De Hoofdstad van Liefde voor Rusland

ONDERWERPEN: Hoe de levensstromen van Venus werden getraind voor de aarde – Verwacht geen dankbaarheid op aarde – Samen zingen om het licht op te roepen – Het geschenk van Sanat Kumara – De hoofdstad van liefde voor Rusland – Laat de innerlijke vlam het werk doen – Hoe vorm zich in de materie manifesteert – De wijsheid van de Goddelijke Moeder

Geascendeerde Meester Venus, 12 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland – Helen Michaels

Lady Master Venus is mijn naam en veel van jullie hebben mij herkend als de echtgenote van Sanat Kumara die heel lang geleden heeft aangeboden om een missie te openen om planeet aarde te redden van de duistere, neerwaartse spiraal. Maar veel van die 144.000 – die naar planeet aarde zijn gekomen en die hier vrijwillig incarneerden, om de Vlam van Venus, de Vlam van Liefde, te belichamen – veel van hen namen die beslissing uit zuivere onschuld en liefde. Zij wisten niet wat hen te wachten stond. Zij hadden geen referentiekader, zij hadden geen enkele ervaring met zo’n hardheid in het hart, zulke angsten, aanvallen en zulke sterke projecties van de kromme geest, omdat die dingen – deze energie – op planeet Venus eenvoudig niet voorkomen.

Hoe de levensstromen van Venus werden getraind voor de aarde
Toen die levensstromen vrijwillig besloten om hier te incarneren, hebben wij hen zwaar getraind in onze retraites op Venus in wat je zou kunnen noemen een werkelijkheidssimulator, of in ons geval liever, simulators van de onwerkelijkheid. Wij hebben ruimtes in onze retraites op planeet Venus die een levensstroom in staat stellen om te incarneren en door soortgelijke ervaringen heen te gaan als die hen wachten. De taak die de levensstromen krijgen, is om maar één ding te handhaven – ondanks alles wat zij op het scherm tegenkomen, ondanks alles wat zij voelen in hun vier lagere lichamen, ondanks wat zij horen of ondanks wat zij voelen dat er op hen wordt geprojecteerd – dat planeet Venus het Eerste Zaad van God in bezit heeft en bewaart, en dat is natuurlijk liefde.

Dus kun jij je wel voorstellen dat die levensstromen die vrijwillig op een lagere planeet kwamen incarneren, hun enige taak is om hun vlam te onderhouden, de liefde in hun hart te bewaren, wat zij ook zouden tegenkomen. Hoe heftig de ervaring ook is, hoe veel van die energie van antiliefde zij ook voelen en wat er ook op hen wordt geprojecteerd, hun enige taak is om de vlam van liefde in hun hart te handhaven. Wij hebben die levensstromen erop voorbereid voor zij hier incarneerden, wij hebben hen de ervaring met de simulator van de onwerkelijkheid gegeven, door in die ruimte te gaan en ervaren hoe het is om de wereld zonder God te ervaren, om te ervaren hoe dat gevoel is wanneer jij je achter de sluier der dualiteit bevindt. Ze kregen die ervaring om hen te tonen hoe moeilijk het kan zijn om je achter de sluier van gescheidenheid te bevinden, hoe moeilijk het kan zijn om hun focus op de vlam in hun hart gericht te houden wanneer zij geen referentiekader met een van de andere zintuigen kunnen zien.

Het enige gevoel dat zij hadden, hun enige referentiekader, was het licht in hun hartchakra, het licht van het Robijnrode Vuur dat daar werd geplant, dat er door Sanat Kumara en mij werd geplant. Dat was hun enige referentiekader. Ondanks dat die levensstromen geen ervaren levensstromen waren, waren zij degenen die de belangrijkste eigenschap hadden die nodig was om op planeet aarde te incarneren en dat was hun gevoel van onschuld. Die levensstromen waren allemaal onschuldig, omdat zij nooit de gevallen denkwijze hadden ervaren of die op een andere manier waren tegenkomen dan in de simulator van de onwerkelijkheid waar die gevallen denkwijze en het gevallen bewustzijn in alle facetten aan hen werd getoond en dit werd op hen geprojecteerd als angsten, boosheid en allerlei lagere gevoelens.

Zij ontvingen projecties van iedere soort die je tegenwoordig op planeet aarde kunt tegenkomen. Zij kregen de ervaringen van hoe het voelt om onrechtvaardig te worden gedood. Of bestaat er ooit een rechtvaardige reden om iemand te doden? Ondanks al die voorbereidingen van de levensstromen die met Sanat Kumara naar planeet aarde kwamen, ondanks die voorbereidingen, was het en is het nog steeds moeilijk om op de focus op de liefde in hun hart gericht te houden. De aanvallen van de gevallen wezens zijn zo heftig en de sluier der dualiteit kan zo dicht zijn dat het jouw visie deelt, jouw visie raakt verdeeld en het verdeelt jouw gevoel over waar jouw referentiekader is.

Verwacht geen dankbaarheid op aarde
Ik, Lady Master Venus en mijn echtgenoot Sanat Kumara, wijden ons er elke dag aan om jullie in onze retraites te houden als jullie willen komen, om je dezelfde lessen te geven en je eraan te herinneren dat deze planeet een dichte planeet is en je hier geen liefde terug moet verwachten. Je kunt geen dankbaarheid van de gevallen denkwijze verwachten dat je eindelijk hier bent om jouw liefde met hen te delen, omdat er hier geen liefde wordt verwacht.

Liefde wordt in de geascendeerde sferen verwacht en levensstromen die naar planeet aarde zijn afgedaald, kwamen hier met dezelfde verwachting. Zij konden niet begrijpen dat de gevallen denkwijze en gevallen wezens liefde niet begrijpen. Dat is één van de moeilijkste taken voor degenen die van planeet Venus zijn afgedaald. Zij kunnen niet begrijpen waarom mensen hun liefde afwijzen, die onvoorwaardelijk is en niets daarvoor terug vraagt.

De gevallen denkwijze kan de vibratie van liefde niet verdragen, zij kunnen niet eens de Aanwezigheid van Liefde verdragen vanwege wat liefde eigenlijk met je doet. Het is het Eerste Zaad van God dat in mijn decreten en de Song of Life staat en het is het Eerste Zaad van God, omdat alles op basis van liefde kan groeien. Liefde is het ingrediënt dat planten laat groeien, bloemen laat bloeien en jouw hart glimlachen. Liefde is het eerste ingrediënt dat nodig is voor nieuw leven. Je kunt geen baby concipiëren zonder liefde. Je kunt niet veel dingen doen zonder liefde die met creativiteit te maken hebben en nieuwe concepten, nieuwe ideeën, zelfs nieuwe uitvindingen, voortbrengen. De liefde voor meer, de liefde voor transcendentie, en de liefde te vinden en te ervaren dat het leven zo veel meer is dan dit huidige moment, dat is het eerste ingrediënt dat het Zaad van God is.

Samen zingen om het licht op te roepen
De levensstromen die naar planeet aarde afdaalden, kregen nog een andere les. Wij hebben in onze eerdere dictaten uitgelegd dat planeet Venus een planeet is waar wij samen zingen en dansen. We doen dit de hele tijd. Wij doen het, omdat zingen en dansen in Gods naam het licht oproept en de vlammen blijft scheppen op een totaal unieke manier.

Het zingen is iedere keer anders. Het is niet mogelijk om hetzelfde lied te zingen, zelfs als de teksten hetzelfde zijn, is het niet mogelijk om twee keer hetzelfde lied op precies dezelfde manier te zingen. De tweede keer is altijd anders dan de eerste en dat toont aan hoe belangrijk het is om jouw vlam de hele tijd brandende te houden op een totale unieke manier. Daarom is zingen één van de oefeningen die wij in de spirituele retraites op planeet Venus doen.

Er is een ruimte in onze retraite waar een groot vuur, het Vuur van de Robijnrode Straal, op een wit beeldhouwwerk, een totaal wit altaar, in het midden van die grote kamer brandt. Levensstromen verzamelen zich in deze retraite rondom het vuur, rondom deze vlam, en zij krijgen geen leringen of lezingen over het Robijnrode Vuur, of hoe zij het Robijnrode Vuur in hun hart brandend moeten houden. Ze leren zich af te stemmen op die vlam door te neuriën, door te zingen, door de vlam in hun hart brandend te houden door te zingen – het met vibraties voort te brengen. Zij leren die vlam kennen door haar vibratie en zij leren die vibratie voort te brengen waar ze ook gaan. Dat is de taak en initiatie die nodig is voor iedereen die het besluit nam om naar planeet aarde af te dalen met Sanat Kumara, omdat die mensen, die levensstromen, heel goed wisten dat het in veel gevallen niet mogelijk is om iets over liefde tegen andere levensstromen hier te zeggen, omdat de omgeving zo dicht en de vibratie zo dicht is.

Er is maar één vibratie die erin kan doordringen en dat is de Vlam van Liefde in hun hart. Daarom was het essentieel voor hen, voordat zij hier naartoe kwamen, dat zij die onvoorwaardelijke liefde met hun hartvlam tot uitdrukking leerden brengen en niet in woorden, en niet door de vlam intellectueel te bestuderen en over liefde te spreken, maar door de vlam met vibraties tot uitdrukking te brengen. In veel gevallen ben je op planeet aarde in een situatie waarin je niet kunt spreken, niet eens kunt neuriën, omdat je stil moet zijn, maar niettemin doordringt deze vibratie van liefde ook stilte, ze dringt in alles door.

Dat is de schoonheid van de liefde van de Robijnrode Straal, de liefde van het Robijnrode Vuur die helemaal onvoorwaardelijk is. Vanwege het feit dat het totaal onvoorwaardelijk is, kan het in alle omstandigheden doordringen, hoe hoog de muren of barrières ook zijn die er voor je opgetrokken worden, terwijl je hier leeft en werkt.

Het geschenk van Sanat Kumara
Je moet weten dat er een vlam in jouw hart zit die niemand van jou kan afpakken en de vibratie kan niet worden afgesloten. Dit was de les die de levensstromen kregen en zij wisten dat er maar één ding is, één leraar, een ouder, één referentiekader was toen zij hier kwamen en dat is de vlam in hun hart, het geschenk van Sanat Kumara dat in hun hart werd geplant als een zaadje dat moest groeien als zij eenmaal op planeet aarde waren afgedaald.

Je ziet, mijn geliefden, toen wij jullie het geschenk gaven, verwachtten wij niet dat jullie dit geschenk maar op één manier tot uitdrukking zouden brengen. Zo werkt Gods wet niet. Gods wet is dat liefde altijd transcendeert en welk zaad of welke vlam er ook in jouw hart is geplant, jij bent degene die hem water moet geven, jij bent degene die die kiem moet voeden, zodat die kan groeien en sterker worden in die dichte omgeving waar jij dan op dat moment bent. Je hebt de lessen en veel mensen op planeet aarde zijn eraan toe om die lessen weer op te pakken. Veel zijn eraan toe om aan die lessen herinnerd te worden en er zijn nieuwe levensstromen die eraan toe zijn om dezelfde lering te krijgen, die zelfde oorspronkelijke lering die aan die levensstromen werd gegeven die de eerste 144.000 waren met Sanat Kumara. Velen zijn er klaar voor en dat was de opening voor mij, Lady Master Venus, zodat ik in staat ben hier bij jullie te komen en jullie het referentiekader van de Moedervlam te geven die ik vertegenwoordig.

De hoofdstad van liefde voor Rusland
Wij hadden een paar dagen geleden natuurlijk de kans om onze vlam in Moskou te verankeren. Maar wij hebben dat niet gedaan, omdat ik en de andere meesters inzagen dat de kans hier veel groter is. Hier heeft de vlam die wij verankeren de kans om tot een kiem uit te groeien. De mensen die hier bijeen zijn, die deze mooie conferentie hebben verzorgd, hebben in feite het potentieel om deze kiem te laten groeien. Daarom stel ik Lady Master Venus voor dat Novosibirsk de Hoofdstad van Liefde voor Rusland wordt, zodat dit de hoofdstad wordt die zich er hoofdzakelijk op richt om de vlam van liefde voor Rusland te bewaren. Ik veranker mijn Aanwezigheid hier als de Goddelijke Moeder in het midden van de stad, in het midden van de rivier die de stad deelt. Ik veranker mijn aanwezigheid hier en dat is niet alleen een vlam, maar een Aanwezigheid die die mensen die dat willen, in staat stelt zich op mijn hart af te stemmen om de leringen te ontvangen die ik heb klaarliggen en op hen wachten.

Iedereen die hier is heeft het potentieel om de open deur voor de energie van Goddelijke Moeder te worden. Onderschat jezelf dus niet, hoe heftig de omstandigheden om jou heen ook zijn, hoe hopeloos de politieke situatie ook voelt. Hoe hopeloos jij je ook voelt om in de staat Rusland te leven vanwege corruptieproblemen en de vele problemen waarvan jij, met je dagelijkse denkgeest, weet dat het het niet jouw taak is om die op te lossen, de problemen in de politiek. Het is jouw taak, zoals op Venus werd gezegd, om jouw vlam te bewaken, jouw vlam te midden van de omstandigheden die hopeloos lijken, te bewaren.

Laat de innerlijke vlam het werk doen
Wanneer jij met je dagelijkse denkgeest, begint na te denken, zie je veel omstandigheden en veel verschijnselen in de buitenwereld die er niet mooi uitzien en schoonheid ver van dat beeld afstaat, maar je weet in jouw hart wat Moeder Maria tot uitdrukking heeft gebracht. Je ziet dat de vorm slechts tijdelijk is en je ziet in jouw hart dat jij de Vormloze Aanwezigheid bent, jij draagt de Vormloze Vlam met je mee. Daarom heb jij de kans, ben jij in staat, om met de vlam in jouw hart de dichtheid van de materiële sfeer te doordringen en een veel hogere vibratie te manifesteren.

Je ziet dat waar je ook mee bezig bent, of welke baan je ook hebt, jij niet bepaalde dingen in de buitenwereld hoeft te doen om je missie daadwerkelijk uit te voeren. Jij vervult jouw missie wanneer jij je afstemt op de vlam die jij hebt. Wanneer je voelt dat die vlam van liefde jouw enige referentiekader is en jij deze vlam trouw blijft, dan is die vlam in staat om in alle lelijkheid, alle uiterlijke verschijnselen, door te dringen. Deze vlam is in staat om in alles op dit niveau van lelijkheid door te dringen, omdat die vlam niet uit materie bestaat. Het is een spirituele vlam, het is een geschenk van de Morgenster, het is een geschenk van Sanat Kumara, wiens naam zo heilig is dat jullie het allemaal voelen. Iedere keer dat je mediteert op deze naam, voel je dat er een bepaalde vibratie in jouw hart wordt opgeroepen.

Onthoud dus die lessen uit de retraites op planeet Venus en wees je ervan bewust dat al die initiaties die er nu op dit moment plaatvinden in de retraite van de Goddelijke Moeder zijn. Die levensstromen, die tegenwoordig naar mijn retraites en naar de Goddelijke Moeder komen, ontvangen precies dezelfde lering, dezelfde voorbereiding om jouw missie uit te voeren. Wees je ervan bewust dat jij alleen degene bent die kan beslissen welk referentiekader jij op planeet aarde wilt. Wil je dat jouw referentiekader andere mensen zijn? Wil je dat jouw referentiekader jouw familie is die vaak niet eens spiritueel is? Of wil je eigenlijk dat jouw referentiekader de Vlam van Liefde in jouw hart is?

Hoe vorm zich in de materie manifesteert
Welke vlam je ook met je meedraagt, onthoud dat het niet een statische vlam is, maar kijk ernaar als het Zaad van God, de kiem die moet uitgroeien, de kiem die steeds meer wil groeien door zich op verschillende manieren, in verschillende levensvormen, tot uitdrukking te brengen. Het is jouw taak om je op jouw eigen zaadje af te stemmen en het te zien groeien zoals het wil. Niets in de materiële sfeer is uit zichzelf klaar. De materiële sfeer en het Ma-terlicht functioneren niet alsof God er een ultieme vorm aan geeft en als die vorm zich dan ogenblikkelijk zou manifesteren, omdat de Materie een vlam is die door de aard ervan en juist door de essentie ervan tijd nodig heeft om de vorm volledig te openen in al haar schoonheid.

Kijk eens hoe baby’s groeien in de buik van hun moeder. In het begin is er een hele kleine foetus tot zowel de baby als de moeder samen groeien in die negen maanden zwangerschap op planeet aarde, totdat beide er aan het eind van de negende maand aan toe zijn om geboren te worden. De moeder is klaar om herboren te worden als moeder en de baby is klaar om in de materie geboren te worden. Zie je hoe mooi dit proces is van iets laten groeien, iets dat met goddelijke energie wordt geladen en die goddelijkheid, die totale schoonheid, in materie om te zetten?

Waarom heeft men het er zo vaak over dat Venus de planeet van schoonheid is, de planeet van liefde en schoonheid? Dat komt omdat planeet Venus de lessen heeft geleerd over hoe je iets in de materiële sfeer tot uitdrukking brengt door bereid te zijn om constant het concept met de vlam en het licht van God te voeden. Wat er ook is, het moet gevoed en gekoesterd worden door de vlam en het licht van God, God de Vader als de Heilige Geest. Dan gaat dit concept groeien, maar er is tijd nodig om het volledig te manifesteren. Het heeft tijd nodig tot het totaal gemanifesteerd is in al haar schoonheid en dat doen wij op planeet Venus. We zijn de open deur voor de Vader, de Goddelijke Vader, de energie van de Goddelijke Vader, en wij laten ons inspireren en wij laten die door ons heen gaan, maar wij overhaasten niets, wij geven het tijd om te groeien zodat de concepten, de vormen, die tot stand willen komen, eraan toe zijn om met hun totale potentieel worden geboren.

Daarom moeten jullie de spirituele oefeningen op dezelfde manier bekijken. Wat je ook wilt voortbrengen, welk resultaat of specifieke manifestatie, jij moet op een bepaald niveau van jouw wezen helemaal een stap achteruit doen van het verlangen om bepaalde resultaten te zien en je op het proces richten, het proces waar alleen de wijsheid van de Goddelijke Moeder van weet hoe dat begeleid moet worden, omdat de Goddelijke Moeder de ingebouwde wijsheid heeft wanneer het het juiste moment is om die plant te voeden, dit zaadje van liefde in jouw hart. De Goddelijke Moeder weet wanneer het de juiste tijd is om te koesteren, wanneer het de juiste tijd is om te eten. De Goddelijke Moeder is in staat om te onderscheiden hoe je moet reageren of dat je helemaal niet hoeft te reageren.

De wijsheid van de Goddelijke Moeder
Ik nodig je uit bewust toe te geven dat dit tijdperk de Goddelijke Moeder symboliseert in haar volledige vorm. Tegenwoordig zijn we niet in een tijd waar de Goddelijke Moeder helemaal versluierd is zoals je op de beroemde schilderijen van Nicholas Roerich van de Goddelijke Moeder ziet, omdat je haar gezicht niet helemaal kunt zien omdat haar gezicht achter een sluier zit. Dit symbool dat Nicholas Roerich zo welsprekend op zijn schilderij heeft geschilderd, paste heel goed bij die tijd, omdat de mensheid er niet aan toe was om rechtstreeks met de leringen en ervaring van de de Goddelijke Moeder te werken. Heel veel van het bewustzijn was niet eens in staat om de fijnere, delicate aspecten van de wijsheid van de Goddelijke Moeder te bevatten.

Dit is geen wijsheid die je uit boeken kunt halen. Het is de wijsheid die samen met de vlam die jij meedraagt, in jou werd opgebouwd. Om daadwerkelijk toegang tot de wijsheid van de Goddelijke Moeder te krijgen, moet jij je op jouw vlam afstemmen, die moet zien – eerlijk en met het volledige potentieel – wat die vlam kan voortbrengen. Je hebt ook in diezelfde vlam de bekwaamheid opgebouwd om onderscheid te maken hoe jouw manifestatie, hoe jouw specifieke unieke creativiteit, kan worden voortgebracht. Dit is geen kennis die geascendeerde meesters jou kunnen leren en jij dan naar huis kunt gaan en het toepassen. Deze kennis moet in jou worden geboren.

Jij bent degene die in feite jouw nieuwe zelf geboren laat worden. Jij bent de enige die de Goddelijke Moeder in jou geboren kan laten worden. Wij, in het geascendeerde rijk kunnen jou de lering geven, wij kunnen je inspireren, maar wij kunnen niet jouw unieke manifestatie voortbrengen, omdat het jouw specifieke taak en goddelijke plan is. Wij kunnen niet zeggen wat dat is, omdat er in veel gevallen levensstromen zijn die veel talenten hebben en het aan hen is welk talent zij in dit specifieke leven willen ontwikkelen.

Het is geen dwangbuis die zegt dat je maar één ding hoeft te doen. Er zijn mensen die veel dingen kunnen en er zijn mensen die in een bepaalde periode bepaalde dingen moeten doen. Als dat achter de rug is, kunnen zij vervolgens doorgaan met iets dat de Goddelijke Moeder leeft en belichaamt, door je af te stemmen op jouw vlam. Je stemt je af op jouw hart en jij kijkt naar jouw vlam als een groeiende kiem in jou die elke dag weer nieuw is, en anders, en zichzelf transcendeert doordat jij constant opnieuw wordt geboren.

Dit is de ontwikkeling waar wij in het geascendeerde rijk op zitten te wachten voor Rusland. Jullie zijn de mensen die in staat zijn om onderscheid te maken en je af te stemmen op jouw eigen vlam, maar ook op de vlam van andere mensen. Jullie zijn degenen die de anderen kunnen inspireren, niet eens altijd wanneer je met hen spreekt, maar soms alleen door aanwezig te zijn, soms door er gewoon voor die mensen te zijn. Onthoud dat zelfs de onvoorwaardelijke vlam van liefde, het Robijnrode Vuur dat jij met je meedraagt in je hart, in de dichtste duisternis kan doordringen. Dit is jouw vibratie die in vele gevallen het werk voor jou doet. Niet jouw dagelijkse denkgeest of je mentale vaardigheden, hoewel het nuttig is als je die hebt, maar vooral de vibratie die jouw Aanwezigheid is.

Ik, Lady Master Venus, dank jullie voor alle arrangementen. Ik dank jullie in naam van alle bewoners en levensstromen op planeet Venus, omdat deze conferentie ons opnieuw de kans geeft om deze unieke vlam te brengen die wij dragen. Wij zijn deze mensen in Novosibirsk heel dankbaar zich op onze Aanwezigheid hebben afgestemd en het gevoel hadden dat zij deze conferentie hier moesten houden.

Ik, Lady Venus, verklaar deze stad, Novosibirsk, tot de Hoofdstad van Liefde voor Moeder Rusland!