Het Christuslicht is het Geneesmiddel

ONDERWERPEN: De energie van de moordenaar van de heilige onschuld – Lering in het Decreet aan aartsengel Gabriël – Wend je tot Jezus – Christusschap door één met Jezus te zijn – Leer de lessen in de decreten – Eis planeet aarde voor de rechtmatige eigenaars ervan op

Geascendeerde Meester Jezus, 27 augustus 2012 – Helen Michaels

IK BEN Jezus Christus en zoals in het decreet aan Aartsengel Gabriël staat: “Het Christuslicht is het geneesmiddel”. Denk eens na over deze woorden: “Het Christuslicht is het geneesmiddel”. Het Christuslicht is inderdaad het geneesmiddel voor veel dingen op planeet aarde.

De energie van de moordenaar van de heilige onschuld
Het Christuslicht is het geneesmiddel wanneer je de energie van de moordenaar van de heilige onschuld, wanneer je de energie tegenkomt waar Moeder Maria en Elohim Astrea het vandaag over hadden. De zielen die deze energie nog niet eerder zijn tegengekomen, zijn in vele gevallen geschokt door de wreedheid ervan. Zij zijn geschokt, niet zozeer door de handelingen in de buitenwereld, maar zijn op innerlijk niveau geschokt, omdat zij de wreedheid van de intentie beseffen.

Die gevallen energie, dit gevallen bewustzijn, die al heel lang, eonen, op planeet aarde bestaat, is juist de energie die ik, Jezus, 2000 jaar geleden kwam aanvechten. Natuurlijk was ik degene, die die energie moest aanvechten, omdat het mijn missie was. Ik was degene die moest worden vermoord, zodat de mensheid kon zien wat de intentie was, of kan ik misschien beter zeggen hoe wreed de intentie van de moordenaar van de heilige onschuld is.

Mijn leven, dat heel erg kort was, werd een heel goede uitdrukkingsvorm, om te demonstreren wat er op planeet aarde gebeurt met iedereen die hier met een goddelijke missie naar toe komt om het Al te verheffen. Dit is het lot dat elke goddelijke levensstroom, in meerdere of mindere mate, tegenkomt afhankelijk van wat jouw richting is, het hangt af van wat jouw specifieke missie in het leven is. Maar ik, Jezus, kwam met mijn leven demonstreren dat dit een initiatie is waar je niet aan kunt ontsnappen wanneer je de beslissing hebt genomen of vrijwillig op aarde incarneerde.

Je ziet heel goed dat deze energie overal, in rijkere samenlevingen of zelfs in minder ontwikkelde samenlevingen, tot in elke hoek van deze planeet, aanwezig is. Wat er in de loop der tijd is gebeurd, is dat de levensstromen die vermoord zijn door de moordenaar van de heilige onschuld, in veel gevallen zoveel pijn in hun ziel hebben ervaren, dat als de ziel eenmaal de wreedheid van de energie of de intentie herkent, de ziel zich afsplitst en uit elkaar valt. De wreedheid is zo intens dat de onschuld van de ziel er niet mee kan omgaan, ook niet kan doorgronden waar deze energie vandaan komt, omdat de onschuld van de ziel die energie niet in het spirituele rijk of ergens anders is tegengekomen. De ziel beseft dat deze energie heel erg vreemd voor iedereen en alles is dat hij weet dat die echt is dat hij niet eens met die pijn kan omgaan.

Daardoor zie je hoe het energielichaam van de aarde – wanneer je er van buitenaf naar kijkt, wanneer je vanuit het spirituele rijk kijkt – gevuld wordt met kleine deeltjes van die zielen die zijn vermoord; niet zozeer fysiek, maar die zijn vermoord door het gevallen bewustzijn, de energie die wij de haat van het licht kunnen noemen. En de zielen die deze energie de eerste keer tegenkomen, zijn in veel gevallen inderdaad vermoord.

Lering in het Decreet aan Aartsengel Gabriël
Wat is het verband met het decreet aan Aartsengel Gabriël dat deze belangrijke lering bevat, de lering over één worden met het Christuslicht? Deze lering zit goed verborgen in dit decreet aan geliefde Aartsengel Gabriël en bevat de belangrijke affirmatie die al die zielen die afgesplitst zijn of uit elkaar gevallen, nodig hebben.

Het is het belangrijkste helingsmechanisme dat in dit decreet zit, omdat jij, wanneer je één wordt met het Christuslicht de totale heling kunt ontvangen. Alleen wanneer je één bent met het Christuslicht, met het licht van de planetaire Christus, Jezus, de Christus, alleen dan kun je voelen hoe dat zware gevoel en de teleurstelling, hoe diep de wonden zijn in jouw ziel die je in vele, mogelijk duizenden vorige levens hebt ervaren, beginnen te helen.

Dit is natuurlijk geen snel proces, omdat de persoonlijke stuwkracht en de planetaire stuwkracht van de zielen die zijn vermoord door die energie zo sterk is dat het vele millennia duurt voor de delen van de zielen allemaal geheeld zijn. Natuurlijk kan ik, Jezus, alleen maar zeggen dat wij, vooral ik, met mijn missie en mijn ambt als planetaire Christus jullie inspanningen kan helpen vermenigvuldigen, maar jullie moeten wel erkennen dat jullie die heling echt nodig hebben.

Wend je tot Jezus
Ik kan bij je komen, omdat ik altijd bij jou ben, maar ik kan alleen op persoonlijker niveau bij je komen als jij je tot mij wendt en als je eerlijk in jouw ziel kijkt en de angsten en wonden die je hebt opgelopen in vorige levens, beseft. Jij beseft dat de energie van dit gevallen bewustzijn een litteken in jouw ziel heeft nagelaten. En dan besef je dat jij, hoe oud je ook bent, of je nu een man of vrouw bent, of in welk deel van deze planeet je ook leeft, nog steeds die heling nodig hebt, de heling door het Christuslicht, die je alleen kunt krijgen als je totaal één wordt met mijn hart, het hart van Jezus, de Christus.

IK BEN Jezus Christus en ik breid mijn hart over deze hele planeet uit. Ik sluit iedereen die naar dit dictaat luistert in en die in ieder geval een deel van de decreten aan Aartsengel Gabriël opzegt of andere aartsengelen. Ik ben bij jou. Ik ben altijd bij jou, omdat ik Jezus de Christus ben. En jij blijft in mijn hart in dit eenzijn, zodat je de totale genezing kunt ontvangen, of in ieder geval zo snel zoveel heling als mogelijk is voor jouw levensstroom.

Ik breid nu mijn licht vanuit mijn retraite over de hele planeet uit en ik breid mijn licht uit naar iedereen die de decreten opzegt of meedoet aan de hele wake, in overeenstemming met jouw mogelijkheden. IK BEN de planetaire Christus en ik ben degene die de vaardigheid heeft om alles in jou te helen, omdat ik mijn hart uitbreid naar waar jij overal bent geweest. Ik breng al die stukjes ziel terug die verloren zijn gegaan toen je deze energie ontmoette of door de energie van de moordenaar tegen te komen waar Moeder Maria en Elohim Astrea vandaag over spraken.

Christusschap door één met Jezus te zijn
Begrijp alleen dit feit dat niemand van planeet aarde kan ascenderen die niet totaal één met mij, Jezus, is geworden, omdat IK de Ene BEN, IK BEN de Christus. IK BEN de Christus waaruit jij wordt geboren, waar jouw Christusschap uit moet worden geboren. Je kunt niet ascenderen zonder één te worden met mijn liefdevolle hart. En dit hart, dat het vlammende, liefdevolle Christushart is, geeft jou de kans en de dispensatie om je ziel in het jaar 2012 te helen.

In 2012 proberen alle geascendeerde meesters de maximale hoeveelheid licht uit te brengen naar planeet aarde, zodat de aarde deze verandering kan ondergaan, de verandering om de cyclus van het oude, de cyclus van het Vissentijdperk, te beëindigen en verder te gaan met het Aquariustijdperk waarin iedereen één met Jezus, de Christus, moet worden. De Christus in jou kan worden geboren door één met de Christus in mij te worden. Ik ben jullie beste vriend, beste helper, beste dienaar, maar ik ben ook jullie beste leraar, jullie beste goeroe, omdat IK de Christus BEN. Daarom kunnen jullie alleen maar via mij de Levende Christus worden.

Leer de lessen in de decreten
Let op de woorden in de decreten die wij onlangs hebben uitgebracht. Let op de woorden en zie de verborgen boodschap die in die decreten zit. Leer de lessen die niet in een opvallende vorm worden gegoten zoals in een dictaat, maar als een gedicht, als een decreet, als het gesproken Woord van God dat rijmt, dat vibratie opwekt, in de eerste plaats de vibratie van het Christuslicht.

Word één met dat licht. Word één met de planetaire Christus en je hebt de dispensatie om je ziel te helen, om meer heel te worden na het jaar 2012 en de nieuwe cyclus in te gaan. In die nieuwe cyclus is geen ruimte meer voor de energie van de moordenaar van de heilige onschuld. Aan die energie die zo overheersend op planeet aarde aanwezig was, komt een eind. En dat kan alleen als mensen beweren dat planeet aarde van God is, dat planeet aarde van Jezus, de Christus, is en dat planeet aarde aan de vertegenwoordigers van God toebehoort, die de geïncarneerde Levende Christus zijn. Dit gebeurt omdat Jezus, de Christus het heeft gezegd.

Eis planeet aarde voor de rechtmatige eigenaars ervan op
In naam van Christus zal alles waar jij om vraagt, worden vermenigvuldigd, wanneer jouw oproep uit zuivere intenties voortkomt, wanneer jouw oproep het Al, en niet alleen jou, probeert te verheffen, wanneer jouw oproep voor de planeet is om de planeet te verheffen door te beweren dat planeet aarde nooit was ontworpen voor de gevallen wezens, maar planeet aarde is ontworpen voor de kinderen van God om erover te heersen en hun wezen daar te vermenigvuldigen.

Dan besef je dat de tijd is gekomen dat jij echt de pas moet versnellen in het Aquariustijdperk. Eis jouw recht op om deze planeet op te eisen voor de rechtmatige eigenaars. De gevallen denkwijze is niet de rechtmatige eigenaar van de planeet. De gevallen denkwijze kan deze planeet alleen maar bezitten, zolang de vertegenwoordigers van Christus nog niet hebben geëist dat zij de eigenaar daarvan zijn. Maar planeet aarde behoort God toe. Eis dit recht op. Eis het recht op om mede-eigenaar te zijn van dit goddelijke eigenaarschap.

Wanneer ik eigenaarschap zeg, bedoel ik geen materieel eigenaarschap. Ik bedoel eigenaarschap in de zin dat het licht van God de hele planeet regeert. En de mensen die één zijn met de Levende Christus die IK BEN, zij vormen een eenheid samen met God, samen met het Christuslicht – zij zijn de eigenaars van de planeet, omdat hun woord op planeet aarde wordt gemanifesteerd. Mijn geliefden, het Christuslicht is het geneesmiddel. Eis je genezing op. Eis de planeet op voor de rechtmatige eigenaars. Ik, Jezus, heb het gezegd en ik, Jezus, de Christus, eis deze planeet voor God op.