Waarom laat God lagere geesten bestaan en ons in verzoeking brengen tegen onze vrije wil in?

ONDERWERPEN: maak je niet druk over de vrije wil van wezens in andere spectra – twee types lagere wezens – onderbewuste en bewuste wil – hoe onderbewuste overtuigingen onze spirituele bescherming ondermijnen – onzuivere bedoelingen – het probleem met kritiek – niet alles wat intens is, is licht – geen onfeilbare bescherming – waarom duistere geesten ons mogen aanvallen – mensen zoeken naar een rechtvaardiging, de geesten leveren – horen wat jij wilt horen – naar welke geesten luister jij? – hoe je naar hogere bewustzijnsniveaus gaat – gevaarlijke illusie te denken dat je lagere geesten kunt helpen – de meesters zeggen jou niet wat je moet doen – een referentiekader om betere keuzes te maken – de geesten waarachtig op de proef stellen

Vraag: Lieve Jezus, ik moet toegeven dat er een aspect is in het begrijpen van de vrije wil dat me verwart. Ik begrijp dat we vrije wil krijgen en wij nooit de vrije wil van iemand anders moeten schenden. Ik begrijp ook dat God die vrije wil niet zal schenden. Ik probeer te begrijpen hoe dit werkt in samenhang met spirituele bescherming. Ik besef dat lagere geesten (degenen die niet in het spirituele rijk zijn) ons licht moeten stelen om te overleven en dat wij, door hen aandacht te schenken, hen ons licht laten stelen. Ik heb alles gelezen over wat Jezus heeft geantwoord over channeling en paranormale mensen, maar ik ben nog steeds verward over hoeveel spirituele bescherming we krijgen tegen lagere geesten zonder dat God hun vrije wil schendt. Ik dacht altijd dat als we genoeg rozenkransen, invocaties en andere beschermende maatregelen nemen en gebeden opzeggen, en onze intentie zuiver was, wij God konden vragen om met die geesten te communiceren die van God komen, of anders met het spirituele rijk. Maar ik heb ontdekt dat andere geesten nog steeds doorkomen, zelfs met al die verzoeken om bescherming. Mag Aartsengel Michaël deze geesten binden om hen ervan te weerhouden met ons te communiceren wanneer wij erom vragen, of bindt hij enkel de wezens die ons op ernstiger manieren willen schaden dan alleen maar ons licht stelen. Alsjeblieft Jezus, help me de onduidelijkheid rondom deze kwestie helder te krijgen. Ik ben een serieuze student van het spirituele pad en ik probeer belangrijke misstappen onderweg te voorkomen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels op 29 juni 2011:

Laat mij de aparte kwesties die hier opgeworpen worden, bespreken.

Kwestie 1: Zou het feit dat je spirituele bescherming oproept, kunnen betekenen dat je de vrije wil van duistere wezens in een lager rijk schendt?

Als mens zit je in een bepaald frequentiespectrum. Je moet je bezorgd te maken over het niet schenden van de vrije wil van andere wezens die in jouw eigen frequentiespectrum zitten. Maar je hoeft je niet druk te maken over het schenden van de vrije wil van wezens die in een hoger of lager frequentiespectrum zitten.

In feite kun je de vrije wil van wezens niet schenden die in een hoger of lager rijk zijn. Je kunt een geascendeerde meester niet fysiek pijn doen en omdat wij allemaal ons ego en het dualiteitsbewustzijn overwonnen hebben, kun jij ons ook niet voor de gek houden of manipuleren. Op dezelfde manier kun je fysiek ook geen lagere geesten pijn doen en gezien het feit hoe egocentrisch ze zijn, luisteren ze niet naar iets wat jij zegt, zodat jij hen niet voor de gek kunt houden of manipuleren. Hun geest heeft zich voor jou afgesloten, omdat zij, hoewel ze misschien in een lager frequentiespectrum zitten, in feite geloven dat ze superieur aan jou zijn.

Er zijn in principe twee types lagere geesten:

  • De ene bestaat uit wezens die nooit vrije wil hebben gehad, maar door andere wezens zijn gecreëerd door hun vrije wil te misbruiken. Dit zijn wat wij beesten of entiteiten genoemd hebben. Omdat zulke wezens nooit uit Gods Wezens zijn geschapen, kunnen die geen vrije wil hebben en die kunnen nooit verheven of verlost worden. Ze kunnen alleen maar gebonden worden en hun energie kan weer in de oorspronkelijke zuiverheid getransformeerd worden.
  • Het andere type bestaat uit wezens die wel met vrije wil zijn begonnen. Door systematisch misbruik te maken van de vrije wil van anderen, vervielen ze geleidelijk tot zo’n lage bewustzijnsstaat dat ze niet meer aan de vereisten voldeden om op aarde te incarneren. Die wezens, die vaak demonen worden genoemd, kunnen theoretisch verlost worden als ze gaan beseffen dat ze het Licht van God wel in zich hebben. Toch zullen ze dit niet doen zolang zij nog vastzitten in de impuls om misbruik te maken van mensen. Oproepen om hen te binden en hun gestolen energie van hen af te stropen, wil nog wel eens helpen om hen te laten besluiten te veranderen. Toch moet je onthouden dat je op geen enkele manier verantwoordelijk bent voor wezens in een lager rijk.

Kwestie 2: Hoe is het mogelijk dat je spirituele bescherming kunt oproepen en toch nog de aanwezigheid van lagere geesten voelen?

Omdat de geascendeerde meesters altijd je vrije wil zullen respecteren, zelfs als lagere geesten dat nooit doen. Om dit te begrijpen, moet je echter beseffen dat er verschil zit tussen jouw bewuste en onderbewuste wil. Voor veel mensen – zelfs spirituele zoekers – bestaat er een groot verschil tussen die twee. In feite kan je onderbewuste wil gemakkelijk je bewuste wil teniet doen of die negeren.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat iemand bescherming oproept van Aartsengel Michaël. Omdat de oproep het antwoord afdwingt, zal er inderdaad een schild van hoogfrequente energie om jouw energieveld komen, maar dat gaat niet op een mechanische manier. Het is niet zo dat oproepen aan Aartsengel Michaël een schild opwekt dat je tegen elke lagere geest beschermt.

Het schild dat je oproept wordt door de engelen van Aartsengel Michaël gecreëerd en in stand gehouden, wat inhoudt dat het door bewuste wezens met intelligentie wordt gehandhaafd. Zodoende maken de engelen die jouw beschermende schild opwekken, een onderscheid dat jij vaak niet met je bewuste geest kunt maken.

Laten we zeggen dat jij je ervan gewaar bent dat er duistere krachten van boosheid zijn en je hebt met je bewuste geest het vaste besluit genomen dat jij niet boos wilt worden. Toch zit er in je onderbewuste geest een overtuiging dat als mensen jou bepaalde dingen aandoen, boosheid gerechtvaardigd is. Jouw oproepen zullen dan een schild creëren dat je beschermt tegen de geesten die dat soort boosheid bevorderen die jij besloten hebt stop te zetten. Maar je staat nog steeds open voor geesten die het soort boosheid bevorderen dat jij gerechtvaardigd of onvermijdelijk vindt. Je kunt nu zien dat iemand die spirituele bescherming oproept, daadwerkelijk beschermd wordt tegen de meerderheid van de boosheidsgeesten. Maar als er een bepaalde situatie voorvalt, dan zal hij/zij denken dat boosheid gerechtvaardigd is en hij/zij is dan niet beschermd tegen dat type geesten.

Er zijn vanzelfsprekend ontelbare variaties op het verschil tussen de bewuste en onderbewuste overtuigingen. Sommige spirituele mensen hebben bijvoorbeeld daadwerkelijk alle overtuigingen overwonnen die tot boosheid leiden, dus worden ze beschermd tegen boosheidsgeesten. Maar ze hebben angst, of hoogmoed, of het verlangen om kritiek te leveren, nog niet overwonnen, dus zijn ze niet beschermd tegen die geesten.

Op een bepaald niveau van het spirituele pad is het inderdaad de belangrijkste uitdaging om de onderbewuste overtuigingen bloot te leggen en die op één lijn met jouw bewuste wil te brengen. Dit kun je niet doen met oproepen voor bescherming, omdat het de bereidheid vraagt om verantwoording voor je eigen denken te nemen en de bereidheid om je bezig te houden met – soms pijnlijk – zelfonderzoek.

Kwestie 3: Als jij je beschermt, zuivere bedoelingen hebt en God vraagt om alleen met hogere geesten te communiceren, waarom kun je dan nog steeds communicatie van lagere geesten ontvangen?

De oorzaak is opnieuw dat er verschil zit tussen je bewuste en onderbewuste visie en wil. Wat houdt het in om zuivere bedoelingen te hebben? Je kunt gemakkelijk denken dat je alleen maar zuivere bedoelingen hebt, maar in je onderbewuste geest heb je intenties die niet zuiver zijn. Dit kan trouwens heel subtiel zijn en een onzuivere intentie kan vaak gecamoufleerd worden als zuivere intentie.

Laat mij jou een voorbeeld geven. In de meeste religieuze en spirituele bewegingen heb je mensen die erg kritisch en veroordelend zijn over anderen. Je zult je herinneren dat ik 2000 jaar geleden gezegd heb: “Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt.” Dus dit probleem heeft altijd al bestaan. Het psychologische mechanisme is dat er een bepaald stadium op het spirituele pad is dat jij je bewust bent van de noodzaak om je handelingen te hervormen en je hebt erkend dat je niet altijd volmaakt bent geweest. Sommige christelijke kerken spreken bijvoorbeeld over het belijden dat jij een zondaar bent en dat je verlost moet worden.

Dit is een noodzakelijke stap op het spirituele pad, maar het kan gemakkelijk een doodlopende weg worden. Het vertegenwoordigt een hachelijke periode, waarin iemand zijn eigen onvolmaaktheid belijdt en dan een probleem krijgt met zijn eigenwaarde. Het wordt dan heel erg gemakkelijk voor jouw ego en lagere geesten om de mensen de onderbewuste overtuiging te laten accepteren dat zij, als zij zich maar aan bepaalde regels in de buitenwereld houden, gered zijn. En dit zorgt er bijna onvermijdelijk voor dat mensen kritische en veroordelend naar anderen toe worden die geen lid zijn van hun kerk of zich niet aan de regels houden. Hun ego denkt dat ze zichzelf kunnen verheffen door anderen te vernederen.

Als dit eenmaal gebeurt, hebben mensen eigenlijk de onderbewuste overtuiging dat ze niet veroordelend zijn, want ze helpen gewoon andere mensen te bekeren voor hun eigen bestwil. Dit is de basis voor het oude spreekwoord; “De weg naar de hel wordt geplaveid met goede bedoelingen.” Er zijn talloze versies van mensen die geloven dat het nodig of gerechtvaardigd is om andere mensen te bekritiseren of te ontmaskeren – allemaal voor een groter goed.

Maar wanneer je de vrije wil echt begrijpt en accepteert, zie je dat het nooit gerechtvaardigd is of nodig om anderen te beoordelen, te bekritiseren of te ontmaskeren. Je hebt het recht om te zeggen wat je gelooft, maar je hebt niet het recht om anderen te zeggen dat zij moeten geloven wat jij gelooft. En op hogere niveaus van het pad, besef je dat je enkel anderen echt helpt met jouw voorbeeld, niet door hen te dwingen tot verandering.

Dus mijn punt is dat veel te veel religieuze en spirituele mensen door hun ego voor de gek gehouden zijn door te denken dat ze hun eigen verlossing of spirituele groei bevorderen door hun aandacht op anderen te richten (in plaats van naar de balk in hun eigen oog te kijken). Dit zijn – vanzelfsprekend – mensen die niet bereid zijn om de verantwoording voor zichzelf te dragen. En als je eenmaal gelooft – bewust of onderbewust – dat je gered kunt worden zonder de verantwoording voor jezelf te dragen, ben je niet beschermd zijn tegen myriaden geesten die deze overtuiging bevestigen.

Hoeveel spirituele bescherming je ook vraagt, die verzegelt je niet tegen die geesten, omdat je onderbewust tegen Aartsengel Michaël zegt: “Bescherm mij tegen alle geesten die ik als lagere geesten beschouw, maar niet tegen die die mij zeggen dat wat ik geloof, waar is.” En wat kunnen Aartsengel Michaël en zijn engelen dan anders doen dan jouw vrije wil respecteren?

Dit geldt ook voor de overtuiging onder een aantal studenten van geascendeerde meesters dat wanneer je de aanwezigheid van een geest voelt, jij moet zeggen: “In naam van Jezus Christus, laat je licht zien of scheer je weg!” En als je dan wat licht opvangt, het dan een echte geest is. Zoals je kunt zien, kunnen jouw onderbewuste overtuigingen ook deze oproep neutraliseren. Wat bezie jij als licht? Nu dat hangt af van jouw persoonlijke onderscheidingsvermogen en dat hangt weer af van zowel je bewuste als onderbewuste overtuigingen.

Veel studenten van geascendeerde meesters verlangen er onderbewust naar om bepaalde macht te hebben om indruk op anderen te maken. En dit maakt hen vatbaar voor geesten die een impuls van licht kunnen leveren die een bepaalde intensiteit heeft. De studenten zien intensiteit voor echte macht aan en realiseren zich niet dat veel verkeerde geesten een tijdelijke manifestatie van intense energie kunnen produceren die vaak op echte macht kan lijken (of andere Godeigenschappen).

Ik weet dat op lagere niveaus van het pad veel mensen de behoefte voelen om te geloven dat bescherming oproepen of te eisen dat een geest zijn licht toont, een onfeilbaar verweer is. Maar de volwassener student moet beseffen dat niets onfeilbaar is, omdat de bedoeling van het leven is dat je naar Christusschap toegroeit. Dit houdt ook in dat je innerlijk onderscheid ontwikkelt, waardoor je de ware vibratie van jouw Aanwezigheid en geascendeerde meesters leert kennen. Je kunt dan gemakkelijk voelen of een bepaalde geest met die vibratie resoneert of een lagere vibratie heeft.

Dit kan alleen maar door oefenen, maar als je denkt dat je een onfeilbare techniek hebt, begin je niet eens te oefenen.

Kwestie 4: Waarom mogen lagere geesten mensen verleiden of aanvallen; waarom mogen ze op aarde zijn?

Een deel van het antwoord heb ik in eerdere besprekingen al gegeven, namelijk dat zoveel mensen graag bepaalde dingen willen geloven, of dat ze gelijk hebben door boos te zijn en daarom kunnen bepaalde geesten bij de aarde blijven. Maar, laat ik nog een stap verder gaan.

Alles draait om vrije wil. Er is een subtiel mechanisme waar maar weinig mensen zich van bewust zijn. Als je echt het concept vrije wil accepteert, moet je ook accepteren dat jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor jouw keuzes. Maar op een bepaald niveau van het pad is het heel erg moeilijk voor mensen om de volledige verantwoording voor hun keuzes te accepteren.

Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een massa duistere krachten die een heel subtiele cultuur of denkwijze gecreëerd hebben die met schuld geassocieerd wordt als jij je vrije wil gebruikt. En wanneer mensen geloven dat sommige keuzes fout zijn en dat God hen zal vervloeken, omdat ze fouten maken of dat ze zich daar schuldig over zouden moeten voelen, dan wordt het moeilijk om de verantwoording voor jouw keuzes te nemen. Het is zo veel gemakkelijker te geloven dat er een paar externe omstandigheden waren die jou ‘dwongen’ die keuzes te maken.

Het gevolg is dat veel mensen onopzettelijk een onderbewust mechanisme hebben gemaakt dat hen de rechtvaardiging geeft om te doen wat zij willen, maar niet bewust willen toegeven dat zij dat willen. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld gerechtvaardigd om boos te worden en wraak te nemen. In het Midden-Oosten is de vaardigheid om je boosheid te rechtvaardigen voor een grotere zaak, tot kunstvorm verheven. Niet een gewoonte die wij, de geascendeerde meesters, aanmoedigen, maar je moet toegeven dat de creativiteit je met stomheid slaat.

En zoals ik zei, is een ander belangrijk probleem dat heel veel spirituele mensen het tot een kunstvorm verheven hebben om te rechtvaardigen dat ze kritiek op andere mensen hebben, of in ieder geval hun aandacht concentreren op anderen in plaats van zichzelf. Daardoor hebben ze de eeuwige waarheid geneutraliseerd dat JIJ nooit spirituele vooruitgang zult boeken door iemand anders te bekeren. JIJ zult alleen vooruitgang boeken als jij jezelf bekeert.

Zie je het punt? Veel mensen willen een rechtvaardiging van buitenaf voor hun onderbewuste overtuigingen en dit zorgt ervoor dat ze open staan voor de soort geesten die hen de rechtvaardiging geven die zij willen en komen vaak aan met een spirituele lering die veel waarheid bevat, maar waar een paar dualistische of kromme elementen in verwerkt zitten. Daarom voelen mensen zich gerechtvaardigd om in naam van God te doden of kritiek te leveren in naam van God (de kritiek is gewoon een langzamere manier om te doden).

Het basismechanisme is dit: Je bewuste geest hoort wat je onderbewuste geest wil horen.

En wat je ook wilt horen, er is een geest die jou precies vertelt wat jij nodig hebt om het gevoel te krijgen dat je gelijk hebt. Deze geesten doen zich vaak voor als geascendeerde meesters of zelfs God, zodat mensen het gevoel krijgen dat ze de allerhoogste rechtvaardiging krijgen om te doen wat ze willen.

En wij, de geascendeerde meesters, moeten gewoon de Wet van Vrije Wil respecteren en toekijken terwijl mensen naar de lagere geesten luisteren. Soms moeten we zelfs studenten naar ons laten luisteren over bepaalde vraagstukken en naar de lagere geesten voor andere kwesties. Toch mag dit een poosje zo gaan voor mensen moeten kiezen wie zij willen dienen. Blijven ze naar de geesten luisteren die hen vertellen wat ze willen horen, of luisteren ze naar de Geesten die hen zeggen wat zij moeten horen om hun onderbewuste illusies te transcenderen.

Snap je hoe de Wet van Vrije Wil werkt? Je moet in staat zijn om in elk van de 144 niveaus van de bewustzijnsstaten te gaan die op aarde toegestaan worden, zoals we in ‘Healing Mother Earth’ beschrijven. Maar hoe kom je in een bepaalde bewustzijnsstaat? Door bepaalde overtuigingen te accepteren en het gevoel te krijgen dat ze een hogere waarde hebben of gezaghebbender zijn.

Dus voor elk van de 144 niveaus die op aarde mogelijk zijn, zijn er bepaalde lagere geesten die je precies geven wat de illusies lijken te rechtvaardigen die dat bewustzijnsniveau vertegenwoordigen. Hoe boek je vooruitgang van het ene niveau naar het andere? Door door die illusies heen te gaan zien die jouw huidige niveau representeren.

Wanneer je niet meer gelooft in de geesten die geassocieerd worden met een bepaald bewustzijnsniveau, kun je verder naar het volgende niveau. Als je naar het verhaal kijkt van hoe ik door de duivel in verzoeking werd gebracht na mijn verblijf in de woestijn, zie je een voorbeeld hiervan. Ik was eraan toe naar een hoger bewustzijnsniveau te gaan, maar eerst moest ik bewijzen dat ik niet meer bedrogen kon worden door de geest van mijn vorige niveau. Ik moest bewijzen dat ik niet meer bedrogen wilde worden om me gerechtvaardigd te voelen om op dat niveau te blijven. Je zou misschien kunnen zeggen dat wat ik aan het kruis opgaf, het spook of de geest was die een bepaald niveau vertegenwoordigde, zodat ik naar het volgende niveau kon stijgen en de spiraal van wederopstanding in kon gaan.

Zolang mensen geen verantwoording voor zichzelf hebben genomen, kijken ze hoe een externe autoriteit hun handelingen en overtuigingen kan rechtvaardigen. Dit mag, wat inhoudt dat het toegestaan wordt dat mensen – geholpen door hun lagere geesten – een rechtvaardiging zoeken voor elke overtuiging die ze hebben. Met andere woorden, mensen kunnen altijd het gevoel krijgen dat een bepaalde autoriteit van buitenaf hun overtuigingen heeft bevestigd. Dit verklaart zowel de verspreiding van het nazisme en het communisme, als het bestaan van een massa lagere geesten.

Voor alles wat menselijke wezens maar kunnen bedenken, is er een geest die hen dat laat geloven.

Voor de volledigheid, lagere geesten mogen ook bestaan, omdat bepaalde mensen denken dat het hun missie is om hen te redden of te hervormen. Dit is een uiterst gevaarlijke illusie en ik raad elke student van een geascendeerde meester sterk aan, zich hier niet mee in te laten. De beste manier om de lagere geesten een kans te bieden om te veranderen, is door hun zelfvernietigende impulsen te stoppen en door dan te demonstreren dat ze jou niet in verzoeking kunnen brengen of manipuleren.

Het is een zeer doodlopende weg om de duivel toestemming te geven om jou te laten geloven dat het jouw missie is om andere mensen te bekeren. Maar het is zelfs nog kwalijker om de duivel toestemming te geven om jou te laten geloven dat het jouw missie is om de duivel te bekeren. Jij bent niet verantwoordelijk voor de verlossing van welk ander wezen ook. En geen enkel ander wezen – waaronder Jezus Christus – is verantwoordelijk voor jouw verlossing. Pas wanneer je dit volledig accepteert, begin je buiten het bereik te komen van lagere geesten. Want je stopt met zoeken naar een externe ‘autoriteit’ die jouw overtuigingen moet bevestigen, in plaats van naar het koninkrijk binnenin jou te zoeken.

Kwestie 5: Hoe de geascendeerde meesters ons proberen te helpen

De Wet van Vrije Wil maakt je verantwoordelijk voor jouw eigen keuzes, wat betekent keuzes die met jouw persoonlijke handelingen en overtuigingen te maken hebben. Mensen die geen verantwoording voor zichzelf hebben genomen, willen vaak dat een autoriteit van buitenaf hen zegt wat zij moeten doen, of dat zij bevestigen dat hun keuzes juist zijn voor zij die maken. Maar op een autoriteit van buitenaf vertrouwen, helpt je nooit om spiritueel in je eigen behoeften te voorzien. En alleen wanneer jij volledig voor jezelf kunt zorgen, ben je in staat om door de poort naar het geascendeerde rijk te lopen.

Je groeit enkel als jij in je eigen onderhoud voorziet door keuzes te maken die gebaseerd worden op je huidige kennis en bewustzijnsniveau. Je analyseert dan de consequenties van jouw keuzes en gebruikt ze om de overtuigingen te onderzoeken die jouw huidige niveau vertegenwoordigen. En wanneer je de beperkingen of de valsheid van die overtuigingen gaat inzien, ben je – door het vergroten van JOUW onderscheidingsvermogen – naar het volgende niveau gestegen.

De geascendeerde meesters zullen je helpen bij dit proces, maar wij zullen je nooit vertellen wat je moet doen in jouw persoonlijke leven. Lagere geesten doen dit alleen. Dus als je niet je eigen beslissingen wilt nemen – maar in plaats daarvan naar een externe autoriteit zoekt om, óf je te vertellen, óf te bekrachtigen wat je besloten hebt te doen – dan zul je de geascendeerde meesters niet bereiken. Je zult alleen maar juist die geesten aantrekken die jou maar iets vertellen wat de illusies van jouw ego bevestigt op je huidige niveau van de 144 bewustzijnsniveaus die er op aarde mogelijk zijn.

De echte geascendeerde meesters zullen NOOIT jouw huidige niveau bekrachtigen en bevestigen. Een echte leraar zal alleen maar aan jou verschijnen wanneer jij eraan toe bent je eigen beslissingen te nemen. Wij zullen jou niet vertellen wat je moet doen, maar we geven jou een referentiekader dat je in staat kan stellen om juiste keuzes te maken en ervan te leren.

Maar wees je ervan bewust dat hij vaak in een vermomming komt, omdat voor elk niveau van de 144 niveaus er een bepaalde initiatie is die jij moet afleggen. Als je wist wat de test precies was, zou het te gemakkelijk zijn en zou jij je onderscheidingsvermogen niet vergroten. Vandaar dat het van het hoogste belang is om acht te slaan op het oude gezegde:

“Als de goeroe een mier is, sla er dan acht op!”

Zie je de onderliggende lering? Je groeit alleen door de 144 niveaus door je bekwaamheid uit te breiden om door de illusies heen te zien die je door de lagere geesten worden aangeboden. Dit MOET een innerlijk proces zijn en wij kunnen dat niet voor jou doen.

Wanneer je onze assistentie oproept, is het niet zo dat we door een stem van buitenaf zullen spreken, die zegt dat deze geest verkeerd is en die geest echt is. In plaats daarvan verschijnen we bij je op subtiele manieren die veel mensen over het hoofd zien. We zullen je een lering of vibratie geven die hoger is dan jouw huidige niveau. Als je dit toegeeft, zal dat jou in staat stellen de illusies van jouw huidige niveau te doorzien en ze daardoor transcenderen.

Maar als je dit over het hoofd ziet – of je huidige overtuigingen gebruikt om er argumenten tegen aan te voeren – zul jij de kans missen. Als we het anders zouden doen, zou je gewoon afhankelijk van ons worden, zoals je inderdaad ziet bij veel ‘spirituele’ mensen die afhankelijk worden van een paranormaal persoon of een goeroe, die altijd naar die autoriteit in de buitenwereld loopt voor zij persoonlijke beslissingen nemen. Dit is niet groei naar Christusschap, wat de lagere geesten je ook vertellen, om je het gevoel te geven dat je grote vooruitgang boekt als je naar hun aanwijzingen luistert.

De oude aansporing ‘stel de geesten op de proef’ is goed. Maar als je denkt dat je de geesten kunt testen op basis van je huidige bewustzijnsniveau, denk je dat de geesten die de illusies bekrachtigen van dat niveau echte geesten zijn. En jij, wanneer een echte goeroe of geascendeerde meester jouw illusies komt aanvechten, vaak tegen ons in zult gaan en de leringen van de lagere geesten gebruiken om je ervan te overtuigen dat wij de verkeerde geesten zijn.

Ik weet dat het opbouwen van onderscheidingsvermogen heel erg moeilijk kan lijken. Maar het is alleen echt moeilijk zolang je excuses bedenkt om je op de splinters in het oog van andere mensen te richten zonder echt bereid te zijn om de balk in je eigen oog te kijken. Door eerlijk zelfonderzoek, is het zeker mogelijk om geleidelijk aan het onderscheidingsvermogen op te bouwen dat je helpt om de schapen van de geiten te scheiden.