Als je voldoende Christusschap hebt, zal het Ma-terlicht voldoen aan jouw bevel

ONDERWERPEN: Christusschap houdt in dat je Gods licht in alle manifestaties ziet – weten dat licht elke vorm kan aannemen – je kunt het licht dan bevelen een nieuwe vorm aan te nemen

Vraag: Is in het geval van de verschrompelde arm het Bijbelverhaal waar? Wat ging er door het bewustzijn van Jezus heen om God over te halen om te helen? Kwam de heling rechtstreeks van God of van andere wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De verhandelingen door de Aanwezigheid van Oneindig Licht en Moeder Maria spreken over hoe de genezing van de verschrompelde arm plaatsvond. Naarmate je een hogere graad van Christusschap bereikt, begin je het zuivere licht van God in alle onvolmaakte verschijnselen te zien. Je ontwikkelt dan de vaardigheid om dit licht te bevelen de volmaakte visie van Christus vergroot uit te beelden – en je hebt die visie.

Het licht van het lichaam is het oog: daarom als je oog op één punt is gericht is, zal het hele lichaam vol licht zijn. (Matteüs 6:22)

Met andere woorden, ik wist dat het mogelijk was om de arm te helen en ik wist ook dat het juist was om dit te doen, wat betekent dat de karmische voorwaarden en het goddelijke plan de heling toestonden. Ik hoefde God niet over te halen om te genezen. Ik stemde mij af op Gods wens om te helen en liet mezelf de open deur zijn om Gods wens tot stand te brengen.

Deze genezing was een voorbeeld van dat ik zeg: “Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk” (Johannes 5:17). Ik riep de Aanwezigheid van Oneindig Licht aan om de leiding te nemen over de lichtsubstantie die de verschrompelde arm vormde. Toch waren mijn oproep en de kracht van mijn visie een noodzakelijk ingrediënt om de verandering in het materiële universum te creëren. Let erop dat ik duidelijk verklaarde:

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Als jij je persoonlijke Christusschap aanneemt, kun je ook de leiding nemen over de lichtsubstantie die momenteel zoveel onvolmaakte verschijnselen op aarde vergroot uitbeeldt. Je kunt dat licht bevelen de volmaakte visie van Christus weer aan te nemen. Wanneer je voldoende niveau van Christusschap hebt gekregen en het besluit neemt om het gezag over dat Christusschap te hebben, zal het Ma-terlicht aan jouw bevel voldoen. Daarom zal een berg, als die het bevel krijgt zich te verplaatsen, zich inderdaad verplaatsen. Maar ik stel wel voor dat er veel onvolmaakte omstandigheden op aarde zijn die veel belangrijker zijn om je Christusschap uit te oefenen dan bergen verplaatsen.