creativiteit krijgen, dus moesten ze dat met geweld doen. Het was geen kwestie van een betere tank bouwen, het was een kwestie van een grotere tank bouwen, meer daarvan. Dit is denken dat als je numeriek de superioriteit hebt, jij de ware superioriteit bezit, denken dat jij als je meer soldaten hebt, de superioriteit hebt. Maar ik kan je ervan verzekeren dat als er een oorlog met het westen was uitgebroken, de Sovjet Unie had verloren. Het had grotere verliezen veroorzaakt aan beide kanten en het was een ernstige terugval voor de beschaving geweest, maar de sovjet oorlogsmachine zou tekort geschoten zijn, ondanks de schijnbare superioriteit.

Wat ik met dit voorbeeld probeer aan te geven, is dat Rusland tegenwoordig op een kruispunt staat. Je kunt weer naar het westen kijken en zeggen: “Zij hebben mooiere auto’s, grotere huizen, een betere organisatie hier en daar, wij willen dat ook.” Maar als je de oude bewustzijnsstaat niet transcendeert, blijf je proberen dat met geweld te doen en je blijft achterop lopen. De reden is dat het oude bewustzijn dat zo verstard was tijdens de sovjetperiode, geen ruimte biedt aan individuele creativiteit en dit motiveert de innovaties in andere delen van de wereld. Het grootste gebrek in Rusland, is het gebrek aan individuele creativiteit. Ik zeg niet dat het helemaal ontbreekt. Ik zeg dat dit het grootste punt is waar Rusland mee achterop loopt vanwege de onderdrukking van individuele creativiteit door de sovjets.

Het gebrek aan individuele creativiteit
Jullie, de spirituele mensen, kunnen Saint Germain een enorme dienst bewijzen door hiernaar te kijken, toe te geven hoe de creativiteit werd onderdrukt. Zelfs degenen onder jullie die na het eind van de Sovjet Unie werden geboren, zijn nog steeds opgevoed met het onderdrukken van jullie creativiteit, omdat er nog restanten van het oude bewustzijn zijn die het onderwijssysteem en de samenleving als geheel beïnvloeden. Individuele creativiteit wordt door het individu tot uitdrukking gebracht, maar komt niet van het individu. Het komt niet van het ego en de dagelijkse denkgeest, het komt van de IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters.

Jullie hebben allemaal het potentieel om jullie individuele creativiteit te ontsluiten. Wij streven ernaar jullie daar de hulpmiddelen voor te geven, vooral met de boeken, de serie boeken, te beginnen met de Maha Chohan en mijn boek over de Eerste Straal en van de andere Chohans die gaan komen, zodat jullie door kunnen naar de initiaties tussen het 48e en 96e bewustzijnsniveau die ontworpen zijn om je individuele creativiteit te ontsluiten.

Je kunt ook naar de natie Rusland kijken en je kunt oproepen doen, rozenkransen opzeggen, om dit te ontsluiten op nationaal niveau en het oude bewustzijn te verteren dat nog steeds de individuele creativiteit probeert te onderdrukken. Je kunt bereid zijn naar Rusland te kijken en te zetten: “Waarom hebben wij hobbelige wegen? Waarom vallen onze gebouwen uit elkaar? Waarom moeten wij dit normaal vinden?”

Jullie hoeven niet kritisch te zijn. Jullie hoeven alleen maar te erkennen dat dit niet normaal is, dit is niet het hoogste potentieel voor Rusland en dat jullie zouden nu al kunnen beginnen met het beter te doen met wat je hebt als het werd toegepast. Ik vraag niet en wij, de geascendeerde meesters, hebben nooit iemand gevraagd om stenen van stro te maken. Wij vragen nooit iets wat niet kan met wat jullie al hebben als het beter wordt toegepast, bewuster, creatiever, en met meer vastberadenheid en visie.

IK BEN Master MORE, ik heb het Russische volk lief. Ik wil dat jullie meer krijgen, zowel materieel als spiritueel. Wat hebben wij nu al bijna een eeuw lang onderricht met leringen van de geascendeerde meesters? Wij hebben onderwezen dat de materiële wereld op het laagste niveau van manifestatie is en dat alles wat je ziet een uitdrukkingsvorm is van de hogere bewustzijnsniveaus. Dus de echte veranderingen moeten beginnen met een verandering in bewustzijn. Als jullie, de spirituele mensen, niet bereid zijn om die verandering in bewustzijn door te zetten, hoe moet Rusland dat dan doen? Wie anders kunnen dan de voorlopers voor die omslag in bewustzijn worden, als jullie dat niet zijn?

Spirituele mensen beslissen de toekomst van Rusland
Jullie bepalen de toekomst van Rusland. Jullie beslissen dat door waar jullie naar willen kijken in jullie eigen bewustzijn, jullie eigen levenservaringen waar jullie getuige van zijn in jullie natie, en in wat jullie van het verleden kunnen leren dat jullie niet onderricht werd. Jullie beslissen vervolgens hoe jullie dit bewustzijn in jezelf willen transcenderen en daardoor leggen jullie de toekomst van Rusland vast.

Ik hoop dat jullie kunnen voelen dat ik hoewel ik eerlijk spreek, jullie niet veroordeel. Ik wil niet graag dat jullie je schuldig of incompetent voelen. Ik heb jullie lief. Jullie zijn mijn beste studenten, maar laat dit niet naar jullie hoofd stijgen, want ik heb heel veel andere dingen die ik in jullie hoofd en hart wil zetten over hoe Rusland kan worden.

Saint Germain heeft een beeld van de Gouden Eeuw en hij heeft een bepaald beeld voor bijna iedere natie. Hij heeft zeker een beeld van hoe de Gouden Eeuw in Rusland eruit kan zien. Maar zie je, Saint Germain, ziet niet het beeld van een Gouden Eeuw in Rusland door Rusland het westen te laten imiteren, want Saint Germain ziet het unieke creatieve potentieel van het Russische volk.

Het betekent niet dat het Russische volk het beter dan andere volken kan doen, want beter of slechter zijn relatieve termen. Het betekent dat het Russische volk een unieke eigenschap heeft als groep en daarom een unieke uitdrukkingsvorm van de principes en het bewustzijn van de Gouden Eeuw kan manifesteren. Dat willen Saint Germain en ik graag voor Rusland. Niet dat je naar het westen kijkt en zegt dat wij alles op dezelfde manier moeten doen, maar kijk naar het westen en zeg: “Hoe kunnen wij die dingen op onze manier doen, maar op een manier die beter is dan wat wij in het verleden hebben gedaan?”

Alle studenten van geascendeerde meesters in Rusland hulde brengen
Laat mij je nu een bepaalde beoordeling geven. Ik zou graag alle mensen in Rusland hulde willen brengen die openstaan voor de spirituele kant van het leven. Zelfs als ze dit in de sovjetperiode heel erg op een privé manier deden, maar hun hart toch openstond voor de spirituele kant van het leven in een of andere vorm. Ik zou die mensen hulde willen brengen die, zelfs in de Sovjetperiode, in andere landen woonden en leringen van de geascendeerde meesters vonden en de decreten hebben gebruikt om oproepen te doen voor Rusland. Ik zou de mensen hulde willen brengen die nadat er meer vrijheid kwam, de leringen van de geascendeerde meesters vonden, groepen van de geascendeerde meesters in Rusland vormden, met grote ijver begonnen decreten op te zeggen.

Al die mensen – zelfs veel mensen na de Sovjetperiode die deel hebben genomen aan andere spirituele bewegingen of leringen – al die mensen hebben een bijdrage geleverd aan de omslag die er heeft plaatsgevonden. Ik wil graag dat jullie beseffen en toegeven dat Rusland een kritiek punt voorbij is, waardoor het moeilijk voor de gevallen wezens wordt om Rusland weer terug te brengen in de staat waarin ze vroeger verkeerde. Dit wil niet zeggen dat Rusland geen terugval kan ervaren, zoals je al een beetje ziet gebeuren. Maar vanuit spiritueel oogpunt bekeken, is er zo veel opgeruimd in het etherische en identiteitsrijk, dat het bijna onmogelijk voor de gevallen wezens is om de dingen te veranderen.

In het mentale rijk is veel opgeruimd. In het emotionele enigszins. Maar zoals Kuan Yin gisteren heeft gezegd, is er nog niet genoeg op het emotionele niveau opgeruimd, omdat de intense emoties die in de sovjetperiode werden gevormd, nog steeds bestaan in de vorm van neerwaartse spiralen en maalstromen die aan het nationale bewustzijn trekken. Maar er is al wat opgeruimd. Allen die spiritueel zijn geweest, hebben hier aan bijgedragen, maar ik wil graag dat jullie erkennen dat er sinds Aartsengel Michaël zijn dictaat heeft gegeven om zijn rozenkrans voor Rusland te gebruiken, een verandering plaatshad, omdat veel mensen de rozenkransen en decreten gingen gebruiken die wij voor dit nieuwe tijdperk hebben gegeven. En dit heeft het proces enorm gestimuleerd. Niet dat jullie, zelf, dat alleen hebben gedaan, maar zoals ik al zei, jullie hebben het proces dat door veel andere mensen was opgestart, geaccelereerd.

Sinds de conferentie in St. Petersburg is er significante vooruitgang geboekt. Het is niet mijn bedoeling om jullie cijfers te geven, want die zijn in zekere zin zinloos, maar ik wil dat jullie erkennen dat er significante vooruitgang is geboekt en dat er significante vooruitgang wordt gemaakt tijdens het proces van deze conferentie.

De nationale draak van Rusland
Zoals deze boodschapper heeft gezegd, voelde hij duidelijk verschil tussen de energie in het westelijke deel van Rusland en het oostelijke deel. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat er afschuwelijke veldslagen zijn geweest die plaatsvonden in wat jullie de Grote Patriottische Oorlog noemen, maar wat de rest van de wereld de Tweede Wereldoorlog noemt. Je ziet dan dat er machtscentra waren, waar het communistische apparaat geconcentreerd was en vanwaar het zijn invloed uitoefenende. Je ziet ook de grootste concentratie van mensen. Overal ter wereld is er een tendens om in gebieden met een grote concentratie van mensen een lagere vibratie te hebben, in het algemeen. Er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen wel.

Hiervan uitgaand kun je zien dat wanneer je op een kaart van Rusland kijkt, je ziet dat het oostelijke deel minder bevolking heeft, grote gebieden met weinig bevolking. Hiervan uitgaand kun je zien dat het potentieel bestaat dat het oostelijke deel van Rusland een uitschenken van spiritueel licht kan ontvangen, wat dan een cijfer vormt van een horizontaal cijfer dat door het westen heen kan stromen, waar het door de studenten in het westen van Rusland kan worden versterkt, weer terug naar het oosten en dan vermenigvuldigd terugkeren, zoals wij in het beeld van de Oost-West rozenkrans en de Gouden Eeuw Oost-West rozenkrans hebben gegeven. Jullie kunnen hetzelfde proces voor Rusland visualiseren.

Er is een gedachtevorm die ik jullie graag wil geven, en die is dat er in het emotionele rijk nog steeds heel veel negatieve energie bestaat, zo veel geesten, dat die samen een conglomeraat, een structuur, vormen die er als een gigantische draak uitziet. Deze draak heeft een lichaam met vier poten en het lichaam ligt om het westen van Rusland. Het hart van de draak ligt boven Moskou en het hoofd van de draak is opgeheven boven St. Petersburg. De staart van de draak ligt om het oosten van Rusland en de staart, de punt van de staart, eindigt hier in Novosibirsk. Je weet dat de staart van een draak nog gevaarlijk kan zijn door met enige kracht heen en weer te zwiepen. Maar jullie weten ook dat die zwakker dan het lichaam is.

Jullie hebben het potentieel – tijdens de rest van de conferentie en voor de groep in het oosten van Rusland, zelfs na de conferentie en zelfs voor de mensen in het westelijke deel – om jullie oproepen lichtenergie door de staart van de draak te zenden die bijna in de vorm van een cijfer 8 door de staart, naar het lichaam, het hart, en dan het hoofd reist. Dan omkeert, wordt vermenigvuldigd door de geascendeerde meesters, en bij de passage de energie die de draak in leven houdt, verteert.

Op dit moment ligt de draak te slapen. Hij is zo tot bedaren gebracht door de oproepen die door de studenten van de geascendeerde meesters zijn gedaan dat hij nauwelijks nog kan bewegen, maar zit daar nog steeds als een zwaar gewicht. Dit is de gedachtevorm die jullie in gedachten kunnen houden, zodat je het patroon kunt volgen dat ik hebben uiteengezet door omhoog te gaan door de ruggengraat van de draak van de staart tot het hoofd, uitstralend naar de vier poten, en zodoende geleidelijk die draak verteert en de energie die de draak vormt.

Nu, ik erken dat dit een hele mondvol is. Ik zal jullie wat rust geven, hoewel sommigen van jullie de woorden niet hebben begrepen, hebben jullie natuurlijk wel in de mate die jullie wilden, het licht opgenomen dat ik heb uitgegeven. Ik, Master MORE, heb een grote stuwkracht aan licht uitgegeven door jullie chakra’s die al is begonnen omhoog te gaan langs de staart en de ruggengraat van de draak.

Terwijl ik deze woorden zeg, heeft het licht het hart van de draak boven Moskou bereikt. Er is zo’n uitbarsting van licht die mijn vermenigvuldiging is van de decreten en rozenkransen die in Rusland worden gegeven dat er een nooit eerder voorgekomen hoeveelheid licht wordt uitgegeven in deze natie om die hele grote duisternis op te ruimen die geen naam hoeft te hebben. Je moet weten dat de zuivering heeft plaatsgevonden boven het symbool dat het Rode Plein was voor het communisme.

Ik zeg nu: “Vernietig! Vernietig! Vernietig! Vernietig die duistere matrix – en hij is weg.” Zodoende BEN IK MEER. En ik heb mijn zegje gedaan. Mijn vrede zij met jullie.