2004

Het Jaar van de Wilskracht
Geascendeerde meester Moeder Maria, 31 december 2004

ONDERWERPEN: De noodzaak dat Rusland niet terugkeert naar een totalitair regime – Hoe je mensen psychisch helpt met natuurrampen om te gaan – Waarom de Amerikaanse regering haar les in Irak nog niet heeft geleerd

 

Hoe Natuurrampen kunnen worden gematigd
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 december 2004

ONDERWERPEN: Begrijpen hoe aardbevingen kunnen worden gematigd – Een realistische inschatting van aardbevingen – Er is een positieve spiraal gecreëerd

 

Zijn jullie bereid deel uit te maken van de Hiërarchie van Licht?
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Oneindig Licht, 29 december 2004

ONDERWERPEN: Hoe werelden worden geschapen – De rol van medescheppers – Het proces van afscheiding

 

Ik nodig jullie uit om Spirituele Hulp bij Rampen te bieden
Geascendeerde Meester Shiva, 29 december 2004

ONDERWERPEN:  De behoefte aan Spirituele rampenhulp – Het verband tussen het bewustzijn van de mensen en de fysieke planeet

 

De Oorsprong van Tijd en Ruimte
Geascendeerde Meester Zarathustra, 28 december 2004

ONDERWERPEN: Twee manieren om naar God terug te keren – Wat is ruimte en tijd?

 

Laten we het Licht brengen in deze Donkere Tijd
Moeder Maria, 21 november 2004

ONDERWERPEN: Hoe je calamiteiten keert – Hoe je de cycli van calamiteiten omkeert – Voel mijn dankbaarheid alsjeblieft

 

Acceleratie in Christusschap
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 september 2004

ONDERWERPEN: Een krachtige dispensatie – Het Ma-terlicht heeft het potentieel om bewust te worden – Het proces van Transfiguratie – Jouw kracht gebruiken om te visualiseren om je eigen leven te verbeteren en de aarde te verheffen – Een duistere, vervormde vernietigingskracht – Haat voor de Moeder – Neem de kracht van visualiseren terug – De ware en de verkeerde weg naar verlossing – De Waterval van Licht

 

Ontwaak en WEES het Licht der Wereld
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Oneindig Licht, 29 september 2004

ONDERWERPEN: De rol van het licht begrijpen – Hoe sterrenstelsels worden gecreëerd – De illusie van de materie – Word je bewust van je reden van bestaan – de Rozenkrans van Oneindig Licht

 

De Ware Gemeenschap van de Heilige Geest
Geascendeerde Meester Jezus, 26 juli 2004

ONDERWERPEN: Wat het echt betekent om het uitverkoren volk te zijn – Hoe je één wordt door de gemeenschap van de Heilige Geest – Eenzijn versus hetzelfde zijn – De gemeenschap van de Heilige geest opbouwen – Het ware eenzijn in verscheidenheid – Hoe je het menselijke bewustzijn te boven komt – De afgoderij van Jezus overwinnen – Jouw unieke potentieel – Het christendom is een religie van Zijn

 

Ik ben opnieuw gekomen — door jullie!
Geascendeerde Meester Jezus, 25 juli 2004

ONDERWERPEN: De ware betekenis van de wederkomst – Een nieuwe cyclus om de wederkomst tot stand te brengen – Wee de valse zielenherders – De ware betekenis van het bruiloftsfeest als het pad naar eenzijn – Niemand kan je uit de hemel houden – Ontdek het ware pad naar eenzijn – Je kunt Christus niet volgen

 

Mijn Rozenkransen roepen het Omega-aspect op van de Violette Vlam
Geascendeerde meester Moeder Maria, 24 juli 2004

 

Durf te ZIJN— zo Boven zo beneden!
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 24 juli 2004

ONDERWERPEN: Het concept zonde kwam nooit van God – Ik daag jullie uit de Bijbel te lezen – Ik bind de krachten van de antichrist – Durf de Levende Christus te zijn opdat de duisternis van de aarde kan worden verwijderd – Je moet ZIJN in plaats van doen

 

Kies ervoor om te zíjn!
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2004

ONDERWERPEN: Laat Jezus zijn overwinning behalen – Religie ontkent het eenzijn – De rozenkrans van Wonderbaarlijk Eenzijn – Kies het Leven! – Laat de valse religies van gescheidenheid los – Vermenigvuldig jouw talenten

 

Alles is Eén in de Ene God
De Aanwezigheid van Eenzijn, 31 mei 2004

ONDERWERPEN: Jezus kwam om allen terug te roepen naar het eenzijn – Gods oordeel over de Leugenaars en hun leugen – Gods volmaakte visie – Accepteer jouw eenzijn met mij

 

Accepteer het Koninkrijk van God op je Planeet
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 mei 2004

ONDERWERPEN: Hoe religie wordt gebruikt om mensen te overheersen – Duistere krachten hebben geen respect voor de vrije wil – Hoe jij de aarde medeschept – Wat je niet weet, kan je niks maken – Overbelast door informatie – Hoe het concept zonde de vooruitgang stopt – Iedere omstandigheid kan veranderd worden – De alchemie van de Geest – De Wonderrozenkrans van Aanvaarding – Ato(o)m betekent: Accepteer Theos over (boven) Mammon

 

Herinner je jouw Eerste Liefde!
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 mei 2004

ONDERWERPEN: Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde – God wil je niet dwingen – Je bent je eerste liefde vergeten – De angst om de Christus te worden

 

Je kunt niet stilstaan!
Geascendeerde Meester De Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, 2 mei 2004

ONDERWERPEN: Onvoorwaardelijke Liefde is de drang om méér te zijn – De mensheid moet verder

 

Totale Vergeving leidt tot Totale Vrijheid
Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 april 2004

ONDERWERPEN: Wraak nemen in het Midden-Oosten – Het belang van vergeving – Geen ultieme wraak – De catch-22 van het niet willen vergeven –Houd op God de schuld te geven! – Geen enkele fout duurt eeuwig – Wees verantwoordelijk voor wat je hebt gecreëerd – Niets kan de echte jij kwetsen – God geeft jou niet de schuld – God heeft jouw ziel niet geschapen – Houd op met dit spelletje om een ander de schuld te geven – Niemand heeft jou ooit iets aangedaan – De kromme leugen ontmaskeren dat God voor de zondeval heeft gezorgd – De sleutel tot jouw vrijheid is je andere wang toekeren

 

Dankbaarheid is de Sleutel tot het Leven in Overvloed
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 maart 2004

ONDERWERPEN: De spirituele oorzaak van terrorisme – Kaïn en Abel – Het doodsbewustzijn – Het belang van overgave – De kromme geest – De leugen van goed en kwaad – God eist geen volmaaktheid – Je verbergen voor de leraar – De belangrijkste sleutel tot het paradijs – Het terrorisme en het Kaïnbewustzijn

 

Het Getij van Oorlog laten keren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 februari 2004

ONDERWERPEN: Een nieuwe definitie van oorlog – Expansie is natuurlijk – De schepping van engelen – De rebellie van Lucifer – De oorlog in de ‘hemel’ – De duivel is tegen je uitgevaren – De oorlog van Lucifer tegen God – De verkeerde polariteit – Hoe duistere krachten menselijke wezens manipuleren – Spirituele blindheid – Oorlog is de allergrootste last voor de aardemoeder – Wat de geascendeerde meesters het meest nodig hebben – voel je niet overweldigd

 

Natuurrampen verkleinen
Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 januari 2004

ONDERWERPEN: De titel Moeder van God – Was Jezus God? – Moeder Maria is de Moeder van al haar kinderen – De Goddelijke Moeder Oost en West – Moeder Maria’s Oost-Westrozenkrans – De planetaire stroom van energie van Oost naar West – De spirituele oorzaken van natuurrampen – Een immens potentieel om het evenwicht te herstellen – Het terughalen van zielsfragmenten