Hoe verkeerde leraren je in de dualiteit gevangen houden

ONDERWERPEN: verkeerde leraren wel of niet geïncarneerd – proberen de mensen in de dualiteit te houden – de behoefte aan een leraar – Jezus’ missie saboteren – nooit een leraar blindelings volgen – de catch-22 die de verkeerde leraren hebben gemaakt – sommige mensen zijn te verwond om te bereiken – de verantwoording voor jezelf dragen – wijs de leraar niet meer af – het evenwicht tussen Alpha en Omega

Vraag van Kim: Jezus, Tijdens de dertig jaar dat ik mij bewust ben van het spirituele pad, en zelfs daarvoor, ben ik mensen tegengekomen die onbereikbaar voor anderen lijken. Ik vraag me af of jij wat duidelijkheid kunt verschaffen over wat daar de oorzaak van is.
Wat ik bij sommige mensen zie, is dat ze zeggen dat ze niemand buiten zichzelf volgen. In zekere zin denk ik dat daar enige waarheid in schuilt, omdat jij hebt gezegd dat het koninkrijk van God in ons is en dat wij spiritueel in ons eigen onderhoud moeten leren voorzien en de waarheid binnenin ons te vinden. Maar ik heb in feite mensen ontmoet die jou en je leringen gebruiken om de overtuiging te versterken dat ze naar niemand hoeven te luisteren, dat ze geen leraar nodig hebben.
Dit verbaast mij, omdat ik zie hoe veel ik ervan geleerd heb door naar een leraar te luisteren en hoe vaak die leraar in een nederige vermomming is verschenen. Ik houd van het gezegde: “Als de leraar een mier is, sla er acht op!”
Ik heb gehoord dat mensen met het argument komen dat ze enkel naar de geest in zichzelf zullen luisteren. Ik heb altijd naar die geest geluisterd, maar ik heb ook naar een leraar van buitenaf geluisterd en dan wat de leraar in de buitenwereld zei, naar de geest in mij doorverwezen.
In veel gevallen heeft een leraar van buitenaf – waaronder andere mensen – mij geholpen iets te zien wat mijn dagelijkse denkgeest niet kon bevatten of wilde accepteren. Als ik eenmaal openstond om het te zien, kreeg ik de innerlijke bevestiging dat het waar was, maar als ik niet open had gestaan voor de leraar in de buitenwereld, dan denk ik niet dat ik innerlijke bevestiging had gekregen. Dus ik vraag me af of mensen die weigeren de leraar in de buitenwereld te zien, hun vooruitgang afremmen of zelfs een doodlopende weg inslaan?
Heb jij hier ideeën over?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals Maitreya heeft uitgelegd, zijn er een aantal mensen en niet geïncarneerde wezens die een hiërarchie vormen die zich als de ware leraren van de mensheid presenteren. Dit zijn de valse profeten waar ik de mensen 2000 jaar geleden tegen gewaarschuwd heb. Die wezens hebben geen spirituele wijsheid, maar ze zijn zeer intelligent op een dualistische manier. Dus ze kennen de situatie heel goed waar de mensen in zitten nadat ze verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn. Daardoor weten ze hoe ze moeten voorkomen dat mensen aan de dualiteit ontsnappen.

Deze verkeerde leraren weten twee dingen die van belang zijn voor dit onderwerp:

 • Als je eenmaal verblind bent door het dualiteitsbewustzijn, kun je er niet aan ontsnappen op basis van je eigen bewustzijn. Je hebt hulp nodig van buiten de dualiteit.
 • Uiteindelijk moet deze hulp van binnenuit komen, maar in het begin ben je niet in staat om met de waarheid binnenin jou contact te maken. Je hebt geen contact met de ware geest en je hebt niet de kundigheid om onderscheid te maken tussen ware en valse geesten.

De conclusie is dat je een leraar nodig hebt en dat is de enige reden dat ik naar de aarde kwam. Ik kwam net als alle andere ware leraren om de mensen een richtlijn in de buitenwereld te geven waar ze zich aan konden vastgrijpen in hun huidige bewustzijnsstaat. Als je mijn ware leringen toepast, vergroot je geleidelijk je onderscheidingsvermogen en legt contact met de geest in jou, in de vorm van jouw Christuszelf.

De verkeerde leraren weten dit, dus die proberen mijn missie te saboteren. Ze doen dit op veel manieren, maar één die meer succes heeft, is dat ze zich als ‘ware’ leraren op aarde opstellen door de christelijke religie over te nemen en te verklaren dat mensen, óf hen blindelings moeten volgen, óf anders naar de hel gaan.

Nu, veel mensen die verblind worden door de dualiteit, voelen wel dat ze hulp van buitenaf nodig hebben en dit maakt hen kwetsbaar om naar de blinde leiders te luisteren die hen natuurlijk niet naar een hogere bewustzijnsstaat of verlossing begeleidt. Hoe komen mensen deze neiging te boven?

Nu, sommige mensen zijn bereid zelf na te denken en daarom beginnen ze de wijsheid te krijgen die hen toont dat ze niet blindelings een leider op aarde of een geest die beweert dat hij hen kan begeleiden, moeten volgen. Met andere woorden, een echte leraar zal je nooit vragen hem blindelings te volgen, maar zal ervoor zorgen dat jij in je eigen spirituele onderhoud kunt voorzien. Toch is het probleem dat jij om dit te laten werken, bereid moet zijn om in toenemende mate grotere verantwoording voor jezelf te dragen tot je de volledige en uiteindelijke verantwoording kunt dragen.

Sommige mensen zijn hiertoe niet bereid en dit maakt hen kwetsbaar om vele levens lang de blinde leiders te volgen. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat deze mensen zo gekwetst raken dat ze de misvatting inzien van blindelings naar een uiterlijke leraar luisteren. Maar in plaats van de verantwoording voor zichzelf te nemen, voelen ze zich verraden door de leraar, geven hem de schuld en beloven zichzelf dat ze zich nooit weer voor de gek laten houden. Sommigen wijzen elke spirituele groei af, terwijl anderen besluiten slechts naar hun eigen innerlijke aanwijzingen te luisteren.

Het probleem is dat als mensen niet de volledige verantwoording nemen voor zichzelf, zij heel vatbaar zijn voor de volgende laag van bedrog, die zegt: “De enige manier om te vermijden dat je door een leraar in de buitenwereld voor de gek gehouden wordt, is door NOOIT weer een leraar te volgen. “Dus vertrouw niemand, luister naar niemand, luister alleen naar jezelf – wat het ego of de valse geest betekent die er in geslaagd is je ervan te overtuigen dat hij een ware geest is.

Zie je de echte dynamiek hier:

 • Het einddoel is dat een levensstroom de verantwoording voor zichzelf neemt en dan innerlijk onderscheidingsvermogen ontwikkelt.
 • Dit vereist constante inspanning en in het begin maakt de student fouten. Toch zal de levensstroom, als hij daartoe bereid is, leren van die fouten; hij zal vooruitgang boeken.
 • Als een levensvorm niet bereid is aan zijn toenemend onderscheidingsvermogen te werken – vaak omdat hij bang is fouten te maken – is hij vatbaar om een leraar van buitenaf te volgen die beweert dat hij jou, als je hem blindelings volgt, naar het koninkrijk begeleidt.
 • Hoe minder bereidwillig de levensstroom is om de verantwoording voor zichzelf te dragen, hoe langer hij naar de blinde leiders luistert. En des te ernstiger zullen de wonden en het gevoel van verraad zijn wanneer de illusie uiteindelijk vernietigd wordt.
 • De diepte van de wond maakt de ziel dan geneigd om te reageren zoals ik hierboven beschreef door zichzelf te beloven nooit meer een leraar te volgen.
 • Maar juist omdat de levensstroom geen verantwoording voor zichzelf neemt (als hij dat gedaan had, zou hij niet zo lang de verkeerde leraren gevolgd hebben en zich niet verraden voelen door iemand – want hoe kun jij je verraden voelen door iemand anders als je de volledige verantwoording voor jezelf draagt) is hij er nog niet aan toe om zelf onderscheid te maken. Daardoor zal het heel moeilijk zijn – hoewel niet onmogelijk – dat zo’n levensstroom vooruitgang boekt zonder een echte leraar.
 • Als de levensstroom de wrok tegen elke leraar blijft koesteren, zal hij, of een doodlopende weg inslaan, of heel langzaam en op een zeer pijnlijke manier vooruitkomen. Het duurt heel lang voor je aan de harde leerschool ontsnapt.

Zie je dat de verkeerde leraren hoe dan ook winnen? Zolang een levensstroom hen blindelings volgt, kunnen ze hem buiten het koninkrijk houden. En wanneer de levensstroom eindelijk stopt met de blinde leiders te volgen, is hij zo diep verwond dat hij geen echte leraar, dus niet het ware pad naar het koninkrijk, kan volgen. Er zijn een paar dingen waar de verkeerde leraren meer van houden dan iemands geloof in een leraar vernietigen. De reden is dat de door God bevolen manier waarop levensstromen aan de dualiteit kunnen ontsnappen, de meester-discipel-, of student-leraar-relatie is. Dus is het allereerste doel van de verkeerde leraren om het vertrouwen van mensen te vernietigen in deze meest heilige van alle relaties.

Dus dan zie je dat de mensen die onbereikbaar voor jou lijken, zo zijn omdat ze een heel diepe innerlijke wond hebben, verdeeldheid of gespletenheid in hun ziel. Ik begrijp dat het frustrerend kan zijn voor volwassener studenten op het spirituele pad om dergelijke mensen tegen te komen, want zij willen graag helpen, maar die zullen niet reageren. Ze zijn, zoals je gezegd hebt, onbereikbaar voor andere mensen en ook voor een spirituele leraar zoals ik.

Toch moet je inzien dat ze jou niet afwijzen. Ze handelen gewoon op basis van de wonden in hun innerlijk en daardoor zou je mededogen moeten voelen. Maar in sommige gevallen kun je hen legitiem met rust laten en je op de mensen concentreren die wel op jou reageren. Dit moet echter een individuele evaluatie zijn.

Hier moet aan toegevoegd worden dat sommige mensen de verkeerde leraren doorzien en daarna ten prooi vallen aan de illusie van hun ego dat dit hen slimmer heeft gemaakt dan andere mensen, zelfs verlichting heeft gebracht. Ze vallen dan ten prooi aan de verleiding van hoogmoed die hen laat geloven dat ze het eigenlijk beter dan anderen weten en niet naar een leraar hoeven te luisteren. Deze mensen kun je moeilijker met mededogen behandelen, maar de onderliggende oorzaak is nog steeds de splitsing in hun ziel.

Is er een uitweg voor die mensen? Natuurlijk, maar heel eerlijk gezegd, zijn er maar weinigen die hem vinden! Je ziet dat het onderliggende probleem is dat de levensvorm niet bereid is om de verantwoording voor zichzelf te dragen. Hij was er aan gewend blindelings een verkeerde leraar van buitenaf te volgen, maar nu volgt hij blindelings een innerlijke leraar. En als die leraar zijn ego of een verkeerde geest is, hoe kan die ziel dan aan deze catch-22 ontsnappen zolang hij niet bereid is naar een echte leraar buiten hem te luisteren en de ware leraar binnenin niet kan onderscheiden?

De enige uitweg is dat de levensstroom zich twee dingen realiseert:

 • Als je eenmaal verblind bent door het dualiteitsbewustzijn, kun je er niet aan ontsnappen met je eigen bewustzijn. Je hebt hulp nodig van buiten de dualiteit.
 • Uiteindelijk moet deze hulp van binnenuit komen, maar in het begin ben je niet in staat om met de waarheid binnenin jou contact te maken. Je hebt geen contact met de ware geest en je hebt niet de kundigheid om onderscheid te maken tussen ware en valse geesten.

Ja, dit zijn punten die ik eerder gemaakt heb, toen ik zei dat de verkeerde leraren twee dingen weten en die gebruiken om levensstromen in de dualiteit te houden. Als de levensstroom dit eenmaal begint te beseffen en toegeven, kan hij beginnen naar een echte leraar te reiken. De waarheid over de spirituele wet is dat wanneer de student er klaar voor is, de leraar verschijnt. In feite is er altijd een leraar in elke student. Het probleem is dat sommige mensen voortdurend de leraar afwijzen.

Dus de enige uitweg is dat een student naar de echte leraar begint uit te kijken en besluit de instructies van de leraar op te volgen tot hij beter innerlijk onderscheidingsvermogen begint te ontwikkelen. Begrijp je wat ik nu zeg? Het is onevenwichtig om blindelings een leraar van buitenaf te volgen. Maar het is net zo onevenwichtig om naar het andere uiterste over te gaan en blindelings een innerlijke stem te volgen zonder bereid te zijn te luisteren naar iemand buiten jou. De evenwichtige benadering is de waarheid inzien van de uitspraak: “Als de leraar een mier is, sla er acht op.”

Een ware leraar verschijnt in een nederige vermomming, terwijl de verkeerde leraar – extern of intern – vaak de verschijning aanneemt van een absolute autoriteit. Zoals het met alles is op het spirituele pad, is evenwicht de sleutel. Evenwicht bereik je alleen met onderscheidingsvermogen tussen wat echt en wat onecht is. Onderscheidingsvermogen bereik je alleen door de verantwoording voor jezelf te dragen, bereid zijn te experimenteren en bereid zijn te leren van je fouten – wat betekent dat je bereid moet zijn om je fouten te erkennen door de balk in jouw eigen oog te zien.

Een andere manier om dit te beschrijven is door naar Moeder Maria’s lering te verwijzen van de twee basisaspecten van God. Het Alpha-aspect is dat je luistert naar de ware geest in jou. Het Omega-aspect is dat je luistert naar een echte leraar buiten jou. Maximale vooruitgang krijg je alleen wanneer die twee aspecten in evenwicht zijn. En dit kan alleen maar wanneer je besluit om de verantwoording voor jezelf te nemen en bereid te zijn de Christus te worden – in tegenstelling tot iemand volgen – extern of intern – die beweert de Christus te zijn of in staat te zijn jou te brengen waar je heen moet.

In de laatste stadia van het spirituele pad, moet je alleen lopen. Maar je kunt niet zelf die laatste stadia bereiken, door slechts een ware leraar te volgen. Denken dat je dit alleen kunt, is hoogmoedig en het brengt je niet in het koninkrijk van God.

De waarde van ware, spirituele gemeenschap is dat er mensen zijn die openlijk en liefdevol met elkaar communiceren, zodat ze elkaar kunnen helpen de blinde vlekken te zien. Op een bepaalde manier zullen alle leden van zo’n gemeenschap als echte leraren– vermomd als mieren – voor elkaar dienen. Iedereen onderwijst en iedereen leert, daardoor gaan ze allemaal samen in een spiraal naar boven.