Wie ben ik? – Het antwoord is een reflectie van jouw huidige bewustzijnsstaat

ONDERWERPEN: Vraag jezelf wie je bent zolang je geïncarneerd bent – denk niet dat je alles weet en niets meer hoeft te transcenderen – het antwoord dat je nu op dit moment kunt krijgen, is een weerspiegeling van jouw bewustzijnsstaat – blijf nederig – sommige goeroes hebben hun identiteit gebaseerd op de interpretatie van hun ego van een echt maar beperkt antwoord – je kunt niet volledig verlicht zijn zolang je geïncarneerd bent

Vraag: We hebben vele aardse doelen en ergens op de website zeg je dat wij om het Christusbewustzijn te bereiken, bereid moeten zijn om onze doelen te laten sterven. Ik heb een man ontmoet, die toen hij zich op zijn hart concentreerde, vroeg: “Wie ben ik?” en na enige tijd zijn ware identiteit in God ontdekte. Zouden wij voor wij iets aan aardse dingen doen, net zoiets als dit moeten doen, ons afvragen: “Wie ben ik?”

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is inderdaad een goed idee om je af te vragen wie je bent. Je moet het alleen blijven doen, zolang je in een fysiek lichaam bent. Want wie ben jij in werkelijkheid?

Nu, je bent wie je denkt dat je bent en zolang jij in het dualiteitsbewustzijn bent, heb je iets wat je kunt transcenderen en om meer te worden. Dus zelfs al is het goed om jezelf te vragen: “Wie ben ik?” en zelfs al kun je een antwoord ontvangen over wie je bent in God, loop niet in de val door te denken dat je het allerlaatste antwoord hebt ontvangen en jij nu niets meer hoeft te vragen.

Dit is daadwerkelijk met zoveel mensen gebeurd die wat spirituele verworvenheden kregen, die een visioen of begeleiding hebben gekregen. Maar ze hebben het daarna gebruikt om te denken dat ze alles wisten wat ze moesten weten of ze waren zo hoog geklommen als ze moesten klimmen. En daardoor zijn ze zonder slechte bedoelingen, in wezen verkeerde leraren geworden, die zichzelf voor de gek hielden en anderen misleiden door te denken dat ze een of andere eindstaat van verlichting of verworvenheid hadden bereikt.

Dus is het goed om te vragen, maar het is ook goed om te blijven vragen, want ik moet zeggen dat het antwoord dat je nu kunt ontvangen een weerspiegeling is van je huidige staat van bewustzijn, in die zin dat het antwoord dat je kunt ontvangen beperkt wordt door de openheid van jouw geest en hart – de openheid om het antwoord te ontvangen. En om een antwoord te ontvangen dat geschikt is voor je huidige bewustzijnsstaat, als je dat antwoord volledig internaliseert, kun jij je bewustzijn verhogen. En dan ben je eraan toe om nog een hoger antwoord te krijgen.

Dus daarom druk ik je op het hart dat het goed is om te vragen: “Wie ben ik?” maar je moet het blijven vragen – en realistisch zijn en beseffen dat je het volledige antwoord niet kunt krijgen zolang je geïncarneerd bent. Dit is de dwaasheid van enkelen die het spirituele pad beklommen hebben tot een bepaald niveau, die heel veel dingen in de buitenwereld gedaan hebben en nu denken dat ze het allemaal weten – en zij weten wie ze zijn en dus niet meer de nederigheid van hart hebben om de vraag te blijven stellen met de open geest van een klein kind en bereid te zijn om elk antwoord dat tot hen komt, te ontvangen.

Ze hebben vervolgens hun ego een eerder antwoord laten afpakken – wat een deugdelijk antwoord was voor het bewustzijnsniveau dat ze hadden bereikt toen ze het kregen – maar wat hun ego nu in een gesloten mentaal kader heeft veranderd – dat in enkele gevallen gebruikt is om zich af te zetten tegen anderen of volgelingen om zich heen te verzamelen die hen nu vereren als een of andere goeroe die een of andere eindstatus heeft bereikt.

Het is mogelijk om een bepaalde staat van verlichting te bereiken, terwijl je geïncarneerd bent. Maar laat je niet voor de gek houden door te denken dat er ooit iemand op aarde is geweest die de hoogst mogelijke staat van bewustzijn heeft bereikt.

Hier heb ik al eerder over gesproken – dat er niemand op aarde is, die God belichaamd heeft in de totale betekenis van het woord. En daarom heeft niemand het volledige absolute gezag over iemand anders.