Het Evangelie van Aquarius

ONDERWERPEN: Verkeerde leringen bevatten een beetje waarheid – ook een vergissing die de lering op subtiele manieren verdraait – Jezus heeft in het oosten gereisd – lijden is niet de sleutel tot spirituele groei – duistere krachten scheppen lijden, het laat de machtselite de bevolking exploiteren – lijden vormt geen onderdeel van Gods plan – God wil dat mensen het overvloedige leven krijgen – je kunt de waarheid niet van de vergissing scheiden door het logische denken – Jezus leed niet zoals anderen

Vraag: Jezus, wat kun jij ons zeggen over het boek, Het Aquariusevangelie van Jezus Christus van Levi?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het boek van Levi geeft geen accuraat verslag van mijn leven en ware leringen. Tot het boek werd niet door de geascendeerde meesters geïnspireerd, maar door lagere krachten. Dat betekent niet dat het geen waarheden bevat, omdat elke valse lering op deze planeet een bepaalde hoeveelheid waarheid bevat. De duistere krachten weten dat ze iemand niet voor de gek kunnen houden met een lering die er volkomen naast zit. Dus ze vermengen de waarheid met een paar onwaarheden.

Dit is het patroon dat je tegenkomt bij elke religie op deze planeet en het christendom is er wel het beste voorbeeld van. De orthodoxe kerkleiders hebben mijn ware leer heel geleidelijk en op een heel subtiele manier verdraaid, zodat het de weg die de mens goed toe lijkt, is geworden, maar de weg naar de dood is. En daarom zijn er heel veel christenen, en ook veel leden van andere religies er volledig van overtuigd dat wat zij doen, juist is en dat hun evangelie de enige en absolute waarheid is.

Je kunt niet met deze mensen praten, omdat ze niet willen inzien dat er een paar onwaarheden in zitten die met veel waarheid vermengd worden in hun leringen. En daarom willen ze niet toegeven dat het pad waar zij op zijn, hen niet naar de hemel brengt.

Er zijn een aantal boeken over mijn verloren gegane jaren, en die vertellen allemaal een deel van het verhaal. Het zou nu te lang duren om je het hele verhaal te vertellen, omdat er echt een heel dik boek voor nodig is om alles te beschrijven wat er in die ontbrekende jaren met mij is gebeurd. Maar ik heb lang en ver gereisd, vooral in het oosten, ter voorbereiding op mijn missie, hoewel ikzelf niet precies wist waar ik heen ging en wat er zou gebeuren.

Ik volgde natuurlijk het pad dat de ware geïnitieerden sinds het begin der tijden hebben gevolgd, door één stap tegelijk te doen zonder te weten waar de reis zou eindigen. Dit is het ware geloof – dat je de bereidheid hebt om je door God te laten leiden, zelfs al heb je geen garantie wat er morgen gebeurt.

Kim: Zou je als voorbeeld het volgende uit het boek willen bespreken:

Jezus leed zoals andere mensen lijden, en door dat lijden werd hij volmaakt; want dit is de enige manier om volmaakt te worden. Zijn leven was een voorbeeld van hoe je iets bereikt door het kruis en wrede behandelingen.

Jezus: ik zou wel eens willen weten waarom je die specifieke quote hebt uitgekozen.

Kim: Het viel me op dat er geen vibratie van de waarheid in zat. En logisch gezien zie ik echt niet hoe lijden de sleutel is om op spiritueel gebied iets te bereiken.

Jezus: Welnu, het is een uitstekende keuze om aan te tonen hoe de waarheid met onwaarheden wordt vermengd die veel mensen om de tuin leiden. De context van de quote is dat in plaats van mij te presenteren als een onbereikbare afgod, als God die is geïncarneerd, ik word afgeschilderd als een menselijk wezen dat, door het spirituele pad te volgen, de volmaaktheid van Christus heeft bereikt. Dit is de waarheid, zoals ik overal op de website uitleg. Dus door die waarheid te vermelden, die veel mensen intuïtief aanvoelen, wordt de geest van mensen geopend voor wat erop volgt, namelijk het idee dat ik volmaakt werd door het lijden.

Je hebt gelijk als je zegt dat lijden niet de sleutel is tot het Christusbewustzijn is. Zowel niet gehecht zijn aan aardse pijn als aardse genoegens is de sleutel tot het Christusbewustzijn.

Hoewel dit boek veel verder gaat dan de katholieke doctrines, prijzen de krachten die achter dit boek zitten het katholieke idee van de Via Dolorosa, de weg van het lijden aan. Dit is een verraderlijke leugen die door de eeuwen heen door de duistere krachten is aangeprezen. Het meeste lijden op aarde wordt door die duistere krachten veroorzaakt en de mensen die als hun instrumenten werken. Zeggen dat een situatie die door de krachten van de antichrist is geschapen de sleutel is tot Christusschap, is gewoon een misvatting. Tenzij je natuurlijk alles om wilt draaien en zeggen dat de sleutel tot Christusschap is elke situatie op aarde transcenderen en dan kan elke situatie dienen al springplank naar transcendentie.

De concentratie op het lijden heeft meer mensen van het ware pad naar Christusschap laten afdwalen, dat een pad van liefde en vreugde is, dat aardse genoegens overstijgt. De verheerlijking van het lijden heeft de vooruitgang van de menselijke samenleving voorkomen door het te laten lijken alsof lijden niet alleen onvermijdelijk is, maar zelfs goed voor hen vanuit spiritueel standpunt. Dit heeft ertoe geleid dat een kleine elite de meerderheid van de gewone bevolking kon exploiteren in plaats van een rechtvaardiger maatschappij te scheppen met gelijke kansen voor iedereen.

Het idee dat lijden tot spirituele groei leidt, is een verraderlijke leugen. Miljoenen mensen hebben er zeer onder geleden zonder enige spirituele vooruitgang te boeken. In tegendeel, ze zijn nog dieper in hun ontmoediging weggezonken, het gevoel door God in de steek gelaten of boos op een onrechtvaardige God te zijn – gevoelens die spirituele vooruitgang tegenhouden.

God heeft nooit gewild dat zijn zonen en dochters zouden lijden onder de omstandigheden die je momenteel op deze planeet ziet. Lijden was geen onderdeel van Gods oorspronkelijke plan en ik kan je ervan verzekeren dat het totaal onnodig is dat mensen het menselijke lijden van tegenwoordig op aarde ervaren. Het is absoluut onnodig dat mensen het menselijke lijden ondergaan om spiritueel te groeien en het Christusbewustzijn te bereiken. Heb ik niet gezegd dat ik ben gekomen opdat allen het leven zouden krijgen en nog overvloediger dan daarvoor? Ik ben niet gekomen om mensen meer te laten lijden, maar om hen een uitweg uit het lijden te tonen.

God wil niet dat mensen lijden. God wil dat mensen het overvloedige leven ervaren. En het oorspronkelijke ontwerp van de planeet aarde heeft natuurlijk wel het overvloedige leven opgeleverd. Pas na de Zondeval van de Mens hebben de duistere krachten, zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, het klaargespeeld om het lijden op aarde brengen. Sindsdien hebben de duistere krachten het menselijke lijden aangewakkerd en het proberen te verdedigen, omdat het voor hen een van de meest efficiënte manieren is om mensen van hun spirituele energie te beroven. Wanneer mensen lijden, houden ze zich onvermijdelijk met negatieve gevoelens bezig die ervoor zorgen dat het zuivere licht van God dat uit hun IK BEN Aanwezigheid stroomt, wordt vervormd. Die vervormde energie kunnen de duistere krachten stelen en ze gebruiken die om te overleven en hun macht over menselijke wezens te vergroten.

Daarom hebben de duistere krachten er zeer veel belang bij, een belang van leven en dood, om het menselijke lijden te vergroten. Als ze spirituele mensen kunnen laten denken dat lijden noodzakelijk of goed voor hen is, kunnen ze er in feite voor zorgen dat de meest verlichte mensen op de planeet hen hun licht geven, omdat ze denken dat ze dan spirituele vooruitgang boeken, omdat ze lijden ervaren.

Dit is natuurlijk een valse lering, die slim verpakt wordt in een paar ware leringen die de geest van de mensen openstelt voor de leugen. Daarom raad ik niemand aan dit boek te lezen, tenzij ze zo’n verfijnd niveau van Christusonderscheid hebben gekregen dat ze het verschil weten tussen de waarheid en een onwaarheid alleen al door de vibratie ervan. Veel van de uitspraken die in het Aquariusevangelie worden gedaan, zitten zo goed in elkaar dat het heel moeilijk is om de waarheid van een onwaarheid te scheiden door de logische gedachtegang. Dat uit elkaar houden kan alleen met de intuïtieve vermogens van de Christusgeest. Daarom kunnen boeken zoals deze gevaarlijk zijn voor mensen die niet geleerd hebben de waarheid te onderscheiden door de vibratie ervan.

Laat mij ook nog zeggen dat ik niet zoals andere mensen heb geleden. Voordat ik aan mijn missie begon, had ik al een hoog niveau van Christusbewustzijn en ik was me er volledig van bewust dat alles wat ik meemaakte duidelijk een spirituele bedoeling had. Bovendien wist ik dat ik mijn missie had uitgekozen. Daarom voelde ik mij niet gevangen in omstandigheden waar ik geen invloed op had, zoals de meeste mensen op aarde. Het vastzitten veroorzaakt dus het meest intense lijden en omdat ik dat gevoel nooit heb gehad, leed ik er niet onder zoals andere mensen in soortgelijke omstandigheden.

Dit betekent niet dat ik geen fysieke pijn en emotionele pijn heb gehad en zelfs af en toe gefrustreerd was. Toch ging het nooit zo diep als bij mensen die het Christusbewustzijn niet hadden. Dus is dit maar een voorbeeld van hoe één kleine opmerking die schijnbaar onschuldig lijkt, een significante onwaarheid kan bevatten en maskeren. Voor de buitenwereld lijkt de opmerking dat ik als mens heb geleden heel redelijk, maar in werkelijkheid geeft die een verkeerde indruk van waar het bij het Christusbewustzijn allemaal om gaat.