De visie van Saint Germain op een regering in de Gouden Eeuw die niet door een elite wordt gedomineerd

ONDERWERPEN: veel machtselitegroepen – de machtselite staat symbool voor een bewustzijnsstaat – geen gecentraliseerde machtselite die de hele planeet in de macht kan hebben – de meeste samenzweringstheorieën zijn onevenwichtig – de machtselite maakt maar een paar samenzweringstheorieën – alle samenzweringstheorieën versterken het beeld van gescheidenheid tussen de regering en het volk – de machtselite kan niet worden overwonnen door de illusie van gescheidenheid – de mensen gaan geloven dat zij zichzelf niet kunnen regeren – alle omstandigheden in de samenleving vergroten de bewustzijnsstaat van de mensen uit – de mensen kunnen hun samenleving veranderen door hun bewustzijn te veranderen – voel je betrokken bij JOUW regering – er zal niet een weldoende elite in de Gouden Eeuw komen – de mensen moeten zichzelf besturen – de regering IS het volk – de mensen beschouwen zich als apart van de hiërarchie van spirituele wezens

Vraag: Het onderwerp is de machtselite. Ik zag net een boek dat The Family heet, die het Fundamentalisme in onze regering en het bedrijfsleven blootlegt als het corrupte element. We hebben het al over de Federal Reserve gehad en het lijkt ook of het Internationale Monetaire Fonds een sleutelrol speelt bij het handhaven van hun manipulaties. Is ’the family’ een synoniem van de machtselite of is dat juist een ondergroep?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels (27 juni 2008):

De waarheid is dat er heel veel verschillende machtselites zijn. Daarom is de machtselite die in het boek ‘The Family’ wordt beschreven, een ondergroep van de grotere machtselite.

Wees je ervan bewust dat wanneer we spreken over de machtselite, wij het hebben over mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat. Maar deze mensen zijn weer onderverdeeld in veel aparte groepen overal ter wereld die hun verschillende gescheiden agenda’s hebben die vaak met elkaar in conflict zijn en botsen. Wat de reden is dat er nooit een gecentraliseerde machtselite is geweest, en er dus niet één is, en er ook nooit kan komen, die bewust en opzettelijk de hele planeet in de macht heeft.

Ik kan misschien op een bepaald moment meer gedetailleerde leringen geven over de machtselite en over het concept samenzweringstheorieën, maar nu grijp ik de gelegenheid aan om jullie wat meer te leren over waarom wij, de geascendeerde meesters, in het algemeen niet over samenzweringstheorieën spreken en in feite onze studenten aanmoedigen om je in het algemeen niet bezig te houden met de samenzweringstheorieën. Omdat de meeste ervan zo uit evenwicht zijn dat jij in principe onmogelijk aan de weet kunt komen wat waar is en wat gewoon een onevenwichtige onwaarheid is, of een manipulatie van de waarheid die vorm is gegeven in een samenzweringstheorie.

Ik zeg niet dat jullie je allemaal beslist niet moeten bemoeien met samenzweringstheorieën. Er kunnen een paar onder jullie zijn die de specialistische kennis hebben of bereid zijn die te verwerven over dat specifieke gebied van de samenleving dat je dan in staat stelt te evalueren of een samenzweringstheorie enige verdienste heeft of dat het inderdaad maar gedeeltelijk waar is, een vervormde waarheid, een onevenwichtige waarheid, of helemaal geen waarheid.

Want ik kan wel zeggen dat er samenzweringstheorieën zijn die totaal uit de duim gezogen zijn. Er zijn zelfs een paar die opzettelijk in elkaar zijn gezet door betaalde vertegenwoordigers van de machtselite om het volk in de war te maken en de hele kwestie te verwarren en de meeste mensen op deze planeet zover te krijgen dat ze niets met samenzweringstheorieën te maken willen hebben – omdat ze beseffen dat de meeste daarvan zo godgeklaagd zijn, dat het elk gezond verstand tart.

Wat ik tegen jullie wil zeggen, is heel simpel dit. Wanneer je in beginsel naar alle samenzweringstheorieën die er zijn kijkt, zie je dat de meeste een bepaald beeld geven van de regering en de relatie tussen de regering en het volk. En dat is het beeld waar wij al eerder over hebben gesproken, omdat de regering van de mensen ver van de mensen afstaat.

Let zorgvuldig op wat ik zeg. Ik ontken niet dat er een machtselite is – diverse machtselitegroepen – die probeert de mensen in hun macht te krijgen, die probeert de regering achter de schermen in hun macht te krijgen en te manipuleren. Ik ontken niet dat er diverse groepen zijn die hun voordeel doen met de democratische regeringsvorm om de publieke opinie op diverse manieren te manipuleren, door middel van de economie, de media, onderwijs.

Maar wat ik hier zeg, is iets heel belangrijks. Je zult het probleem van de machtselite niet overwinnen door de samenzweringstheorieën die er momenteel zijn. En de reden is dat al deze theorieën – zelfs als ze elementen van de waarheid bevatten – het beeld presenteren van een afstand, een kloof, tussen de regering en het volk. En dus is het in principe onvermijdelijk dat de meerderheid van de mensen die samenzweringstheorieën bestuderen, dat beeld gaan accepteren – en zelfs de vibratie van angst opnemen die onvermijdelijk de metgezel is van dat beeld – en zelfs overgaan op de consequentie, de onvermijdelijke consequentie, dat ze bang, boos en gefrustreerd raken.

Wat we steeds maar weer en weer in onze leringen hebben uitgelegd over het ego, is dat het probleem op deze planeet gescheidenheid is, die leidt tot de dualistische illusies die ervoor zorgen dat jij je gescheiden ziet, niet alleen van God, maar van andere mensen. Dit is het bewustzijn dat aanleiding geeft tot het probleem dat Jezus heeft aangepakt toen hij sprak over degenen die naar de splinter in het oog van andere mensen kijken en weigeren naar de balk in hun eigen oog te kijken.

De samenzweringstheorieën laten het lijken alsof de oorzaak de machtselite en de regering – en niet de mensen – zijn. En dit berooft de mensen in feite nog meer van hun macht en versterkt daardoor juist de staat waarin een machtselite, een kleine elite, de mensen in de macht heeft – omdat die erin geslaagd is om de mensen te laten geloven dat ze niet bij machte zijn zichzelf te regeren.

Dus kunnen jullie begrijpen wat ik zeg? De huidige samenzweringstheorieën versterken de beroving van de macht van de mensen, maar toch is de enige oplossing voor de huidige situatie de mensen weer sterker te maken. Waardoor de mensen bereid worden in te zien dat alle omstandigheden hun eigen bewustzijnsstaat uitvergroten. En als ze willen dat de omstandigheden in de maatschappij verbeteren, moeten ze beginnen naar de balk, hun ego, in hun eigen oog te kijken – bereid zijn de verantwoording te dragen voor hun regeringsvorm. En door te zeggen: “Als mijn regering moet verbeteren, dan moet ik ophouden mezelf buiten die regering te zien. Ik moet mijn regering beginnen te zien als een regering ‘van het volk, door het volk en voor het volk’. En dus moet ik mezelf zien als ‘het volk’ dat actief moet deelnemen aan mijn regering in plaats van achterover te zitten en te klagen over de regering zonder er iets aan te doen.”

Want hoewel je misschien moeilijk iets aan het weer kunt doen, is het niet moeilijk om iets aan JOUW regering te doen door er op een of ander niveau bij betrokken te raken. En dat is het probleem met de samenzweringstheorieën: dat ze juist het bewustzijn versterken dat de manifestatie van de regering van een Gouden Eeuw blokkeert. Want je ziet natuurlijk niet voor je dat wij in de Gouden Eeuw een vorm van regering hebben die dan een weldoende elite is die het volk regeert, net als de zogenaamde machtselite de mensen tegenwoordig regeert.

Als dat jouw visie voor een regering in de Gouden Eeuw is, dan heb je het mis! En je moet een stap achteruit doen en je weer met de waarheid van Saint Germain en de Geest van Vrijheid op één lijn brengen. Want de Gouden Eeuw is een tijdperk van Vrijheid en dat betekent dat de regering op vrijheid moet worden gebaseerd. En er kan geen vrijheid bestaan als een kleine elite de beslissingen in de hand heeft, en die neemt voor de meerderheid van de bevolking.

Je bedenkt misschien wel een prachtig plan waarin spiritueel evenwichtige mensen – zelfs mensen met Christusschap – met de regering belast zijn en een prachtige maatschappij creëren waarin ze de juiste beslissingen nemen. Maar in vorige Gouden Eeuwen hebben we die maatschappij gehad. Jezus, ikzelf en andere Meesters hebben trouwens de rol van heerser over zulke samenlevingen gehad, maar waarom zijn die maatschappijen afgebrokkeld? Omdat het op den duur niet houdbaar is dat een elite – hoe verlicht of weldoend ook – het volk regeert.

Want de bedoeling van het materiële universum, de bedoeling van de wereld van vorm, is om al het leven te verheffen tot het Godbewustzijn, alle mensen te verheffen tot medeschepper met God. En zie je, daardoor staat de wet van God niet toe dat een verlichte elite langere periode regeert. Het kan om een voorbeeld te geven worden toegestaan, maar als grotere aantallen mensen niet worden verheven, nu dan zal die maatschappij op den duur in verval raken.

En daardoor heb ik, Saint Germain – door te leren van de fouten, of in ieder geval de omstandigheden in het verleden – een nieuwe visie op Godsbestuur gecreëerd in de Gouden Eeuw, die niet een regering van God zal zijn die door een kleine elite werkt, maar God die door grote aantallen mensen heen werkt, tenminste de top tien procent. Maar zelfs dan nog in een of andere hoedanigheid door de top vijftig procent heen werkt.

En dus zie je dat de Gouden Eeuw Regering een regering is waar geen afstand meer bestaat tussen de mensen en hun regering, omdat het volk de verantwoording draagt voor hun samenleving en ze zien dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor in ieder geval een deel van hun samenleving. Ze kunnen ermee bezig zijn, ze kunnen er op een bepaald niveau bij betrokken zijn – van lokaal tot nationaal tot globaal – en de verantwoording nemen en expert worden waardoor zij die rol in een of andere hoedanigheid kunnen vervullen.

Want zelfs iemand die belast wordt met het schoonmaken van snelwegen – of mensen voorlichten over waarom ze in de eerste plaats het vuil niet moeten laten rondslingeren – kunnen deel uitmaken van de Gouden Eeuw-Regering. En dus zie je talrijke manieren waarop de mensen erbij betrokken worden en zich verantwoordelijk voelen, zodat we niet meer het gevoel hebben dat er verafgelegen een regering in Washington D.C. of ergens anders zit en ik heb geen verantwoordelijkheid of geen macht om deel te nemen aan die regering.

Maar waardoor mensen zien wat wij in het spirituele rijk zien, omdat ik zie dat ik deel uitmaak van een grotere hiërarchie van spirituele wezens die helemaal doorloopt tot de allerhoogste Schepper en de Moeder God, de tot uitdrukking gebrachte God. Maar ik sta niet los van die God, want die God bestaat in al het leven. En daardoor zie je, dat wanneer je Godsbestuur hebt, dat die regering enkel Godsbestuur kan zijn wanneer God door zoveel mogelijk mensen heen werkt.