De wachter/treuzelaar op de drempel of de menselijke geest?

ONDERWERPEN: het menselijke denken is een computer die het lichaam bestuurt – de wachter/treuzelaar is de beslissing om je voor God te verbergen – elke stap die je van God af deed, moet onder ogen gezien worden en overwonnen – moeilijk als je niet inziet dat het een foute beslissing was – je moet herkennen wat die beslissing inhoudt

Vraag: Ik heb nog een vraag in verband met mijn vraag over het Christuszelf en de IK BEN Aanwezigheid. Waar/hoe past de wachter op de drempel in dit plaatje? Is de wachter slechts een andere naam voor het menselijke denken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het concept van de wachter op de drempel is vergelijkbaar met het menselijke ego, zoals dat ego beschreven wordt in ‘The Inner Path of Light’. Dat boek beschrijft het menselijke denken hoofdzakelijk als een computer die ontworpen werd om het fysieke lichaam te besturen.

De term ‘menselijk denken’ kan echter ook gebruikt worden als een algemene naam voor het gehele conglomeraat van het menselijke bewustzijn, waaronder het ego. Zo werd het bijvoorbeeld door Paulus gebruikt.

De uitdrukking ‘wachter op de drempel’ verwijst naar het proces, zoals het beschreven wordt in ‘The Inner Path of Light’ van de levensstroom die besluit om zich voor God te verbergen. Door zich van God, van het spirituele zelf, af te scheiden, begon de levensstroom aan een proces van langzaam steeds verder weglopen van God, wat betekent dat de levensstroom naar successievelijk steeds lagere bewustzijnsstaten is afgedaald.

Want elke keer dat de levensstroom naar een lager niveau afdaalde, nam hij een besluit dat voor die afdaling zorgde en die afdaling schijnbaar rechtvaardigde. Wanneer de levensstroom aan het spirituele pad begint en het proces om van God weg te lopen begint om te draaien, moet elke beslissing die ervoor gezorgd heeft dat hij afdaalde naar de huidige bewustzijnsstaat onder ogen worden gezien en teniet gedaan worden.

Laat mij dit illustreren door het spirituele pad te vergelijken met een trap in een gebouw. Eén deel van de trap leidt van de begane grond naar de eerste verdieping, wat een plateau of platform is vanwaar de trap naar de volgende verdieping gaat. Elk deel van die trap kan worden vergeleken met één niveau op het spirituele pad, dus elk niveau heeft diverse kleinere treden.

Wanneer de levensstroom aan het spirituele pad begint, is dat op een bepaald niveau, maar dat is niet beslist het laagste van de 144 bewustzijnsniveaus. Hij beklimt nu elk van de kleinere treden die naar de eerste verdieping leiden. Elke trede stelt een bepaalde bewustzijnsstaat voor, een bepaald besluit en een bepaalde hoeveelheid vervormde energie. Elke stap is tamelijk gemakkelijk te overwinnen. Maar wanneer de levensstroom op de bovenste trede staat en klaar is om naar het volgende niveau op het pad te gaan (het volgende deel van de trap), moet de levensstroom het oorspronkelijke besluit onder ogen zien dat ervoor gezorgd heeft dat hij onder dat niveau van het pad afdaalde. Dat besluit noemen we de wachter op de drempel. Deze uitdrukking betekent dat het besluit op de drempel naar een nieuw niveau wacht en voor de ziel die laatste stap kan nemen en naar een hoger niveau op het pad ascenderen, moet hij de vorige beslissing onder ogen zien en die beslissing teniet doen.

Als de levensstroom een systematisch aanpak heeft van het spirituele pad en bereid is zich over te geven aan de hogere wil van het spirituele zelf, zal dit niet al te moeilijk zijn. Als je eenmaal de vervormde energie getransmuteerd hebt en alle kleinere beslissingen die je op dat niveau genomen hebt, hebt overwonnen, alles wat er dan nog over is dat je de laatste beslissing teniet doet.

Als de levensstroom echter niet de noodzaak inziet om deze beslissing te overwinnen, als hij niet herkent waarom het besluit verkeerd was, dan slaagt de levensstroom er misschien niet om die beslissing teniet te doen. Als de levensstroom niet echt de noodzaak heeft ingezien om ieder aspect van het ego op te geven, kan die zich aan de hele impuls vastmaken van zijn rebellie tegen God. Dan moet hij, in plaats van één klein onderdeeltje van het ego teniet te doen, die hele impuls bestrijden, die vaak overweldigend is. Daarom kan de ziel niet de laatste stap doen naar het volgende niveau en inderdaad vast komen te zitten en misschien zelfs weer de trap beginnen af te glijden.

Dus de wachter op de drempel is een waardevol concept, vooral wanneer je begrijpt dat het een beslissing is die de vooruitgang van de levensstroom in de weg staat. De levensstroom kan de wachter slechts overwinnen door volledig te erkennen wat die beslissing inhoudt, waarom die fout was en door een bewuste keus te maken om hem door een juiste beslissing te vervangen. Vanzelfsprekend moet elk aspect, of laag, van de wachter ongedaan worden gemaakt voor de levensstroom de laatste overwinning behaalt.