Spirituele bescherming, het ego binden

ONDERWERPEN: roep het binden van het ego op – haalt het ego niet weg – ego gemaakt door beslissingen die jij hebt genomen – je moet die vervangen door beslissingen die een Christus neemt

Vraag: Over spirituele bescherming, wanneer ik Aartsengel Michaëls bescherming om mij heen vraag, reken ik ook bescherming tegen de onvolmaakte energie van mijn ego in mij mee. Helpt dit bij die onbewuste krachten en overtuigingen of moeten we die allemaal aan het licht brengen en ze bewust maken om die achilleshielen in de bescherming tegen negatieve energie te vermijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is zowel belangrijk als nuttig om Aartsengel Michaël te vragen jou te beschermen tegen de vijand in jou. In feite is het heel nuttig om Aartsengel Michaël te vragen om jouw ego en de wachter op de drempel te binden. Je ziet dat dit onderdeel is van Aartsengel Michaëls rozenkrans.

De reden dat het belangrijk is om dit te doen, is dat wanneer de levensstroom het spirituele pad begint te bewandelen, het zelfbewustzijn van de levensstroom vaak niet sterk genoeg is om zijn ego onder controle te houden. Zijn ego heeft nog zoveel invloed op de levensstroom dat jouw spirituele groei grote vertraging kan oplopen en er misschien zelfs voor zorgen dat je het spirituele pad verlaat. Het is dus van groot nut voor jouw spirituele groei om aan Aartsengel Michaël te vragen jouw ego te binden.

Het is echter uiterst belangrijk om te beseffen dat hoewel Aartsengel Michaël jouw ego kan binden, geen enkel wezen in de hemel jouw ego kan weghalen. De reden is dat jij jouw ego geschapen hebt door keuzes uit vrije wil te maken en daarom kan het ego enkel weer teniet worden gedaan door keuzes uit vrije wil te maken.

Wat Aartsengel Michaël wel voor jou kan doen is het ego binden, zodat je levensstroom snellere vorderingen kan maken op het spirituele pad. Naarmate jij een hogere graad van Christusschap bereikt, kun je beginnen jouw ego met één beslissing tegelijk af te breken. Je kunt dan geleidelijk aan alle verkeerde overtuigingen, de onvolmaakte beslissingen en het dualistische identiteitsgevoel die jouw ego vormen, loslaten.

Maar om je voorgoed van jouw ego te bevrijden, moet je bewust alle dualistische beslissingen die geleid hebben tot het scheppen van jouw ego vervangen door betere, die gebaseerd zijn op de verenigde visie van de Christusgeest. Natuurlijk moet je deze beslissingen bewust maken om die te kunnen vervangen.

Dit kan echter in een geleidelijk proces door onvolmaakte overtuigingen te vervangen door betere. Pas als je alle onvolmaakte overtuigingen hebt vervangen, zul je aan het gezegde voldoen dat de prins van deze wereld komt en niets bij jou vindt. Zolang je nog een ego hebt, vindt de prins van de wereld nog iets bij jou wat hij kan gebruiken om je te verleiden, te manipuleren, iets af te dwingen of om je in zijn macht te hebben.