Een verslaving overwinnen

ONDERWERPEN: een chemische verslaving vraagt om fysieke behandeling – ook de verslaving in jouw geest behandelen – je voert een gevecht tegen duistere krachten – een haak in je geest die je tegenhoudt – vijand in de buitenwereld en in jouw innerlijk – onwetendheid maakt je weerloos – doe oproepen voor spirituele tussenkomst – oorzaak is een onvolmaakte overtuiging over jezelf – wiskracht voor nodig – wilskracht door liefde – verslaving is een gewoonte en heeft tijd nodig om hem te doorbreken – waar je weerstand tegen biedt, blijft hardnekkig – verslaving kan wel een paar levens teruggaan – nuttige vormen van therapie – de meesters sponsoren diverse vormen van therapie

Vraag: Meester Jezus: Is een levenslange verslaving (30+jaar) te wijten aan verkeerd denken in het onderbewuste en/of lager afgedaalde wezens en wat is een succesvolle manier om het te bestrijden/corrigeren naast eraan werken om het Christusbewustzijn te bereiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat hangt enigszins af over welke vorm van verslaving je het hebt. Als de verslaving een fysieke/chemische verslaving betreft, zoals alcohol of roken, moet je zowel het lichaam als de geest behandelen. Met andere woorden, als een chemische verslaving zich eenmaal genesteld heeft, moet je fysieke middelen gebruiken om het lichaam te helpen herstellen van de chemische verslaving. De chemische verslaving was echter niet de oorzaak van het probleem, de verslaving begon in de geest. Daarom moet je ook de verslaving in je geest aanpakken.

Wij hebben gesproken over de noodzaak om de epische denkwijze te overwinnen, maar die leringen zijn voor mensen die geen verslaving hebben, of van wie de ziel is gefragmenteerd, of als je bezeten bent. Om een verslaving in je geest succesvol te behandelen, raad ik aan dat je de houding aanneemt van dat je letterlijk een strijd voor je levensstroom voert. Er zijn natuurlijk tegenslagen, een schurk, in deze strijd, namelijk krachten die met die verslaving proberen te voorkomen dat je spirituele vooruitgang boekt. De essentie van een verslaving is dat die ervoor zorgt dat je geest het gevoel heeft dat je niet voorbij een bepaald punt kunt komen, je kunt niet op een bepaald niveau op je spirituele pad komen. Met andere woorden, de verslaving is net een haak in je geest die je terugtrekt naar een bepaald niveau of misschien wel lagere niveaus.

Bij iedere verslaving is er een vijand buiten jou en binnenin jou. De vijand in jou is het menselijke ego en elders hebben wij meer leringen over het ego gegeven. Er zijn ook duistere krachten buiten jou zoals elders wordt uitgelegd en in diverse antwoorden in de sectie over duistere krachten.

Dus wat er dan gebeurt, is dat er een onheilig verbond wordt gesloten tussen het menselijke ego dat je wil tegenhouden en voorkomen dat jij je verenigt met je Christuszelf en de krachten in de buitenwereld die jou gevangen willen houden in het materiële universum. Als jouw levensstroom zich niet bewust is van deze krachten, kan hij zich niet effectief beschermen en wordt daardoor een onwetend slachtoffer van deze krachten. Hij wordt een gemakkelijke prooi voor die krachten die de wereld afstruinen, op zoek naar wie ze nu weer kunnen verslinden.

Om met succes zo’n aanval af te wenden, moet je alle hulpmiddelen gebruiken die beschreven worden op deze website. Je moet ijverig spirituele bescherming en het binden van alle onvolmaakte energie die je levensstroom aanvalt, zowel binnen als buiten jou, oproepen. Je kunt Aartsengel Michaël en mij aanroepen om je ego en je menselijke zelf te binden. Je kunt ook je Christuszelf oproepen naar je wezen af te dalen en je bewustzijn en energieveld met licht te vullen, zodat er geen ruimte is voor lagere krachten om binnen te komen. En gebruik natuurlijk de Spirituele Crisis Toolkit.

Je kunt ook de Violette Vlam gebruiken om alle onvolmaakte energie te verteren die in jouw energieveld is opgeslagen. Zoals elders heb uitgelegd, vormt giftige energie een magnetische kracht aan je geest en emoties die je meesleept om negatieve gewoonten te herhalen.

Maar uiteindelijk is de oorzaak van elke verslaving een onvolmaakte overtuiging over jezelf, over God en over je relatie tot God. Om deze overtuiging effectief te overwinnen, moet jij bewust zien wat jouw overtuiging is, namelijk een onvolmaakte geloofsovertuiging. Je moet vervolgens beslissen die te vervangen door een beter besluit te nemen die de waarheid bevestigt dat jij een zoon of dochter van God bent. Dit kan het beste gebeuren door je af te stemmen op je Christuszelf.

Laat mij zeggen dat wilskracht een essentieel element is voor het herstel van een verslaving. De verslaving begon met een besluit dat je nam en die werd versterkt door vele kleinere beslissingen die allemaal je wil verzwakken om het patroon te doorbreken. Dus is het belangrijk te weten en toe te geven dat de essentie van het bestrijden van welke verslaving ook, is dat jij je wilskracht moet versterken om het patroon te doorbreken. Je kunt je Christuszelf en mij oproepen om jouw wil te versterken, maar de meest effectieve manier om je wil te versterken, is liefde.

Er moet iets zijn waar jij zo van houdt dat jij je realiseert dat de verslaving in de weg staat om die liefde tot uitdrukking te brengen of die liefde te ervaren en daarom ben je bereid die verslaving op te geven om de beloning te krijgen van wat jij lief hebt. Je zou misschien van iemand anders kunnen houden, een bepaalde activiteit, je eigen levensstroom, spirituele groei, mij of God.

Als je een liefde kunt vinden die groter is dan de neerwaartse kracht van de verslaving, heb je de halve zege al behaald. Als je niet zo’n focus van liefde hebt, gebruik dan de invocaties, in het bijzonder de Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde, de Invocatie om jezelf lief te hebben en de Invocatie om je Hart te zuiveren. Ik kan je ervan verzekeren dat Moeder Maria liefde genoeg heeft en ze zal jou maar al te graag een portie van haar liefde voor jouw levensstroom geven.

Nog een belangrijk middel is je realiseren dat een verslaving niets anders is dan een gewoonte die gecreëerd werd en versterkt door talrijke herhalingen van bepaalde handelingen en gedachten. Zo’n patroon doorbreken kost tijd en het is handig om een korte affirmatie te maken, die het positieve besluit dat je genomen hebt, ondersteunt om de giftige beslissing te vervangen.

Overmeester de oude gewoonte echter niet door een nieuwe te creëren. Vraag altijd je Christuszelf om de onvolmaakte gedachten en gevoelens te verteren. Je hebt vast wel eens gehoord van de populaire uitdrukking dat waar je weerstand aan biedt, hardnekkig blijft bestaan. Het is enigszins waar, in die zin dat als je negatieve gedachten te veel aandacht schenkt, jij die juist versterkt. Daarom is het beter om je gedachten bewust aan je Christuszelf te overhandigen en te vragen die te verteren en te vervangen door de Christuswaarheid. Als je een poging doet om de gewoonte op te bouwen om onvolmaakte energie op te geven, zul je een reuzensprong voorwaarts hebben gemaakt op je spirituele pad.

Al die hulpmiddelen kunnen erg effectief zijn, maar als je accepteert dat reïncarnatie bestaat, realiseer jij je dat de huidige verslaving misschien niet in dit leven gecreëerd werd. Die kan wel vele levens teruggaan, misschien wel tot het moment dat levensstroom voor de eerste keer God de rug besloot toe te keren en zich van zijn spirituele zelf af te scheiden. Eén aspect hiervan is dat je niet kunt verwachten dat zo’n verslaving zomaar ineens opgelost kan worden. Het kan jaren duren voor je tot de kern van het probleem doordringt.

Een ander aspect is dat in sommige gevallen, afhankelijk van hoe erg de verslaving is, met nadruk geadviseerd wordt om de hulp in te roepen van een bekwame professional. Er zijn vele vormen van therapie die je sneller bij de kern van het dysfunctionele besluit brengen die voor de verslaving zorgde.

Traditionele psychotherapie kan effect hebben, maar omdat de psychologische wetenschap tegenwoordig zo gebaseerd wordt op een materialistisch wereldbeeld, is dat niet het beste hulpmiddel om een diepgeworteld probleem op te lossen. Er zijn een aantal nieuwe en alternatieve psychologische genezingsmethoden die dit veel beter kunnen.

Ik ben niet van plan om een ellenlange lijst aan te leggen, maar hier zijn een paar aanbevelingen. Sommige psychologen zijn begonnen met een methode die Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR) heet en die kan heel effectief zijn. Bepaalde vormen van Gezondheidskinesiologie kunnen ook helpen om psychologische problemen op te lossen. Tenslotte zou ik bepaalde vormen van hypnotherapie willen aanbevelen.

Ik stel heel duidelijk dat ik niet de traditionele hypnotherapie aanbeveel, waarin je in een diepe trance gebracht wordt, waarin je geen controle hebt over de sessie en er achteraf geen herinnering aan hebt. Ik ontmoedig mensen nadrukkelijk om een vorm van hypnotherapie te doen, waarbij een therapeut suggestieve gedachten in je geest plaatst. Dit leidt heel gemakkelijk tot overtreding van je vrije wil, zelfs als de therapeut zich er niet van bewust is en de beste bedoelingen heeft.

Er zijn echter bepaalde vormen van hypnotherapie die ook hypnotherapie heten, maar die je niet in een diepe trance brengen, je houdt volledig de controle over de sessie, je kunt je alles herinneren en de therapeut geeft je geest geen suggesties. Deze vormen van therapie zijn meer een geleide meditatie die je kunnen helpen om in contact te komen met diepliggende aspecten in jouw psyche.

Om vast te stellen welke vorm van therapie heilzaam voor jou is, volg je de impulsen die uit je hart komen. Gebruik de techniek van innerlijk afstemmen om meer duidelijkheid te krijgen.

Als je mocht besluiten om in therapie te gaan, gebruik dan het spirituele gereedschap om je op de sessies voor te bereiden en als follow up. Met andere woorden, besteed tijd aan het gebruik van de spirituele hulpmiddelen op deze site om aan een specifiek probleem te werken. Ga er dan heen en doe zoveel sessies als je nodig hebt tot je het gevoel krijgt dat je meer duidelijkheid gekregen hebt. Tussen de sessies in gebruik je de spirituele hulpmiddelen.

Roep spirituele bescherming op en roep het binden van de innerlijke en uiterlijke krachten die jou in de weg staan. Gebruik de Violette Vlam om alle onvolmaakte energie die tijdens de sessies naar boven gekomen is, te verteren. Gebruik de decreten aan de zeven stralen om te vragen die oude gewoonten te transformeren. Als je therapie combineert met de spirituele hulpmiddelen, zul je echt versteld staan van de resultaten.

Ik kan je ervan verzekeren, dat ik, als ik enkele van de psychologische middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn, 2000 jaar geleden tot mijn beschikking had gehad, mijn discipelen stuk voor stuk naar een of andere vorm van therapie gestuurd had. Veel van de psychologische hulpmiddelen worden inderdaad gesponsord door de geascendeerde meesters, speciaal met het doel om mensen te helpen hun spirituele groei te versnellen en het Christusschap in een enkel leven te manifesteren in plaats van er vele levens over te doen.

Jullie leven in een tijd waarin veel waardevolle middelen op veel gebieden van het leven naar voren komen. Er is absoluut geen reden om deze middelen niet te gebruiken om je vooruitgang op het spirituele pad te versnellen. Laat ik zeggen dat ik verbaasd ben dat de mensen achterom kijken en denken dat ze om Christus te volgen, moeten leven zoals ik en mijn discipelen 2000 jaar geleden. Dit raad ik echt niet aan. Zoals je kunt zien, maak ik nu gebruik van de technologie van het internet en ik kan je wel zeggen dat ik het destijds ook gebruikt zou hebben als het beschikbaar was geweest