Kinderen inspireren

ONDERWERPEN: dwing kinderen niet – wees bereid van kinderen te leren – geef geen afgebakende antwoorden – laat je kind zijn eigen pad lopen – de kindertijd is een proces – vertrouw erop dat je kind innerlijke leiding krijgt – maak van spiritualiteit een spelletje

Vraag: Hoe kunnen we kinderen inspireren om de spirituele leringen die wij hen voorhouden te internaliseren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In de eerste plaats door je eigen voorbeeld. Dus zorg ervoor dat je de spirituele concepten internaliseert voor jij ze aan je kinderen geeft. Maar zorg er ook voor dat je openstaat om nieuwe aspecten van die spirituele concepten te ontdekken.

Helaas hebben veel ouders de houding dat zij degenen zijn die hun kinderen iets moeten leren en dat zij niets van hun kinderen hoeven te leren. Dit geldt vooral voor ouders die in een orthodoxe, religieuze cultuur zijn opgegroeid en de uiterlijke benadering van religie hebben aangenomen. Ze hebben een autoritaire houding ten opzichte van kinderen en hebben het gevoel dat hun kinderen hun religieuze overtuigingen moeten accepteren.

Als je een waarheidszoeker bent, hoef jij je niet als autoriteit op te stellen in spirituele kwesties, in ieder geval niet in traditionele zin. In plaats van het gevoel te hebben dat je bepaalde overtuigingen aan je kinderen moet opdringen, kun jij jezelf als naslagwerk voor antwoorden beschouwen.

Je kinderen zullen natuurlijk met hun vragen over spiritualiteit naar jou toekomen, vooral wanneer ze ontdekken dat jij bereid bent hen te helpen zonder iets aan hen op te dringen. Tussen haakjes, wanneer je deze houding aanneemt en zo’n relatie met je kinderen opbouwt, zul je ontdekken dat zij met hun onschuldige gedachten jou veel over ware spiritualiteit kunnen leren. Ze kunnen jou vooral helpen je eigen onvoorwaardelijke en onschuldige benadering van God weer terug te krijgen.

Nog een goede manier om kinderen te helpen spirituele concepten te internaliseren, is door ze nooit afgebakende antwoorden en eindconclusies te geven. In tegenstelling tot de houding die veel volwassenen ten opzichte van kinderen hebben, zijn kinderen heel goed in staat om zelf dingen te beredeneren en uit te zoeken. Het is niet zo dat de geest van kinderen minder capabel is dan de volwassen geest. De geest van kinderen spreekt gewoonweg een andere taal met betrekking tot beelden, concepten en woorden dan de geest van volwassenen.

Dus de beste manier om spirituele concepten bij kinderen te introduceren, is altijd te beginnen met kinderen vragen te laten stellen. Je kunt misschien een bepaald concept bij een kind introduceren en het kind dan vragen welke vragen hij of zij over dat concept heeft. Probeer dan het kind te helpen zijn eigen inzichten te ontwikkelen en het redeneringsproces met betrekking tot die vragen. Met andere woorden, probeer het kind te helpen zijn eigen antwoorden te vormen in plaats van hem van te voren al vaststaande antwoorden te geven.

Nog een belangrijk concept is te beseffen dat jij als je een spirituele zoeker bent, door een lang proces bent heengegaan dat je in staat heeft gesteld bij je huidige overtuigingen en inzichten te komen. Het is natuurlijk dat ouders willen dat hun kinderen in vijf minuten datzelfde inzicht begrijpen. Maar toch kan dit gewoonweg niet. Daarom hoeft je kind niet hetzelfde inzicht als jij als volwassene te hebben. Het is heel aanvaardbaar dat het kind een enigszins ander en vereenvoudigd inzicht van een spiritueel concept heeft en dan geleidelijk aan een geavanceerder inzicht ontdekt naarmate hij opgroeit.

Wanneer jij een zoeker naar de waarheid bent, besef je dat spiritualiteit een proces is. Het belangrijkste dat je van kinderen kunt begrijpen, is dat de kindertijd een proces is. Het beste wat je voor je kinderen kunt doen, is hun vaardigheid vergroten om met het levensproces bezig te zijn en naar hun eigen antwoorden op zoek te gaan in plaats van simpel de van te voren vaststaande antwoorden te vinden waar jij, jouw kerk of je samenleving van vindt dat het de enige manier is.

Laat je kinderen door het levensproces heengaan. Ondersteun ze en begeleid ze, maar plaats hen niet in een kader van al van tevoren vastgestelde doctrines. Vertrouw op het levensproces. Help je kinderen zichzelf te verankeren op het spirituele pad door naar de waarheid te zoeken en er dan op te vertrouwen dat het Christuszelf van het kind het kind op het juiste moment bij de juiste antwoorden brengt.

Laat mij in dit opzicht ook nog zeggen dat één van de beste manieren om kinderen spirituele concepten te laten internaliseren, is de natuurlijke neiging van het kind te gebruiken om te spelen. Als je spirituele concepten in speelse activiteiten kunt omzetten, heb je veel meer kans dat je het kind die concepten kunt helpen internaliseren.

Leer kinderen iets door verhalen, sketches of toneelstukjes te gebruiken. Bedenk spelletjes die zijn gebaseerd op spirituele concepten. Er is onbeperkt ruimte voor creativiteit en veel mensen hebben hun creativiteit al gebruikt om zulke programma’s voor kinderen te bedenken. Sommige dingen die er al zijn, zijn nuttig, zelfs als ze binnen de context worden gegeven van een specifieke religie of kerk. Er is echter zo’n ongelooflijke behoefte aan materiaal om kinderen over het spirituele pad te onderwijzen dat die alle religies overstijgt.