De waarheid over de oorspronkelijke zonde

ONDERWERPEN: De mensen zijn nog niet aan de waarheid toe – moeten reïncarnatie accepteren – de verantwoordelijkheid dragen voor jouw verlossing – de oorspronkelijke zonden bouwde angst op

Vraag: Wanneer wordt de HELE WAARHEID over de Oorspronkelijke Zonde aan het grote publiek geopenbaard? De traditionele lering is dat de ‘oorspronkelijke zonde’ een test in gehoorzaamheid was. (Tenminste dat hebben de gevestigde georganiseerde religies gebruikt om de massa achter een muur van angst te houden.)

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De hele waarheid wordt aan het grote publiek geopenbaard wanneer het grote publiek eraan toe is om de hele waarheid te horen. Om de oorspronkelijke zonde volledig te begrijpen, moet je in reïncarnatie geloven, omdat je alleen dan beseft dat God je niet verantwoordelijk heeft gemaakt door de keuzes die Adam en Eva hebben gemaakt. Jouw levensstroom heeft die keuzes gemaakt, waardoor hij van God gescheiden raakte en daarom moet jij de keuzes maken die je weer bij die eenheid met God terugbrengen. Niemand kan dat voor je doen, God niet, de Zoon van God niet en zelfs de duivel niet – hoewel hij beweert dat hij dat wel kan.

Om te beseffen dat het waar is dat jij jezelf kunt verlossen, moeten levensstromen bereid zijn om de verantwoording voor zichzelf en voor hun eigen verlossing te dragen. Dit was de essentie van de boodschap die ik naar deze planeet kwam brengen, namelijk dat je de keuzes hebt gemaakt die je huidige situatie hebben geschapen en dat je eraan kunt ontstijgen door betere keuzes te maken – keuzes die worden gebaseerd op de Christusgeest.

Omdat mensen vrije wil hebben, kan ik je niet zeggen wanneer het grote publiek eraan toe is om de verantwoording voor hun situatie en verlossing te dragen. Als het christendom geen omweg had gemaakt door de op angst gebaseerde aanpak van religie, was het eeuwen geleden al gebeurd. Zoals het nu staat, zou het nog wel een poosje kunnen duren voor de grote massa eraan toe is de hele waarheid over de oorspronkelijke zonde te begrijpen.

Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat veel kerken het concept oorspronkelijke zonde, gecombineerd met een op angst gebaseerde aanpak van religie, hebben gebruikt om mensen achter muren van angst gevangen te houden. Die muren zijn vanzelfsprekend niet ontworpen om de waarheid te verspreiden die ik op deze planeet kwam brengen. Die zijn bedacht om de macht van specifieke kerkorganisaties en de elite die die organisatie bestuurt, uit te breiden. Zoals ik elders heb uitgelegd, was dit nooit de bedoeling van de geascendeerde meesters.

Het idee dat de oorspronkelijke zonde een test in gehoorzaamheid is, is juist één van de vele voorbeelden van hoe de dualistische geest zich in verknopingen verandert om ‘zin’ te geven aan een onzinnige overtuiging. Alles draait om vrije wil. Er was geen oorspronkelijke zonde in de zin dat menselijke wezens niet als zondaar werden geschapen of geschapen om te zondigen. Maar de mensen zondigden door het dualiteitsbewustzijn in te gaan, en daar kun je van zeggen dat het de oorspronkelijke zonde is waar alle andere zonden uit voortkomen.

Als je eenmaal die egoïstische bewustzijnsstaat hebt, vervormt alles wat je doet Gods zuivere energie\, en dan kun je zeggen dat het zonde is. Veel mensen zondigen door iets te doen waar zij van overtuigd zijn dat het goede daden zijn. Maar die worden vanuit een dualistische gemoedsgesteldheid gedaan. Niets wat jij doet vanuit de dualistische bewustzijnsstaat zorgt ervoor dat jij in de hemel komt.