De waarde van kinderen spiritueel opvoeden

ONDERWERPEN: automatische verlossing is een gevaarlijk idee – je kunt niet gered worden door een doctrine – word een zoeker naar de waarheid – laat kinderen vragen stellen – zeg: ”Ik weet het niet.” – als kinderen tot een doctrine worden gedwongen, komen zij vaak in opstand – openheid is nuttig in tienerjaren

Vraag: Met betrekking tot het onderwijzen van kinderen over spirituele concepten, zou je de rol van ‘het zoeken naar’ versus ‘het ontvangen van’ spirituele kennis kunnen bespreken, omdat het meer waarde heeft zelf naar de waarheid te zoeken in tegenstelling tot vanaf de geboorte expliciet onderwezen worden in deze concepten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben het helemaal eens ben met de waarde inzien van het helpen van jouw kinderen naar spirituele kennis opzoek te gaan in plaats van het aan hen op te dringen in de vorm van vaststaande of onfeilbare doctrines. Eén van de gevaarlijkste illusies in de wereld van religie is het idee van een automatische verlossing. Dit is letterlijk de weg die de mens goed toe lijkt, maar aan het eind van de weg wacht de dood. Ik heb overal op deze website dit probleem besproken. De essentie van het probleem is dat mensen geloven dat zij door lid te zijn van een bepaalde kerk en alle regels en doctrines daarvan op te volgen automatisch verlost worden. Dit is een misvatting.

De sleutel tot verlossing is een hogere bewustzijnsstaat bereiken, namelijk het Christusbewustzijn. De enige manier om die bewustzijnsstaat te krijgen, is door een zoeker naar de waarheid te zijn. Je kunt het Christusbewustzijn niet bereiken door een volgeling te zijn van een doctrine. Dit kan gewoonweg niet en hoeveel argumenten je van orthodoxe christenen ook hoort, dit verandert niets aan dat feit.

Dus het beste wat je kunt doen, is de wonden helen die je hebt gekregen door orthodoxe kerken. Word een zoeker naar de waarheid en geef deze benadering van religie door aan je kinderen.

Let op dat je, wanneer je een zoeker naar de waarheid bent, geen doctrine als absoluut, de allerlaatste, gesloten of onfeilbaar, accepteert. Het hele idee van zoeker naar de waarheid zijn, is dat naarmate jij je bewustzijn en begrip vergroot, God of de geascendeerde meesters jou een hogere spirituele waarheid geven dan jij vandaag kunt snappen. Wanneer je deze benadering van religie echt begrijpt, zie je dat er niet zoiets bestaat als een gesloten of onfeilbare religieuze doctrine.

Het belangrijke punt met betrekking tot het opvoeden van kinderen is dat wanneer je een zoeker naar de waarheid bent, jij jouw kinderen vragen kunt laten stellen die door hun natuurlijke nieuwsgierigheid en hun onvoorwaardelijke benadering van God worden gemotiveerd. In veel religieuze gezinnen voelen de ouders zich bedreigd wanneer hun kinderen vragen stellen die de ouders of hun geaccepteerde doctrines niet kunnen beantwoorden. Door een zoeker naar de waarheid te zijn, kom je nooit in deze ongemakkelijke gemoedstoestand. Wanneer je een zoeker naar de waarheid bent, ben je niet bang om de magische woorden: “Ik weet het niet” te gebruiken.

Als je kind vragen stelt over spiritualiteit die je niet kunt beantwoorden, is er geen groter geschenk dat je jouw kind kunt geven dan die magische woorden te gebruiken. Daardoor behoudt het kind zijn nieuwsgierigheid en zijn onvoorwaardelijkheid. In tegenstelling: het ergste wat je een kind kunt aandoen, is het kind een vaststaande doctrine geven of het kind de indruk geven dat de vraag fout of niet toelaatbaar is.

Wanneer je een zoeker naar de waarheid bent, kun je spiritualiteit en God openlijk bespreken met je kinderen zonder die aan hen op te dringen, omdat zij het met jou of een vaststaande doctrine in de buitenwereld eens moeten zijn. Je kunt dan een veel nauwere, liefdevollere en vreugdevollere relatie met je kinderen krijgen die je hele leven als een belangrijk contactpunt kan dienen.

Wanneer je jouw kinderen een vaststaande doctrine in de buitenwereld oplepelt, gebeurt het vaak dat de kinderen in hun tienerjaren in opstand komen tegen jouw benadering van religie en jouw religie. In veel gezinnen veroorzaakt dit een splitsing tussen de ouders en kinderen en dit is helemaal niet nodig. Als jij een liefdevolle en open relatie over spirituele onderwerpen met je kinderen opbouwt, kan dat een brug vormen tussen jou en jouw kinderen, vooral wanneer de kinderen de moeilijke tienerjaren bereiken.

Tieners komen als natuurlijk onderdeel van het ontdekken en definiëren van hun eigen identiteit, in opstand tegen een identiteit waarvan ze het gevoel hebben dat die hen door hun ouders, leraren, dominees of de maatschappij, wordt opgedrongen. Dus als je een relatie ontwikkelt met je kinderen waarin je over spiritualiteit kunt praten zonder die aan hen op te dringen, kan het een ongelooflijk hulpmiddel zijn om een goede relatie met je kinderen te onderhouden in hun tienerjaren. Het kan ook een bron van wederzijdse vreugde worden die je hele leven kan duren.