Een ernstig trauma en misbruik van kinderen helen

ONDERWERPEN: hoe dichter je bij Christusschap komt, hoe meer je een doelwit wordt voor duistere krachten – chaos in je kindertijd is één van die aanvallen – besluit op alle mogelijke manieren heling te zoeken – jij bent niet alleen – wees heel vastberaden in het krijgen van spirituele bescherming – gebruik spirituele hulpmiddelen – ga op zoek naar professionele hulp – een kans verkeerd gebruiken om iets over je eigen psyche te leren – proberen anderen te helpen – het oordeel brengen – hul de situatie in vergeving – schuldgevoel of het gevoel dat je verantwoordelijk bent – het gevoel overwinnen dat je nooit naar God kunt terugkeren – jouw IK BEN Aanwezigheid – accepteer de verantwoordelijkheid voor jouw reactie op het misbruik – deling van het voertuig van je levensstroom – je wilskracht terugpakken – je gaf je wil op en je moet die terugpakken – geloof niet dat jij slecht ben – vervang de oorspronkelijke beslissingen van hoe jij op het misbruik hebt gereageerd – heling kan pijnlijk zijn maar de moeite waard

Vraag: Hoe neem ik, praktisch gezien, de leiding over mijn wil en mijn IK BEN Aanwezigheid terug, toen die van mij gestolen werden door extreem kindermisbruik als heel jong kind?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is moeilijk om een algemeen antwoord op een vraag zoals deze te geven. De reden is dat er zoveel individuele factoren in het spel zijn. Met andere woorden, er kunnen verschillende redenen zijn waarom een levensstroom wordt blootgesteld aan ernstig misbruik en er zijn heel veel scenario’s voor hoe dit de levensstroom beïnvloedt. Dus zal ik me in het volgende antwoord richten op het type levensstromen dat het meest waarschijnlijk deze website bestudeert.

Zoals je ziet in mijn verhandeling over de stadia van spirituele ontwikkeling, zijn de mensen op deze planeet op verschillende niveaus van bewustzijn. Het type mensen dat waarschijnlijk aangetrokken wordt tot deze website, zijn mensen die een gevorderder niveau van volwassenheid in de levensstroom bereikt hebben en op het pad naar persoonlijk Christusschap zijn. Dit zijn precies het type levensstromen dat een bedreiging vormt voor de duistere krachten die Gods visie voor de mensheid als geheel en individuele levensstromen tegenwerken. Met andere woorden, wanneer jij je persoonlijke Christusschap begint te manifesteren, word jij het doelwit van de duistere krachten. Ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat jij dat Christusschap openbaart en tot uitdrukking brengt zolang jij hier op aarde bent.

Eén van de complotten die gebruikt wordt door zulke duistere krachten, is de grootst mogelijke chaos in jouw jeugd creëren, zodat je levensmissie wordt vervormd of zelfs vanaf het begin afgebroken. Bij hun pogingen om dat te doen, zullen de duistere krachten proberen personen met een zwakke geest om jou heen, over te nemen en hen gebruiken om jou aan ernstig misbruik bloot te stellen. Vanzelfsprekend zeg ik niet dat alle mensen die misbruikt zijn op het pad van Christusschap zijn of dat iedere ziel die bepaalde mate van Christusschap openbaart, beslist misbruikt is. Wat ik zeg, is dat jij, als je als kind misbruikt bent en als je open staat voor de leringen op die website, je kunt beschouwen als een gevorderde levensstroom en je zou eens moeten overwegen of het misbruik dat je ervaren hebt niet een directe aanval op je levensstroom was, aangedreven door de duistere krachten.

Uitgaande van deze erkenning hoop ik dat je tot de conclusie komt dat jij je door niets wat je op deze wereld overkomen is, van jouw doel om je Christusschap te manifesteren mag laten afhouden en je spirituele missie in dit leven uit te voeren. Daarom hoop ik dat de mensen het besluit nemen om elke kans te grijpen om de wonden uit hun jeugd te helen en voorgoed achter zich te laten, zodat ze door kunnen gaan met hun missie en Christusschap.

Als je dit besluit neemt en als je doorgaat door alle kansen op genezing aan te pakken, ontdek je dat er buitengewoon veel hulp en ondersteuning van boven komt. In tegenstelling tot wat je misschien geleerd hebt, toen je opgroeide of wat je conclusie was ten gevolge van het misbruik, ben je niet alleen. Je hebt een Christuszelf en je hebt engelen en opgevaren wezens die aangewezen zijn om jou levensstroom te helpen alle obstakels te overwinnen en je Christusschap te manifesteren. Als je ons maar oproept met een open geest, ontvang je de hulp en leiding die je nodig hebt om de volgende stap om te helen te doen.

De eerste praktische stap die je moet nemen om het misbruik (of welke vorm van misbruik ook) in je jeugd achter je te laten, de erkenning dat het een aanval op je levensstroom was door duistere krachten is. Dit zou je duidelijk moeten maken dat je een zeer vastberaden poging moet doen om je spirituele bescherming in te stellen of opnieuw in te stellen. Dit houdt in dat je ijverig gebruik moet maken van de geschikte technieken voor spirituele bescherming, en wij geven verscheidene van dit soort technieken op deze website. Als je maar gebruik maakt van deze technieken, zul je geleidelijk een muur van licht om je energieveld heen bouwen en die zal je minder kwetsbaar maken voor negatieve gedachten of energie die door de duistere krachten op jou geprojecteerd worden. Je moet echter ook specifiek Aartsengel Michaël oproepen om alle duistere krachten te binden en te verteren die je energieveld en levensstroom zijn binnengedrongen. Voor meer details, zie bij mijn antwoord op een vraag over hoe je verslavingen kunt overwinnen.

De volgende praktische stap die je kunt nemen, is te erkennen dat het, wanneer je bent blootgesteld aan ernstig trauma en misbruik, vooral wanneer het in de jeugd gebeurt, in principe onvermijdelijk is dat je levensstroom gefragmenteerd is. Ik heb hierover gedetailleerde leringen gegeven in de antwoorden op diverse vragen in een andere sectie. Ik raad je aan om deze antwoorden te bestuderen.

Je kunt een aantal dingen doen om jouw eigen gefragmenteerde levensstroom te helen, waaronder Moeder Maria’s Oost-West Rozenkrans, oproepen doen aan de Violette Vlam en andere spirituele oefeningen. Het zal je ook enorm helpen als je zowel de leringen op deze website als boeken over spiritualiteit en psychologie bestudeert. Je kunt ook technieken vinden die nuttig kunnen zijn om je ziel of je innerlijke kind te helen. Toch zal het uiteindelijk zeer heilzaam zijn voor mensen die ernstig misbruikt zijn om een of andere vorm van therapie te gaan doen met een getrainde professional. Probeer een therapeut te vinden die openstaat voor de spirituele kant van het leven zonder te ver te gaan met een paar van de extremen die je in de new age-beweging vindt. Met andere woorden de sleutel om Christusschap te manifesteren, is door evenwicht te krijgen en de sleutel tot genezing van de levensstroom is een evenwichtige vorm van therapie vinden, waar een evenwichtige therapeut voor nodig is.

Ik zou je ook sterk aanraden de mogelijkheid te overwegen dat jouw levensstroom ervoor gekozen heeft om te incarneren in een situatie waarin er het zeer waarschijnlijk was dat je misbruikt zou worden. Er zijn verschillende redenen waarom een levensstroom deze keuze misschien heeft gemaakt. Eén daarvan is dat je levensstroom een specifieke les wilde leren die iets in jouw psyche zou oplossen. Als dit het geval is, is het heel erg belangrijk dat je ontdekt wat die les is en die les volledig in jouw wezen integreren. Een mogelijke reden is dat je levensstroom de les wilde leren dat hij op niets of niemand buiten zichzelf kan vertrouwen, maar dat je naar binnen moet gaan om het contact met het Christuszelf te leggen.

Een andere reden om een moeilijke jeugd te kiezen is dat jij een volwassen levensstroom bent die andere levensstromen wil helpen. Je koos om dit te doen door zelf een moeilijke situatie te ervaren, zodat jij weet hoe het voelt en daardoor anderen effectiever kunt helpen bij het overwinnen van de negatieve gevolgen van misbruik.

Tenslotte zou jouw levensstroom misschien een situatie kiezen die tot misbruik zou kunnen leiden, omdat je het oordeel wilde brengen over bepaalde levensstromen die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik in het verleden. In dat geval zou je moeten bedenken dat het jouw recht en jouw plicht is om het Godsoordeel over de levensstroom, of levensstromen, af te roepen die jou misbruikt hebben en alle duistere krachten die door hen heen gewerkt hebben. Dit is inderdaad een van de redenen dat ik mij heb laten kruisigen, omdat, deze levensstromen en de krachten die door hen werken, het oordeel over zichzelf teweegbrachten door zich schuldig te maken aan dit misbruik van iemand met volledig Christusschap. Hoewel de uitvoering van het misbruik zelf een oordeel is, is het nog steeds nuttig om het oordeel uit te spreken.

Een volgende belangrijke stap is eraan te werken dat je de hele situatie te hult in de vlam van vergeving. Moeder Maria’s Rozenkrans van Vergeving is een bijzonder krachtig middel om dit te doen. Haar verhandeling over vergeving is ook heel erg belangrijk, omdat jij alleen als je volledig degenen kunt vergeven die jou misbruikt hebben, in staat bent het misbruik achter je te laten.

Het is ook uiterst belangrijk om jezelf te vergeven voor je reactie op het misbruik of iets wat je gedaan hebt ten gevolge van het misbruik. Als kind hebben de meeste mensen de neiging om te denken dat de wereld om hen draait, wat betekent dat als er iets ergs met hen gebeurt, zij wel iets gedaan moeten hebben om dat te veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat kinderen een verkeerd gevoel van verantwoordelijkheid aanvaarden voor de handelingen van de volwassenen om hen heen. In werkelijkheid was het kind niet verantwoordelijk voor de handelingen van de volwassenen; de volwassenen brachten hun eigen onopgeloste psychische problemen in de praktijk en zij werden waarschijnlijk beïnvloed of beheerst door duistere krachten als gevolg van hun psychische zwakheden.

Een ongelukkig effect van de christelijke doctrine over zonde is dat veel kinderen het gevoel hebben dat zij, omdat ze misbruikt zijn, wel een zonde moeten hebben begaan die ervoor gezorgd heeft dat zij dit misbruik verdiend hebben en dit zou kunnen betekenen dat zij slecht zijn. Het is heel erg belangrijk voor je dat jij die negatieve gevoelens over jezelf overwint en je kunt dit alleen door jezelf te vergeven, niet zozeer vanwege het misbruik als wel voor je reactie op het misbruik of je handelingen daarna in een poging de pijn die volgde op het misbruik te verdoven met alcohol of drugs.

De verhandeling van Moeder Maria legt ook uit hoe de duistere krachten proberen jou in de val te laten lopen door je een beperkend zelfbeeld te laten creëren dat je het gevoel geeft dat je het nooit meer waard bent om thuis te komen bij God. Het aller-ongelukkigste gevolg van ernstig misbruik is dat een kind het gevoel kan krijgen dat het zo geschonden is door het misbruik dat hij God zelfs niet meer onder ogen kan komen. Zoals Moeder Maria uitlegt, is dit de ergste leugen die de duistere krachten gebruiken en het is heel erg belangrijk dat je deze leugen doorziet en er bewust voor kiest om deze leugen niet te geloven. Zoals Moeder Maria zegt, is er niets dat op deze wereld met jou kan gebeuren, wat niet overwonnen en achtergelaten kan worden.

Je spreekt over het terugnemen van de heerschappij over jouw vrije wil en IK BEN Aanwezigheid. Laat mij je eerst vertellen dat de Bewuste Jij nooit de heerschappij had over jouw IK BEN Aanwezigheid en het ook de bedoeling niet is dat hij die heerschappij krijgt. Wanneer jouw levensstroom contact heeft met jouw IK BEN Aanwezigheid, heeft jouw Aanwezigheid de heerschappij over jouw levensstroom. Daarom zei ik: “Ik zelf (de levensstroom bedoelend) kan niets doen; de Vader in mij, doet het werk.” Dus je moet je Aanwezigheid de heerschappij terug laten nemen over jouw levensstroom en je doet dat door je levensstroom te helen en het contact met je Christuszelf te herstellen en daardoor met jouw IK BEN Aanwezigheid.

Ik besef dat wanneer een levensstroom zwaar gewond is, het pijnlijk kan zijn om over de hele situatie na te denken die het misbruik omgeeft. Het kan daarom voor een levensstroom erg moeilijk zijn om de waarheid in Moeder Maria’s leringen toe te geven en te erkennen dat niemand jou ooit iets heeft aangedaan. Wat ze eigenlijk zegt, is dat hoewel iemand jou als kind misbruikt heeft, de oorzaak dat jouw levensstroom gekwetst werd, niet de uiterlijke handeling van het misbruik was, maar jouw reactie daarop. Dit is misschien moeilijk te aanvaarden, totdat je levensstroom enigszins genezen is.

Wanneer je levensstroom misbruikt is, is het bijna onvermijdelijk dat de levensstroom gebroken is en dat sommige fragmenten gescheiden zijn van je viervoudige voertuig. Dit laat lege plekken achter binnen de structuur van het voertuig van de ziel en die lege ruimten kunnen worden opgevuld met onzuivere energie of zelfs bewuste wezens die je levensstroom in hun macht willen.

Omdat er niet genoeg substantie over is na het misbruik en omdat krachten van buitenaf jouw levensstroom manipuleren, kun je het gevoel krijgen dat je wil van jou werd afgenomen. De reden is dat de substantie die over is misschien niet sterk genoeg is om de heerschappij over de structuur van jouw levensstroom te nemen. Maar naarmate jij spirituele bescherming aandoet, en jij jouw levensstroom begint te helen, trek je enkele verloren fragmenten als een magneet naar je toe en de vreemde energie en wezens uitbannen. Dit zal dan geleidelijk opbouwen tot een kritieke massa en op den duur bereik je het punt waarop je meer heel bent, waardoor je de heerschappij kunt terugnemen over jouw bewuste wil.

Ik moet je echter duidelijk zeggen dat dit geen automatisch proces is. Het harde feit is dat geen kracht ter wereld jou je vrije wil kan afnemen. Wat wel kan, is dat de krachten van deze wereld jou aan zulke ernstige trauma’s en misbruik kunnen blootstellen dat je levensstroom zo in beroering is dat die vrijwillig zijn wil weggeeft. De levensstroom kan het gevoel krijgen dat hij zo’n ernstige vergissing heeft gemaakt, of dat de situatie zo chaotisch is, dat hij er zelf niets aan kan doen om die situatie op te lossen. Daardoor kan de levensstroom vrijwillig zijn wil opgeven.

Mijn punt is hier dat als jij met je genezingsproces begint, er een moment komt waarop je genoeg fragmenten magnetisch naar jou toegetrokken hebt dat je in staat bent jouw vrije wil terug te pakken. Toch moet het terugnemen van jouw vrije wil een bewuste beslissing zijn. Je gaf die weg uit vrije wil en je moet die op dezelfde manier terugnemen. Er zijn kromme leugens bedacht om jou te laten geloven dat als jij maar een ritueel in de buitenwereld doet, automatisch genezen zult zijn. Het uiterlijke ritueel kan jou inderdaad helpen om jouw levensstroom te helen. Maar uiteindelijk moet jij bewust jouw wil moeten terugnemen door te beslissen de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen situatie te nemen.

Begrijp alsjeblieft dat ik volledig besef hoe moeilijk het voor iemand kan zijn die ernstig misbruikt is of die blootgesteld is aan andere vormen van trauma om ook maar enige verantwoordelijkheid te voelen voor de situatie. Ik vraag je niet om rekenschap af te leggen van wat anderen jou aangedaan hebben. Noch vraag ik je het gevoel te hebben dat jij slecht bent, omdat dit soort dingen met jou gebeurd zijn. Ik vraag je om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw reactie op die situatie, zodat je het feit kunt accepteren dat de beslissingen die jij nam, jouwe levensstroom gekwetst hebben – het valse zelfbeeld dat je geaccepteerd hebt – terwijl het misbruik plaatvond of daarna. Ik vraag je daarna het feit te accepteren dat die besluiten de beste besluiten waren die je toen kon nemen gezien je bewustzijnsstaat en spirituele volwassenheid. Dit zou vooral overduidelijk moeten zijn bij het misbruik in de jeugd, maar het betreft natuurlijk iedereen.

Vervolgens vraag ik je om te accepteren dat jij, omdat je nu een hoger niveau van volwassenheid in de levensstroom hebt bereikt, betere besluiten kunt nemen dan destijds. Wanneer je dit erkent, kun je jezelf de situatie opnieuw laten ervaren en het oorspronkelijke besluit door een beter besluit vervangen. Ik erken dat dit pijnlijk kan zijn, maar als jij door de fases van de genezing van je levensstroom heengaat en spirituele bescherming instelt, zal de pijn minder intens zijn.

Wat ik zeg, is dat de schade die jouw levensstroom ondervond uiteindelijk ontstond door de beslissingen die jij nam en daarom kan die schade voorgoed gerepareerd worden door betere beslissingen te nemen die de oude keuzes vervangen. Nogmaals, de hulp van een ervaren therapeut kan onschatbaar zijn vanuit het standpunt van je levensstroom bekeken en je helpen om door een moeilijk proces te gaan en besluiten uit het verleden onder ogen te zien en die door betere te vervangen.

Ik besef ook dat het lang kan duren voor de gevolgen van misbruik in je jeugd volledig genezen zijn. Toch kan ik je ervan verzekeren dat wat er ook met jou is gebeurd, het mogelijk is om het achter je te laten en jouw persoonlijke Christusschap te manifesteren. Ik kan je ook beloven dat jij, door een poging te doen om genezing te zoeken, een beloning ontvangt die het allemaal de moeite waard maakt. Als je eenmaal bevrijd bent van jouw trauma uit het verleden, zul jij je geestelijk opnieuw geboren voelen en kun je beginnen je Christusschap tot uitdrukking te brengen en je goddelijke plan ten uitvoer brengen.

Tussen haakjes, je levensmissie zou wel eens kunnen zijn om andere slachtoffers van misbruik te helpen en hen te laten zien hoe je kunt genezen. Of het zou kunnen zijn dat jij meer bewustzijn van misbruik kweekt en de maatschappij helpt om er een eind aan te maken – wat ook meer inzichten in de spirituele oorzaken van misbruik moet omvatten.