Mensen bevrijden van verkeerde overtuigingen

ONDERWERPEN: Veel christenen zouden Jezus vervolgen – wees een voorbeeld van de aanpak van een open geest – leef je spiritualiteit – respecteer de vrije wil – probeer niet iemand te bekeren – mensen bevrijden – vermijd fanatisme

Vraag: Misschien heb ik ongelijk en als dat zo is, corrigeer me dan. Soms wanneer ik spirituele discussies heb en mijn mening geef of overtuiging uitspreek tegen christenen in het bijzonder (vaak totaal napraten wat jij op deze website zegt) krijg ik haat van hen. Hoe kan ik nog anders dan met liefde hun geest helpen te bevrijden of is dat iets wat ze uiteindelijk zelf moeten doen om hun levensstroom te laten evolueren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Is het niet een interessant fenomeen dat zoveel mensen die zichzelf christen noemen en die beweren mijn volgelingen te zijn, met haat en boosheid reageren wanneer ze worden geconfronteerd met ideeën die verder gaan of tegenspreken wat er in hun kerkdoctrines staat? Is het niet interessant dat deze zichzelf tot christen benoemd hebbende mensen er niet in slagen te zien dat ze precies dezelfde gedachtegang hebben gekregen die ik zo vaak tegenkwam en aanvocht in de leiders en volgelingen van de joodse religie? Is het niet interessant dat ze beweren naar mijn leringen te luisteren, maar weigeren mijn leringen te belichamen, in het bijzonder mijn gebod om elkaar lief te hebben zoals ik jullie liefheb (Johannes 15:12)? Is het niet interessant dat zij beweren Christus te volgen, maar er niet in slagen te zien dat zij de denkwijze belichamen – de geest van de antichrist – die de Levende Christus 2000 jaar geleden heeft gedood en die hem tegenwoordig weer zou vervolgen?

Iedereen die openstaat voor de leringen op deze website moet erkennen dat hij of zij een hoger niveau van spirituele volwassenheid heeft bereikt dan de meeste mensen in de hoofdstromingen van de christelijke kerk – of in de orthodoxe takken van iedere andere religie. (Vanzelfsprekend zou dit niet moeten leiden tot hoogmoed, maar hoogstens een realistische inschatting zijn.) Zoals ik in mijn verhandeling over de verschillende niveaus van spirituele ontwikkeling uitleg, zitten sommige mensen vast in een op angst gebaseerde aanpak van religie. Daarom voelen ze zich bedreigd door alles wat niet overeenkomt met de doctrine waar zij van besloten hebben dat het de enige waarheid is en de hele waarheid moet zijn.

Op den duur zal de levensstroom pas ontsnappen aan deze op angst gebaseerde aanpak als hij eraan toe is naar de bestaande overtuigingen te kijken. De levensstroom moet beslissen of hij bereid is te groeien en om dat te doen moet hij bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen verlossing in plaats van te verwachten dat een verlosser in de buitenwereld al het werk doet. Er is inderdaad veel dat je kunt doen om andere levensstromen te helpen op dit punt te komen om een beslissing te nemen.

Het belangrijkste wat je kunt doen, is het voorbeeld geven. Wandel over het spirituele pad en probeer een hoger begrip van de spirituele kant van het leven te krijgen. Het is echter niet voldoende om eenvoudig intellectueel inzicht hierin te hebben. Je moet de inzichten die je krijgt, internaliseren en ze in alle aspecten van jouw dagelijkse leven tot uitdrukking brengen. Religie zou nooit de overjas moeten zijn die je aantrekt voor je op zondag naar de kerk gaat en uittrekt wanneer je de kerk uitgaat. Ware spiritualiteit is een integraal onderdeel van jouw wezen dat alle aspecten van jouw leven beïnvloedt. En wanneer jij deze totale toewijding aan spirituele groei demonstreert, inspireer je natuurlijk veel meer mensen dan jij je kunt voorstellen.

Als onderdeel van het spirituele pad bewandelen, is het logisch dat je de wens voelt om jouw begrip en inzichten te delen. Mijn advies in dit verband is dat je een dieper inzicht ontwikkelt over het belang van de vrije wil en een onwrikbaar respect voor de Wet van Vrije Wil krijgt. Hier zitten twee aspecten aan:

Je moet een onwrikbaar respect voor de vrije wil van anderen hebben. Zij hebben het recht te geloven wat zij willen, zelfs als jij het maar een beperkte of regelrecht foute gedachte vindt. Ze hebben recht op een proces van geleidelijk aan hun inzichten vergroten, zoals jij hebt gedaan om je huidige niveau van inzicht te bereiken. Ze hebben zelfs het recht hun geest af te sluiten voor elk hoger inzicht dan het specifieke geloofssysteem waarvan ze hebben besloten dat het de allerhoogste waarheid bevatte.

Dit betekent niet dat je niet met andere mensen kunt spreken over jouw overtuigingen. Maar het betekent wel in dat je dat moet doen met de onwrikbare houding dat je niet iemand anders wil bekeren of ervan overtuigen dat hun overtuigingen fout zijn en die van jou goed. Er is een subtiel maar uiterst belangrijk verschil tussen het hebben van een op angst gebaseerde intentie om anderen jouw overtuigingen te laten accepteren en de intentie die op liefde wordt gebaseerd door eenvoudig jouw overtuigingen en inzichten te delen. Wanneer jij niet door angst gedreven wordt, voel je niet de dringende behoefte om anderen te bekeren. Je zult gewoon jouw overtuigingen uitspreken en er niet gehecht aan zijn hoe andere mensen op jouw uitspraken reageren.

Het tweede aspect is dat je een onwrikbaar respect voor jouw eigen vrije wil moet hebben. Je hebt het recht te geloven wat je gelooft en je hebt het recht om jouw overtuigingen te uiten. Dus wanneer anderen negatief reageren, hoef je alleen maar hun reacties van jou af te zetten. Zolang je mijn advies opvolgt met betrekking tot het hebben van een op liefde gebaseerde intentie, moet jij je niet door de reacties van anderen ervan laten afhouden om te uiten wat jij gelooft. Ze willen dat je niets meer zegt over iets wat hun geloofssysteem overstijgt, omdat zij bang zijn hun geest open te stellen voor nieuwe ideeën. Ze hebben het recht hun geest af te sluiten, maar ze hebben niet het recht te eisen dat jij dat ook doet of dat jij niet meer over jouw inzichten spreekt.
Terwijl je het spirituele pad bewandelt, zul je geleidelijk de bekwaamheid krijgen om de illusies en beperkte overtuigingen van de mensen aan te vechten op een manier die volledig op liefde wordt gebaseerd, maar niettemin heel direct en ferm is. Je ziet dat ik dit ook vele keren tijdens mijn missie heb gedaan. Er zijn zeker veel gevallen waarin de levensstroom van iemand zich wil bevrijden van bepaalde overtuigingen in de buitenwereld, maar de dagelijkse denkgeest kan die overtuigingen nog niet loslaten. Daarom zit iemand gevangen in een spirituele impasse die hij zelf niet kan doorbreken. De reden is dat hij, om door te kunnen gaan, een beslissing moet nemen, maar de persoon klampt zich vast aan een illusie die verhindert dat de levensstroom de cruciale beslissing neemt.

Zo iemand kan worden bevrijd door uitgedaagd te worden door iemand die een bepaalde mate van Christusschap heeft verworven en daarom het inzicht, de liefde en de kracht van God kan geven om de gevangenis van de illusies waarin de geest van iemand is gehuld, los te snijden. Dit doen is echter een heel delicaat evenwicht dat enkel door je Christuszelf kan worden gedaan. Tot je dit niveau van Christusschap bereikt, kun jij veel voor anderen doen door de rozenkrans van Aartsengel Michaël en de rozenkransen van Moeder Maria te gebruiken om mensen van angst en andere beperkingen te bevrijden.

Het valt te betreuren dat zoveel mensen zich bekeren tot een specifiek geloofssysteem en het dan als hun heilige plicht zien om alle anderen te bekeren met alle middelen die maar mogelijk zijn, zelfs als ze daarmee de geboden van hun religie overtreden. Deze mensen gebruiken vaak hun dagelijkse denkgeest of hun emoties om te redeneren dat het toelaatbaar is de Wet van Vrije Wil te schenden, omdat het doel om anderen te bekeren zo nobel is. Ze worden dan fanatiek in hun pogingen om anderen te bekeren en ze gebruiken angst om anderen in hun macht te krijgen om hun overtuigingen te accepteren. Zoals Moeder Maria uitlegt, in haar verhandeling, is het concept dat het middel het doel heiligt, nooit van God gekomen.

Anderen door angst, schuldgevoel of andere negatieve emoties in je macht proberen te krijgen, is nooit acceptabel en het heeft niets met Christusschap te maken. Maar naarmate je een bepaalde mate van Christusschap ontwikkelt, zul je in staat zijn om boven deze fanatieke reactie te gaan staan en nog steeds de illusies van de mensen aan te vechten. Het cruciale verschil zit hem erin dat je niet anderen met je dagelijkse denkgeest of jouw emoties uitdaagt. Je erkent de waarheid dat jij, zelf, niets kunt doen (Johannes 5:30). Je wacht gewoon tot je Christuszelf door jou heen handelt en anderen uitdaagt. Met andere woorden, je gebruikt je dagelijkse denkgeest niet om te beslissen of je de illusies van anderen moet aanvechten. Je laat het spontaan van binnenuit gebeuren.

De sleutel is het punt te bereiken waarop jouw Christuszelf door jou heen kan werken door een onwrikbaar respect voor de vrije wil te hebben en duidelijk afgestemd te zijn op je Christuszelf. Wanneer je dat niveau bereikt, laat je gewoon die geest van Christus door jou heen werken om de mensen te helpen die zich niet zelf uit hun illusies kunnen bevrijden.

Je zou misschien kunnen zeggen dat alle spirituele zoekers naar de aarde worden gezonden om de mensen van wie de levensstroom vrij wil zijn, maar die in de dagelijkse denkgeest, door een specifieke organisatie, een geloofssysteem, hun cultuur, of duistere krachten, vastzitten. Dat zijn de mensen die onwetend willen blijven en illusies willen houden als ze niet, door de directe tussenkomst van iemand die als Gods vertegenwoordiger handelt door de kracht van de Christusgeest, worden bevrijd. Dus wanneer je er oprecht naar streeft om ‘die geest in jou te laten zijn die ook in Christus Jezus was’(Filippenzen 2:5) kun jij daadwerkelijk het instrument worden om mensen uit de gevangenis van illusie te laten ontsnappen.