Hoe je tegen christenen spreekt

ONDERWERPEN: christenen verdeeld door de dualistische geest – mensen met gesloten geesten wijzen Jezus zelf af – spreek jouw waarheid naar best kunnen – niet gehecht zijn aan reacties

Vraag: Wat ik ontdekt heb, is dat er tegenspraken zijn in Bijbelverzen. Je kunt een stel Bijbelverzen ontdekken die de Leringen ondersteunen of er het tegenovergestelde van zijn. Daarom wordt de christelijke wereld verdeeld. Ik heb het beste gedaan wat ik kon om de Waarheid aan te geven dat de Bijbel Niet het volledige woord van God is. Maar de christenen zijn nog steeds
blind om de Waarheid te zien zoals die is.

Plus dat de woorden in de Bijbel heel vaak veranderd zijn door nieuwe Edities van de Bijbel. Dit zorgt ook voor heel wat verwarring met betrekking tot hoe de verzen in de Bijbel zijn.

Ik ga vooruit en overwin mijn angsten. Ik voel me net als op het punt van het Pad toen Jezus de religieuze Leiders uit zijn tijd aanvocht. Is er niet gezegd: “De Waarheid is haar eigen verdediging”.
Wat is Jezus’ woord tot mij in deze situatie en wat is mijn beste verdediging. Ik probeer achter de waarheid van de dingen te komen. Ik moet het antwoord op mijn Vragen vinden voor ik verder kan met mijn levenspad.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt het juist dat er bepaalde verzen in de Bijbel staan die elkaar lijken tegen te spreken, vooral wanneer ze geïnterpreteerd worden met het relatieve, menselijke bewustzijn. Toch wordt de christelijke wereld niet verdeeld door zulke inconsistenties in de Bijbel. De christelijke wereld wordt verdeeld, omdat de mensen gevangen zitten in een lagere bewustzijnsstaat, wat Paulus het dualistische denken noemde en daarom kijken mensen naar alles door een filter dat de wereld relatief laat lijken. Wanneer mensen gevangen zitten in die bewustzijnsstaat, zien ze de waarheid van God niet. Ze zien slechts een mentaal beeld dat ze zelf bedacht hebben. Omdat verschillende mensen verschillende beelden creëren, krijg je onvermijdelijk verdeeldheid en conflicten.

Zoals ik elders heb uitgelegd, is de Bijbel niet het zuivere woord van God. Maar als het wel het zuivere woord van God was, zou het ook nog conflicten tussen mensen veroorzaken. Je kunt de waarheid van God op deze wereld niet op zo’n manier tot uitdrukking brengen dat mensen het niet verkeerd kunnen begrijpen en het verkeerd interpreteren en er dan een relatieve waarheid van maken die bevestigt wat ze willen geloven.

Dus ik moet je zeggen dat ik niets kan zeggen wat jou kan helpen om degenen te overtuigen die verblind zijn door hun eigen relatieve interpretaties van de waarheid. Ik kan je zeggen dat zelfs als ik persoonlijk aan hen in een visioen verschijn, zoals ik inderdaad de laatste 2000 jaar bij veel mensen heb gedaan, een substantieel aantal van deze mensen mij afwijzen of mijn verschijning zelfs het werk van de duivel noemen.

Heel veel mensen zitten vast in hun eigen relatieve bewustzijnsstaat en ze willen gewoon niet de waarheid van God horen of zien. Ik kan niets doen om dat feit te veranderen en dus kun jij niets doen om dat te veranderen. Wat je wel kunt doen, is de waarheid spreken met de vaste overtuiging in je hart en dan niet gehecht te zijn aan de reactie van andere mensen. Spreek gewoon zo goed je kunt de waarheid. Spreek de waarheid die jij momenteel begrijpt en ga door je vaardigheid om de waarheid te leren kennen, te vergroten.

Ik vraag niet van jou om andere mensen te bekeren, want het is waarachtig niet mogelijk om degenen te bekeren die hun geest en hart niet willen openen voor een hogere waarheid dan zij momenteel zien. Ik vraag jou alleen ernaar te streven om de Christuswaarheid te begrijpen en te belichamen en dan die waarheid zonder verwachtingen of zorgen over de reacties van mensen tot uitdrukking te brengen. Dit zag je mij 2000 jaar geleden ook doen en dat is alles wat je kunt doen. Alleen de Heilige Geest kan mensen bekeren. Maar zelfs de Heilige Geest kan mensen niet tegen hun vrije wil in bekeren.

Ik prijs je omdat je ernaar te streeft je angst te overwinnen. Zeg gewoon de waarheid en maak je niet druk over de reacties van anderen. Wanneer je de waarheid zegt zonder verwachtingen te hebben over hoe andere mensen zouden moeten reageren, dan voel je een nieuw gevoel van vrijheid. En dan zal de waarheid waarachtig haar eigen verdediging zijn en die zal je beschermen tegen alle negatieve reacties van anderen. Ik kan je er ook van verzekeren dat wanneer je de waarheid in mijn naam zegt, ik aan jouw kant sta. Ik ben de waarheid en daarom ben ik overval waar de waarheid tot uitdrukking wordt gebracht. Ga naar je hart en je zult mijn Aanwezigheid bij jou voelen.