Laten de Mensen uit het Licht de gevallen Wezens de Wereld leiden?

ONDERWERPEN: De materie vergroot de onderbewuste geest uit – Wanneer de gevallen wezens wereldleiders worden – De mythe van een klasseloze maatschappij – Jouw persoonlijke geschiedenis transcenderen – De duale rol van de Goddelijke Moeder – Waarom de geascendeerde meesters organisaties sponsoren – De ontkenning van de individuele waarde – Hoe de Gouden Eeuw tot stand komt – De gevallen wezens in religieuze organisaties

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Licht! Licht! Licht! Licht! Licht! Licht! Licht!

Laat het licht van de zeven stralen afdalen! Laat het licht van de zeven stralen afdalen en zich door jullie aura’s en chakra’s verspreiden, naar Rusland, naar alle Republieken die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet Unie, naar alle andere gebieden van de wereld die door de Sovjet Unie zijn beïnvloed.

IK BEN Moeder Maria, maar ik ben waarachtig meer dan jullie je voorstellen op basis van deze naam, zelfs gebaseerd op de geschiedenis waarvan jullie mij kennen in bewegingen van geascendeerde meesters. Ik vertegenwoordig de Goddelijke Moeder. Ik ben meer dan jullie je kunnen voorstellen met je dagelijkse denkgeest, maar je kunt je op mijn hart afstemmen, je kunt je op mijn Aanwezigheid afstemmen, naarmate je in de klank van de woorden gaat, naarmate je meegaat met de Song of Life die IK BEN die ik uitbreng door het gesproken woord van een boodschapper die is geïncarneerd, die de open deur voor het licht kan zijn, zoals jullie allemaal in potentie.

De materie vergroot de onderbewuste geest uit
De Song of Life is meer dan jij je kunt voorstellen wanneer je over een lied nadenkt, een melodie, zoals jullie dat op aarde kennen. Maar jullie weten toch wel dat muziek een heel machtige kracht kan zijn die diepe emoties kan losmaken. Die kan iets in jouw diepste wezen losmaken en je helpen verder te gaan dan je dagelijkse denkgeest en de beelden van je dagelijkse denkgeest die hij afschildert aan degenen die slechts hun dagelijkse denkgeest zien. Zij leven hun hele leven in een luchtspiegeling en denken dat wat zij waarnemen met hun dagelijkse denkgeest echt is en slagen er niet in te zien dat wat zij met hun zintuigen en dagelijkse denkgeest waarnemen op het scherm van het Ma-terlicht wordt geprojecteerd en dus in zekere zin op de Goddelijke Moeder. Maar wat zij met hun zintuigen en dagelijkse denkgeest waarnemen, is niet de Goddelijke Moeder. De vormen die je op aarde ziet, zijn NIET de Goddelijke Moeder, hoewel de Goddelijke Moeder ze uitvergroot, zodat je de kans krijgt om met jouw vrije wil in de zandbak op aarde te spelen.

Je mag alle beelden die je maar wilt op het Ma-terlicht projecteren en het Ma-terlicht zal die uitvergroten, maar slechts een poosje. De Goddelijke Moeder heeft beloofd jou de kans te geven om met je vrije wil te spelen, maar wel binnen het kader van de Wet van God, de Wet van Vrije Wil. Die zegt dat je elk beeld dat jij wilt, mag projecteren, maar wanneer je projecteert met het dualiteitsbewustzijn, vergroot de Goddelijke Moeder niet het beeld dat jij wilt dat je met jouw bewuste geest ziet, maar de totaliteit van wat je ook op het onderbewuste projecteert. Wanneer je vanuit de dualiteit denkt, zullen er altijd twee tegenovergestelde polariteiten zijn waar je door heen projecteert, zelfs als je één van die polariteiten niet met je dagelijkse denkgeest ziet. Je ontkent die, je hebt die weggeredeneerd, je hebt geprojecteerd dat dat iets anders is. Jij projecteert dat je gelijk hebt met je oppervlakkige waarneming en dat andere mensen, andere landen, andere ideeën ongelijk hebben. Met je bewuste geest kun je denken dat je een bepaald beeld op het Ma-terlicht projecteert en dat het licht dat beeld moet uitvergroten, maar onbewust projecteer jij een duaal beeld en het Ma-terlicht zal een combinatie reflecteren, de totaliteit van wat jij uitzendt.

Wanneer de gevallen wezens wereldleiders worden
Dit hebben jullie in Rusland tijdens de Sovjetperiode uitvergroot gezien. Er waren bepaalde leiders die beslisten dat zij met geweld deze natie Rusland en andere naties wilden overnemen. Zij zijn erin geslaagd om een groot deel van de bevolking te bedriegen door hen te laten geloven dat dit hen van hun lijden zou bevrijden. Maar toen die bevrijding van het lijden niet kwam, slaagden zij er ook nog in om hen nog meer te bedriegen omdat ze zeiden dat het kwam omdat zij tegenstand kregen van een vijand van buitenaf, niet omdat er iets mis was met hun eigen wereldbeeld, hun eigen projectie.

Dit kenmerkt heel veel leiders die je overal ter wereld door de hele geschiedenis heen ziet. Dit zijn wat wij de gevallen wezens noemen, want begrijpen jullie niet dat wezens maar om één reden vallen: Zij zijn niet bereid naar zichzelf te kijken, naar de totaliteit te kijken van wat zij op het Ma-terlicht projecteren. Zij kijken niet verder dan hun oppervlakkige waarneming, naar hun ideaal, hun filosofie, en vervolgens weigeren ze om verder te kijken en dus gaan ze ontkennen, waarbij ze ontkennen dat wat zij terugkrijgen, een projectie is van de totaliteit van wat zij wegzenden. Zij weigeren te erkennen dat zij zelf de tegenstand in het leven roepen, in plaats daarvan projecteren zij dat de tegenstand ergens anders vandaan komt.

Dit is het kenmerk van de gevallen wezens die projecteren dat de tegenstand van God komt en onrechtvaardig is, maar ook, doordat zij de Moeder vervormen, dat het door andere mensen of andere naties komt. Je kunt hier maar één les van leren en dat is dat het lijden van de mensen nooit verlicht wordt of getranscendeerd zolang de mensen naar de gevallen wezens luisteren die zichzelf altijd als een elite opstellen.

Durven jullie naar jullie eigen geschiedenis van Rusland te kijken, niet op een manier om jezelf te veroordelen, maar als de spirituele mensen die de spirituele lessen durven te leren. Wat je ziet als je terugkijkt door de eeuwen heen, lijkt het heel erg op wat je bij de meeste andere naties ziet, dat het volk, de bevolking, door een kleine elite wordt geregeerd en die elite heeft zichzelf als superieur neergezet, op één of andere manier van een andere klasse en hebben dus het recht om het volk te onderdrukken. Maar zij hebben dat recht nooit van God gekregen, zij hebben nooit het recht van een gezaghebbende gekregen, zij hebben dat met geweld gepakt. Zij hebben verklaard dat zij dat recht hadden, zij hebben gezegd dat zij als een god op aarde waren die het recht had om de waarheid te bepalen, en zo’n gedachtesysteem te definiëren dat die de meerderheid van de bevolking in een lagere klasse plaatste en zichzelf in een speciale klasse met privileges. Dit is niet uniek voor Rusland, dit zie je overal op de aardbol.

De mythe van een klasseloze maatschappij
De les die je hier van kunt leren, is dat er nooit een klasseloze maatschappij kan zijn zolang de gevallen wezens en het gevallen bewustzijn de ideeën en idealen mogen definiëren die jouw samenleving regeren. Hoe kan er dan een klasseloze maatschappij zijn? Alleen wanneer de meerderheid van de mensen beginnen te erkennen dat zij spirituele wezens zijn die, uiteindelijk, allemaal verlengstukken van God zijn, maar ook van wezens in het spirituele rijk. Wij, de geascendeerde meesters, vertegenwoordigen de wezens in het spirituele rijk, de wezens die jullie kennen als de geascendeerde meesters op aarde, wij zijn de volgende link in de Keten van Zijn, die naar de Schepper leidt. Wij staan tussen jullie en het spirituele rijk in, wij zijn de tussenpersonen, wij zijn degenen die de taak op zich hebben genomen om jullie te helpen rechtstreeks contact te maken met je spirituele identiteit, met het spirituele wezen waar jij een verlengstuk van bent. Dit is jullie rol, dit is jullie liefde, dit is jullie vreugde!

Onze vreugde is te zien dat individuen dat rechtstreekse contact krijgen met hun eigen wezen, met hun eigen hart – omdat zij niet iets tussen jou en God in laten staan – JIJ en jouw verbinding met jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw Christuszelf, jouw hogere Wezen. Dit is spiritueel in je eigen onderhoud voorzien! Dit is onze taak; dat te promoten in alle mensen die eraan toe zijn, die dat willen, die er open voor staan.

Wij zijn niet en wij beschouwen ons niet als tegenstanders van de gevallen wezens. De gevallen wezens zijn hun eigen tegenstanders, van elkaar, want er is per definitie geen manier waarop de gevallen wezens ooit verenigd kunnen zijn. Zij zullen altijd onder elkaar verdeeld zijn en zij kunnen die verdeeldheid alleen maar bestrijden.

Heeft er ooit een oorlog tussen oost en west bestaan, tussen het kapitalisme en het communisme? Welnee, dat was allemaal een illusie die twee groepen gevallen wezens hadden bedacht die beide de wereldheerschappij wilden en die – onherroepelijk – probeerden om die op verschillende manieren te krijgen. Zij proberen nog steeds die te krijgen, hoewel ze worstelen om iets te vinden dat net zo goed werkt als hun verdeling in kapitalisme en communisme. Zij werken er natuurlijk koortsachtig aan om iets te bedenken, een of andere vorm van verdeeldheid zodat dit de mensen opnieuw onderling verdeelt. Maar vanwege het spirituele ontwaken dat plaatsvindt, zijn ze er nog niet in geslaagd, en zij slagen er – met de genade van God en de reactie van de vele spirituele mensen op aarde – niet in om de wereld te bedriegen, waardoor er een nieuwe polariteit, een nieuw conflict, wordt geschapen.

Dit is de grotere taak van alle spirituele mensen, zelfs de vele miljoenen mensen die zich niet bewust gewaar zijn van de geascendeerde meesters. Het gaat erom het oude bewustzijn te transcenderen waar zo’n verdeeldheid heerst dat er twee tegenovergestelde polariteiten moeten zijn. Als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder vertegenwoordig ik eenheid, eenheid onder de mensen, de eenheid die alle verdeeldheid in de buitenwereld transcendeert.

Je kunt de wereld bekijken, je kunt de mensen bekijken, je kunt zelfs jezelf bekijken in deze groep hier, en dan zien dat jullie uit verschillende etnische of culturele achtergronden komen. Maar de drievoudige vlam in jullie hart is hetzelfde, hoe de uiterlijke kenmerken van jullie fysieke lichaam er ook uitzien, hoewel je dagelijkse denkgeest dat heeft geleerd door een bepaalde cultuur of nationaliteit. Dit is het verenigende element wanneer jullie je ervan bewust worden dat er een spirituele vlam in jullie hart is. Wanneer jullie individueel contact maken met die vlam die in het hart van alle andere mensen in jullie groep brandt, dan kun je de dagelijkse denkgeest en de illusies van gescheidenheid en verschillen transcenderen.

Jouw persoonlijke geschiedenis transcenderen
Maakt het echt iets uit waar jij op planeet aarde bent opgegroeid? Maakt het echt iets uit?

Identificeer jij je met jouw persoonlijke geschiedenis die op een specifieke geografische locatie begon? Vereenzelvig jij je met die kenmerken in de buitenwereld? Welnee, want als dat zo was, dan was je niet hier. Je zou de geascendeerde meesters en onze waarheid niet erkennen.

Kijk naar de wereld en je ziet dat er veel plekken op aarde zijn waar mensen wonen die zich zo met hun directe familie vereenzelvigen dat zij het niet eens een spirituele overtuiging kunnen bedenken of accepteren die verder gaat dan de religie van hun familie. Kijk eens hoeveel mensen zich dan hebben vereenzelvigd met een bepaalde gemeenschap in een bepaalde stad dat zij zich niet eens kunnen indenken dat zij daar uit zouden verhuizen. Kijk eens hoeveel mensen zich vereenzelvigen met een bepaald land of een bepaalde nationaliteit, kijk dan eens naar hoeveel mensen zich met een bepaalde religie of een bepaalde politieke filosofie vereenzelvigen. Kijk eens naar de uiterlijke karakteristieken en zie eens hoeveel mensen daar nog in vastzitten, hoe hun geest niet openstaat voor iets anders dan wat zij hebben geleerd dat de allerhoogste waarheid is.

Zoals ik begon te zeggen, je kunt op het Ma-terlicht projecteren wat je wilt en het verschijnsel kan je echt toe lijken, maar het is slechts tijdelijk, het is een luchtspiegeling. Het Ma-terlicht – de Moeder, de Goddelijke Moeder – wordt niet de vorm die zij uitvergroot. Als je de Goddelijke Moeder wilt leren kennen, als je één wilt worden met de Goddelijke Moeder, kun je niet denken dat je als spiritueel wezen de uiterlijke vorm bent geworden van datgene waardoor jij je tot uitdrukking hebt gebracht in dit leven, of zelfs eerdere levens.

De duale rol van de Goddelijke Moeder
De Goddelijke Moeder heeft een duale rol en dit verwart veel mensen, zelfs veel spirituele mensen. Zolang je het leven op een bepaalde manier wilt ervaren en ervan overtuigd bent dat die manier de werkelijkheid is, dan vergroot de Goddelijke Moeder materiële vormen uit die jou totaal echt toe lijken.

Dit is één aspect van de rol van de Goddelijke Moeder, maar wanneer je er genoeg van hebt om dit spel in de zandbak aarde te spelen, is de andere rol van de Goddelijke Moeder jou te helpen je bewust te worden van de waarheid dat jij meer bent dan jouw vorm in de buitenwereld, jij bent meer dan een fysiek lichaam, jij bent meer dan jouw persoonlijke geschiedenis, jouw dorp, jouw stad, jouw nationaliteit, jouw geloofssystemen en religies. Jij bent meer dan dat!

Jullie zijn allemaal begonnen hier een glimp van op te vangen. Maar jullie hebben niet helemaal herkend dat dit de grotere rol is, niet alleen van de Goddelijke Moeder, maar van jou als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder. Die grotere rol is te demonstreren dat jij, hoewel je een dicht fysiek lichaam hebt, hoewel je een persoonlijke geschiedenis hebt, meer dan dat bent. Je kunt ontwaken uit die vereenzelviging met deze vorm en iets tot uitdrukking beginnen te brengen dat de vorm ontstijgt. Het is het globale doel van de geascendeerde meesters om je te helpen door dit bewustwordingsproces heen te gaan. Dit is altijd ons doel geweest, maar krijgen wij niet dezelfde test die ik net beschreven heb over de duale rol van de Goddelijke Moeder, als wij dit doen?

Kijk naar het feit dat wij eerder leringen en organisaties hebben gehad die wij een bepaalde vorm hebben gegeven, die wij die leringen een bepaalde vorm hebben gegeven en veel mensen die lid werden van die organisaties waren ervan overtuigd dat die vorm niet alleen echt was, maar ook de allerhoogste waarheid. Je kunt naar elk van die vorige organisaties stappen die wij hebben gesponsord en er zijn er nog veel meer die de meeste van jullie niet kennen – en je kunt daar mensen vinden die er absoluut van overtuigd zijn dat de manier waarop de geascendeerde meesters door hun organisatie werden neergezet, de allerbeste manier was waarop wij ooit konden worden afgeschilderd.

Waarom de geascendeerde meesters organisaties sponsoren
Wij gaven vanuit ons perspectief een bepaalde lering, sponsorden een bepaalde lering, om de mensen te helpen de vereenzelviging met de vorm te boven te komen. Maar in iedere lering en organisatie die wij hebben gesponsord, hebben een aantal mensen die lering gebruikt om zich nog meer met de vorm te vereenzelvigen, zelfs in die mate dat zij ons met een bepaalde vorm in de buitenwereld vereenzelvigen. Dit gaat tegen de bedoeling van de geascendeerde meesters in. Degenen die deze gemoedsgesteldheid van de gevallen wezens krijgen, die een werkelijkheid, een systeem, een filosofie, een religie – zelfs een spirituele filosofie op aarde willen definiëren en die dan een absolute status geven.

Wij willen niet dat dit gebeurt, hoewel wij vrije wil respecteren. Daarom moeten wij verder, wanneer een organisatie aan haar doel heeft voldaan, wanneer de meerderheid van de leden heeft gedemonstreerd dat zij niet verder dan de vorm willen kijken, maar slechts tot een bepaald punt. Wij moeten gewoon verder en die organisatie achterlaten, hoeveel werk er ook in zit, hoe veel inspanningen goed bedoelende mensen ook hebben geleverd die hun best gedaan hebben, maar niet wilden transcenderen. Zij waren niet bereid om de vorm te gebruiken die wij hadden gegeven als springplank om verder dan de vorm te gaan en contact te maken de diepere waarheid in hun eigen hart.

Veel onder jullie zijn al een glimp op gaan vangen van wat ik nu zeg, sommigen van jullie hebben dat bewust begrepen. Jullie allemaal hebben het potentieel om het bewust te beseffen en kunnen daarom zien dat jullie een unieke kans krijgen met een boodschapper die zich niet zo vereenzelvigt met zijn uiterlijke vorm dat hij denkt dat zijn werk om onze leringen naar buiten te brengen van episch belang is en dat zijn manier om leringen naar buiten te brengen de allerbeste manier is, hoger is dan andere. Hij heeft deze behoefte niet en hoewel hij liever niet heeft dat ik dit bespreek, zal ik het desondanks bespreken, want daar heb ik recht op en hij heeft het recht om op de proef te worden gesteld.

Je ziet dat de neiging bestaat dat degenen die zo graag iets ongewoons doen dat ze beweren dat er spirituele wezens door hen heen spreken, vaak een psychologisch probleem hebben, dat zij dat doen omdat het van het allerhoogste epische belang is en dit verandert dan precies hun leringen, hun bewegingen, in een gesloten systeem, omdat de mensen vaak zonder dat zij zich dat realiseren, denken: “Wat moeten wij hierna doen, als wij de allerhoogste lering, de allerbeste boodschapper, de allerbeste uitdrukkingsvorm van leringen van de geascendeerde meesters en licht hebben? Wat zou er hierna kunnen komen?”

Nu, je kunt naar je eigen hart gaan en een rechtstreekse verbinding met de geascendeerde meesters krijgen, zodat de boodschapper in de buitenwereld slechts de inspiratie, het hulpmiddel, de wenteltrap wordt die je gebruikt om die op te gaan. Je staat niet op een bepaalde trede van de trap en zegt: “Nu heb ik de allerhoogste trede bereikt en ik hoef niet hoger.” Je geeft toe dat een goeroe in de buitenwereld, een boodschapper in de buitenwereld, jou nooit verlichting kan brengen, jou nooit bij het moment van ascensie kan brengen. Er komt een punt op het spirituele pad dat jij spiritueel in jouw eigen onderhoud moet voorzien. Je kunt niet verder dan die trede op de wenteltrap van Christusschap tot jij vanuit jezelf gaat lopen. Er komt een moment waarop niemand jou kan vertellen wat je moet doen, want jij moet bereid zijn om te beslissen wat jij wilt en dan van de uitkomst van die beslissingen leren, niet zo bang zijn om een fout te maken dat jij geen keus durft te maken.

Je kunt niet denken, zoals velen doen, dat, omdat jij een lering van een geascendeerde meester hebt gevonden en je dan de allerhoogste uitdrukkingsvorm van leringen en decreten en hulpmiddelen in je bezit hebt, dit alles is wat je de rest van jouw leven nodig hebt. En dan verschijnt Serapis Bey op één of andere manier aan jou wanneer je jouw lichaam verlaat en zegt: “Welkom in het geascendeerde rijk!”

De ontkenning van de individuele waarde
Welnu, ik kan met absolute zekerheid zeggen dat het niet zo werkt. Serapis Bey verricht geen wonder, zodat jij opeens in de geascendeerde staat bent. De geascendeerde staat is een staat van allerhoogst bewustzijn, het allerhoogste, individuele bewustzijn, waardoor je beseft wie jij bent, jij erkent wie jij bent, je neemt de verantwoording voor jouw eigen keuzes en jouw eigen leven. Je maakt die keuzes, jij gaat naar binnen, je krijgt alles wat je nodig hebt van jouw Zelf binnenin jou.

Dit is spirituele zelfvoorziening, dit voert de planeet naar de Gouden Eeuw en dit is het allerbeste tegengif tegen het leiderschap van de gevallen wezens die altijd één heel eenvoudig iets naar jou projecteren. Wat projecteren de gevallen wezens dan naar jou? Dat jij niet alles wat je nodig hebt in jouw Zelf hebt, dat jij niet spiritueel in jouw eigen onderhoud kunt voorzien, dat jij niet spiritueel zelfvoorzienend bent. Dit projecteren zij: dat je een organisatie in de buitenwereld nodig hebt, een leraar in de buitenwereld, een goeroe in de buitenwereld, een boodschapper in de buitenwereld. Dat hebben zij al duizenden jaren op de mensen geprojecteerd. Het wordt tijd dat deze illusie op aarde wordt vernietigd. Deze illusie moet hoognodig in Rusland vernietigd worden!

Want wat was de periode van het communisme? Was dat niet een constante projectie? De ontkenning van een spirituele werkelijkheid, de ontkenning van de spirituele werkelijkheid in jou, de ontkenning van de waarde van het individu en alleen de staatszaken doen er toe, niet het individu. Ik zeg dat het individu in de ogen van God, het plan van de geascendeerde meesters in de Gouden Eeuw van Saint Germain, het allerbelangrijkst is. Het individu is de sleutel, want de Heilige Geest kan niet in zijn algemeenheid afdalen. Die moet zich door de hartvlam van een individu manifesteren, maar die moet door alle chakra’s en de dagelijkse denkgeest tot uitdrukking worden gebracht.

Jullie hebben een voorbeeld gekregen van hoe de geascendeerde meesters werken, van hoe de Heilige Geest door individuen kan werken door de organisatie van deze conferentie. Slechts een paar mensen zagen de visie in het begin, maar veel mensen snapten het en waren bereid er tijd aan te besteden en er inspanningen voor te leveren en de visie te hebben hoe dat zich kon manifesteren. Dit is het volmaakte voorbeeld van hoe de Gouden Eeuw tot stand komt, niet door één superieure goeroe zoals heel veel organisaties tegenwoordig geloven.

Hoe de Gouden Eeuw tot stand komt
Kijk eens naar alle spirituele bewegingen en hoe die allemaal de intentie hebben om het bewustzijn te veranderen, om de wereld redden. Zij hebben het Alpha-aspect van de vergelijking juist; het is nodig om het bewustzijn te veranderen. Maar het Omega-aspect, het Moederaspect, is hoe je dit tot stand brengt en hier hebben de meesten de visie niet begrepen. Zij denken dat het alleen maar kan door de hele wereld tot hun organisatie, hun lering, hun goeroe, te bekeren zodat de hele wereld zich zal buigen en de superioriteit van de goeroe erkennen. Dit is niet de visie van de geascendeerde meesters. Dit is niet het Aquariustijdperk.

Wij visualiseren een uitbarsting van licht in het hart van iedereen die eraan toe is, zodat veel, veel mensen zich op het licht afstemmen dat wij iedere dag, iedere dag in steeds grotere hoeveelheden, uitgeven. Wanneer mensen zich op dat licht afstemmen, dat licht tot uitdrukking durven brengen, dan krijgen we een vermenigvuldigingsfactor waardoor wij nog meer licht kunnen uitgeven en dat is de sleutel. De individuele hartvlammen die zich op het licht afstemmen en dat licht tot uitdrukking durven te brengen, creëren dan een positieve spiraal waardoor steeds meer licht kan worden uitgebracht. Het is niet belangrijk voor ons of alle mensen die spiritueel bewust zijn een specifieke lering gaan erkennen. Het is zelfs niet eens belangrijk voor ons dat zij allemaal het bestaan van geascendeerde meesters erkennen.

Natuurlijk zou het constructief zijn als veel mensen het bestaan van spirituele wezens erkennen, omdat zij, als ze dat doen, zich bewuster op ons kunnen afstemmen. Zelfs degenen die ons niet erkennen, ontvangen nog wel hun licht uit maar één bron, namelijk de geascendeerde meesters; het licht kan nergens anders vandaan komen. Er zijn zelfs mensen die het bestaan van geascendeerde meesters ontkennen, maar toch in staat zijn licht van ons te ontvangen en wij geven hen dat licht zolang zij het maar constructief tot uitdrukking brengen.

Wij zijn niet totalitair, wij zijn niet selectief, wij werken met iedereen die een hartvlam heeft die licht kan ontvangen en dat licht vermenigvuldigen. De leringen in de buitenwereld die zij hebben en in geloven, zijn maar vorm. Wij geven het licht overal uit waar maar een kelk is die het kan ontvangen. Hoe bewuster je bent van ons bestaan, van jouw bekwaamheid om je op ons af te stemmen, hoe meer licht wij natuurlijk kunnen uitbrengen en daarom is het uiteindelijk het beste dat veel mensen het bestaan van geascendeerde meesters erkennen. Maar wij visualiseren niet dat alle spirituele mensen op een dag een bepaalde boodschapper, of een bepaalde organisatie, of een bepaalde lering hulde betuigen.

De gevallen wezens in religieuze organisaties
Het is heel legitiem om leringen uit diverse bronnen bij elkaar te leggen op een manier die voor jou werkt. Dit is het pad van het Aquariustijdperk. Wij willen niet graag een herhaling van het Vissentijdperk, waarin de katholieke kerk over een periode van duizend jaar het filosofische en intellectuele leven van een groot deel van de wereld beheerste.

Wij willen niet graag een organisatie van geascendeerde meesters zo zien worden, want wie zouden de mensen zijn die die organisaties over kwamen nemen? Natuurlijk de gevallen wezens en zij passen niet in ons plan voor het Aquariustijdperk. Zij pasten wel in het plan van het Vissentijdperk. Wij wilden hen nog één laatste kans geven om te erkennen dat zij niet de elite zijn, want zij hebben dezelfde hartvlam als ieder ander.

Dit is het allerbeste geneesmiddel voor hoogmoed en superioriteit: dat je erkent dat iedereen een uitdrukkingsvorm is van dezelfde spirituele vlam en hoe kan dan één uitdrukkingsvorm daarvan belangrijker zijn dan de andere? Dat kan niet. Het is niet logisch. De Christusgeest redeneert niet zo.

Wij lieten hun leiderschapsposities innemen in veel organisaties in de buitenwereld, gedeeltelijk omdat de mensen er in het algemeen nog niet aan toe waren om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen. Er was niet een kritieke massa mensen die zichzelf spiritueel zo kon onderhouden dat zij in staat waren om leiders te zijn. We lieten de gevallen wezens de leiderschapsposities innemen in de maatschappij, in religies, zelfs in organisaties van geascendeerde meesters, zodat de gevallen wezens en degenen die niet waren gevallen, de kans kregen om het effect te zien, ervan te leren en dan te zeggen: “Wij hebben een hogere vorm van leiderschap nodig dan dit dualistische leiderschap. Wij hebben geascendeerde meesters in plaats van gevallen wezens nodig en wij weten dat de geascendeerde meesters rechtstreeks met ons werken in ieder hart van ons afzonderlijk. Die werken niet alleen met een bepaald aantal mensen en dus zijn wij bereid om een stapje sneller te doen en spiritueel in ons eigen onderhoud te voorzien.”

Zo zien wij het, dat is ons plan, en dit is het plan van Saint Germain. Jullie hebben een voorbeeld gegeven, één voorbeeld van de vele die mogelijk zijn, hoe dit zich kan manifesteren. Hiervoor eren wij jullie en danken jullie. Wij vertrouwen erop dat jullie je ook niet aan de vorm in de buitenwereld zullen hechten, maar altijd kijken naar iets wat boven de vorm staat. De kern van jouw wezen staat juist boven de vorm en alleen wanneer je contact maakt met en rechtstreeks het vormloze in jou erkent en ervaart, ben je in staat om je volledig met het vormloze in ons te verbinden. Alleen het vormloze kan helpen om een bepaalde vorm te transcenderen.

De Goddelijke Moeder zal de vorm die je erop projecteert, uitvergroten, maar wanneer die vorm dualistisch is, zijn er tegenstellingen die op den duur de vorm zullen afbreken. De enige manier om deze tredmoelen te transcenderen van actie-reactie, de tredmolen van karma, is je met het vormloze in jou te verbinden, en het vormloze dat buiten jou is, het vormloze in ONS.

Alleen het vormloze kan transcenderen en vorm in een opwaartse spiraal veranderen. Dit is een heel belangrijke alchemistische sleutel waar je misschien op kunt mediteren, misschien wel heel lang in de komende tijd. Wanneer je dit helemaal gaat begrijpen en toegeven, kun je op een hoger niveau van het pad komen, waardoor je de open deur wordt, niet voor de geascendeerde meesters, omdat je een bepaalde vorm met de dagelijkse denkgeest formuleert, maar je wordt de open deur voor ons vormloze wezen dat altijd meer is dan de dagelijkse denkgeest kan visualiseren. Dit is jullie potentieel. Ik heb lang gesproken, langer dan jullie verwachtten, want ik toon je dat wat vormloos is, altijd meer is, altijd MEER.