De AA (anonieme alcoholisten)

ONDERWERPEN: De meesters beschouwen de AA een succes – het bewustzijn van de mensheid is snel verhoogd, dus elke organisatie moet zich vernieuwen – tegenwoordig staan meer mensen open voor psychologische heling – ook open voor kennis over duistere krachten – de AA opnieuw uitvinden op basis van wat er tegenwoordig beschikbaar is – meer dan een herstelprogramma – wereldlijke en spirituele benaderingen – denk na over het algemene doel van de organisatie – geleidelijk proces leidt tot levenslange groei – duistere krachten vormen een onderdeel van elke verslaving – geen enkele verslaving is ongeneeslijk – bespreking van de 12 stappen

Vraag: Dank je voor je aanwezigheid door middel van deze website en de grote rijkdom aan informatie die je (weer) aanbiedt. Zou je de ‘toegepaste spiritualiteit’ in het 12-stappenprogramma willen bespreken? Alles wat je weet, zou nuttig zijn natuurlijk, maar ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig naar het gebrek aan verwijzingen naar de duistere krachten. Deze website heeft de nadruk gelegd op spirituele bescherming en ik vraag me af wat het betekent als het programma goed voor mensen werkt zonder te verwijzen naar het duistere. Ik kan ook nog niet de twijfel van me afschudden, vooropgesteld dat een verslaving niet te genezen valt. Net zoals er genezingen zijn van fysieke ziekten, denk ik dat een verslaving die minder wordt, meer een getuigenis voor God en zijn kracht zou zijn dan het verbod om ooit nog een slok wijn te nemen. Natuurlijk is de inzet hoog voor een verslaafde, dus enige helderheid of nieuwe informatie zou heel erg worden gewaardeerd.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De geascendeerde meesters beschouwen de AA (Anonieme Alcoholisten) en de meeste van takken ervan als een heel succesvol programma dat veel mensen heeft geholpen om van diverse vormen van verslaving af te komen. Eén van de ideeën die ik op deze website probeer over te brengen, is dat de mensheid in een proces zit om geleidelijk het bewustzijn te verhogen naar steeds hogere niveaus. Dit groeiproces wordt nu opgevoerd, omdat we een nieuw spiritueel tijdperk ingaan. De consequentie van dit groeiproces is dat elke organisatie zichzelf continu moet vernieuwen om effectief te blijven. Als een organisatie niet de voortgaande beweging in het bewustzijn van de mensheid bijhoudt, verliest ze wat van haar aantrekkingskracht en effectiviteit en ik denk dat mensen die de AA en andere 12-stappenprogramma’s kennen het erover eens zullen zijn dat ze inderdaad de laatste paar jaar wat van hun effectiviteit hebben verloren.

Wanneer je naar een organisatie kijkt, moet je de tijd in ogenschouw nemen waarin het verscheen en je moet beseffen dat elke organisatie aangepast moet worden aan het bewustzijn van de mensheid in die tijd. Je moet je ook realiseren dat elke organisatie enigszins wordt beïnvloed, in veel gevallen beperkt, door het bewustzijn van de mensen die de organisatie hebben opgericht. Dit is niet beslist negatief; het is gewoon een feit, en de consequentie is dat naarmate de tijd verandert, de organisatie zich moet aanpassen.

Wanneer je de AA in ogenschouw neemt, is het belangrijk het feit te overwegen dat het specifiek werd ontwikkeld om mensen te helpen die men beschouwde als hopeloze alcoholisten. Dit was een deugdelijk doel, maar het stelde ook bepaalde beperkingen aan wat er aan gedaan kon worden volgens de AA-filosofie. Dit heeft de ideologische basis van de organisatie op veel subtiele manieren beïnvloed. Opnieuw, ik zeg niet dat dit verkeerd is, ik zeg alleen dat wanneer je aan een nieuwe organisatie begint, je een bepaald doelpubliek moet selecteren en de organisatie aan de behoeften van dat publiek aanpassen.
Als je dat niet doet, kan de organisatie mensen niet effectief helpen, maar de prijs die je daarvoor betaalt, is dat de organisatie gewoon niet iedereen even effectief kan helpen.

Er zijn bijvoorbeeld veel zware alcoholisten die niet openstaan voor een lering over duistere krachten, omdat het te beangstigend voor hen is. Dit was vooral het geval toen de AA werd opgericht, maar gelukkig is het tegenwoordig minder geworden, dankzij de vooruitgang van het bewustzijn van de mensheid. Dit verklaart gedeeltelijk waarom de AA geen leringen over de duistere krachten heeft, hoewel het ook kwam door het beperkte bewustzijn van de mensen die de organisatie hebben opgericht. Niettemin was het bewustzijn van de oprichters wel heel goed aangepast aan het bewustzijn van de mensen die de organisatie wilde helpen.

Mijn punt is dat sinds de AA werd opgericht, er een enorme vooruitgang is geweest in het bewustzijn van de mensheid. In de buitenwereld kun je dat op twee manieren merken. De ene is de enorme vooruitgang op het gebied van psychische genezing, waarmee ik niet alleen de psychologie in het algemeen bedoel, maar ook alternatieve helingsmethoden. Er zijn tegenwoordig veel vormen van therapie die zich richten om het helen van wonden of fragmenten in de levensstroom. Die waren in 1935 niet beschikbaar. Het andere gebied is wat je misschien de nieuwe spiritualiteit zou kunnen noemen die de laatste paar decennia is opgekomen en waar deze website maar één eenvoudig voorbeeld van is.

Stel je voor dat er vandaag een groep mensen bij elkaar ging zitten en zei: “Hoe kunnen we met de hulpmiddelen en ideeën die tegenwoordig beschikbaar zijn, de herstelprogramma’s naar het volgende niveau tillen?” Als zo’n groep mensen open zou staan voor de nieuwe ideeën die beschikbaar zijn, zou het mogelijk zijn herstelprogramma’s te maken die veel effectiever zijn dan de originele AA en de huidige takken daarvan of alternatieven. Dit betekent echter niet dat de AA zou moeten worden vervangen – die zou gewoon kunnen evolueren tot een modernere organisatie.

Eén van de ontwikkelingen die er sinds de oprichting van de AA is geweest, is dat een aantal mensen bezwaar hebben gemaakt tegen het spirituele karakter van de organisatie en dit heeft tot seculiere herstelprogramma’s geleid. In een paar gevallen zijn het deugdelijke pogingen en in andere zijn het gewoon takken van de moderne bewegingen, het secularisme en het humanisme, dat gericht is op het vernietigen van de spirituele overtuigingen van de mensen.

Mijn punt is dat het heel moeilijk zou zijn om één herstelprogramma te ontwikkelen dat op iedereen dezelfde uitwerking heeft. Het is daarom praktischer om meer gevarieerde organisaties te hebben die in principe twee richtingen uitkunnen. De ene optie is om een beweging te maken die een totaal wereldlijke en wetenschappelijke aanpak tot herstel heeft. De moeilijkheid is dat om zulke bewegingen effectief te laten zijn, er in ieder geval een paar van de nieuwste holistische genezingsmethoden aan toe moet worden gevoegd en de meeste van die methoden werden in een spirituele context naar buiten gebracht. Dan zou de beweging voor een heel delicaat en moeilijk in evenwicht te houden daad komen te staan door te proberen een wereldlijke aanpak te handhaven zonder de heel erg efficiënte technieken te negeren die de organisatie tot een succes zouden kunnen maken.

Het staat nog te bezien of er tegenwoordig mensen op de wereld zijn die de spirituele verworvenheid hebben om zo’n beweging op te zetten zonder te ver naar het secularisme over te hellen en dan juist de technieken te negeren die van de organisatie een succes zouden maken. Met andere woorden, als je alleen genezingsmethoden wilt gebruiken die door de materialistische wetenschap kunnen worden bewezen, zou je organisatie op den duur niet succesvol kunnen zijn op dit moment in de tijd.

De tweede aanpak die je kunt hebben, is veel van de nieuwe spirituele leringen te gebruiken die de laatste paar decennia zijn opgekomen. Dit zou een organisatie kunnen vormen die veel effectiever was dan een seculiere organisatie, maar die zou sommige mensen niet aanspreken. Zo’n organisatie zou nog steeds niet-confessioneel en universeel zijn, maar toch zou dat niet kunnen zonder over het spirituele rijk te spreken, de spirituele aard van menselijke wezens en hoe het erkennen van jouw spirituele aard je kan helpen om van alle verslavende middelen te herstellen. Zo’n beweging zou echter heel efficiënt kunnen worden om mensen van allerlei verslavingen af te helpen.

Om het meeste succes te hebben, zou zo’n organisatie zichzelf een heel belangrijke vraag moeten stellen over wat uiteindelijk het doel van de organisatie is. De oorspronkelijke AA werd opgericht met het specifieke doel mensen te helpen nuchter te blijven. Dit is een waardevol doel, omdat dit het allereerste doel is om de verslaving te boven te komen zolang mensen nog zwaar verslaafd zijn. Zolang je nog door een verslaving wordt bezeten, kun je gewoonweg niet helder denken en daarom kun je geen hogere doelen nastreven.

Niettemin, om een herstelbeweging het meeste succes te laten krijgen, moet het mensen een voortdurend proces aanbieden dat tot levenslange spirituele en persoonlijke groei kan leiden. Met andere woorden, hoe gaat het verder als je eenmaal de verslaving te boven bent gekomen en nuchter wordt? Hoe creëer je een leven voor jezelf dat gevuld is met waar geluk, gemoedsrust en persoonlijke en spirituele groei – een leven dat zich niet alleen maar richt op het bestrijden van een verslaving, maar zich op positieve doelen richt? Het is naïef te denken dat als je eenmaal nuchter bent, het geluk automatisch volgt.

Laat me duidelijk stellen dat om zo’n beweging succes te laten hebben, het een geleidelijk proces moet bieden. Zoals ik zei, wanneer iemand door een verslaving wordt bezeten, kan die persoon niet de diepere spirituele waarheid doorgronden. Dus de eerste stap moet zijn iemand te helpen de verslaving te boven te komen en daarna kun je iemand helpen met verdere groei.

Er is wel iets waar van de kritiek op de AA dat die, hoewel die helpt om mensen van de afhankelijkheid van de fysieke stof af te helpen, veel mensen een andere vorm van afhankelijkheid bezorgt. Ik zeg dit niet om de AA te veroordelen. Ik zeg eenvoudig dat het belangrijk is een organisatie op te richten die mensen uit hun totale afhankelijkheid haalt en dit kan alleen maar door ze de universele leringen te geven over het spirituele pad dat in alle religies verweven zit. In essentie kunnen alle mensen, om in de taal te spreken die ik op deze website gebruik, elke vorm van afhankelijkheid te boven komen door het pad naar het Christusbewustzijn te bewandelen. Het Christusbewustzijn is de allerhoogste vorm van spirituele vrijheid en persoonlijke onafhankelijkheid.

Ik kan je ervan verzekeren dat als een groep mensen bijeen zou komen en zou besluiten de volgende stap in herstelprogramma’s te ontwikkelen, wij, de geascendeerde meesters, meer dan bereid zouden zijn om met hen te werken in overeenstemming met hun bekwaamheid en bereidheid om met ons te werken. Ik weet dat sommige mensen zullen vragen waarom ik niet gewoon de noodzakelijke spirituele leringen op deze website zet. De waarheid is dat ik niet het allerbeste herstelprogramma door Kim kan geven, omdat hij niet verslaafd is geweest en daarom heeft hij niet het ervaringsmateriaal dat nodig is om boodschapper voor zo’n beweging te zijn. Niettemin, als een groep mensen bereid is zo’n programma te ontwikkelen, zou ik bereid zijn als adviseur voor hem te dienen en door hem heen te werken.

Laat me nu een aantal van jouw vragen bespreken:

…ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig naar het gebrek aan verwijzingen naar de duistere krachten. Deze website heeft de nadruk gelegd op spirituele bescherming en ik vraag me af wat het betekent als het programma goed voor mensen werkt zonder te verwijzen naar het duistere.

Voor mensen het bestaan van bacteriën kenden, slaagden veel mensen er toch in een gezond leven te leiden zonder te sterven aan een bacteriële infectie. Dus het AA-programma kan veel mensen helpen zonder dat die leringen heeft over duistere krachten. Zoals ik al zei, sommige verslaafden zouden eenvoudig niet in staat zijn om het idee van duistere krachten te accepteren. Aan de andere kant staan veel mensen tegenwoordig meer open voor de acceptatie hiervan en er bestaat geen twijfel over dat jij, wanneer je het bestaan van duistere krachten begrijpt, veel betere opties hebt om een verslaving te boven te komen.

Het feit ligt gewoon zo dat elke verslaving met de tussenkomst van duistere krachten te maken heeft. Geen enkel menselijk wezen is ooit verslaafd geraakt zonder door duistere krachten te zijn beïnvloed. Niettemin zijn zelfs duistere krachten niet de oorzaak van de verslaving, want wat de mensen kwetsbaar maakt voor duistere krachten, zijn de wonden in de psyche en de levensstroom.

Ik kan ook nog niet de twijfel van me afschudden, vooropgesteld dat een verslaving niet te genezen valt. Net zoals er genezingen zijn van fysieke ziekten, denk ik dat een verslaving die minder wordt, meer een getuigenis voor God en zijn kracht zou zijn dan het verbod om ooit nog een slok wijn te nemen. Natuurlijk is de inzet hoog voor een verslaafde, dus enige helderheid of nieuwe informatie zou heel erg worden gewaardeerd.

Het uitgangspunt dat een verslaving ongeneeslijk is, is een voorbeeld van hoe de leringen van de AA specifiek voor mensen bedacht is die zichzelf beschouwden als hopeloze alcoholisten. Voor zulke mensen kan het een deugdelijk uitgangspunt zijn totdat, en ik leg de nadruk op totdat, zij enige controle krijgen over de fysieke verslaving. Zoals ik hierboven heb gezegd, is er grote behoefte aan een herstelprogramma dat mensen helpt om boven de fase van nuchter blijven uit te komen.

Het uitgangspunt dat een verslaving ongeneeslijk is, is uiteindelijk niet juist. Zoals ik elders uitleg, is een verslaving het gevolg van een gewonde of gefragmenteerde levensstroom, en de levensstroom kan totaal en volledig worden geheeld. Als de levensstroom eenmaal genezen is, is de verslaving ook voorgoed genezen, alsof die nooit heeft bestaan. Niettemin kan voor veel mensen het helingsproces gemakkelijk een heel leven in beslag nemen. Daarom is het voor veel herstellende verslaafden veiliger om de rest van hun leven van de verslavende stof af te blijven. Door jezelf te verplichten om nooit weer een verslavend middel te gebruiken, bescherm jij jezelf tegen de verleiding die in de eerste plaats een grote rol heeft gespeeld bij het afglijden naar die verslaving. Met andere woorden, waarom zou je met vuur blijven spelen als jij je al eens een keer gebrand hebt?

Vanzelfsprekend kan iemand op een evenwichtige manier alcohol gebruiken, als de wonden in de levensstroom volledig genezen zijn. Niettemin raad ik iemand die serieus spiritueel wil groeien aan om alle soorten verslavende substanties te vermijden. Door zulke substanties in je lichaam op te nemen, schep je een onbalans in je lichaam die onvermijdelijk jouw gedachten en emoties beïnvloeden. Dit kan je veel gevoeliger maken voor onvolmaakte energie of duistere krachten die je stappen laten nemen die jij niet echt wilt zetten.

Laat mij wat heel korte en in geen geval uitgebreide commentaren geven op de 12 stappen die door de AA worden aanbevolen.

1. We hebben toegegeven dat we geen macht hebben over alcohol – dat we ons leven niet meer in de hand kunnen houden.

Een noodzakelijke eerste stap. Pas als je erkent dat je een probleem hebt dat je moet overwinnen, heb je een kans om het probleem op te lossen. Maar je kunt deze stap uitbreiden met de erkenning dat je alleen maar machteloos bent, omdat er iets is wat je niet begrijpt. Met andere woorden, door inzicht te krijgen in de psychologische en spirituele oorzaken van jouw verslaving, krijg je macht over je verslaving. Krijg, bij alles wat je krijgt, inzicht.

2. Ging geloven dat een Kracht groter dan ons ons weer gezond kan maken.

Een stap die uitvoerbaar is, maar je kunt veel verder gaan door mensen inzicht te geven in wat die kracht is en waar die zit. Bijvoorbeeld, het is waar dat je een verslaving niet te boven kunt komen met je menselijke ego, je gewonde psyche en je dualistische denken. Maar de kracht die groter is dan je lagere zelf is niet een mysterieuze entiteit buiten jou. Het koninkrijk van God is binnenin jou en je Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid geven jou de kracht om een verslaving te boven te komen. Dus de spirituele sleutel om een verslaving te boven te komen, is bewust contact met je Christuszelf maken in plaats van afhankelijk worden van een mysterieuze kracht buiten jou.

3. Een beslissing genomen om onze wil en ons leven over te geven aan God zoals wij Hem zien.

Een levensvatbare stap, maar hij kon veel krachtiger zijn als je mensen meer inzicht geeft in de God binnenin jou. God helpt degenen die zichzelf helpen en daarom heb ik zowel gezegd: “Ik kan zelf niets doen” als “Mijn vader werkt en ik werk ook.” De vader die binnenin mij is, is dezelfde vader die in iedereen zit.

4. Hebben een doordringende en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.

Alweer een levensvatbare stap die veel krachtiger kan worden gemaakt door mensen het inzicht te geven dat de verslaving werd veroorzaakt door hun lagere zelf en gewonde psyche. Je bent niet tot dit lagere zelf en je menselijke ego veroordeeld. Je bent meer dan jouw lagere zelf en de sleutel tot een succesvol herstel is dat meer te ontdekken en jezelf te herkennen als het spirituele wezen dat je waarachtig bent in plaats van je te vereenzelvigen met een beperkt menselijk wezen dat altijd verslaafd zal blijven.

5. God, onszelf en een ander menselijk wezen beleden wat precies de aard is van onze verkeerde dingen.

Een waardevolle stap, maar alleen net zo waardevol als je inzicht in wat precies de aard is van jouw ‘verkeerde dingen’, wat jouw wonden betekent. Met andere woorden, door het inzicht te krijgen waar ik over heb gesproken in de vorige stappen, zou je deze stap veel effectiever kunnen maken, omdat je de macht krijgt de oorzaak van je verslaving op te lossen.

6, We zijn er helemaal klaar voor om God al deze gebreken in ons karakter te laten verwijderen.

Een goede stap, maar de krijgt pas het optimale effect hebben als je beseft dat God binnenin jou zit en dat God niet eenvoudig de gebreken in jouw karakter weghaalt. Je moet ook beseffen dat geen enkel gebrek in je karakter helemaal vastligt. Zoals ik overal op deze website uitleg, is alles onderworpen aan jouw vrije wil. Jij hebt de huidige gebreken in jouw karakter gemaakt door bepaalde keuzes te maken die tot een verwonde psyche heeft geleid. Je komt die gebreken pas te boven wanneer je de oorspronkelijke beslissing begrijpt en deze bewust teniet te doen door een betere keuze te maken. Zolang je gelooft in een macht van buitenaf, die je problemen zal oplossen, heb je niet de allergrootste macht om die problemen te boven te komen. En zolang je gelooft dat je geen macht hebt om de gebreken in je karakter te veranderen, ben je niet van die gebreken bevrijd.

7. Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen te verwijderen.

Alweer een uitvoerbare stap, maar veel effectiever wanneer je beseft dat God binnenin jou is. Wat je daarom eigenlijk moet vragen, is dat je Christuszelf je voorlicht over de giftige beslissingen die jij in het verleden hebt genomen en hoe je die beslissingen kunt vervangen door betere beslissingen.

8. Een lijst gemaakt van alle personen die we hebben benadeeld en waren bereid om het met hen allemaal weer goed te maken.

9. Hebben het direct weer goed gemaakt met mensen waar dat mogelijk was, behalve wanneer het hen of anderen zou verwonden.

Beide goede stappen, maar wat betekent het echt om het goed te maken? Is het voldoende te zeggen dat het je spijt? Je verontschuldigen is een belangrijke stap, maar het heelt de psychologische wonden niet die je misschien hebt veroorzaakt bij iemand anders door jouw verslavingsgedrag. Dus het allergrootste inzicht is nu dat de manier om van je verslaving te herstellen, de psychische wonden te helen die de verslaving hebben veroorzaakt, is. En de allerbeste manier om het goed te maken met anderen is door hen de hulpmiddelen en het inzicht te geven dat zij hun psychische wonden moeten helen. Met andere woorden, een echt effectief herstelprogramma zal de verslaafde helpen alle psychische wonden te helen, maar ook de familie van de verslaafden helpen hun psychische wonden te genezen. Op die manier kan iedereen heel worden.

10. Doorgegaan met de persoonlijke inventaris opmaken en wanneer we ongelijk hadden, het prompt toegegeven.

Een goede stap. Alle spirituele zoekers zouden dit hun hele leven door moeten doen. Maar deze stap zal veel meer effect hebben wanneer die wordt gebaseerd op een filosofie die mensen voortdurend helpt groei te ervaren en verder gaat dan eenvoudig nuchter zijn door hen in staat te stellen aan een levenslang proces van spirituele groei te beginnen.

11. Gebed en meditatie geprobeerd om ons bewust contact met God zoals wij Hem zagen, te verbeteren, alleen maar bidden om Zijn wil voor ons te leren kennen en de kracht om dat uit te voeren.

Een goede stap die effectiever kan worden door God als een wezen binnenin jou te zien en een enorme poging te doen om contact te maken met je Christuszelf en je Christuszelf te integreren en uit te breiden. Enkel door je ware identiteit te erkennen als spiritueel wezen kun je God beginnen te begrijpen, dat je zijn wil kent en dat je de kracht hebt om zijn wil uit te voeren in plaats van de wil van je ego. In werkelijkheid kun je Gods wil enkel uitvoeren, wanneer je erkent dat Gods wil natuurlijk de wil van het hogere zelf in jou is. Met andere woorden, het is niet iets wat je door een godheid van buitenaf wordt opgedrongen. Het is de ware, diepste wens van je eigen levensstroom.

12. Heb een spiritueel ontwaken gehad door deze stappen, we hebben geprobeerd deze boodschap over te brengen op alcoholisten en dit principe bij alles uit te dragen.

Opnieuw, een waarachtig spiritueel ontwaken moet van binnenuit komen. Wanneer je het bestaan van je Christuszelf erkent, is het veel waarschijnlijker dat je dat spirituele ontwaken ervaart. En enkel door contact te maken met jouw Christuszelf kun je het spirituele ontwaken volledig internaliseren en het uitvoeren met betrekking tot het helpen van andere mensen en de spirituele principes praktiseren. Dit is de ware spiritualiteit waar ik over sprak toen ik de Schriftgeleerden, de farizeeërs en de vele andere mensen berispte die zichzelf op een voetstuk hadden geplaatst door een religie te praktiseren die niet een waarachtig, geïnternaliseerd spiritueel ontwaken was.