Hogere rolmodellen die gebaseerd zijn op opkomen voor je principes

ONDERWERPEN: degenen die universele principes hebben, moeten een rolmodel zijn – het rolmodel van beroemdheden – de mensen bewonderen degenen die niet met de massa meegaan – bewonder de mensen die voor hun principes staan

Vraag: Ik was aan het nadenken over geslachtsrollen in Groot-Brittannië en de rolmodellen die wij in de maatschappij hebben en hetzelfde geldt voor andere delen van Europa en Amerika. We hebben een situatie waarin de media de wensen van de mensen uitvergroten door de levensstijl van beroemdheden na te streven en veel daaraan gerelateerd gedrag dat duidelijk niet op één lijn ligt met de hoogste principes. Dus is mijn vraag: kun je ons inzicht geven in hoe we die hele situatie kunnen veranderen, zodat mensen hogere rolmodellen willen dan die uit de media, die er dan voor moet zorgen dat die op de voorgrond komen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat zou dan een consequentie zijn van je mening zeggen over de noodzaak om weer hogere principes in te stellen, zoals andere Meesters en ik hebben gezegd in onze verhandelingen. Want wanneer je de Britse maatschappij, en welke maatschappij ook, weer op één lijn brengt met de noodzaak om de instituten van de maatschappij op tijdloze principes te baseren, nu dan creëer je natuurlijk een nieuw rolmodel voor zowel mannen als vrouwen, waardoor degenen die als rolmodel worden beschouwd, degenen zijn die universele principes het meest toepassen, het grootste inzicht in die principes hebben en de meeste vaardigheid om die principes in praktische maatregelen om te zetten om de maatschappij te verbeteren en daardoor het overvloedige leven aan alle mensen te schenken.

Dit kan in de regering, in religies, in uitvindingen, in de opvoeding, in de muziek – in alle aspecten van de maatschappij – zijn. Maar zie je hoe snel deze omslag kan komen? Het feit dat je tegenwoordig een rolmodel hebt dat op een beroemdheid wordt gebaseerd, is opnieuw juist een product van waar wij over hebben gesproken, dat het leven geen hogere bedoeling heeft en dus zijn degenen die het meest schitteren, die het meest opvallen, degenen die de meeste aandacht krijgen. Want de media zijn zo gericht op een of ander shockeffect bewerkstelligen, op sensatie belust, dat enkel degenen die bereid zijn om buiten de norm te vallen, objecten van aandacht zijn geworden.

Maar kijk er eens doorheen en besef dat er hier eigenlijk wel een bepaald element van waarheid in zit, in die zin dat de mensen degenen bewonderen die niet de grote massa volgen, maar hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en een vorm van egoïsme uitstralen die hen laat opvallen. Wat je bij die beroemdheden ziet, is natuurlijk een totaal op het ego gerichte uitdrukkingsvorm, maar daaronder zie je die oprechte bewondering van de mensen voor degenen die niet de grote massa volgen. En die bewondering zou heel snel kunnen omslaan door die te concentreren op degenen die niet de grote massa volgen, omdat ze bereid zijn hogere principes aan te hangen en hun geloof, hun kennis, van dergelijke principes aan te hangen en in hun persoonlijke leven het goede voorbeeld te geven en zelfs te eisen dat de maatschappij die eveneens uitvergroot.

Dus je ziet dat de mensen, door een simpele aanpassing in bewustzijn, zich weer kunnen gaan verbinden met wie ze werkelijk zijn en wat ze echt wensen. Want de mensen houden van principes en ze houden van degenen die ze tot uitdrukking brengen. Wat de reden is dat ze zo van Diana hielden, want zij stelde dat voorbeeld aan het Britse volk. En daarom zul je – heel snel – zien dat de bewondering van de mensen heel snel van de op het ego gerichte beroemdheden wordt gewijzigd in de aandacht voor op principes gerichte ware persoonlijkheden en ware leiders.