De mening van Jezus over de rol van vrouwen

ONDERWERPEN: Jezus heeft nooit gezegd dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen – Jezus kwam de door mannen gedomineerde cultuur aanvechten – volg je hart, niet religieuze leiders

Vraag: Een rechter werd net aan het Hof benoemd die heeft gezegd dat vrouwen ondergeschikt aan mannen zijn. Dit maakte mij woest. Ik heb dit naar een vriend gestuurd die zei dat het waar is, omdat Jezus dat gezegd heeft. Hij vertelde mij ook dat mijn probleem is dat ik niet in de Bijbel geloof. Wat is de mening van Meester Jezus in dit opzicht over de rol van vrouwen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je zou je vriend misschien kunnen vragen jou exact de Bijbelpassage te tonen waar ik zogenaamd zeg dat vrouwen onderdanig aan mannen moeten zijn. Je kunt zulke beweringen wel in het Oude Testament vinden die zwaar onder de invloed stond van de door mannen gedomineerde cultuur die niet van God afkwam, zoals ik elders bespreek. Je kunt ook zulke beweringen terugvinden in de geschriften van de apostelen, maar ik daag iedereen uit om een directe quote te zoeken waar ik dit zogenaamd zeg.

Je vriend zal het moeilijk vinden om zo’n quote te vinden, omdat die er niet is. Ik heb nooit gezegd dat vrouwen onderdanig aan mannen moeten zijn, omdat mannen en vrouwen gelijk geschapen werden. Ik heb meer hierover gesproken in een andere verhandeling.

Paulus heeft natuurlijk bepaalde uitspraken gedaan die door de mannelijke religieuze leiders als rechtvaardiging zijn gebruikt om vrouwen te onderdrukken, maar die uitspraken deed ik niet. Zij waren een uitdrukkingsvorm van de door mannen gedomineerde cultuur waar Paulus deel van uitmaakte.

Er zit een fundamenteel verschil tussen geloven wat de Bijbel zegt en geloven dat de Bijbel iets zegt wat er niet staat. Het probleem is dat er zoveel toegevoegd is aan de christelijke doctrines en cultuur die nooit echte leringen van mij waren. Daarom zetten nog steeds zoveel christelijke kerken deze door mannen gedomineerde cultuur voort die 2000 jaar geleden verouderd was en die ik kwam aanvechten.

Sommige mensen hebben de overtuiging geschapen dat ik gezegd heb – of gezegd zou hebben – wat zij willen dat waar is en die mensen willen gewoon niet naar de feiten kijken en beseffen dat zij een afgod van mij hebben gemaakt die niets met de waarheid van uitstaan heeft. Volg gewoon mijn innerlijke leringen, zoals je die op mijn website vindt en in jouw hart en laat de doden de doden begraven.