Hoe je een fysieke manifestatie oproept

ONDERWERPEN: het Ma-terlicht is een uitdrukkingsvorm van bewustzijn – alle vormen bestaan uit licht dat een mentaal beeld heeft gevormd – bewust of onbewust medescheppen – stadia van medescheppen – proberen indruk op anderen te maken – alleen God in jou kan manifesteren – de open deur zijn – materie manipuleren met de lagere wil – overgave is de sleutel

Vraag: Ik heb twee vragen, de ene gaat over creativiteit – wat is er voor nodig om een fysieke manifestatie te produceren? En de andere is, als vraag daarnaast, duidelijkheid over de wil van de Moeder, omdat dat waarschijnlijk samengaat, denk ik. Omdat, zoals ik het begrijp, de Vader zegt: “Ik wil méér te zijn” en de Moeder die reageert en om te reageren heb je intelligentie nodig en je hebt macht nodig om te handelen en dat stelt de timing vast?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat is er dan voor nodig om iets te manifesteren? Nu, daar heb je gewaarzijn voor nodig – de zekerheid – dat het Ma-terlicht niet gescheiden is van het bewustzijn – zoals Saint Germain uitgebreid in zijn verhandeling heeft gezegd – waardoor je weet dat het Ma-terlicht een uitdrukkingsvorm van bewustzijn is en je weet dan dat de geest macht heeft over de materie, en niet andersom.

Dit is niet iets wat van het ene op het andere moment gebeurt. Er is tijd voor nodig, je moet experimenteren, waardoor je acceptatie van het feit geleidelijk aan groeit tot je verder dan de materie kijkt. Je ziet hoe de substantie – noem het Ma-terlicht of wat je maar wilt – maar je ziet de substantie zelf – gewoon een bepaalde vorm heeft aangenomen. En dan gebruik je die kracht van de geest om daar een andere visie overheen te leggen, aan dat licht op te leggen, zodat het eraan voldoet.

Nu, over de Moeder die geen wil heeft, geen macht, je moet oppassen dat je niet vastloopt in het taalgebruik. Het is heel moeilijk om woorden te gebruiken die deze concepten precies beschrijven en daarom komen mensen zo vaak vast te zitten in een bepaalde uitdrukkingsvorm van de waarheid en beginnen ze ruzie te maken of te vechten. Want opnieuw, het hangt af van welke laag van bewustzijn – welk bewustzijnsniveau – je als basis gebruikt om een bepaalde waarheid tot uitdrukking te brengen.

Wat bedoel je precies als je de Moeder en de Vader zegt? Hier zijn verschillende niveaus van, zoals door Maraytaii en Moeder Maria op Hawaï werd uitgelegd, en ik raad je aan om die dictaten samen met de verhandeling van Master MORE te bestuderen om in de vingers te krijgen dat deze woorden op verschillende niveaus gebruikt kunnen worden.

Het Moederlicht zelf heeft geen onafhankelijke wil om een bepaalde vorm aan te nemen. Die vorm moet door een van zichzelf bewust wezen aan het licht worden opgelegd die de rol van medeschepper invult. Nu moet je begrijpen dat jullie in het proces zitten om medeschepper te worden, maar de waarheid is dat jullie al medeschepper zijn. Het is slechts een kwestie van hoe bewust jullie je hiervan zijn. Ben je bewust aan het medescheppen of doe je dat onbewust?

En natuurlijk zijn de meeste mensen op deze planeet onbewust aan het medescheppen, wat inhoudt dat ze zich niet als medeschepper beschouwen. Ze zien niet dat hun bewustzijnsstaat hun omstandigheden in de buitenwereld heeft geschapen en dan is de enige manier om de omstandigheden te veranderen, het bewustzijn te veranderen. Dus wat is er voor nodig om je gewaarzijn en acceptatie van het feit dat je medeschepper bent, te laten groeien, en dat de mensheid collectief de huidige omstandigheden op aarde geschapen heeft.

Nu, je moet ook erkennen dat je méde-schepper bent, dus er zijn bepaalde stadia waar mensen doorheen gaan. In de eerste plaats heb je mensen die onbewust medeschepper zijn; die weigeren de verantwoording te nemen voor hun medeschepping, alleen hun onderbewuste geest beelden op het Ma-terlicht laten projecteren en niet te erkennen dat de fysieke manifestaties die het resultaat zijn, een schepping van hun geest zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die zo verdwaald zijn in het collectieve bewustzijn dat ze alleen maar de manifestaties van het collectieve bewustzijn ervaren.

Dus het volgende stadium is dat jij je meer bewust gewaar wordt van de kracht van de geest en de bekwaamheid om te scheppen. En op dit punt is het heel gebruikelijk – en nogal een valkuil – dat studenten vast komen te zitten door naar mensen zoals mij te kijken die, wat we misschien zouden kunnen zeggen, buitengewone vermogens hebben tentoongespreid. En dus kan een student gaan denken dat hij of zij dit moet doen wanneer hij of zij een bepaald bewustzijnsniveau bereikt.

Er zijn zelfs mensen die ten prooi zijn gevallen aan de samenzwering van hun ego, waardoor ze denken dat zij, als zij maar indruk op anderen konden maken met hun bovennatuurlijke vaardigheden, dan misschien iedereen kunnen bekeren om de waarheid over het spirituele pad te zien. Maar hun ego projecteert deze wens in werkelijkheid vanuit het verlangen om zich boven anderen te verheffen. Dus mensen smachten naar de bekwaamheid om overijld andere tekenen in het leven te roepen of wonderen te verrichten als manier om hun ego te verheffen.

En de enige manier om daar vanaf te komen, is de erkenning dat jij om echt iets te manifesteren dat boven de menselijke vermogens ligt, de waarheid in mijn uitspraken erkent: “Ik zelf kan niets. Het is de Vader in mij die het werk doet.”

Dus je erkent dat jij méde-schepper bent met jouw eigen IK BEN Aanwezigheid. Jij, als de Bewuste Jij, drukt je hier beneden uit met jouw fysieke lichaam en dagelijkse denkgeest. Dan zul je natuurlijk het leven, het universum en jezelf vanuit een lokale positie bezien. Je hogere Zelf heeft echter het globale gewaarzijn – staat afgestemd op het hogere Wezen van God – en wanneer jij je hogere Wezen laat voorthollen en zich door jou manifesteren, dan zal alleen wat op één lijn ligt met de grotere visie en het grotere plan van God gemanifesteerd worden.

Met andere woorden, je beslist niet met je dagelijkse denkgeest dat je deze manifestatie naar buiten wilt brengen of dat je iemand wilt helen. Ik liep 2000 jaar geleden niet rond met de beslissing in gedachten dat ik een bepaalde persoon wilde genezen. Ik liet mijn lagere wil transparant worden voor de hogere wil van mijn eigen Wezen. En daardoor kon ik bij iemand met een ernstige ziekte staan en ik gaf mij over om de open deur te zijn voor mijn Hogere Wezen om de energie naar buiten te brengen die iemand zou helen.

Maar in sommige gevallen kwam er niets naar buiten, omdat het om diverse redenen niet het goddelijke plan of de karmische situatie was dat iemand van de ziekte zou worden geheeld. En dus zie je, dat als jij niet jouw lagere wil totaal loslaat, jij gevangen kunt komen te zitten door diverse vormen van zwarte magie te gebruiken om iets te manifesteren dat indruk op anderen maakt. Je zou dit misschien zelfs kunnen doen met goede bedoelingen om anderen te helen of hen te wekken voor het spirituele pad, maar je moet erkennen dat echte manifestaties gebeuren wanneer jij volledig transparant bent voor de hogere wil en jij jouw hogere Wil door jou heen laat manifesteren.

Het is echter mogelijk om een bepaald niveau op het pad te bereiken omdat je het inzicht krijgt dat het Ma-terlicht met de geest kan worden gemanipuleerd, maar jij nog niet de overgave van de lagere wil aan de hogere wil hebt bereikt – en dan de lagere wil gebruikt om de vaardigheden van de geest te kanaliseren door de materie te manipuleren om een bepaald fenomeen op te leveren.

Dit neemt vele vormen aan, waaronder sommige christelijke genezers in de evangelische beweging die beweren dat ze de Heilige Geest bezitten en die gebruiken om genezingen te verrichten. Maar dit komt niet van de Heilige Geest, want hun wil wordt niet aan de hogere wil overgegeven. Ze hebben een menselijke visie en willen anderen bekeren en indruk op hen maken, zodat ze zichzelf kunnen neerzetten als, zoals zij het zien, krachtige vertegenwoordigers van Christus.

Je hebt ook new age channelers gezien die diverse fenomenen willen produceren tijdens channeling sessies. Maar die energie komt niet uit het spirituele rijk. Die komt uit het emotionele of mentale rijk, en dus is het resultaat dat het eigenlijk iemands energie opzuigt, of de energie van het publiek opzuigt en op den duur zullen die mensen niet in staat zijn hun activiteiten vol te houden.

En daarom is, opnieuw, de sleutel tot spirituele vooruitgang – overgave, en dat is in zekere zin een eigenschap van de Moeder, de overgave aan de hogere wil van de Vader, die niet de Vader in de buitenwereld is, niet de wil van buitenaf. Maar het is de erkenning dat zolang jij je zelfgewaarzijn richt op het materiële rijk, jij geen overzicht hebt – je kunt door de bomen het bos niet zien. En je krijgt die grotere visie niet, tenzij jij je overgeeft. En dan zou je misschien van te voren het beeld kunnen krijgen dat een bepaalde persoon niet genezen moet worden, terwijl dat bij iemand anders wel moet.