De man moet het hoofd van de huishouding zijn?

ONDERWERPEN: het monotheïsme is een onevenwichtige aanpak van religie – het mannelijke is de IK BEN Aanwezigheid, het vrouwelijke is de Bewuste Jij – niet het ego de baas

Vraag: Wat is de spirituele betekenis van het Bijbelse edict dat de man het hoofd van de huishouding moet zijn? Zou de vrouw de belangrijkste beslissingen in de huishouding kunnen nemen in plaats, als het voor hen beiden werkt, of is dit spiritueel gezien ongepast?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het heeft helemaal geen spirituele betekenis. Het is een product van wat we hebben blootgelegd in recente dictaten – over de onevenwichtige benadering van religie, dat het kenmerk is van het monotheïsme – die God verhoogt tot een exclusief mannelijk figuur. Waardoor het als excuus is gebruikt voor mannen en het mannelijke ego om vrouwen in een tweederangs positie te plaatsen.

Er is een symbolische betekenis – als je boven mannen en vrouwen gaat staan en zegt dat ‘de man’ de Geest vertegenwoordigt en dat ‘de vrouw’ de materie vertegenwoordigt in jouw eigen individuele wezen. Dat zou betekenen dat je IK BEN Aanwezigheid het mannelijke aspect is en je lagere wezen de vrouwelijke polariteit daarvan.

En dus is je Geest bedoeld om de meester in jouw persoonlijke ‘huishouding’ te zijn, zodat je bewuste zelf afgestemd is, op één lijn, met jouw IK BEN Aanwezigheid. En daarom de leiding over jouw ‘huis’ heeft, over jouw lagere wezen, en dat lagere wezen op één lijn brengt met de bedoeling waarvoor jij geïncarneerd bent – het gevolg van jouw keuze – jouw wensen – om je Godvlam, je goddelijke individualiteit, tot uitdrukking te brengen om het materiële universum te effen tot een permanente sfeer in het rijk van God.