Het Christusbewustzijn en een seksuele relatie

ONDERWERPEN: wat het betekent dat je Christusbewustzijn krijgt – niets kan belangrijker zijn dan jouw relatie tot God – de menselijke seksualiteit overwinnen – vrije keus wat betreft seksualiteit hebben – normaal dat je kinderen krijgt en je daarna meer op spirituele activiteiten richt – seksualiteit wordt iets onbelangrijks – je verenigen met een partner kan de eenheid met je spirituele zelf vergemakkelijken – de levensdrang en seksualiteit – onbewust medescheppen bestuurt de evolutie – bewust medescheppen

Vraag: Mijn vraag gaat over de menselijke seksualiteit. Ik ben al enige tijd op het spirituele pad en tot vorig jaar dacht ik dat ik mijn seksuele aard had opgegeven. Ik heb echter iemand ontmoet waarmee ik mij verbonden voel op elk niveau, inclusief fysiek seksueel verlangen, maar zeker niet beperkt tot dat. Wat is er gebeurd? Het gevoel is meer een drang om samen te smelten tot vereniging met deze persoon. De hele ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik mij meer voel leven. Ik dacht dat seksuele liefde die juist gebruikt wordt, een geschenk van God was. Jij hebt echter in een ander antwoord aangegeven dat God de menselijke seksualiteit niet heeft gecreëerd, dat die pas ontstond na de ‘zondeval’. Waarom zijn wij dan geschapen met onze seksuele organen? Paramahansa Yogananda geeft in zijn boek ‘The Second Coming of Christ’ aan dat fysieke seksuele aantrekkingskracht de ‘oorspronkelijke zonde’ was. Ik weet van jouw website dat dit niet jouw mening is, maar hij is nu een geascendeerde Meester, zoals jij elders verklaart. Het lijkt of de hele natuur doordrenkt is met een Levenskracht, inclusief een reproductieve/seksuele natuur – planten, bomen, bloemen, het hele dierenrijk, en de hele natuur werd door God geschapen. Jij hebt gezegd dat wij om volledig het dualistische denken te ontstijgen, alle menselijke seksualiteit moeten opgeven. Betekent dit dat wij het Christusschap niet kunnen bereiken zolang wij een liefhebbende relatie hebben met een maatje, misschien een zielsverwant of zelfs een tweelingziel, zolang onze relatie met hen een seksuele component heeft? Ik worstel hier echt mee en zou elke duidelijkheid die jij kunt geven over dit onderwerp waarderen. Dank je wel.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Bedankt dat je vraagt om helderheid over een onderwerp dat verwarrend kan zijn voor veel spirituele zoekers en wat veel onnodig schuldgevoel en frustratie in het leven heeft geroepen. Laat mij naar de kern van je vraag gaan, namelijk of iemand het Christusbewustzijn kan manifesteren terwijl je een relatie hebt waar seks bij betrokken is. Wat is Christusbewustzijn? De hoogste vorm van Christusbewustzijn is het gevoel van eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid, eenzijn met God. Dit maakt het mogelijk dat je zegt: “Ik en mijn Vader zijn één”.

Zoals ik op deze website uitleg, is het proces om Christusbewustzijn te bereiken, een proces waarin je jouw sterfelijke identiteitsgevoel inruilt voor het correcte gevoel dat jij een onsterfelijk spiritueel wezen bent. Wat is er voor nodig om die verandering in identiteit te bereiken? Je zult het oude identiteitsgevoel geleidelijk moeten laten sterven, terwijl je het nieuwe identiteitsgevoel geleidelijk aanneemt. Paulus zei: “Ik sterf elke dag” (1 Korinthiërs 15:31) en hij zei ook:

22 Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg uw oude ik af. Anders gaat u, geleid door uw bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet.
23 Vernieuw ook uw denken.
24 Doe de nieuwe mens aan die naar het model van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. (Brief aan de Efeziërs 4)

Dus de sleutel om Christusbewustzijn te bereiken, is het oude identiteitsgevoel te laten sterven. Dit is waar ik over sprak toen ik zei:

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, zal het vinden. (Matteüs 16:25)

Vanzelfsprekend zeg ik dan niet dat je fysiek moet sterven voor je het Christusbewustzijn kunt bereiken. Wat moet sterven, is je menselijke, lichamelijke, sterfelijke identiteitsgevoel en dit zelfgevoel wordt opgebouwd uit ‘de dingen van deze wereld’. Dus voor je een deel van deze identiteit kunt laten sterven, moet je jouw gehechtheid loslaten aan welk ‘ding’ ook op deze wereld dat ervoor heeft gezorgd dat jij dit identiteitsgevoel opgebouwd hebt.

Let op het allerbelangrijkste verschil. Je hoeft niet je fysieke leven te verliezen om het Christusbewustzijn te verwerven, maar je moet bereid zijn het te verliezen. Met andere woorden, om eenzijn met God te bereiken, mag er niets op deze wereld zijn dat belangrijker is voor jou dan vereniging met God, inclusief jouw fysieke leven.

Wanneer je dit overbrengt op het onderwerp seksualiteit, zie je dat je niet alle seksualiteit hoeft te verliezen om het Christusbewustzijn te verwerven, maar je moet bereid zijn het te verliezen. Maar, om deze staat van onthechting aan seksualiteit te krijgen, moet je wat we zouden kunnen noemen de menselijke seksualiteit overwinnen. De menselijke seksualiteit ontstaat in het fysieke lichaam en het dualistische denken. Het zorgt ervoor dat jij jezelf als een seksueel wezen beschouwt dat gewoon niet kan leven zonder seks. In essentie denk je dat je zonder seksualiteit niet compleet of heel kunt zijn.

Wanneer je het Christusbewustzijn verwerft, word je heel en zorg je voor jezelf. Met andere woorden, je ontstijgt elk gevoel dat je iets of iemand buiten jou nodig hebt om heel te zijn. Vanzelfsprekend omvat dit ook een seksuele partner of zelfs een partner in een liefhebbende relatie. In feite omvat het zelfs jouw tweelingziel of zielsverwanten. Wanneer je door de poort loopt en een geascendeerd wezen wordt, moet je dat alleen doen. Zolang jij denkt dat je niet heel kunt zijn zonder iets of iemand buiten jou, kun je niet door die smalle poort lopen.

Mijn punt is dat jij om Christusbewustzijn te verwerven elke gehechtheid aan iets op deze wereld moet overwinnen, wat inhoudt dat je niets tussen jou en God in laat staan. Je zult geen andere Goden hebben voor de enige ware God. Zodra je deze onthechting hebt bereikt voor een bepaald aspect van het leven, hoef jij je niet beslist van deze activiteit te onthouden. Met andere woorden, het is mogelijk om niet gehecht aan seks te zijn – wat inhoudt dat jij je van de menselijke seksualiteit bevrijdt – en seks blijft hebben zonder afbreuk te doen aan je groei naar Christusschap. De sleutel is onthechting bereiken.

Je zou kunnen zeggen dat je, voordat je onthecht bent, geen vrije keus kunt maken of je wel of niet seks wilt. Je wordt gedwongen het te hebben door jouwt lichaam, het dualistische denken en talrijke krachten van buitenaf. Wanneer je deze lagere driften ontstijgt, ben je in de positie om een vrije keus te maken. Veel spirituele zoekers kiezen inderdaad voor het celibaat na dit punt, maar er is geen absolute wet die zegt dat het zo moet.

Laat mij een veel voorkomend scenario beschrijven. Veel levensstromen incarneren met de intuïtieve wetenschap dat kinderen krijgen onderdeel is van hun goddelijke plan. Zij krijgen een gezin en leven met een partner in een normale seksuele relatie. Kinderen krijgen vereist vanzelfsprekend veel toewijding en het neemt zo veel tijd in beslag dat het je van bepaalde spirituele activiteiten afhoudt. Maar kinderen krijgen is nog steeds heel groot deel van jouw levensplan en daarom helpt dat jou op je pad naar Christusschap. Naarmate de kinderen opgroeien, krijg je meer tijd om je te richten op het spirituele pad. En als mensen ouder worden, voelen veel mensen hun seksuele gevoelens op een natuurlijke manier wegebben. Deze mensen onderdrukken niet dwangmatig hun verlangens, zij laten die vervangen voor het verlangen om hun tijd en energie te gebruiken voor bepaalde spirituele activiteiten.

Een ander scenario is dat een levensstroom door een periode heen kan gaan waarin hij zich op spirituele activiteiten richt en door dit te doen zich onthecht van seksuele activiteit. Voor sommigen wordt dit een levenslang celibaat, maar anderen ontmoeten op den duur iemand voor wie zij diepere spirituele liefde voelen dan de typisch menselijke relatie. Er is niets mis mee dat zo iemand seks heeft, zolang iemand maar alert blijft en ervoor zorgt niet aan seks gehecht te raken.

Het leven draait om je vrije wil. Er is geen maatstaf voor hoe een Christuswezen zijn of haar leven zou moeten leven. Dus iemand die een bepaalde mate van Christusschap heeft bereikt, heeft het recht bepaalde activiteiten te kiezen die gewoonlijk niet als spiritueel gezien worden. Dit is acceptabel, zolang iemand zich maar realiseert dat je er terwijl je geïncarneerd bent, gehecht aan kunt raken en daardoor weg te glijden uit het Christusschap. Met andere woorden, zolang je in een fysiek lichaam bent, is je spirituele verworvenheid niet permanent en moet die niet als vanzelfsprekend worden aangenomen.

Mijn punt is dat je, als je niet meer aan seks gehecht bent, het recht hebt te kiezen dat je een seksuele relatie wilt hebben. Dit zal geen afbreuk doen aan je pad naar Christusschap – zolang jij er maar niet aan gehecht blijft. Onthecht blijven betekent dat je nooit het gevoel hebt dat je seks moet hebben of dat jij niet heel bent als je het niet krijgt. Men zou kunnen zeggen dat seks een non-issue is geworden. Je bent altijd in balans en in harmonie, of je nu wel of geen seks hebt. Als je geen partner hebt, leef je gelukkig zonder seks. Als je wel een partner hebt, raak je niet gefrustreerd als die partner niet in de stemming is.

Je noemt Yogananda’s geschriften en in ‘Autobiografie van een Yogi’ staat een heel goed voorbeeld van waar ik het over heb. De goeroe Lahiri Mahasaya was vele jaren getrouwd en had een normale seksuele relatie met zijn vrouw, ook al had hij het Christusbewustzijn verworven. Op een dag besefte zijn vrouw dat haar man een spirituele meester was en zij vroeg of ze zijn discipel kon worden. Vanaf dat moment hield hun seksuele relatie op met instemming van beide partijen. Dus hier zie je een Christuswezen dat een seksuele relatie had om de behoeftes van zijn vrouw te vervullen. Of hij wel of geen seks had, was een non-issue voor hem – maar dat hield hem niet tegen ervan te genieten dat hij zijn vrouw een plezier deed. Toen hun relatie een nieuwe fase inging, gaf hij de seks zonder enige moeite op.

Laat mij nu reageren op een paar van jouw specifieke vragen:

Ik ben al enige tijd op het spirituele pad en tot vorig jaar dacht ik dat ik mijn seksuele aard had opgegeven. Ik heb echter iemand ontmoet waarmee ik mij verbonden voel op elk niveau, inclusief fysiek seksueel verlangen, maar zeker niet beperkt tot dat. Wat is er gebeurd? Het gevoel is meer een drang om samen te smelten tot vereniging met deze persoon. De hele ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik mij meer voel leven.

Dit past in het scenario dat ik hierboven beschreef. Het verlangen naar eenheid met je partner is een belangrijk teken dat je niet gehecht bent aan de menselijke seksualiteit. Wees er toch alert op dat elke relatie ervoor kan zorgen dat je terug glijdt naar een gehechtheid. In feite, spreekt het vanzelf dat naarmate jij opklimt op het spirituele pad, dat jij je tweelingziel of zielsverwanten magnetisch naar je toetrekt. Dit betekent niet beslist dat je seksuele relaties met hen moet hebben. Als dat wel zo is, wees je er dan wel van bewust dat zo’n relatie een subtiele uitdaging is. Zoals ik zei, de allerlaatste stap moet je alleen zetten. Dus pas op dat je geen gehechtheid aan je partner ontwikkeld door te denken dat je niet heel bent zonder hem of haar.

Ik dacht dat seksuele liefde die juist gebruikt wordt, een geschenk van God was.

Veel levensstromen zijn vast komen te zitten in de gemoedstoestand waarin zij zeer egoïstisch zijn. Seksuele liefde die gebruikt wordt op een onthechte manier en een onbaatzuchtig verlangen naar vereniging met je partner – in plaats van lichamelijke of emotionele bevrediging – kan je levensstroom helpen om verder dan jouw lagere zelf te kijken. Door je meer te richten op iets voor anderen doen in plaats van eeuwigdurende zelfbevrediging, kun je inderdaad vooruitgang boeken om het lagere zelf te overwinnen.

Dit kan het de levensstroom vergemakkelijken om zich te verenigen met zijn Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid. Maar dit is alleen waar zolang de ziel geen gehechtheid aan seks of zijn partner ontwikkelt. Seks moet worden gezien als een middel dat het doel heiligt en niet als doel op zich. En er zal een dag komen waarop je om verder te komen op het spirituele pad, elke gehechtheid aan seks moet opgeven.

Jij hebt echter in een ander antwoord aangegeven dat God de menselijke seksualiteit niet heeft gecreëerd, dat het pas ontstond na de ‘zondeval’. Waarom zijn wij dan geschapen met onze seksuele organen?

Oorspronkelijk was voortplanting geen mechanisch proces. Het was een creatief proces dat vereiste dat twee levensstromen in een volmaakt evenwichtige en onbaatzuchtige vereniging samenkwamen. Nadat een aantal levensstromen tot de lagere bewustzijnsstaat verviel, konden zij zich niet meer op die manier voortplanten. Hun spirituele lichaam werden toen in vibratie verlaagd tot zij de dichtheid kregen die je tegenwoordig ziet. De dichte lichamen die we tegenwoordig een fysiek lichaam noemen, moeten seksuele organen hebben om zich te kunnen voortplanten. Daardoor dienen de seksuele organen het doel van de overleving op lange termijn van het ras. En levensstromen hebben zo’n lichaam nodig tot zij het lagere bewustzijn getranscendeerd hebben.

Paramahansa Yogananda geeft in zijn boek ‘The Second Coming of Christ’ aan dat fysieke seksuele aantrekkingskracht de ‘oorspronkelijke zonde’ was. Ik weet van jouw website dat dit niet jouw mening is, maar hij is nu een geascendeerde Meester, zoals jij elders aangeeft.

Het feit dat iemand nu een geascendeerde meester is, wil niet zeggen dat alles wat de persoon zei terwijl hij op aarde was, het hoogst mogelijke inzicht weergeeft. Ik heb in mijn laatste incarnatie veel gezegd dat ik tegenwoordig anders zou formuleren – zeker gezien mijn kennis van hoe mensen de meeste van mijn beweringen verkeerd geïnterpreteerd hebben.

Het lijkt of de gehele natuur doordrenkt is met een Levenskracht, inclusief een reproductieve/seksuele natuur – planten, bomen, bloemen, het gehele dierenrijk, en de hele natuur werd gecreëerd door God.

Je doet hier een aanname die begrijpelijk is, maar desondanks niet waar. Zoals Moeder Maria uitlegt in haar verhandeling, wordt alles gecreëerd uit de uitbreidende kracht van God, uitgedrukt als Gods verlangen om meer te worden. De levenskracht is de drang om meer te worden, om jouw goddelijke natuur te vermenigvuldigen (niet simpelweg vermenigvuldigen in fysieke zin). De levenskracht kan worden omgezet in het verlangen naar voortplanting, maar de seksuele uitdrukking van die aandrang om zich voort te planten, is niet de hoogst mogelijke uitdrukkingsvorm van de levenskracht.

Alles op aarde is beïnvloed door de dichtheid van het menselijk bewustzijn. Dus staat in principe niets op deze planeet compleet op één lijn met het originele ontwerp en de visie van de Elohim. Sommige aspecten van het leven op aarde zijn dichter bij dat ontwerp dan andere en sommige kloppen helemaal niet. Bijvoorbeeld, de Elohim heeft geen giftige dieren of insecten geschapen en zij creëerden ook geen schadelijke bacteriën of virussen.

De realiteit is dat er twee processen van schepping zijn die de aarde beïnvloeden. Eén is wat ik graag onbewust medescheppen noem, dat is wat de wetenschap het proces van evolutie noemt. Dit is het proces waardoor menselijke wezens medescheppen zonder inzicht in wat zij aan het doen zijn. Daardoor realiseren zij zich niet dat zij de onvolmaakte omstandigheden op deze planeet geschapen hebben en dat die omstandigheden gewoon zichtbare manifestaties zijn van wat er gebeurt in hun onderbewuste en onbewuste geest. Zij denken, dat alles op aarde werd geschapen door God, of dat het verscheen als resultaat van een evolutionair proces dat door het toeval werd geleid.

Het andere proces is bewust medescheppen, omdat de mensen een zeker Christusbewustzijn bereiken dat hen in staat stelt bewust te scheppen binnen het kader van Gods wetten en Gods visie. De uitdaging in deze tijd is dat de spirituele mensen op aarde van onbewust op bewust medescheppen moeten overgaan.