Licht is een universele substantie

ONDERWERPEN: licht is vibratie – materiële universum gemaakt van spiritueel licht – geest kan zich afstemmen op het spirituele rijk – sleutel tot verlossing is spiritueel licht – Christusschap krijgen – het bruiloftskleed – de Christusgeest overwint de dualiteit – wanneer jouw oog (op één doel gericht) eenpuntig is – licht door jouw geest laten stromen – sleutel tot verlossing is het lagere bewustzijn transcenderen, dat kan met licht – je ontvangt eerst licht van een spirituele leraar daarna van binnenuit – jouw talenten vermenigvuldigen – licht kan de hele planeet verheffen

Vraag: Waarom is licht belangrijk voor christenen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Licht is belangrijk voor iedereen om het de universele substantie is die God heeft gebruikt om zowel de spirituele als de materiële wereld te scheppen. De moderne wetenschap heeft aan het licht gebracht dat het materiële universum van energie wordt gemaakt. Het licht is een vorm van energie en alle energie is vibratie.

Wanneer je de ontdekkingen in de moderne natuurkunde met de tijdloze spirituele leringen combineert die er op deze planeet zijn, kun je een wereldbeeld ontwikkelen dat in essentie zegt dat het materiële universum van licht wordt gemaakt dat beneden een bepaalde vibratie vibreert. Boven het materiële universum ligt een spiritueel rijk dat van licht is gemaakt dat op hogere frequenties vibreert.

Dit leidt tot de voor de hand liggende vraag waarom de meeste menselijke wezens het spirituele rijk dan niet kunnen waarnemen. Het antwoord is dat de meeste mensen zijn afgedaald naar, of vervallen tot, een lagere bewustzijnsstaat waarin hun bewuste geest is afgestemd op (of gevangen zit in) de vibraties van het materiële universum. Maar door de hele geschiedenis heen hebben mensen spirituele en mystieke visioenen van een rijk, of wereld, gehad dat de materiële wereld ontstijgt. Dit toont ons dat de menselijke geest de bekwaamheid heeft om af te stemmen op de vibraties van de spirituele wereld.

Bijna elke religie heeft een concept dat mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen en dat ze terug moeten keren naar die oorspronkelijke staat. Christenen hebben het concept ontwikkeld dat ze gered moeten worden om het koninkrijk van God binnen te gaan, dat wij nu als het spirituele rijk beschouwen, een rijk dat van hogere vibraties is gemaakt. Dus de vraag wordt nu hoe iemand die gevangenzit in het materiële rijk het spirituele rijk kan binnengaan? Het voor de hand liggende antwoord is dat de sleutel tot deze transformatie, het licht, de hogere vibraties, van het spirituele rijk is.

Je kunt een belangrijke sleutel vinden in mijn parabel over de man die naar het bruiloftsfeest wilde zonder bruiloftskleding te dragen. Het bruiloftskleed is synoniem voor een bewustzijnsstaat. Dit is de bewustzijnsstaat waar de heilige Paulus over sprak toen hij zei: “Laat die geest in jou zijn die ook in Christus Jezus was.” Dit is een bewustzijnsstaat waarin je hebt geleerd je bewuste geest op het spirituele rijk af te stemmen. Dit betekent dat je niet alleen het spirituele rijk kunt waarnemen, maar het betekent ook dat je bewustzijn de open deur wordt waardoor het licht, de hogere vibraties, uit het spirituele rijk naar deze materiële wereld kan stromen.

Wanneer spiritueel licht de wereld in stroomt, vult het jouw bewustzijn en energieveld dat je fysieke lichaam omgeeft. Wanneer jouw energieveld met licht wordt gevuld, heb je het bruiloftskleed aangetrokken, het naadloze kledingstuk dat niet met de hand werd gemaakt maar door Gods licht. Je geest en energieveld zijn dan gevuld met de hogere vibraties van het spirituele rijk en dan kun je door de sluier heen, de energiesluier (ook wel de sluier van Maya genoemd) die de materiële wereld van de spirituele wereld scheidt.

Wat is de sleutel om je geest te laten vullen met het licht van God? De lagere bewustzijnsstaat overwinnen die de heilige Paulus het menselijke denken heeft genoemd, maar tegenwoordig zeggen wij de dualistische geest. Zoals ik overal op deze website uitleg, wordt deze bewustzijnsstaat gedomineerd door de dualiteit en de relativiteit. Je denkt dat alles op een relatieve schaal met twee opties, zoals goed en kwaad, moet worden gedefinieerd. Wanneer je die geest in jou laat zijn die ook in mij was, overwin je dit dualistische wereldbeeld. Je bereikt letterlijk de op één doel gerichte visie (eenpuntige) van de Christusgeest en wanneer je oog op dat ene doel is gericht, wordt je hele lichaam, je hele energielichaam met licht gevuld, namelijk het spirituele licht dat uit een hoger rijk komt.

Wanneer je in de lagere bewustzijnsstaat gevangen zit, verlaag je automatisch de vibratie van spiritueel licht, zodat het materieel licht wordt. Wanneer je de dualiteit begint te ontstijgen, verlaag je de vibratie van het licht dat je ontvangt niet meer. Daardoor zal dit licht dat zich in je energieveld begint te verzamelen, geleidelijk het bruiloftskleed creëren.

Je zou dan misschien wel kunnen zeggen dat licht belangrijk is voor die christenen die in mijn voetsporen willen treden en het bruiloftskleed aantrekken, het kledingstuk van de Heer dat hen het bruiloftsfeest laat binnengaan, wat Gods koninkrijk betekent. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat een essentieel onderdeel van mijn missie was dat ik een pad demonstreerde dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt. De sleutel om die hogere bewustzijnsstaat te bereiken, is het licht van God door je bewustzijn te laten stromen om alle lagere energie te verteren.

Je kent misschien het gezegde: “Krijg, bij alles wat je krijgt, inzicht.” Maar inzicht is maar één zijde van de munt. Waarachtig inzicht leidt tot het toepassen van wat je begrijpt. Dus wanneer je het belang van licht begrijpt, moet je het zelf toepassen en geschikte technieken vinden om verder te reiken dan de materiële wereld. Je moet jezelf de open deur laten worden voor het licht van God, zodat het door je bewustzijn heen stroomt. (Voor meer over zulke technieken, kun je hier klikken.)

Dus je zou kunnen zeggen dat het licht belangrijk is voor christenen, omdat het licht de sleutel tot verlossing is. Omdat de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen, waarin ze hun spirituele oorsprong zijn vergeten, hebben ze de overdracht van licht nodig om aan het proces te beginnen dat hen de lagere bewustzijnsstaat laat ontstijgen. Toen ik op aarde rondliep, was ik met dat licht gevuld. Zodoende heb ik, wanneer ik iemand ontmoette of wanneer ik tot de menigte sprak, een deel van het licht van God op iedereen overgebracht die er voor openstond. Dit werd toen het kopje koude water in naam van Christus. Dit werd toen het gist dat het hele brood van het bewustzijn van iemand kan laten rijzen – als de persoon de lering opvolgt uit mijn parabel over de talenten.

Wanneer mensen in een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald, is de sleutel om aan het pad te beginnen dat hen thuis brengt, dat ze een deel van het licht moeten ontvangen. Omdat ze gevangenzitten in de lagere bewustzijnsstaat, kunnen ze dit licht alleen maar vanuit een bron buiten hen ontvangen. Deze bron is een spirituele leraar, zoals ik. Er zijn echter veel andere spirituele leraren geweest die in staat waren om licht over te brengen.

Wanneer iemand een deel van dat licht heeft ontvangen, moet iemand het licht vermenigvuldigen tot het zijn totale bewustzijn vult. Als je dit principe niet begrijpt, begraaf je het licht, begraaf jij je talenten, in de grond, en kun je niet aan jouw deel van de afspraak voldoen.

Het is gewoon een feit dat God je een portie licht als geschenk geeft, maar jij bent verplicht dat licht te vermenigvuldigen. Als je dat doet, zal God vermenigvuldigen wat jij krijgt, omdat degene die heeft, nog meer krijgt. Maar als je jouw licht niet vermenigvuldigt, dan neemt God je jouw oorspronkelijke geschenk af en daarmee verkijk je jouw kansen op groei.

Vermenigvuldig dus je licht en laat het voor de mensen schijnen. Ik heb miljoenen christenen nodig die dat licht dat ik ze al gegeven heb, graag willen vermenigvuldigen en zichzelf tot elektrodes maken voor het licht van God. Als een kritieke massa mensen, om het even of het christenen of niet christenen zijn, zich met het spirituele licht van God zouden laten vullen, dan zou je een dramatische verandering in de omstandigheden op deze planeet zien.

Je zou zien dat het koninkrijk van God zich op deze materiële wereld verankert, omdat het licht dat de mensen verankeren, de vibratie van de hele planeet verhoogt. Dit kan echter alleen maar met het bewustzijn van menselijke wezens, omdat op deze planeet alles onderworpen is aan de vrije wil van de mensen. Daarom legt het boek ‘Save Yourself’ uit dat ik geen menselijke wezens kan redden. De mensen moeten zichzelf redden en de sleutel om dat te doen is het licht van God.