Zijn wij getraumatiseerd door onze oorspronkelijke spirituele geboorte?

ONDERWERPEN: De oorspronkelijke geboorte was de geboorte van de IK BEN Aanwezigheid – de Bewuste Jij koos ervoor zich af te scheiden – oorzaak van zich in de steek gelaten voelen en dit heeft de schepping van de ziel beïnvloed – dit trauma kan worden geheeld door het pad naar Christusschap te volgen – dit pad ook de sleutel tot het uitdrukking geven aan jouw unieke individualiteit zonder met andere mensen te botsen – sleutel tot gemoedsrust

Vraag: Zijn we nog steeds getraumatiseerd door de oorspronkelijke geboorte, toen God ons vrije wil gaf en kunnen wij ons daardoor nog steeds in de steek gelaten voelen? Wat dacht hij, toen hij ons zo uniek geschapen heeft… het lijkt wel alsof we daardoor steeds botsen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je levensstroom wordt niet getraumatiseerd door haar oorspronkelijke spirituele geboorte, omdat het de geboorte was van jouw spirituele zelf of IK BEN Aanwezigheid. Die geboorte vond plaats voordat jouw levensstroom tot stand kwam.

De Bewuste Jij werd geschapen door jouw IK BEN Aanwezigheid als voertuig om iets te ervaren en te handelen in het materiële universum. De Bewuste Jij werd niet getraumatiseerd toen hij geschapen werd, maar de levensstroom heeft wel een uitdaging die inherent is aan zijn bestaan. Hij moet uitvinden hoe hij zijn gevoel van individualiteit kan bewaren, terwijl hij tegelijkertijd deel van een groter geheel vormt, waaronder de IK BEN Aanwezigheid en het hele lichaam van God. Dit is een uitdaging waar de levensstroom meestal lang over doet om op te lossen. Dit gaat geleidelijk naarmate de Bewuste Jij volwassen wordt door de ervaringen die hij in de materiële wereld heeft. Deze uitdaging wordt pas volledig opgelost als de Bewuste Jij spirituele volwassenheid bereikt, zoals beschreven in mijn verhandeling over de niveaus van spirituele verworvenheid.

Zoals elders wordt uitgelegd, maakt de Bewuste Jij een voertuig om zich door een fysiek lichaam tot uitdrukking te brengen. Dit viervoudige voertuig noemen de mensen de ziel. Jouw ziel kan worden getraumatiseerd door wat sommige mensen de oorspronkelijke geboorte noemen, maar wat in werkelijkheid het verval tot een lagere bewustzijnsstaat is. Dit is gebeurd toen de Bewuste Jij het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit aannam, waarna hij zich gescheiden van de IK BEN Aanwezigheid zag. Deze gebeurtenis zorgde wel voor het gevoel van door God in de steek gelaten te zijn bij de Bewuste Jij en dit gevoel heeft bepaalde basale parameters gesteld voor hoe het gescheiden zelf en de ziel eruit kwamen te zien. De waarheid over de situatie is dat jij niet door God in de steek werd gelaten. Jij keerde je van God en de IK BEN Aanwezigheid af, en omdat God jouw vrije wil respecteert, kon hij niets doen om bij jouw keuze in te grijpen.

Als je eenmaal gescheiden van God bent, kan een levensstroom geloven dat hij niet bestond voor deze scheiding. Daarom zou de levensstroom de scheiding als de oorspronkelijke geboorte kunnen beschouwen. De scheiding van God was echter niet de geboorte van jouw ziel; het was de geboorte van het gescheiden zelf of ego.

God schiep jou als een uniek wezen, maar er is geen concurrentie en geen enkel gevoel van conflict tussen jouw IK BEN Aanwezigheid en de IK BEN Aanwezigheid van een andere levensvorm. De botsing die plaats heeft tussen veel mensen, is niet een botsing tussen hun spirituele zelf of zelfs maar tussen Bewuste Jij’s. Het is een botsing tussen hun menselijke ego en hun viervoudige voertuig of ziel die op gescheidenheid worden gebaseerd. Om meer inzicht te krijgen in deze concepten, moet je het tweede deel van het boek ‘The Inner Path of Light’ lezen. Daar wordt de relatie tussen de ziel en het menselijke ego tot in detail uitgelegd en hoe de ziel het gevoel van in de steek gelaten zijn en elk gevoel van conflict kan overwinnen door het ego los te laten.

God schiep jouw levensstroom als een uniek facet in een prachtige diamant. Elk facet is uniek, maar het is ook deel van de diamant. Elk facet versterkt het geheel, maar het geheel is meer dan de som der delen. Daarom is het facet pas compleet wanneer het zichzelf zowel als uniek als deel van een groter geheel kan zien. Met andere woorden, de verschillen tussen jou en andere levensstromen degraderen het unieke aan jou niet en beconcurreren elkaar ook niet. Het feit dat andere levensstromen verschillend zijn, versterkt enkel het unieke van jou.

Zolang een levensstroom verbonden is met zijn IK BEN Aanwezigheid, kan hij zichzelf als een deel van een groter geheel zien zonder zich bedreigd te voelen door verschillen. Wanneer de levensstroom deze verbinding verliest, ziet hij de verbinding tussen zichzelf en andere mensen niet meer en dat wordt de open deur voor het gevoel van concurrentie en conflicten.

God heeft jouw levensstroom met unieke eigenschappen gecreëerd, omdat God wilde dat jij een geschenk naar dit universum bracht dat geen enkele andere levensvorm ooit zou kunnen geven. Jij hebt het potentieel om medeschepper met God hier op aarde te zijn en een uniek en een kostbaar geschenk dat uniek is om de mensheid vooruit te helpen.

Ik geef toe dat als de levensstroom eenmaal naar een lagere bewustzijnsstaat is afgedaald, jouw individualiteit een belangrijke uitdaging kan zijn. Maar dat gevoel van gescheidenheid vormt de uitdaging en door het spirituele pad te bewandelen en persoonlijk Christusschap te bereiken, kan een levensstroom het contact met zijn spirituele zelf opnieuw leggen. Omdat jij je aandacht gaat richten op het tot uitdrukking brengen van jouw unieke individualiteit en je minder druk maakt over de handelingen en overtuigingen van andere mensen. Je zult je richten op wie je bent en je laat andere mensen zijn wie zij zijn – of wie ze verkiezen te zijn op dat moment. Je zult zijn en laten zijn. Dat is de sleutel tot gemoedsrust.