2005

Het Oordeel is compleet
Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2005

 

Roep Spirituele Heling voor Kinderen op
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2005

ONDERWERPEN: Je kunt alle wonden helen – De gedachtevorm van het cijfer 8 Boven en beneden

 

Wie houdt de Levende Vlam van het Leven in leven?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 31 december 2005

 

Waarom Zuid-Amerika de Discipline van de Vader nodig heeft
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 31 december 2005

ONDERWERPEN: De stroom in de vorm van een 8 tussen Noord en Zuid Amerika

 

Reik naar de enige Ware Visie — de Visie van Eenzijn
Geascendeerde Meester Elohim Cyclopea, 31 december 2005

 

De Essentie van Goddelijke Leiding
Geascendeerde Meester de Grote Goddelijke Leider, 31 december 2005

 

Voorbij Maitreya’s Mysterieschool
Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 30 december 2005

ONDERWERPEN: De ware betekenis en bedoeling van een mysterieschool – Het mysterie van een mysterieschool – Voorbij de mysterieschool – Vriendelijkheid kent geen angst – Maak opnieuw contact met je oorspronkelijke liefde en heel al je wonden – Loslaten om verder te komen – Eenzijn is niet hetzelfde zijn

 

Vergeef degenen die je gekwetst hebben en volg mij naar de Nieuwe Dag
Geascendeerde Meester El Morya, 29 december 2005

ONDERWERPEN: Hoe gevallen wezens als spirituele wezens kunnen opduiken – Wat is een gevallen engel? – Het probleem met spirituele organisaties – Bekijk het met nieuwe ogen, en vergeef – Begrijp de diepere reden waarom jullie hier zijn – Laat de wens los om bepaalde mensen te redden – Laat de wens los tot een superieure organisatie te behoren

 

De Geascendeerde Meesters proberen alle Levensstromen te bereiken
Geascendeerde Meester El Morya, 29 december 2005

ONDERWERPEN: De test in nederigheid – Wie moet er geoordeeld worden? – Het licht misbruiken om anderen te imponeren –Spirituele organisaties in het Vissentijdperk – Een mengsel van ware en verkeerde leringen – Onze leringen hebben twee niveaus – Twee benaderingen om te onderwijzen – Een hoger inzicht in het gevallen bewustzijn

 

Wanneer er geen Verdeeldheid, is de Vreugde compleet
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 december 2005

ONDERWERPEN: Slechts waar je vandaan komt uit de hemel, heeft betekenis – De superioriteits- en inferioriteitsspelletjes te boven te komen

 

Het is Tijd om mijn Ware Boodschap van Eenzijn te begrijpen
Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

ONDERWERPEN: Jezus wil dat alleen maar dat alle mensen Gods liefde voelen – Haal Jezus van dat voetstuk af – Lees de boodschap van Jezus’ leven – Het keerpunt op het spirituele pad – Jezelf of al het leven verheffen – De wetgeleerden die probeerden te voorkomen dat anderen groeiden – Je motivatie verdiepen – Eenvoud is niet zo eenvoudig – Wat kan God voor anderen doen door mij heen? – Waarom de eersten de laatsten zullen zijn – Het werkelijke doel is eenzijn

 

De Meester-sleutel tot het Succes van Spirituele Bewegingen
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 24 december 2005

ONDERWERPEN: Wees je bewust van de verdeel-en-heersstrategie – Het echte doel van een spirituele beweging

 

Zie de Levende Christus in jezelf — en laat het Levende Woord door je heen stromen
Geascendeerde Meester Jezus, 23 december 2005

ONDERWERPEN: De open deur worden voor het Levende Woord – Het ene doel van alle spirituele leringen – Je bent misschien dichterbij dan je denkt – Vermenigvuldig wat je hebt gekregen – Ontken de Levende Christus in jou niet

 

Het Licht van God kan alle Problemen oplossen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 december 2005

ONDERWERPEN: Hoe je echte oplossingen voor wereldproblemen teweegbrengt – Wacht niet langer op de verlosser van buitenaf – De eenheid die grensoverschrijdend is – Jullie hebben een opwaartse spiraal gemaakt

 

Onthul wat er verborgen is
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 december 2005

 

Ik eis Zuid-Amerika op voor de Zaak van Vrijheid!
Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 december 2005

ONDERWERPEN: Het spirituele potentieel om positieve veranderingen in Zuid Amerika tot stand te brengen

 

Hoe kan er Vrede zijn zonder Overwinning?
Almachtige Victorie, 23 oktober 2005

ONDERWERPEN: Jullie kunnen een kelk vormen voor de Vlam van Victorie – Je werd geboren als de moeite waard voor Victorie – Zie God in elkaar – De OVERWINNING kan alles bereiken

 

Niet gehecht zijn is de Meester-sleutel tot de Ascensie
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 23 oktober 2005

ONDERWERPEN: De ascensie vereist dat je meer dan jouw karma in evenwicht brengt – Denk om angst en hoogmoed – De ascensie is een beslissing – Het plateau van comfort is geen Nirvana – Zoek naar jouw gehechtheden – Ga op zoek naar het licht in jou – De meester-sleutel is niet gehecht zijn – Voel ik mij in harmonie met mezelf? – Gautama biedt jullie een portie van zijn Vlam van Vrede aan

 

De Levende Christus is ALTIJD meer dan jij denkt
Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

ONDERWERPEN: Een rivier stroomt altijd – Kijk verder dan de lering in de buitenwereld – Angst voor de verkeerde hiërarchie trekt de verkeerde hiërarchie naar je toe – De meesters zullen onze hoogmoed testen – Eeuwige overgave is een absolute vereiste – Het ware innerlijke pad van Christus volgen – Ken de echte Jezus – Houd nooit op vragen te stellen – Laat mij jou lastigvallen – Wijs de leraar niet af – De behoefte vermijden om weg te lopen – De dispensatie van Jezus om je grootste angsten te overwinnen

 

Ik geef een Vloedgolf van Onvoorwaardelijke Liefde uit
De Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, 23 oktober 2005

ONDERWERPEN: De angst om je individualiteit te verliezen – Een techniek om je te helpen onvoorwaardelijke liefde te accepteren

 

Ik zal je helpen je Angsten los te laten
Geascendeerde Meester El Morya, 22 oktober 2005

 

Eis jullie Godsdienstvrijheid op!
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 oktober 2005

ONDERWERPEN: De geest van de mensen bevrijden van de religieuze overtuigingen die antichrist zijn – Het innerlijke pad dat de grondslag vormt voor religie – Vraag om bewijs dat de meesters bestaan – Plaats de geascendeerde meesters niet in een kader – Jullie worden niet beloond voor blinde loyaliteit – Hogere eisen voor de ascensie – Denk niet dat je de leringen kent – Vrijheid betekent eeuwige overgave – Karma in evenwicht brengen maakt je nog niet tot een geascendeerde meester – Goede en foute beslissingen – Durf te PROBEREN (T-R-Y)

 

Genade is het Leven bevrijden
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 22 oktober 2005

 

Genoeg is Genoeg!
Geascendeerde Meester Omega, 22 oktober 2005

 

Als je bij mij wilt zijn, word dan meer — zoals IK BEN
Geascendeerde Meester El Morya, 22 oktober 2005

ONDERWERPEN: Het gevaar je behaaglijk te voelen op het pad – Maar één manier om El Morya te kennen – Het eenzijn tussen meester en discipel – Het pad in de buitenwereld en het innerlijke pad – De illusie van het automatische pad – Jouw angst is de open deur voor de duistere krachten – Paranormale communicatie – El Morya is méér – Het nieuwe boek van Moeder Maria – een hogere lering over de ascensie

 

Het Oordeel van de Heer over de Valse Predikers in de Religie
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 22 oktober 2005

 

Geef de Geest op die jou verhindert de Liefde van de Goddelijke Moeder te accepteren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 oktober 2005

ONDERWERPEN: Waarom je niet de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder kunt ontvangen – Moeder Maria bij het kruis – Waarom kunnen mensen Gods liefde niet aanvaarden? – De ware oorzaak van armoede – De ascensie vindt niet met één sprong plaats

 

De Bescherming van het Ambt van President
Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 oktober 2005

ONDERWERPEN: Waarom je niet de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder kunt ontvangen – Moeder Maria bij het kruis – Waarom kunnen mensen Gods liefde niet aanvaarden? – De ware oorzaak van armoede – De ascensie vindt niet met één sprong plaats

 

De Dankbaarheid en het Oordeel van de Goddelijke Moeder
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 oktober 2005

ONDERWERPEN: Het oordeel van de Goddelijke Moeder over degenen die de Christus in hun innerlijk ontkennen – Jullie zijn meer dan dieren

 

Deel mijn Visie op een Amerika in de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, Columbus Day, 10 oktober 2005

ONDERWERPEN: Aartsengel Michaëls Gouden Eeuw Invocatie voor Amerika– Amerika als maatschappij zonder elitarisme – Hoe de wereld Amerika waarneemt – De goddelijke dispensatie om Amerika te creëren – Voel de Geest van Vrijheid – Versta de visie van een vrije planeet – Maak je los van het bewustzijn van elitarisme – Amerika’s kans om de menselijke machtsstrijd te transcenderen – Wie zijn de echte Amerikanen? – Wees de derde grote generatie – Laat je inspireren door de eerste Amerikanen

 

Visualiseer een Betere Toekomst door de Problemen van tegenwoordig te begrijpen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 31 augustus 2005

ONDERWERPEN: Waarom Amerika vatbaar is voor natuurrampen – De Amerikanen aanbidden een valse god – De machtselite zingt de mensen in slaap – De spirituele oorzaak van de orkaan – Van het volk, door het volk en voor het volk – De karmische vatbaarheid van Amerika – De noodzaak tot een nationaal energiebeleid – De vatbaarheid in de Golf – Wees een apart en uitverkoren volk – Heb een positieve visie op de toekomst – De behoefte aan nieuwe technologie – De overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en het Romeinse Rijk – Wees de creatieve elite in actie – Begrijpen wat rozenkransen wel en niet kunnen – Moeilijke vragen voor Amerika – Alles op aarde is met elkaar verbonden

 

Zul je bij ons ZIJN in het Bewustzijn van de Gouden Eeuw?
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 7 augustus 2005

ONDERWERPEN: Gebruik onze leringen niet om je beter dan anderen te voelen – het Gouden Eeuwbewustzijn – Het dilemma van profetieën – De toekomst is vloeibaar – De Invocatie van de Gouden Eeuw – Een oproep aan allen die Saint Germain vereren – Het dilemma van alle spirituele studenten

 

Ik ben overgelukkig in het Gezelschap van Heiligen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 5 juli 2005

ONDERWERPEN: De instructie bij de Eeuwige Ademhaling – Wees niet bang om fouten te maken

 

Ken de eeuwige Stilte!
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 5 juli 2005

ONDERWERPEN: Waarom en hoe tijd gecreëerd wordt – De lotusbloem meditatie van de Boeddha – Boeddha en Christus verenigen

 

Solliciteer naar mijn Mantel
Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 5 juli 2005

 

Hypocrieten hoeven zich niet aan te melden!
Geascendeerde Meester Jezus, 5 juli 2005

ONDERWERPEN: Je ego heeft geen macht over jou als je eenmaal ziet wat hij is – Loop niet meer op je tenen om jouw ego heen – Je ego verhindert jou de volgende stap te zetten – Het pad van totale nederigheid – Hoe jij Jezus kunt helpen anderen te wekken

 

Vorm de Kern voor Wereldveranderingen
Geascendeerde Meester El Morya, 4 juli 2005

ONDERWERPEN: Niet de bestemming, maar wat je van de reis leert – Wie zijn het zaad van Abraham? – Ga het pad op van het vreugdevol overwinnen – De vreugde om je ego los te laten – Jouw eigen ego is het moeilijkst te zien – voor jou! – God heeft de heerschappij aan zijn zonen en dochters gegeven – Een spirituele beweging in het Aquariustijdperk kent geen regels – Jouw eerste liefde is God geweest

 

Ik ben hier!
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 5 juli 2005

 

De Vrijheidsvlam in het Centrum van de Aarde verankeren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2005

 ONDERWERPEN: Wij staan op de drempel van de Gouden Eeuw – Wat is ervoor nodig om een Gouden Eeuw op aarde te manifesteren? – Wat is ervoor nodig om discipel van Saint Germain te worden? – ‘Gods uitverkoren volk’ zijn de mensen die uit hoogmoed vielen – Het ware pad van nederigheid – Het begin van het Aquariustijdperk – De hoeders van de beweging van het Moederlicht – De relatie van Saint Germain met Moeder Maria – De Moedervlam van Maria is de meester-sleutel tot de Gouden Eeuw – Niets kan de God van vrijheid inperken

 

De Cirkel van Eenzijn vormen
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Eenzijn, 3 juli 2005

ONDERWERPEN: In het Aquariustijdperk moet een spirituele beweging worden gebaseerd op eenzijn

 

Alleen de Overwinning Is Echt
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

ONDERWERPEN: Het verschil tussen het ware en het verkeerde pad is dat je besluitvaardig bent – Laat de Levende Christus jou roepen – Geloof niet meer in de orthodoxe leugen – Je moet iets anders meer liefhebben dan jouw ego – De stuwkracht van de anti-victorie aanvechten – Gun jezelf dat overwinnaarsgevoel – Het is niet nodig te lijden – Verwelkom grote beslissingen – Het Zegel van de Overwinning

 

Jullie zijn hier om een Opwaartse Spiraal op te bouwen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 juli 2005

ONDERWERPEN: Het is de bedoeling dat jullie op aarde het Ma-terlicht wekken – Wees de open deur – Wek het Ma-terlicht – De rozenkranswakes zijn de topsteen van de piramide – Wacht niet op de ideale omstandigheden

 

Ik kom de Troepen van Jezus en Moeder Maria versterken
Geascendeerde Meester Saint Germain, 1 juli 2005

ONDERWERPEN: De Gouden Eeuw is een doe-het-zelf-project – Het sponsorschap van Saint Germain van de violette vlam – Ik kan de decreten van de violette vlam niet meer vermenigvuldigen

 

We kunnen Mensen niet tegen hun Wil redden
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2005

 

Ik ben gekomen om het Tijdperk van de Universele Christus in te luiden
Geascendeerde Meester Jezus, 1 juli 2005

ONDERWERPEN: Tegen het eind van het Vissentijdperk – Jezus blijft nog 2000 jaar bij de aarde – Jezus zal ons helpen ons Christusschap op te eisen

 

Oost is Oost en West is West, en die Twee Zullen Elkaar Zeker Ontmoeten
Geascendeerde Meester Jezus, 11 mei 2005

ONDERWERPEN: De energiestroom tussen de oost- en westkust van Amerika – Jezus visie op een universele aanpak van religie – Het oordeel over de filmindustrie

 

Transcendeer Tijd en Ruimte
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 mei 2005

ONDERWERPEN: Degenen die geen spiritueel licht hebben, weerspiegelen jouw eigen licht – De Rozenkrans van Koesterende Zorg – Het koninkrijk ontvangen zonder te sterven – De illusie van tijd en ruimte – De koesterende zorg van God accepteren De leiding nemen over jouw vier lagere lichamen – Hoe je koesterende zorg krijgt – Vertrouwen, kennis en gebed – Twijfel nooit aan het proces – Waarom de machtselite de illusie van gebrek wil handhaven – Transcendeer tijd en ruimte

 

Stel Vrouwen gelijk aan Mannen in de Katholieke Kerk
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

ONDERWERPEN: Veel katholieken zitten dicht bij de waarheid – Openstaan voor ideeën buiten doctrines om – Het grootste drama aller tijden – De kerk moet veranderen of ze gaat ten onder – Een realistische inschatting van het pausschap – De belangrijkste kwestie voor de kerk – Kan de kerk het overleven? – Vrouwen als priester – Gebruik mijn rozenkransen om de kerk te hervormen – Manlijkheid die uit evenwicht is, veroorzaakt oorlogen – Herken de kracht van de Moeder van God

 

Lach om de Duivel — en jezelf!
Geascendeerde Meester El Morya, 28 maart 2005

ONDERWERPEN: We hebben nooit gewild dat onze studenten zichzelf al te serieus nemen – Neem de duivel niet al te serieus – Ik ben dankbaar voor de rozenkranswake – Ervaar ware vrijheid – Een voorproefje van de hemel op aarde

 

Ga mee op de Inademing en de Uitademing
God de Schepper, 28 maart 2005

ONDERWERPEN: Je aan een hogere wil onderwerpen die niet van jou is – God is meer dan macht – Het grote keerpunt – Wat is het zelf? – Het kosmische opleidingssysteem – Je kunt de waarheid niet kennen met je gewone denkgeest – De waarheid staat boven de gewone denkgeest – De Schepper heeft alle mensen stuk voor stuk lief – De God die boven de Schepper staat

 

Je kunt niet weggeven wat je niet bezit
Geascendeerde Meester Jezus, 28 maart 2005

ONDERWERPEN: De psychologische dynamiek die de sleutel is om ware heling te blokkeren – Je kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan – Eigenaarschap is de sleutel – De meeste christenen zijn boos op God – De meestersleutel om te helen – Heling en jouw goddelijke plan – Jezus heeft ook geleden en ook frustraties gehad – Wees bereid je kruis op te nemen – Hoe een heilige gevormd wordt

 

Het Leven is Pure Vreugde
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Wijsheid, 27 maart 2005

ONDERWERPEN: Waarom God dit universum heeft geschapen – het principe van het leven – De kromme logica – God is pure vreugde – Waarom je op aarde gekomen bent – De sleutel om te helen – Het bewust worden van een hogere bedoeling – de Rozenkrans van Gods Wijsheid

 

Is er plaats in de Herberg om de Levende Christus geboren te laten worden?
Geascendeerde Meester Jezus, Paaszondag, 27 maart 2005

ONDERWERPEN: Stop met dansen rond het gouden kalf! – Ik bevestig het oordeel van God – Stel jezelf de logische vraag – De afgod van een zachtaardige Jezus aanvechten – De roofzuchtige wolven van het christendom – Ken mijn vibratie – Wat één heeft gedaan, kan iedereen

 

Wat is Ware Genezing? (Deel 2)
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 maart 2005

ONDERWERPEN: Genezing vereist overgave – Het geloof in ongeneeslijke ziekten – Het bewustzijn dat de grondslag voor ziekte vormt – Elke genezing is genezing door energie – Elke genezing is genezing door geloof – De Rozenkrans van Wijsheid

 

Wat is Ware Genezing? (deel1)
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 maart 2005

ONDERWERPEN: Veel mensen hebben een ziekte op zich genomen als een daad van liefde – Ziekte die door andere factoren wordt veroorzaakt – Help anderen aan een bepaalde bewustzijnsstaat te ontstijgen – Hoe zielen gered kunnen worden – De Goddelijke Moeder wil dat christenen vrij zijn van afgoderij van Jezus – Gods oordeel verankeren

 

Waarom ben je in hemelsnaam op Aarde?
Geascendeerde Meester El Morya, 26 maart 2005

ONDERWERPEN: De Wil van God oproepen voor specifieke planetaire problemen – Waarom je naar de aarde bent gekomen – Vrede sluiten met het feit dat je op aarde bent – De belangrijkste stap op het spirituele pad

 

Ik feliciteer jullie met de Wake voor Gods Wil
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 27 maart 2005

 

Ik, Jezus Christus, kniel voor God in jou
Geascendeerde Meester Jezus, 26 maart 2005

ONDERWERPEN: In naam van Jezus Christus bijeenkomen – Jezus heeft alle mensen lief zoals zijn discipelen – De Vlam van Gods Wil verankeren – Jezus reikt naar christenen en niet-christenen

 

Wanneer jouw IK één is
God de Schepper, 26 maart 2005

ONDERWERPEN: Gods oordeel over het bewustzijn dat er maar één zoon van God kan zijn – De scheiding tussen het grotere Ik en het kleine ikje – Laat jouw IK (oog) één zijn

 

Word wakker – NU!
Geascendeerde Meester El Morya, 25 maart 2005

ONDERWERPEN: De Rozenkrans van Gods Wil – Pas op voor de antigeest – Ons sponsorschap vermenigvuldigen – Je hebt nooit genoeg gedaan – Ontwaak uit je illusies – Eenzijn met de wil van God – Ben je bereid hogerop te komen?

 

Neem je mijn Liefde aan of wijs je die af?
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 maart 2005

ONDERWERPEN: Je hoeft vrouwen niet de schuld te geven van de zondeval – De wet van eeuwige groei – De Rivier van Leven – Het gevoel van niets waard zijn komt voort uit hoogmoed – Jouw potentieel om het voorbeeld dat door Jezus werd gesteld te volgen – Het leven van Moeder Maria – Jouw goddelijke plan – Moeder Maria heeft ons lief zoals zij Jezus liefhad

 

Gods Wil is jouw Wil
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Gods Wil, 20 februari 2005

ONDERWERPEN: De illusie te boven komen dat Gods wil jouw vrije wil beperkt – Pandora’s doos van de antiwil – Er gebeurt niets zonder dat jij het wilt – Hoe jouw ego je vrije wil beperkt – Een wereld waarin jouw ego niet de baas is – God wil het beste voor jou – Het ware pad dat de grondslag is van alle religies – Een geschenk van de Diamanten Wil van God

 

Als je van me houdt, zeg dan mijn Rozenkrans voor Moeder Rusland op
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 februari 2005

ONDERWERPEN: Leer van Abraham – Evenwicht is de sleutel om een zuivere boodschapper te zijn – Een geschenk om vrede met God te sluiten – God wacht tot jij partij kiest

 

Help me het Conflict in het Midden-Oosten te verteren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 januari 2005

ONDERWERPEN: Rozenkransen versterken het effect van mensen die fysiek werk doen – Waarom het Midden-Oosten het middelpunt van conflicten is – Achterop zijnde zielen – Nieuwe technologie voor de onafhankelijkheid van energie – De Rozenkrans om Conflicten te Verteren