Je hoeft geen medelijden met de duivel te hebben

ONDERWERPEN: Lucifer genoemd naar zijn potentieel – hij koos ervoor dat potentieel los te laten – wanneer jij je van God afsnijdt, kun jij geen licht brengen – Lucifer moest het licht stelen – medelijden met de duivel – je hoeft niet tegen God in opstand te komen om je vrije wil te gebruiken – het kwaad is niet een noodzakelijke polariteit van God – Jezus heeft geen band met Lucifer – de Christus is niet de tegenstander van het kwaad; hij is vóór God

Vraag: Betekent de naam ‘Lucifer’ feitelijk lichtdrager of lichtbrenger? En houdt dat in dat hij Gods licht moest brengen, wat betekent dat hij eigenlijk een goed wezen is dat verkeerd wordt begrepen, zoals sommige leringen beweren? Sommigen zeggen dat hij gewoon zijn natuur volgde. Sommigen zeggen zelfs dat Sanat Kumara een Lucifer is, omdat hij licht kwam brengen. Sommigen zeggen dat er een band bestaat tussen Lucifer en Jezus.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb elders al gedetailleerd over Lucifer en het kwaad gesproken. Laat ik echter de naam Lucifer bespreken en de betekenis van ‘lichtdrager’.

Veel Amerikanen geven hun zoon als eerste naam George om de eerste president van Amerika te eren. Niet iedere jongen die George heet, wordt president van de Verenigde Staten.

Lucifer werd door God geschapen en net als alle andere wezens die door God werden geschapen, kreeg Lucifer een spirituele naam, een spiritueel potentieel. Net als alle andere wezens kreeg Lucifer vrije wil. Hij kreeg de naam Lucifer, omdat zijn spirituele potentieel was om overal waar hij ging licht te brengen. Geen enkele levensstroom wordt helemaal perfect geschapen. De levensstroom wordt geschapen met een potentieel, maar de levensstroom moet bepalen of hij het spirituele pad wil begaan waardoor hij zijn spirituele potentieel kan uitvoeren en daarna verder gaan.

In het geval van Lucifer heeft hij de keus gemaakt om zijn spirituele potentieel los te laten en tegen God en Gods bedoeling met de schepping te rebelleren. Zoals elders wordt uitgelegd, viel Lucifer in een eerdere sfeer. Dit was niet de oorspronkelijke wil en intentie van God, maar het gevolg van dat Lucifer zijn vrije wil verkeerd had gebruikt.

Nadat Lucifer gevallen was, trok hij zich terug in Gods nieuwste schepping, namelijk wat jullie het materiële universum noemen. Zijn spirituele potentieel was om licht te brengen, maar dat licht moest van God komen. Omdat hij zich van Gods licht had afgesneden, kon hij niet meer rechtstreeks licht van God ontvangen. Dus hij moest het stelen van degenen die het licht van God wel ontvingen. Dit is de hele modus operandi van de duistere krachten die allemaal slimme plannetjes gebruiken om het licht van de mensen te stelen. Eén van die plannetjes is om de mensen medelijden met de duivel te laten voelen.

Om de mensen in de val te laten lopen, gebruiken de duistere krachten een heel slimme en heel subtiele vorm van logica, die ik graag de kromme logica noem. Hier volgt één voorbeeld van die logica, namelijk dat Lucifer verkeerd begrepen is en in een zondebok is veranderd.

Lucifer heeft niet gedaan waar zijn aard hem toe aanzette. Zijn aard zette hem ertoe aan om licht te brengen, maar God heeft iedereen vrije wil gegeven. Wanneer je vrije wil hebt, heb je het potentieel om tegen Gods wil en Gods wet in te gaan. God heeft je de mogelijkheid gegeven om die keus te maken, maar dat wil niet zeggen dat God wil dat jij die keus maakt. Dit is gewoon een mechanisch aspect van de vrije wil. Als je niet tegen God kunt rebelleren, heb je niet echt vrije wil. Val echter niet voor de kromme logica die zegt dat je alleen jouw vrije wil kunt uitoefenen door tegen God te rebelleren. Dit is eenvoudig een illusie die uit het dualistische denken ontstaat.

Om nu te zeggen dat Lucifer heeft gedaan waar zijn aard hem toe aanzette, is een totale misvatting. Deze uitspraak is het perfecte voorbeeld van de subtiele kromme logica die de duistere krachten al heel lange tijd over deze planeet hebben verspreid. Ik beschuldig mensen er niet van dat ze ten prooi zijn gevallen aan deze subtiele logica, omdat bijna ieder gebied van de menselijke cultuur er natuurlijk mee doordrenkt is.

Niettemin is het mijn rol als spirituele leraar om mensen te helpen de kromme logica te ontstijgen die ervoor zorgt dat ze vast blijven zitten in die lagere bewustzijnsstaat. Daarom moet ik deze logica blootleggen en ik moet dat doen zonder de mogelijkheid dat de mensen daar hun eigen interpretatie aan geven.

Sanat Kumara is een lichtdrager en lichtbrenger. Ik volg jouw manier van redeneren niet die zegt dat omdat de naam Lucifer lichtdrager betekent, iedereen die licht brengt, een Lucifer is. Ik was het misschien eens geweest met deze manier van redeneren als Lucifer inderdaad aan zijn spirituele potentieel had voldaan en licht op deze wereld had gebracht. Maar omdat hij dat niet heeft gedaan, zie ik geen reden om zijn naam te gebruiken om het tegenovergestelde te vertegenwoordigen van waar hij nu voor staat.

Lucifers tegenstand tegen Gods plan dient niet een hoger doel om de mensen te bevrijden. Opnieuw is dit een perfect voorbeeld van de subtiele kromme logica. Het idee is nu dat het kwaad een noodzakelijk onderdeel van de schepping is. Ik heb de misvatting van deze manier van redeneren elders al gedetailleerd uitgelegd. Laat me in dit verband zeggen dat de waarheid over die situatie was dat ik gewoon was die ik ben als vertegenwoordiger van God, hoewel ik tegen de orthodox joodse gezagsdragers inging.

Ik kwam niet om tegen iedereen in te gaan. Ik kwam om de vertegenwoordiger van God op aarde te zijn. Ik was voor God, niet tegen een menselijk wezen. Dit maakt mij onvermijdelijk tot tegenstander van de mensen en de krachten die tegen God en Gods wetten rebelleren. Niettemin heb ik die tegenstand niet in het leven geroepen. De tegenstand en de confrontatie wordt gevormd door degenen die tegen God rebelleren. God heeft geen tegenstander nodig en voor het absolute goed van God bestaat geen tegenovergestelde polariteit.

Ik kan je verzekeren dat er geen verband bestaat tussen Lucifer en mij. Mijn leringen zijn gebaseerd op mededogen met degenen die vastzitten in de lagere bewustzijnsstaat. Lucifer zelf had absoluut geen mededogen met iemand en zijn hele handelen was gericht op de wens om mensen in de lagere bewustzijnsstaat gevangen te zetten.

Je hoeft je geen zorgen over Lucifer te maken, want hij bestaat niet meer. Hij heeft het laatste oordeel gekregen en de tweede dood. Er zijn echter nog veel niet-materiële wezens die het werk van Lucifer voortzetten. Er zijn ook menselijke wezens geïncarneerd die op één lijn zitten met de duistere krachten en daardoor tegen wil en dank of willens en wetens instrument van deze duistere krachten worden.

Als je het serieus meent met je spirituele groei, moet je zo wijs worden als slangen, zodat je door de kromme logica van deze krachten heen kunt zien en vermijden dat jij daar in verzeild raakt. Alles waar die krachten voor staan, zal jouw spirituele groei tegenhouden. De essentie van spirituele groei is dat de waarheid jou bevrijdt. De essentie van alle duistere krachten is dat hun leven op leugens wordt gebaseerd. Dus, ga op zoek naar de waarheid van God en laat de kromme ‘waarheid’ van de duistere krachten los.