DNA activatie en spirituele groei

ONDERWERPEN: DNA bevat énkel informatie over proteïnen – populaire overtuigingen over DNA hebben ongelijk – niet alle informatie over de mensen wordt in DNA opgeslagen – DNA ontvangt en verwerkt informatie vanuit een hogere bron – materialisten hechten te veel belang aan DNA – DNA draagt geen informatie over spirituele vermogens – new age mensen vergroten de misvatting over het materialisme – je spirituele vermogens niet afhankelijk van het lichaam – spirituele volwassenheid betekent meesterschap van de geest over de materie – spirituele groei niet een mechanisch, maar bewust proces – je werd niet geschapen met geavanceerde vermogens – planeet X – gebruik logica – geavanceerde beschavingen in het verleden konden wel DNA manipuleren – het waren geen buitenaardse wezens – sommige mensen zijn van andere planeten hier geïncarneerd; niet fysiek hier naartoe gereisd – een beetje van het afval van het DNA heeft een functie – Jezus had maar 2 DNA strengen – Christusonderscheid belangrijker dan helderziende vermogens – veel ideeën komen van valse leermeesters – een spiritueel wereldbeeld creëren – een waarschuwing

Vraag: Ik denk dat de overgrote meerderheid van de mensen tegenwoordig maar 2 actieve DNA-strengen heeft en maar tien procent van hun brein functioneert bij wijze van spreken op alle cilinders, vandaar dat er ziekte is, geweld en gebrek aan kennis van hoe ze verbonden zijn met hun schepper. Naarmate Gaia naar het frequentieniveau van de 5e dimensie gaat, vraag ik me af hoe groot de sprong is die mensen kunnen maken door de huidige verschuiving in energie en wat dit inhoudt met betrekking tot onze manier van leven en onze vermogens over het algemeen terwijl we in dit lichaam zitten?…
Nodeloos te zeggen dat ik een beetje genoeg krijg van het ‘junk DNA’ van ‘wetenschappers’…
Het tweede deel van mijn DNA-vraag gaat over jouw incarnatie als Jeshua 2000 jaar geleden, hoeveel actieve DNA-strengen had jij en hoeveel actieve strengen heeft iemand om de geavanceerde helingen te kunnen doen die hij hebt gedaan en ‘wonderen’ te verrichten zoals over water lopen/het op hoog niveau manipuleren van de materie en het tarten van de ‘natuurwetten’.

Kun je ook iets zeggen over de ‘DNA-laag van Saint Germain’ en hoe dat werkt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Deze vraag opent een aantal interessante gezichtspunten, dus ik zal er diverse ideeën over geven – de belangrijkste is die aan het eind.

Gedachte 1
Het zou constructief zijn als zowel spiritueel georiënteerde als wetenschappelijk georiënteerde mensen beseften dat DNA een opslagmechanisme is voor informatie maar dat er maar drie types instructies zijn:

Verzamel instructies over hoe je proteïnen maakt.
Controleer de instructies om te zien wanneer je deze proteïnen moet aanmaken.
Instructies hoe je proteïnen overbrengt en combineert.
DNA bevat géén andere instructies. Met andere woorden, de functie van het DNA is om cellen proteïnen te laten maken die als bouwstenen voor de cellen kunnen worden gezien. DNA heeft geen enkele andere functie.

Dit feit kun je in elk biologieboek vinden, maar de populaire opvatting is dat het alle informatie bevat die nodig is om een biologisch ‘mechanisme’ dat zo complex is als een menselijk wezen te construeren. Met andere woorden, de meeste mensen zijn geïndoctrineerd te geloven dat ieder aspect van hun wezen – waaronder hun persoonlijkheid en zelfs hun spirituele vermogens – opgeslagen ligt in hun DNA.

In werkelijkheid kan DNA worden vergeleken met een metselaar die alles weet over hoe je stenen kunt maken en opstapelen, maar die niet in staat is een architectonisch plan voor een huis te tekenen of de berekeningen daarvoor te maken. In werkelijkheid zou de metselaar zelf niet een huis kunnen bouwen. Hij heeft iemand nodig die de blauwdruk levert. Op dezelfde manier zou DNA niet een menselijk wezen kunnen construeren met alle complexe psychologische en spirituele vermogens. Het kan zelfs geen menselijk lichaam construeren zonder aanwijzingen van een intelligent wezen dat de blauwdruk kan lezen en dan het DNA te activeren en ervoor te zorgen dat de proteïnen die cellen vormen.

Mijn punt is dat als je naar een specifiek erfelijke eigenschap kijkt, zoals de kleur van je ogen, de informatie die bepaalt wat de feitelijke kleur van je ogen is, niet in het DNA ligt opgeslagen. Die zit in de blauwdruk van jouw lichaam en wordt op het juiste moment aan jouw DNA doorgegeven. Deze blauwdruk zit in een energieveld dat informatie opslaat die niet in je DNA kan worden opgeslagen. Dit energieveld wordt gedeeltelijk gecreëerd door de energievelden van je ouders te combineren met het energieveld van de binnenkomende levensstroom. De feitelijke eigenschappen van je lichaam en dagelijkse denkgeest worden aan het DNA doorgegeven door een intelligent wezen dat ‘lichaamselementaal’ wordt genoemd – die in staat is de blauwdruk te lezen en het door te geven aan het DNA.

Ik ben me ervan bewust dat de meeste mensen zullen zeggen dat deze informatie tegenspreekt wat ze op school hebben geleerd. Dat bewijst dat we moeten nadenken over waarom mensen geleerd is te geloven dat DNA een soort steen der wijzen is die alle informatie bevat die nodig is om een menselijke ‘machine’ te bouwen.

Het is gewoon een feit dat de ontdekking van DNA een heel geschikte manier voor materialistische wetenschappers werd om een aantal zwakke plekken in de evolutietheorie te negeren. Deze theorie kan een aantal vragen niet beantwoorden, waaronder hoe een organisme zich kan ‘aanpassen’ aan een omgeving waarin hij niet kan overleven, maar ook geen nakomelingen krijgen – wat het leven moest doen toen dat van de oceaan naar het land verhuisde.

Dus door de mythe te creëren dat het DNA alle informatie bevat die nodig is om een menselijk wezen op te leveren en dat DNA op willekeurige manieren kan ‘muteren’, geloofden de materialisten dat zij ieder aspect van de evolutie konden verklaren – hoewel ze niet precies kunnen uitleggen hoe DNA een lichaam construeert wanneer het alleen maar proteïnen kan bouwen. Ook kunnen ze niet verklaren hoe een zuiver mechanisch proces – het produceren van proteïnen – het bestaan van wetenschappers verklaart die bewust het DNA onderzoeken.

Gedachte 2
Mijn punt is dat materialistische wetenschappers de solide wetenschappelijke bevindingen over het DNA overdekt hebben met een verzonnen verhaal. Ze zijn niet bereid te erkennen dat DNA énkel instructies bevat die te maken hebben met de productie van proteïnen en dat dit niet verantwoordelijk is voor de hogere vermogens van de menselijke geest. Dus hebben ze van DNA een zwarte doos gemaakt waarin ze het bestaan van mechanismes kunnen postuleren die niet wetenschappelijk kunnen worden bewezen.

Ze nemen gewoon aan dat er voor iedere vraag die niet door de evolutietheorie kan worden beantwoord een mechanisch antwoord bestaat dat zij nog niet hebben ontdekt. Ze geloven dat wetenschappers op een dag deze mechanische uitleg uit de zwarte doos van het DNA kunnen halen, zoals een tovenaar een konijn uit een zwarte hoed tovert. Daardoor kunnen zij het feit negeren dat de evolutietheorie geen complete theorie is en dat die nooit de oorsprong van het leven zal verklaren – tenzij het wordt uitgebreid naar het bestaan van energievelden die DNA gebruiken als communicatie-interface met de cel.

Ik hoop dat dit spiritueel georiënteerde mensen tot de conclusie kan laten komen dat DNA GEEN informatie bevat over je persoonlijkheid of je spirituele vermogens. Met andere woorden, je spirituele vermogens worden NIET bepaald door of zijn niet afhankelijk van je DNA. Je DNA kan ENKEL de eigenschappen van je fysieke lichaam beïnvloeden. Je spirituele vaardigheden worden enkel bepaald door je spirituele ontwikkeling. Jouw levensstroom is niet afhankelijk van het lichaam, maar komt daar binnen nadat het is ‘gebouwd’.

Het is gewoon een feit dat nadat wetenschappelijke materialisten de mythe hadden geschapen over de ‘oneindige’ hoeveelheid informatie die in het DNA ligt opgeslagen, vooral spiritueel georiënteerde mensen dit verzonnen verhaal hebben uitgebreid en de theorie hebben bedacht dat er meer DNA-strengen zijn dan de twee die de wetenschap heeft ontdekt. Dat je dus om jouw volledige spirituele potentieel te ontsluiten, ‘enkel’ al je DNA-strengen hoeft te activeren – of het er nu 12, 44, of 144, of hoeveel je maar wilt, zijn – wat deze mensen – heel bij de hand – tegen betaling kunnen doen.

Zie je mijn punt? Het idee dat jouw spirituele vaardigheden mechanisch zijn en opgeslagen liggen in een mechanisch instrument zoals DNA – of zelfs een energieveld – is twee keer verzonnen en bedacht door mensen die een geheime agenda hebben om te ‘bewijzen’ dat er aan het leven geen spirituele kant zit. De fictie over het DNA die door materialisten is bedacht, is eenvoudig naar een ander niveau gebracht door mensen die spiritueel zijn en misschien goede bedoelingen hebben, maar die het aan Christusonderscheid ontbreekt.

Gedachte 3
Het is gewoon een feit dat de hogere spirituele vermogens NIET afhangen van het fysieke lichaam en niet door het DNA hoeven te worden geactiveerd. Dit hangt helemaal af van de volwassenheid van de levensstroom, wat niet iets is dat kan worden beperkt door, of ontsloten door, een mechanisch proces. Het is een creatief proces dat te maken heeft met keuzes die je maakt en spirituele groei kan niet tot een mechanisch ‘instrument’ worden gereduceerd. Echte spirituele groei vereist dat jij je bewustzijn verhoogt tot jij in staat wordt de hogere spirituele wetten te gebruiken die je het mogelijk maken meesterschap van de geest over de materie te hebben. Je kunt niet het meesterschap van de geest over de materie uitoefenen met een instrument – het brein en lichaam – dat uit materie is gemaakt – wat logisch moet zijn.

Mijn punt is dat het geen zin heeft om het zuiver fysieke mechanische instrument dat DNA is, uit te breiden door het bestaan van niet-fysiek of spiritueel DNA te postuleren dat kan worden ontsloten en jou bij toverslag bovennatuurlijke vaardigheden schenkt. Dit is gewoon een modern equivalent van de eeuwenoude droom van een automatische of mechanische verlossing.

Let erop dat ik NIET ontken dat je een energieveld hebt dat informatie opslaat en dat dit op een enigszins mechanische manier gebeurt. En ik ontken ook niet dat je latente spirituele vaardigheden hebt die ‘ontsloten’ moeten worden. Ik zeg dat het ontsluiten van je spirituele potentieel niet een mechanisch proces is dat iemand in 15 minuten – of hoe lang ook maar – voor jou kan doen. Dit is iets wat je zelf moet doen door een proces dat NIET mechanisch is, maar creatief.

Spirituele groei wordt beschermd door een veiligheidsmechanisme dat bedacht is om de mensen die niet het egoïsme van hun ego zijn ontgroeid, onbeperkte macht te laten krijgen. De droom dat het mogelijk is om mechanisch spirituele vermogens te ontsluiten – zonder het ego op te geven – is een valse droom die door mensen is bedacht en door hen in stand wordt gehouden, die proberen spirituele zoekers om de tuin te leiden door hen een verkeerd pad te laten volgen dat hen nooit bij het Christusbewustzijn brengt.

Bovendien zijn de spirituele vaardigheden die je kunt ontsluiten, die die je al had voor je tot het dualiteitsbewustzijn ‘verviel’ en jouw ego creëerde. Afhankelijk van de individuele levensstroom zijn deze vaardigheden misschien wel niet zo geavanceerd. Afgezien daarvan moeten spirituele vaardigheden worden ontwikkeld en dat is niet gewoon een kwestie van iets ontsluiten wat je al hebt.

Ook het concept dat je levensstroom werd geschapen met onbeperkte of op god gelijkende vaardigheden, is verzonnen. Je levensstroom werd met beperkte vaardigheden geschapen en het was de bedoeling dat hij zijn vaardigheden verstandig zou ontwikkelen door zijn vrije wil te gebruiken. Het potentieel van wat je kunt ontwikkelen, is onbeperkt, maar er moet voor gewerkt worden – en niet magisch ontsloten.

Gedachte 4
Laat me je een schetsmatig voorbeeld geven van hoe ver deze valse leraren gaan om de mensen die niet alert zijn, te pakken te krijgen. Sommige voorstanders van het bestaan van extra DNA-strengen hebben geprobeerd hun theorie te ondersteunen door te verwijzen naar een boek dat van Zecharia Sitchin dat de 12e planeet heet. Enkele mensen hebben de bevindingen van Sitchin gebruikt om die van hen uit te breiden.

Het idee komt er in principe op neer dat de aarde – gebaseerd op archeologisch bewijs en oude teksten – is bezocht door buitenaardse wezens in ruimteschepen. Deze wezens kwamen van een planeet die deel uitmaakt van dit zonnestelsel, maar er 3600 jaar voor nodig heeft om één omloop om de zon te maken. Dus is deze planeet – die Marduk, Niburu, of planeet X heet – iedere 3600 jaar dicht genoeg bij de aarde waardoor wezens daarvandaan deze planeet kunnen bezoeken.

Van deze wezens wordt verondersteld dat zij in het verleden de technologie en vaardigheden hadden die veel verder zijn dan menselijke wezens tegenwoordig hebben. Daardoor werden ze als goden beschouwd door bepaalde oude beschavingen en hun verfijnde technologie – waaronder ruimteschepen – werd beschreven in oude geschriften.

Men veronderstelt dat de buitenaardse wezens naar de aarde kwamen om de bodemschatten te winnen. Maar omdat zij niet bereid waren het zware werk te doen, probeerden ze een ras van slaven te scheppen uit hun eigen DNA dat 12 strengen had om hun op god gelijkende krachten te verklaren. Maar zelfs dit werd problematisch en daarom vermengden ze hun eigen DNA met dat van de Homo Erectus om de Homo Sapiens te scheppen als een ras van slaven om de bodemschatten die zij nodig hadden te oogsten. In dit proces de-activeerden ze 10 strengen DNA, wat naar men veronderstelt het feit verklaart waarom de Homo Sapiens maar 2 DNA-strengen heeft.

Je zou je eens kunnen afvragen waarom deze genetische wetenschappers niet gewoon de andere 10 DNA-strengen weg lieten in plaats van ze te deactiveren. Dat zou natuurlijk de theorie ontluisteren dat je de andere 10 strengen kunt activeren en jij daardoor als bij toverslag op god gelijkende vaardigheden kunt verwerven. Wat op zijn beurt weer onnodig maakt dat je de diensten koopt van de mensen die beweren dat zij jouw DNA kunnen activeren.

De reden dat ik deze korte samenvatting van een uitgebreide theorie geef, is om jou te tonen dat het uiterst belangrijk is dat spirituele zoekers om Christusonderscheid, zelfs gezond verstand en logica, gebruiken wanneer je dergelijke beweringen evalueert. Neem in dit geval eens de theorie dat er een planeet is die om de Zon draait en er 3600 jaar over doet om één rotatie te doen. Er wordt verondersteld dat deze planeet een elliptische omloop doet die hem in het ene geval dichterbij de Zon brengt dan de aarde en in het andere geval veel verder van de Zon verwijdert.

Als zo’n planeet inderdaad bestond, zou die op een bepaald moment dichterbij de Zon zijn dan de aarde. In het andere uiterste van haar omloop, zou zij zoveel verder van de Zon verwijderd zijn, waardoor het er veel kouder is dan op aarde. Dus als er inderdaad leven op zo’n planeet zou zijn, zou dat zich aan deze extreme temperaturen kunnen aanpassen. Dit is op zich al heel onwaarschijnlijk, maar laten we er nog een niveau aan toevoegen.

Je weet dat de aarde de enige planeet is waarvan bekend is dat er leven bestaat en de reden daarvoor is dat de aarde een temperatuurbereik heeft dat stabiel is, noch extreem heet, noch extreem koud. Daardoor heeft het leven zich binnen een heel klein temperatuurverschil ontwikkeld. Toch beweren de theorieën over buitenaardse bezoekers twee dingen:

  • De buitenaardse wezens hebben een planeet ontwikkeld met extreme schommelingen in temperatuur en zijn in staat zich aan deze extreme verschillen aan te passen. Deze levensvorm zou in staat moeten zijn in omstandigheden te leven die lijken op die van Mercurius en Pluto – die beide geen – materiële – levensvormen hebben.
  • Deze buitenaardse levensvorm – dat zich heeft aangepast aan extreme temperatuurschommelingen – zou DNA hebben dat lijkt op het DNA dat eerder in een stabielere omgeving is geëvolueerd. Het DNA van de buitenaardse wezens lijkt genoeg op het DNA op aarde om vermengd te worden met een organisme dat op deze planeet is geëvolueerd.

Mijn punt is aan te tonen dat deze theorieën de logica, het gezond verstand en het Christusonderscheid tarten. Het is alleen maar fictie en bedacht om spirituele zoekers doodlopende wegen te laten volgen die hun tijd en aandacht opeisen zonder ooit tot echte spirituele groei te leiden.

Denk eraan dat ik niet ontken dat er in het verleden beschavingen bestonden die technologisch geavanceerder waren dan de moderne beschaving. En ik ontken ook niet dat wetenschappers in enkele van deze beschavingen de vaardigheid hadden om genen te manipuleren en in feite veel diersoorten hebben gemaakt en zelfs de genen van homo sapiens hebben beïnvloed.

Het bestaan van geavanceerde beschavingen in het verleden zorgt er niet voor dat buitenaardse wezens ons bezoeken. Dit is weer een voorbeeld van hoe mensen de vergissingen van de materialistische wetenschappers uitbreiden. Deze wetenschappers postuleren dat het menselijke leven nog maar heel korte tijd op deze planeet bestaat. En ze beweren dat de evolutie maar één richting kan opgaan. Daardoor zouden er miljoenen jaren geleden in het verleden geen beschavingen hebben kunnen bestaan die verder waren geëvolueerd dan die van nu. Beide beweringen zijn onjuist, omdat het menselijke leven al miljoenen jaren op aarde bestaat en een aantal beschavingen zijn naar grote hoogte opgeklommen, maar hebben daardoor zichzelf vernietigd. Maar enkele mensen hebben gedacht dat dit betekende dat de oude verslagen van geavanceerde technologie van buitenaardse bezoeken moest komen.

Als je tegenwoordig naar de aarde kijkt, zie je hoe er een enorm groot verschil zit tussen de technologische vaardigheden van stammen in het regenwoud in de Amazone en de westerse beschaving. In het verleden hebben er zelfs nog grotere verschillen bestaan, wat het feit verklaart dat bepaalde beschavingen in het verleden bezocht werden door mensen met superieure technologie die voor de verkeerde aanname heeft gezorgd dat ze Goden waren, omdat ze in ruimteschepen kwamen en superieure vaardigheden bezaten. Maar de bezoekers kwamen gewoon uit een andere beschaving op aarde.

Mijn punt is dat het bestaan van oude mythes of zelfs kunstmatige producten kan worden verklaard zonder te postuleren dat de aarde door buitenaardse beschavingen werd bezocht. Op dezelfde manier betekent de aanwezigheid van mensen op aarde die superieure vaardigheden of kennis hebben, niet dat deze wezens hier in ruimteschepen naar toe zijn gereisd. De aarde is het kruispunt van levensstromen uit verschillende planetaire systemen die in een menselijk lichaam mogen incarneren. Sommigen hebben nog wat herinneringen aan de oorsprong van hun levensstroom op andere planeten of in verafgelegen melkwegstelsels. Daardoor hebben mensen de mythe gecreëerd dat ze hier fysiek naartoe zijn gereisd in plaats van dat ze hier geïncarneerd zijn.

Gedachte 5
Laat me nu de vragen bespreken die hierboven gesteld worden:

Ik denk dat de overgrote meerderheid van de mensen tegenwoordig maar 2 actieve DNA-strengen heeft … vandaar dat er ziekte is, geweld en een gebrek aan kennis van hoe ze verbonden zijn met hun schepper.

Alle mensen hebben maar twee DNA-strengen en dat is alles wat ze nodig hebben om te ascenderen. De tekortkomingen die je momenteel op aarde ziet, worden niet geschapen door onvoldoende DNA-strengen en kunnen niet worden gerepareerd door ‘aanvullende’ DNA-strengen te activeren, omdat die gewoonweg niet bestaan.

Ik vraag me af hoe groot de sprong is die mensen kunnen maken door de huidige verschuiving in energie en wat dit inhoudt met betrekking tot onze manier van leven en globale bekwaamheden terwijl we in een lichaam zitten?

Je hoeft geen sprong te maken en er zijn geen aanvullende strengen DNA. Laat me je een eenvoudige analogie geven. Terwijl je een e-mail op je computer schrijft, gebruik je een computerprogramma dat instructies bevat over hoe je de letters vormt en die op het scherm zet. Dit computerprogramma is volledig mechanisch en begrijpt de betekenis van de woorden die je typt niet. Het is gewoon een interface die het je mogelijk maakt om met de hardware op je computer in wisselwerking te treden.

Op dezelfde manier is je DNA een interface dat het je levensstroom en lichaamselementaal mogelijk maakt met de hardware van je fysieke lichaam in wisselwerking te treden. Wat uit jouw computerprogramma komt, is hoofdzakelijk het product van wat jij erin stopt. Vanzelfsprekend heeft het programma bepaalde regels over hoe je moet schrijven en het kan je zelfs helpen de woorden juist te spellen. Maar het programma kan niet verhinderen dat je een groot literair werk schrijft, noch kan hij garanderen dat wat je schrijft betekenisloze onzin is.

Het computerprogramma reageert slechts op jouw input en dat doet je DNA ook (behalve dat het ook een beetje reageert op input uit de omgeving). ‘Bovennatuurlijke’ krachten hebben, is geen kwestie van het activeren van bovenmenselijk DNA. Het is uitsluitend een kwestie van het bereiken van het Christusbewustzijn waardoor jij – terwijl je nog een fysiek lichaam hebt – gebruik maakt van de spirituele wetten die de materiële wetten overschrijven.

Nodeloos te zeggen dat ik een beetje genoeg krijg van de ‘junk DNA’ van ‘wetenschappers’…

Wetenschappers zullen op een dag ontdekken dat het zogenaamde junk DNA een functie heeft. Het is echter een soort ‘afval’ dat ingebouwd zit in het werk van de natuur, tenminste zoals dat momenteel op aarde functioneert. Zodoende heeft een beetje van dit DNA totaal geen functie en bevat geen informatie.

Het tweede deel van mijn DNA-vraag gaat over jouw incarnatie als Jeshua 2000 jaar geleden, hoeveel actieve DNA-strengen had jij en hoeveel actieve strengen heeft iemand om de soort geavanceerde helingen te kunnen doen die hij hebt gedaan en ‘wonderen’ te verrichten zoals over water lopen/het op hoog niveau manipuleren van de materie en het tarten van de ‘natuurwetten’.

Naar ik aanneem, besef je nu dat ik niet meer dan 2 DNA-strengen bezit en dat je er niet meer nodig hebt om meesterschap over de natuurwetten te krijgen. Het idee dat het Christusbewustzijn in het menselijke DNA zit gecodeerd en daardoor kan worden geërfd, is nog zo’n verkeerd idee dat werd bedacht door de mensen die het mechanische pad naar verlossing nastreven. Het is ook niet waar dat Maria Magdalena de Heilige Graal was en dat bepaalde koningshuizen in Europa de genen van het Christusbewustzijn hadden en daardoor geschikter waren om de mensen te regeren.

Kun je ook iets zeggen over de ‘DNA-laag van Saint Germain’ en hoe dat werkt?

Dit is nog zo’n verkeerd idee dat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Het is een voorbeeld van hoe mensen opzettelijk en onwetend een verkeerd idee – extra DNA – met een echt idee – het bestaan van Saint Germain als de spirituele hiërarch van het Aquariustijdperk, vermengen. Ze hopen dat dit hun verkeerde idee enige geloofwaardigheid kan schenken en mensen die geïnteresseerd zijn in Saint Germain kan verleiden daar naar te kijken of zelfs hun verkeerde idee geloven.

Laat me een duidelijke uitspraak doen. De geascendeerde meesters en de Grote Witte Broederschap gebruiken NOOIT mechanische hulpmiddeltjes of processen ter vervanging van of als sluiproute voor spirituele groei. Er is niets wat je groei in spiritueel opzicht kan vervangen zonder het dualiteitsbewustzijn van het ego te overwinnen. Juist dit dualiteitsbewustzijn – waarin elk idee zo’n vorm kan krijgen dat het geloofwaardig lijkt – houdt mensen voor de gek waardoor ze het verkeerde idee accepteren dat er een sluiproute is of dat ze op een mechanische manier hun spirituele potentieel kunnen ontsluiten.

Gedachte 6
En dan nu het belangrijkste idee dat ik je wil meegeven. De reden dat ik in principe deze vraag beantwoordt, is je te tonen hoe belangrijk het is dat spirituele zoekers om hun Christusonderscheid ontwikkelen. Het is veel belangrijke om de vaardigheid te hebben de waarheid van een onwaarheid te kunnen onderscheiden dan het verlangen naar bovenmenselijke of helderziende vaardigheden die geen spirituele volwassenheid garanderen. Zoals ik zei: “Zoek eerst het koninkrijk van God – het Christusbewustzijn – en zijn gerechtigheid; dan zullen al die andere dingen eraan toegevoegd worden.”

Als je jouw computer gebruikt om één van de omgevingen binnen te gaan van de virtuele realiteit die op het internet staan, weet je dat je een fictieve wereld binnengaat. Je weet dat deze wereld een computerspel is dat gemaakt is door andere mensen en dat het niet in de ‘echte wereld’ bestaat. Je weet ook dat zo’n verzonnen wereld geen enkele voeling heeft met de werkelijkheid en dus niet verwacht dat je als je maar lang genoeg door deze wereld te zwerft op den duur een poort vindt die naar de hemel leidt. De mensen die deze virtuele wereld hebben gemaakt, beloven je niet dat je ascendeert nadat je het spel hebt gedaan, noch kun je de tijd terugkrijgen die je hebt besteed aan het spelen van dit spel.

Toch zijn er veel channelers en andere mensen die een soortgelijke virtuele wereld hebben gecreëerd. Een aantal van deze mensen – zelfs de meeste mensen uit die groep – hebben de beste bedoelingen, maar ze hebben niet het Christusonderscheid. Daarom hebben zij contact gemaakt met niet-materiële wezens in het emotionele en mentale – zelfs het lager etherische – rijk. Deze wezens zijn misschien al miljoenen jaren in die rijken en kunnen heel goed een wereld scheppen die echt lijkt voor de mensen met weinig onderscheidingsvermogen. In feite zijn ze zo ervaren in het bedenken van zo’n virtuele realiteit dat zich zich in hun eigen werelden hebben gevangengezet, wat de reden is dat ze niet zijn geascendeerd naar het spirituele rijk en zich bij de geascendeerde meesters hebben gevoegd.

Als een spirituele zoeker één van die virtuele werelden binnengaat – door het te bestuderen en te geloven in een aantal van de gechannelde leringen die er zijn – is het heel gemakkelijk om er een heel leven rond te zwerven zonder de poort naar de hemel te vinden – want een virtuele wereld heeft niet zo’n poort. Maar intussen geef jij je spirituele licht aan degenen die die wereld hebben geschapen en daardoor draag je bij aan het in stand houden van die wereld, en maakt zo zelfs de magnetische aantrekkingskracht sterker, zodat er meer mensen in aangezogen worden. Door over deze fantasieën te spreken alsof die echt bestaan, zou je zelfs andere mensen kunnen beïnvloeden en hen er zo ook inzuigen.

Laat me dit zo duidelijk mogelijk zeggen. Je kunt een groot aantal van zulke virtuele ‘spirituele’ omgevingen, die doodlopende wegen zijn, vinden. Ze kunnen je misschien een beetje groei opleveren, maar ze laten jou nooit het bewustzijnsniveau transcenderen waaruit die wereld werd geschapen en daardoor zijn het uiteindelijk doodlopende wegen. Je manifesteert geen Christusschap of behaalt je ascensie niet, zolang jij in één van deze omgevingen blijft.

Vanzelfsprekend heb ik respect voor je vrije wil. Je hebt het recht om elke lering te volgen die je fantasie prikkelt. Maar wanneer je mij aan het eind van dit leven tegenkomt, zeg dan niet tegen mij: “Jezus, waarom heb je mij hier niet voor gewaarschuwd?”

BIJ DEZE HEB IK JOU GEWAARSCHUWD!!!

Laat degenen die oren hebben, horen. Laat een woord aan de wijze voldoende zijn.