Roep de Vlam van Vrede op in Rusland

ONDERWERPEN: Hoe de engelen onze oproepen beantwoorden – De Vlam van Vrede is moeilijk te bevatten – De op dwang gebaseerde denkwijze in Rusland – Laat de engelen het werk doen – De Vlam van Vrede in Rusland oproepen – De eigenschappen van vrede binnenin jou vinden – Wat Rusland gevoelig voor het communisme heeft gemaakt

Aartsengel Uriël, 13 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland – Helen Michaels

De oproep dwingt het antwoord natuurlijk af en ik Aartsengel Uriël, verheug mij zeer op de kans die ik krijg van deze toegewijde groep mensen die zich hier hebben verzameld. Jullie hebben toegewijd mantra’s met mijn naam, en die van andere meesters, gezongen en jullie hebben alles gedaan wat je weet hoe je een betere vibratie vasthoudt en hoe je betere vibraties naar het materiële rijk brengt.

Uriël is mijn naam. Vrede is mijn vlam. Beheer en Dienstbaarheid zijn mijn vreugde! Ik hoop dat ik jullie ook kan helpen, zodat de Vlam van Vrede bewaren, de Vlam van Dienstbaarheid net zo jullie vreugde wordt als die mijn vreugde is.

Hoe de engelen onze oproepen beantwoorden
Voor ik begin, wil ik jullie het beeld geven van hoe Aartsengel Uriël en al mijn legioenen van purpergouden engelen vanmorgen zijn afgedaald. Toen het decreet in mijn naam werd opgezegd, daalden miljarden engelen langzaam uit mijn retraite af vanuit het geascendeerde rijk als een stroom van goudpurperen licht, als een rivier van goudpurperen licht, als een rivier die je zelfs zou kunnen zien met water van purper en kusten van goud.

Er bestaat geen grotere vreugde voor een engel of aartsengel dan deze oproep. Er bestaat geen grotere vreugde, omdat het, wanneer wij worden geroepen, voor ons een kans is om te komen en het werk te doen dat wij moeten doen. Dit is onze enige kans, omdat je wel weet dat engelen de vrije wil respecteren. Wanneer er geen gelegenheid komt, kunnen wij niet komen, zelfs al zien wij heel vaak dat wij nodig zijn, hoe wij de macht en de hulpmiddelen hebben die alle manifestaties van on-vrede, oorlog en strijd zouden kunnen verteren. Maar wij kunnen niet komen als men het ons niet vraagt.

Daarom waren wij vanmorgen heel erg verheugd, toen wij de kans kregen om naar dit niveau van de materiële sfeer af te dalen. Wij hebben dit hele gebied waar het retraitecentrum is, de stad Novosibirsk en zelfs nog verder hier vandaan, het hele oostelijke deel van Rusland en het westelijke deel van Rusland met onze engelen omringd, omdat ons dat gevraagd werd door degenen die het decreet opzeiden en die het licht van Aartsengel Uriël opriepen.

De Vlam van Vrede is moeilijk te bevatten
De vlam die wij meedragen is een heel delicate vlam. Je kunt gemakkelijk zeggen: “Roep het licht van Aartsengel Uriël op, hij is de engel van vrede, hij kan alle oorlogsenergie verteren. Maar dit licht en deze vlam die wij meedragen is geen gemakkelijke vlam, zelfs niet voor studenten van geascendeerde meesters te begrijpen en te internaliseren; en bovendien te belichamen. De Vlam van Vrede is een van de vlammen die het vaakst verkeerd begrepen is in de leringen die wij nu al een eeuw geven. De mensen denken vaak dat vrede iets is dat als zij het woord zeggen, het dan betekent dat er geen conflicten meer op het materiële, fysieke, niveau zijn. Maar geen conflicten meer op fysiek niveau betekent niet altijd dat er geen conflicten zijn of verdeeldheid is op andere niveaus, op jouw emotionele, mentale of identiteitsniveau.

Daarom is ware vrede moeilijk te bereiken, omdat de ware vlam van vrede inhoudt dat je geen verdeeldheid in jou hebt. Je hebt niet alleen geen conflicten meer, maar je hebt geen verdeeldheid. Begrijpen jullie wat dat betekent? Het betekent dat je de bekwaamheid hebt om al je chakra’s niet alleen met licht gevuld te houden, wanneer je de decreten opzegt, maar het houdt in dat je in feite in staat bent om het licht in jouw chakra’s door innerlijke vrede vast te houden.

Vrede betekent dat er geen enkel deel binnenin jou verdeeld is. Het betekent dat je in staat bent die vlam te belichamen, de interne vlam van vrede en zodanig dat die jou in staat stelt om dat licht in al jouw chakra’s te dragen, niet alleen in de chakra van de zesde straal, die de solar plexus is. Wanneer de Vlam van Vrede ontbreekt, of het momentum op de straal van vrede, ben je niet in staat om het licht te handhaven.

Je kunt Aartsengel Michaël oproepen, je kunt Saint Germain oproepen en je krijgt de stuwkracht van licht, wanneer je decreten of een invocatie opzegt. Maar zodra je die staat van innerlijke gelukzaligheid en vrede verlaat, of conflicten in jou begint te krijgen, heb je verdeeldheid op jouw vier niveaus, dan ben je niet meer in vrede en het licht dat je net zo zorgvuldig hebt opgeroepen, begint dan niet alleen uit je chakra van de zesde straal weg te stromen, niet alleen uit je solar plexus, maar uit al je chakra’s.

Daarom zijn er initiaties van de zesde straal op dit niveau van het pad, zodat de mensen, wanneer ze de eerste drie stralen, de vierde straal en zelfs een aantal van de initiaties van de vijfde straal hebben afgelegd, dan pas naar mijn retraite kunnen komen en de initiaties van de zesde straal krijgen. De zesde straal is een straal waarbij je dit licht niet nadrukkelijk met je dagelijkse denkgeest kunt benaderen en denken dat je die vlam gaat leren, omdat dit een vlam is die je niet kunt vasthouden, het is een licht dat je niet met geweld kunt vasthouden.

Daarom moet je zelfs voor je naar de retraite komt, meer inzicht in de zesde straal hebben, dwang moet getranscendeerd worden, de op dwang gebaseerde denkwijze moet worden getranscendeerd. Alles wat je wilt bereiken, wat het ook maar in het materiële rijk is, als je het met geweld wilt doen, dan geeft dat aan dat je niet de stuwkracht van de zesde straal in jou hebt. Of je kunt die stuwkracht van de zesde straal hebben, maar je kunt die niet permanent vasthouden, je kunt die niet ongedeeld houden.

De op dwang gebaseerde denkwijze in Rusland
Wat is de reden dat ik vandaag jullie dit dictaat kom geven? Juist omdat het mijn wens is om de stuwkracht van de zesde straal aan het volk van Rusland te geven. Toen Master MORE zijn dictaat beëindigde, zei hij: “Mijn vrede zij met jullie.” Om echt de vrede te bewaren, moet er dus een fundament liggen, waarmee je in staat bent om te zien dat de Vlam van Vrede nodig is als een heel noodzakelijk ingrediënt om jou en Rusland alle gruweldaden te laten transcenderen en om de mogelijke gruweldaden in de toekomst te vermijden, voor Rusland echt uit die op geweld gebaseerde denkwijze kan ontsnappen.

Wanneer je om je heen kijkt, zie je hoeveel manifestaties er – op de vier lagere niveaus op planeet aarde en ook in Rusland zijn – die op dwang worden gebaseerd. Zie je soms om je heen niet hoeveel relaties er tussen mensen op dwang worden gebaseerd? Alles, letterlijk alles, wat niet op een natuurlijke of vrije manier stroomt, zal rond een bepaalde spanning, opgebouwd zijn. Daarom zijn er juist maalstromen van antivrede in het massabewustzijn aanwezig, dat de energie van de mensen met elkaar verbindt, de energie van agitatie, boosheid, angst, en alle uitdrukkingsvormen van antiliefde.

Wanneer deze maalstromen bij de mensen terechtkomen en wanneer de mensen zich op deze energie afstemmen zonder door hun energieveld beschermd te zijn, worden ze heel gemakkelijk door die maalstromen overmand en verteerd. Omdat de nationale psyche en het nationale massabewustzijn die impulsen en maalstromen van antivrede al heeft opgebouwd, is er op het materiële niveau niet echt iets dat dit gevangengezette licht kan bevrijden van de negatieve matrijzen. Het licht van een aartsengel en het licht van de geascendeerde meesters kan de elektronen, atomen en de hogere niveaus van materiedeeltjes in de materie bevrijden.

Alleen het licht van God kan het Ma-terlicht opnieuw bevrijden, zodat het Ma-terlicht vrij is om nieuwere levensvormen te manifesteren en vrij kan zijn om hogere maalstromen en opwaartse spiralen naar het geascendeerde rijk te manifesteren in plaats van neerwaartse spiralen die op angst, boosheid en constante agitatie worden gebaseerd. Zien jullie hoeveel van deze energie in Rusland aanwezig is, vooral het westelijke deel, waar Master MORE het over had?

Er is een constante laag, een constante vibratie, van chaos, een constante vibratie van energie die ooit in harmonie was, maar in chaos is veranderd op het materiële niveau. Die energie zorgt ervoor dat de mensen zich verspreiden, ongeduldig worden, deze energie zorgt voor allerlei vormen van agitatie in jullie solar-plexuschakra en dat is juist de energie die aanwezig is en al lang geleden in het massabewustzijn aanwezig was.

Laat de engelen het werk doen
Daarom, zijn de spirituele mensen in Rusland, de groep die zich hier nu verzameld heeft, juist de mensen die de oproepen aan Aartsengel Uriël en mijn miljarden engelen van vrede kunnen doen om de energie van antivrede te verteren. Wij hebben het Zwaard van Vrede, dat niet een zwaard is dat de gevallen denkwijze bestrijdt, het is niet het zwaard dat met iemand anders wil vechten, maar het zwaard dat het onechte verteert. Het is een zwaard dat alle lagere manifestaties van antivrede verteert en de vervormde manifestaties van liefde en alle geperverteerde manifestaties van vrede verteert.

Wij hebben het gezag om dit werk voor jullie te doen. Gebruik onze hulp dus, omdat ik jullie kom aankondigen dat wij in het geascendeerde rijk inderdaad de dispensatie hebben gekregen om de energie die een neerwaartse druk op het Russische massabewustzijn uitoefenen, zoals Master MORE heeft uitgelegd, te verteren.

Wanneer de oproep is gedaan en de dispensatie is gegeven, zullen de engelen en de aartsengelen de geascendeerde meesters zijn die dit werk moeten doen. Geen enkele menselijke levensstroom die is geïncarneerd doet dit werk, en kijk daarom naar jezelf en terwijl jullie de decreten aan mij en mijn troepen engelen doen, weet dan dat jij niet het werk doet, maar beschouw jezelf als de open deur voor mij.

Nu op dit moment, op deze dag, staat achter ieder van jullie één van mijn engelen en die engel doet precies wat jij hem zegt. Dit werk is gemakkelijk voor ons, omdat wij ontworpen zijn om dit te doen. Want het zou onmogelijk zijn, omdat jullie niet dezelfde visie, hetzelfde zicht als wij vanuit het geascendeerde rijk, hebben. Jullie zijn nog geïncarneerd en jullie worden soms verteerd door de negatieve maalstroom om jullie heen. Jullie worden door emoties verteerd, jullie worden verteerd door verdeelde gedachten, jullie worden soms zelfs verteerd door verdeelde entiteiten en de identiteit van jouw eigen hogere niveau. Maar wij hebben een ander perspectief, mijn geliefden.

De Vlam van Vrede in Rusland oproepen
IK BEN Aartsengel Uriël en ik kom aankondigen dat de Vlam van Vrede juist het ingrediënt is dat nodig is om regelmatig in Rusland op te roepen, zodat Rusland als geheel, als staat, als land, als natie, eindelijk uit de denkwijze van oorlog en strijd kan komen. Het leven hoeft geen worsteling te zijn. In feite kun je hier geen Gouden Eeuw manifesteren voor jullie de strijd en de op dwang gebaseerde manier van denken hebben getranscendeerd. Dwang is iets wat je alleen maar nodig hebt als je geen eenzijn met God voelt. Dan denk je dat jij achter een sluier zit en je niet de juiste richting naar God weet, jij hebt geen contact met de energie van God en je kunt niet op een natuurlijke en vrije manier alle overvloed ontvangen en die energie die God jullie zo royaal aan wilde bieden.

Het is een illusie, het is zo’n illusie dat ik, Uriël, jullie stuk voor stuk aanraad om op die woorden te mediteren en over je leven na te denken. Wat zijn de gebieden waar je het meest mee worstelt? Wie zijn de mensen om je heen waar je voortdurend moeite mee hebt om de harmonie te bewaren? Dan ontdek je de maalstromen waar jij in gevangen zit. Als je dat zelf niet ziet, vraag dan om mijn hulp! Ik heb de Vlam van Vrede in overvloed en ik ben graag je leraar, jouw helper, en jouw beste vriend als jij dat wilt. Op elk moment waarop je mij nodig hebt, het enige wat jij moet doen is mij roepen, doe jouw oproep aan mij, omdat ik dan stappen kan ondernemen.

De eigenschappen van vrede binnenin jou vinden
De Vlam van Vrede is zo’n delicate vlam. Wanneer de studenten naar mijn retraite komen, staan ze vaak verbaasd, omdat er niets is dat sterk de indruk geeft dat het de retraite van een engel is. De Vlam van Vrede kun je misschien niet eens zien, omdat de Vlam van Vrede overal is. De studenten die naar mijn retraite komen, moeten, naast veel andere taken, inzien dat de Vlam van Vrede overal is zonder andere zichtbare tekenen, zonder aanwijzingen in de buitenwereld, en de aanwezigheid van de Vlam van Vrede voelen. Het is niet een vlam die je kunt handhaven door een focus in de buitenwereld te hebben. Je leert niet over de Vlam van Vrede door naar schermen te kijken of grafieken die de Vlam van Vrede weergeven. Je leert enkel de eigenschappen van vrede, wanneer je diep bij jezelf naar binnen gaat.

Zien jullie dat juist deze eigenschap jouw wezen bij elkaar houdt, wanneer je op dit niveau van het pad komt, omdat het de bedoeling is dat jij in staat bent jouw chakra’s de hele tijd met licht gevuld te houden, niet alleen wanneer je decreten of gebeden opzegt, maar de hele tijd. Zien jullie in wat een essentiële sleutel de Vlam van Vrede is? Zien jullie in dat je in staat zou zijn om elke behoefte aan tekenen in de buitenwereld, grafieken in de buitenwereld, te transcenderen, omdat vrede zich alleen van binnen kan belichamen.

Wat Rusland gevoelig voor het communisme heeft gemaakt
Gebrek aan de Vlam van Vrede heeft Rusland gevoelig gemaakt voor de energie van oorlog en ook voor de energie van de Sovjet Unie en het communisme. Waarom werd het communisme nu net in Rusland geboren? Je kunt op het antwoord binnenin jou mediteren, maar ik zeg je: er is geen enkele oorzaak. Eén van de redenen was dat dit een plaats was waar de Vlam van Vrede niet voldoende aanwezig was. Wanneer de Vlam van Vrede in het hart, in hun chakra’s, vooral de solar-plexuschakra van de mensen aanwezig is, wanneer jij de bekwaamheid hebt om de vlam van vrede te handhaven, dan kan de strijdende energie zich gewoon niet manifesteren in een land. Mensen houden die vlam brandend en het is een vlam die geen enkele lagere manifestatie in haar energieveld toelaat.

Waar oorlog en strijd is, moet de Vlam van Vrede dus weer gewekt worden. Die moet weer in ere hersteld worden in jullie chakra’s, zodat jullie de fakkels kunnen zijn die het licht met mij dragen. Jullie zijn niet de doeners, maar jullie zijn degenen die de oproep doen.

Uriël is mijn naam, Aartsengel is mijn titel en ik voeg de stuwkracht van de Vlam van Vrede toe om deze draak te vernietigen die nog in de onderbewuste geest van Rusland aanwezig is. Hij is nog steeds aanwezig in dit lagere rijk waar het de mensen kan beïnvloed die niet de Vlam van Vrede meedragen.