Waarom (decreten-)Wakes werken

ONDERWERPEN: de Vlam van Zuiverheid in het materiële rijk – de belangrijkste eigenschap van de Moeder in de materie – de gevallen denkwijze straft de vertegenwoordigers van God – Wat heeft deze (decreten-)wake opgeleverd?

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 27 augustus 2012 –  Helen Michaels

IK BEN Elohim Astrea en ik ben de Godin van Acceleratie. Ik kom mijn dankbaarheid betuigen aan al mijn zonen en dochters die trouw het decreet aan Elohim Astrea en Purity hebben opgezegd tijdens deze wake van de zuiverheidsstraal die dit jaar in augustus opgezegd moest worden. Ik kom zeggen dat iedereen die de Vlam van Zuiverheid in zijn wezen heeft opgeroepen, veel meer Eén met mij, mijn Aanwezigheid, en met de Aanwezigheid van de Zuiverheidsvlam in jullie wezen, is geworden in de maand augustus van het jaar 2012.

De Vlam van Zuiverheid in het materiële rijk
Mijn geliefde kinderen, wat is de belangrijkste eigenschap van het Vlam van Zuiverheid wanneer hij uit het spirituele rijk komt, vanuit de zuiverheid van het spirituele rijk en de kruin van planeet aarde aanraakt? Veel van jullie hebben de acceleratie in jullie wezen op een niveau gevoeld dat jullie nog niet eerder zo hebben gevoeld. En dat is de belangrijkste eigenschap van de Vlam van Zuiverheid. Als het eenmaal de kruin van het materiële rijk aanraakt, begint hij alles wat onzuiver is te accelereren. Hij begint dat zo erg te accelereren dat hij alle lagen van onzuiverheden afschudt van alle belangrijke aanwezigheden op de materiële wereld.

De Vlam van Zuiverheid begint in het materiële rijk te accelereren als het eenmaal wordt opgeroepen en laag na laag wordt verwijderd als een oude jas die je niet meer hoeft te dragen. Daarom kan de zuivere Aanwezigheid van jouw Wezen door je heen stralen in een mate die je nog niet eerder hebt gezien. Deze verandering in je wezen veroorzaakt diverse effecten in de buitenwereld, in het rijk van de materie. Omdat, als jij eenmaal jezelf en jouw wezen begint te accelereren, begint alle energie – het energieveld rondom jou – aan deze opwaartse acceleratie van zuiverheid in jou. Dan kom je de situatie in de materie tegen dat de Vlam van Zuiverheid, als die eenmaal is opgeroepen, op dit rijk gaat reageren, waarin jij eerder hebt geleefd.

De Vlam van Zuiverheid is een vlam die niet stil kan staan in het materiële rijk. Als hij eenmaal de energie van lagere manifestaties tegenkomt, begint die te reageren op deze opwaartse spiraal. Daardoor kunnen er veel verstoringen in jouw leven zijn, vooral wanneer jij zelf niet bereid bent om de onzuivere intenties, onzuivere gedachten, of onzuivere emoties, maar ook de onzuiverheden van jouw lichaam, op te geven. Als je eenmaal de beslissing neemt dat je feitelijk verantwoordelijk wilt zijn om die manifestaties uit jouw wezen op te geven en transcenderen, dan hebben de Elohim Astrea die IK BEN en mijn decreet – door het licht dat jullie oproepen – de macht en het gezag om al die lagere manifestaties te verteren.

Je merkt dan natuurlijk dat jij, als je eenmaal meer helderheid in jouw wezen hebt, nadat je de Vlam van Zuiverheid hebt opgeroepen, het materiële rijk en jouw hele leven met enigszins andere ogen gaat bekijken, vanuit een ietwat ander perspectief, misschien wel vanuit een totaal ander perspectief. Ineens is dit oude waarnemingsfilter waar jij doorheen naar je leven keek, is veranderd. Dit oude waarnemingsfilter valt ineens weg of verandert van hoek, zodat jij het leven vanuit een andere hoek bekijkt.

Je gaat zien dat de situatie (zoals jij die zag), totaal anders is wanneer je er op een enigszins ander manier naar kijkt. Dan merk je dat de Vlam van Zuiverheid, als die eenmaal wordt opgeroepen in het materiële rijk, allerlei vreemde dingen gaat doen, bijna jouw leven verstoort. Al die oude matrixen waar jij je hele leven zo lang veilig en comfortabel mee had geleefd, lijken niet meer te werken of lijken niet meer te passen bij het nieuwe zelf dat geleidelijk dag na dag wordt geboren, als je eenmaal dat licht hebt opgeroepen.

Je ziet dat deze vlam deze fenomenen in jouw leven veroorzaakt; dat al die oude dingen de kop weer opsteken. Die oude dingen – waar je van dacht dat je die al had afgehandeld en misschien onder andere lagen van ervaringen en uitdrukkingsvormen – komen ineens boven en vragen jouw aandacht. Dat vereist dat jij die afhandelt.

Dit is het effect van de Vlam van Zuiverheid in het materiële rijk. Die laat je niet in je gemakzone zitten, waar je de Vlam van Zuiverheid kunt oproepen, jouw oude zelfgevoel opgeven en transcenderen en dan de illusie houden dat je die oudere ervaringen niet hoeft te transcenderen of dat je die energie niet hoeft te transcenderen die je hebt vervormd en begraven. Te denken dat als dit eenmaal is gebeurd, jij er niets meer mee hoeft. Al de oude dingen die je in jouw leven hebt ontkend, beginnen de kop op te steken omdat de Vlam van Zuiverheid een heel belangrijke eigenschap heeft en dat is acceleratie.

Wanneer de acceleratie de energie tegenkomt die niet geaccelereerd wil worden, vergroot de Vlam van Zuiverheid alle neigingen die er bestaan. Met andere woorden, als je jouw energie, jouw oude energie, jouw oude gedragspatronen, niet wilt transcenderen, dan verandert de Vlam van Zuiverheid het patroon zodat het in beweging komt. En als de energie aangezwengeld wordt om in beweging te komen en die niet omhoog kan, moet die wel naar beneden.

Dat doet de Vlam van Zuiverheid in wezen in het materiële rijk. Alles wat stil wil blijven staan, zet hij in beweging. Alles komt door acceleratie in beweging, door de stuwkracht van acceleratie die in de Vlam van Zuiverheid zit. Die acceleratievlam dwingt tot een reactie, zodat je de kans krijgt om eerlijk naar die energie te kijken en je af te vragen: Wil ik die energie transcenderen? En als ik niet die oude impulsen in mijn leven kwijt wil, moet ik accepteren dat die oude impulsen mij naar beneden meetrekken.

De belangrijkste eigenschap van de Moeder in de materie
Dit is de eerlijkheid waar de Vlam van Zuiverheid je mee laat omgaan. Hij dwingt je die dingen af te handelen waarvan je denkt dat het al klaar is, maar in werkelijkheid diep in de lagen van jouw leven liggen begraven. Zie je dat ik de Godin van Acceleratie ben. Ik ben de Godin van de Acceleratievlam. En ik heb het ambt van Goddelijke Moeder samen met de andere vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder. De belangrijkste eigenschap van de Moeder in de materie is dat Moeder alle lagere manifestatie moet transcenderen, zodat de Geest in zuivere vorm in de materie kan worden geboren.

Deze eigenschap dwingt de energie om jou heen in beweging te komen. Wanneer de lagere manifestaties de energie van zuiverheid tegenkomen, worden ze gedwongen in beweging te komen. Of ze gaan omhoog, waar zij hun aanwezigheid transcenderen en opgeven in de eenheid en het eenzijn met God; of zij gaan naar beneden en maken dan de neerwaartse patronen en intenties van lagere impulsen zichtbaarder.

Wanneer jij op planeet aarde rondloopt in de Vlam van Zuiverheid, gaan al die krachten in het materiële rijk – die denken dat de planeet tot de gevallen denkwijze behoort en dat de planeet door lagere manifestaties wordt bestuurd – al die gevallen wezens beginnen te reageren op de vlam die jij meedraagt. Je kunt wel zien hoeveel gruweldaden er op planeet aarde plaatsvinden, zelfs nu op dit moment, en hoeveel gruweldaden er de laatste eeuwen en millennia zijn voorgekomen. Je kunt zien dat de gevallen wezens het initiatief hebben genomen tot de meeste gruweldaden, de gevallen denkwijze die de vlam van God niet op aarde willen. De gevallen denkwijze haat het licht, die haat elke vertegenwoordiger van het licht en wil dat de vertegenwoordigers van het licht van planeet aarde vertrekken.

De gevallen denkwijze straft Gods vertegenwoordigers
Die oude denkwijze komt juist door de val van de engelen. Toen die eenmaal gevallen waren, beseften ze wat John Milton beschrijft in Paradise Lost, zij beseften hoe hun leven en glorie totaal vergaan is. Maar wat niet verdwenen was, toen zij eenmaal waren gevallen, was hun hoogmoed en hun wens om wraak op God te nemen. Een van de dingen die zij konden bedenken was hoe zij God zouden kunnen straffen. Zij kunnen God in de hemel niet bereiken, maar wel Gods vertegenwoordigers hier beneden op planeet aarde.

Zij kunnen God wel straffen door de vertegenwoordigers van God, die op planeet aarde incarneren, te straffen. Ze kunnen die levensstromen in twijfel, verdeeldheid en de kromme geest gevangenhouden. Die levensstromen kunnen de nabijheid van zuiverheid of de nabijheid van de vertegenwoordigers van God niet uitstaan. Je ziet dat er op planeet aarde heel veel gruweldaden worden gepleegd waarbij onschuldige mensen, onschuldige levensstromen, zijn gedood of gemarteld of allerlei andere moeilijkheden en verstoringen in hun leven ondervinden.

Deze tijd is nog niet voorbij, dit soort energie en deze dynamiek is nog steeds op aarde te vinden tot de vertegenwoordigers van God planeet aarde voor het licht opeisen. Pas wanneer genoeg kinderen van God op planeet aarde beweren dat het de bedoeling van planeet aarde is om alle onzuiverheden te ontstijgen – van de onzuivere intenties, van onzuivere gedachtepatronen, onzuivere identiteiten – kan planeet aarde zich verheffen. Wanneer de vertegenwoordigers van het zuivere licht beweren dat planeet aarde van God is, kan de planeet zich verheffen, niet eerder.

Wat heeft deze (decreten-)wake opgeleverd?
Degenen die mijn getrouwe volgelingen zijn, die dit decreet hebben opgezegd, hebben veel meer voor de planeet gedaan dan zij beseffen. Je denkt misschien dat je hem alleen maar het opzegt van het decreet is en je leest hem of zegt hem met een recording op en je zuivert jezelf en geeft jouw impuls van licht aan het collectieve bewustzijn van de planeet. Jullie moeten beseffen dat alles wat jullie doen met totaal zuivere bedoelingen wordt gedaan, wanneer jullie vragen of het licht zich op planeet aarde manifesteert.

Hoe zuiverder jullie intentie is – hoe zuiverder je wens is om planeet aarde voor God op te eisen – hoe meer, ik de Godin van Zuiverheid en de Godin van Acceleratie kan komen met andere vertegenwoordigers van de geascendeerde meesters en jullie inspanningen kan vermenigvuldigen. En ik, en wij allemaal in het geascendeerde rijk, hebben dat al gedaan in deze maand toen jullie getrouw die decreten hebben opgezegd. Je beseft dat deze wake het potentieel heeft om grote invloed op de hele planeet uit te oefenen. Wat jullie letterlijk met dit decreet zeggen, is dat de aarde van God is en dat je wilt dat het licht zich hier manifesteert, geen duisternis. Het is alleen al een essentiële verandering die jullie teweeg kunnen brengen alleen al door dat te zeggen.

Zelfs als je bij mij komt in een gebed en vraagt of de onzuiverheden en onzuivere levensstromen en het gevallen bewustzijn van planeet aarde verteerd mag worden, heeft al heel grote invloed. Dit geeft mij en de andere geascendeerde meesters aan dat jij eraan toe bent om deel te nemen aan dit goddelijke werk dat wij in het geascendeerde rijk doen. Dat is voor ons het teken dat jullie eraan toe zijn om een geïncarneerde meester te zijn. Jullie zien dat planeet aarde niet het eindeloze terrein van dualistische strijd en conflicten hoeft te zijn.

Je ziet dat door geleidelijk je bewustzijn verhogen, door geleidelijk de aanwezigheid van licht op planeet aarde te vergroten, de planeet zich verheft. Die lagere levensstromen, lagere manifestaties, zelfs zij hebben eindeloos de kans gekregen om te veranderen, zij kunnen niet eindeloos blijven incarneren. Hoe meer licht jij oproept, hoe meer jij jezelf en de energie rondom jou accelereert, hoe sterker zij degenen aanvallen met hun lagere manifestaties. Hoe meer jij jouw energie verhoogt, hoe meer jij jezelf accelereert, hoe hoe sneller hun neerwaartse spiraal gaat.

Die energie, die de Vlam van Zuiverheid vormt, heeft als belangrijkste eigenschap dat die alles accelereert. Hij accelereert de energie, zodat wat niet omhoog gaat, naar beneden gaat. Hoe meer jij die beweging accelereert, hoe meer energie gedwongen wordt op jou te reageren en hoe meer jij de neerwaartse energie en de neerwaartse impulsen dwingt op de Vlam van Zuiverheid te reageren. Hoe meer je het bewustzijn van die vertegenwoordigers uitvergroot die zuivere bedoelingen hebben, hoe sneller hun spiraal voor het oordeel is, hoe meer de levensduur wordt bekort van degenen die zijn nu nog geïncarneerd mogen blijven.

Met deze woorden heb ik, Astrea het gezag, door het momentum dat jullie allemaal hebben opgeroepen in de maand augustus om een bepaalde hoeveelheid levensstromen van planeet aarde af te halen wiens tijd ten einde loopt. En die levensstromen die ik uit hun lichaam accelereer, hebben in eindeloze tijden bewezen dat hun gevallen geest niet verandert. En hoe meer energie op planeet aarde wordt geaccelereerd, hoe meer levensstromen in feite de kans verliezen om hier op deze planeet te zijn als zij eenmaal hebben besloten dat zij zich niet naar het licht willen keren.

Zien jullie hoe jullie allen die meedoen aan deze dispensatie die ik, de Godin van Acceleratie, heb gekregen? Ik betuig jullie mijn grootste dank voor al het werk dat jullie hebben gedaan, het werk dat mij in staat stelt om de duisternis van planeet aarde te verwijderen. Ik zeg nu niet dat ik alle duisternis kan verwijderen, maar ik heb het gezag en de kans om een bepaalde portie te verteren, wat ervoor zorgt dat sommige levensstromen excarneren en hun kans verliezen. Hoe meer jullie je werk doen, des te meer kansen wij in het geascendeerde rijk krijgen.

Ik zend jullie de eindeloze dankbaarheid van mijn hart. Ik ben zo dankbaar voor deze wake die wij vanuit ons hart uitgeven. Open jullie hart om onze Aanwezigheid in jou op te merken. Accepteer dat jullie allemaal de open deur zijn voor de vertegenwoordigers van dit planetaire goede werk, de planetaire goddelijke missie, deze goddelijke missie, die het Al helpt te verheffen.

IK BEN de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder en ik geef jullie deze portie van mijn wezen die jullie helpt alles te transcenderen waar jullie aan toe zijn om te transcenderen. En ik zegen jullie, verzegel jullie allemaal in deze eindeloze dankbaarheid, in deze onvoorwaardelijke goddelijke liefde die ik ben. IK BEN Astrea, de Godin van Acceleratie.