Spirituele concepten introduceren en het spirituele pad voor kinderen

ONDERWERPEN: onderricht kinderen door jouw voorbeeld – veel ouders schaden kinderen met een religieuze opvoeding – natuurlijke nieuwsgierigheid en onschuld – magische helpers – kinderen niet bang om vragen te stellen – angst vermijden – liefde trekt aan, angst weert af – geef jouw eigen voorwaarden niet aan jouw kinderen

Vraag: Kun je ook een methode aanbevelen om spirituele concepten en het spirituele pad bij kinderen te introduceren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De beste manier om kinderen iets te leren is door jouw eigen voorbeeld. Kinderen zijn van nature imitators en volgen het voorbeeld van de volwassenen om hen heen. Dus de allerbeste manier om kinderen iets over spirituele concepten te leren, is je ervan te verzekeren dat jij de houding hebt dat je een zoeker naar de waarheid bent in plaats van een volgeling van doctrines. Je moet een benadering van spiritualiteit hebben die deze website de innerlijke benadering noemt. En je moet de uiterlijke, op doctrines en dogmatiek berustende benadering de rug toekeren.

Met andere woorden, je moet constant op zoek zijn naar een hoger inzicht in spirituele zaken dan je nu op dit moment hebt. Je moet nieuwsgierig zijn en bereid zijn moeilijke vragen te stellen. Je moet beseffen dat je huidige inzicht niet het allerlaatste is, of onfeilbare inzicht is, maar gewoon een stapsteen naar zelfs nog dieper gaande inzichten. Je moet bereid zijn over elk onderwerp over spiritualiteit na te denken en het te bespreken zonder dat je het gevoel krijgt dat bepaalde onderwerpen taboe zijn of veel verder gaan dan een geaccepteerde doctrine of maatstaf.

Enkel door die open benadering van spiritualiteit vermijd je dat je kinderen kwetst en hun natuurlijke spiritualiteit vernietigt. Het is een triest feit dat miljoenen toegewijde religieuze mensen, of het nu christenen zijn of leden van andere religies, geloven dat ze het juiste doen door hun kinderen een religieuze opvoeding te geven. Maar in werkelijkheid vernietigen deze ouders, en hun dominees, de natuurlijke spiritualiteit van de kinderen. Hier zitten twee aspecten aan.

In het Nieuwe Testament lees je dat ik mijn discipelen berispte, omdat ze verhinderden dat de kinderen dichter bij mij kwamen. Ik heb ook gezegd dat jij, tenzij je als een kind wordt, het koninkrijk der hemelen niet kunt ingaan. Wat ik eigenlijk bedoelde, was dat jij, tenzij je God benadert op de manier van een kind, niet de bewustzijnsstaat kunt aannemen die je het koninkrijk der hemelen laat binnengaan.

De twee allerbelangrijkste aspecten van de manier waarop kinderen God benaderen, is hun natuurlijke nieuwsgierigheid en hun onschuld, of onvoorwaardelijkheid.

Je ziet dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn naar God en de spirituele kant van het leven. Dit komt omdat een kind wanneer hij jong is, gewoonlijk een directe innerlijke ervaring van de spirituele kant van het leven heeft. Veel kinderen ervaren letterlijk engelen of geascendeerde wezens die als helpers bij hen zijn. Daarom weten ze dat er meer in het leven is dan het materiële universum en ze zijn er op een natuurlijke manier nieuwsgierig naar.

Helaas negeren de meeste volwassenen de innerlijke spiritualiteit van kinderen of ontkennen die glashard. Veel volwassenen doen dat omdat de moderne psychologie de spiritualiteit van kinderen als een teken van onvolwassenheid heeft bestempeld of als het fictieve geloof in ‘magische helpers’. Andere volwassenen doen dat omdat kinderen van nature vragen stellen waar zij geen pasklaar antwoord op hebben in de doctrines die deze volwassenen als onfeilbaar of volledig beschouwen.

Het is gewoon een feit dat kinderen, omdat zij een directe ervaring hebben van de realiteit van het spirituele rijk, geen reden zien om deze realiteit in het kader te proppen van een stel door mensen gemaakte doctrines, hetzij op het gebied van wetenschap, hetzij op het gebied van religie. Daarom zijn ze bereid elke vraag te stellen die in hen opkomt en dit is het kenmerk van alle spirituele zoekers. Per slot van rekening zal het soort vragen dat je stelt, bepalen welke soort antwoorden je kunt krijgen. Staat er niet in de Bijbel: “Vraag en gij zult ontvangen?” Dus als je bang bent vragen te stellen die verder gaan dan je huidige overtuigingen, hoe kun je dan diepere antwoorden ontvangen?

Wanneer het aankomt op het aanbieden van spirituele concepten bij kinderen, is het uiterst belangrijk dat je dit doet op zo’n manier dat het de nieuwsgierigheid van kinderen naar God en andere spirituele kwesties niet ontmoedigt of vernietigt. Daarom is het heel belangrijk dat je spirituele concepten niet in de vorm van gesloten of onfeilbare doctrines aanbiedt. Laat kinderen alle vragen stellen die in hun onschuldige geest opkomen. Moedig ze aan om vragen te stellen en bespreek die vragen met hen.

Het andere aspect van de spiritualiteit van kinderen is hun onschuldige, of onvoorwaardelijke benadering van spirituele onderwerpen en God. Omdat kinderen het spirituele rijk als reëel beschouwen en omdat ze het als een welwillende kracht zien die er is om hen te helpen, zijn ze niet bang voor God. Ze zijn niet bang om God te benaderen en waarom zouden ze ook?

In de tijd van het Oude Testament ontwikkelden de Israëlieten een beeld van God als een boze en oordelende God. Onderdeel van mijn missie was om een nieuw beeld van God te brengen, namelijk dat van een liefdevolle vaderfiguur. Dit is het beeld dat de meeste kinderen van nature van God hebben. Helaas zijn veel christenen tegenwoordig weer teruggevallen op het beeld uit het Oude Testament van een boze en oordelende God en zij geven onherroepelijk dat beeld door aan hun kinderen. Daarom wordt hun natuurlijke onschuld en onvoorwaardelijkheid snel vernietigd zodra ze religieus worden opgevoed.

Deze kinderen leren God als iets gevaarlijks te beschouwen of iets waar ze bang voor moeten zijn. Ze leren denken dat ze God alleen maar op specifieke manieren kunnen benaderen, zoals door hun religieuze cultuur wordt bepaald. Ze leren denken dat ze het alleen waard zijn God te benaderen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen die door de doctrines en regels van de kerk worden vastgesteld.

Dit is een totaal kunstmatige programmering waar kinderen nooit aan zouden moeten worden blootgesteld. Waarom denk je dat ik heb gezegd dat je een klein kind moet worden om het koninkrijk binnen te gaan? Vanwege één simpel feit. Liefde is een aantrekkende kracht en angst is een afstotende kracht. Als je bang voor God bent, wil je God nooit benaderen of dicht bij God in de buurt komen. Hoe kun je dan het koninkrijk van God binnengaan? Alles is onderworpen aan jouw vrije wil en God zal je niet dwingen zijn koninkrijk binnen te gaan. Je moet dit uit eigen vrije wil doen, maar hoe kun je dat als je bang voor God bent?

Kinderen houden van nature van God en deze liefde is het grootste goed dat een levensstroom kan hebben op het spirituele pad. Daarom is de grootste misdaad die je tegen kinderen kunt begaan, hun natuurlijke liefde voor God en hun natuurlijke gevoel dat ze God mogen benaderen zonder aan voorwaarden te hoeven voldoen, te vernietigen.

Toen ik die kinderen dichterbij mij liet komen, heb ik geen voorwaarden gesteld voor dat mocht. Mijn discipelen probeerden voorwaarden te stellen voor ze dichterbij mochten komen. Als ik het niet deed, waarom hebben zoveel christenen dan het gevoel dat hun kinderen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voor ze God, Christus of spirituele onderwerpen mogen benaderen?

Laat de kinderen bij mij komen met hun nieuwsgierigheid, hun onschuld en hun onvoorwaardelijke houding. Laat de ouders achteraan staan en hun ziel onderzoeken, zodat ze kunnen beseffen dat ze mijn gebod moeten opvolgen en net zo nieuwsgierig en onschuldig worden als een kind. En dan kunnen de volwassenen mij ook benaderen en ze zullen ontvangen worden met dezelfde onvoorwaardelijke liefde als waarmee de kinderen worden ontvangen.

In werkelijkheid worden alle mensen die God benaderen met onvoorwaardelijke liefde ontvangen. Het probleem is dat de meeste mensen deze onvoorwaardelijke liefde niet opmerken en haar niet kunnen accepteren. De meeste mensen hebben in gedachten voorwaarden gesteld die hen laten denken dat zij, tenzij ze aan bepaalde regels en voorschriften in de buitenwereld voldoen, het niet waard zijn om Gods liefde te ontvangen. Omdat alles onderworpen is aan de vrije wil, kan God hen niet dwingen zijn liefde te ontvangen. Je moet die accepteren en je kunt dat alleen maar, wanneer je accepteert dat jij het waard bent die te ontvangen.

De meeste kinderen worden geboren met dit gevoel dat zij het waard zijn en dit gevoel van onvoorwaardelijkheid en het is waarachtig een van hun kostbaarste bezittingen. Vernietig het alsjeblieft niet in jouw ijver om jouw kinderen een ‘goede christelijke opvoeding’ te geven.