Het essentiële ingrediënt van heling en gebed is acceptatie

ONDERWERPEN: geloof is nodig om te helen – geloof is geen religie in de buitenwereld aanhangen – een innerlijke eigenschap – wonderen moeten naar het fysieke rijk worden gebracht – geloof is de acceptatie van geest over materie – de sleutel is een succesvol gebed – door anderen te onderrichten, de op angst gebaseerde aanpak transcenderen – Jezus had een op liefde gebaseerde aanpak van religie – afstemmen op jouw Christuszelf

Vraag: Ik zie dat veel mensen die bidden, wonderbaarlijke resultaten behalen voor degenen voor wie ze bidden. Toch zitten ze nog in traditionele organisaties en omarmen ideeën waar jij van zegt dat ze verkeerd zijn. Kunnen ze verbinding met hun Christuszelf hebben ondanks de verkeerde leringen en moeten we hen met deze nieuwe ideeën confronteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je naar mijn wonderbaarlijke genezingen kijkt, zoals de Bijbel die beschrijft, zie je dat ik veel mensen heb genezen uit allemaal verschillende achtergronden en met heel verschillende overtuigingssystemen. Je ziet ook dat het hoofdingrediënt bij de genezingen die ik verrichtte, het geloof was van de mensen die werden genezen. Je ziet voorbeelden van dat ik iemand niet kon genezen of dat er maar een paar mensen werden genezen. De reden daarvoor was dat de mensen die ik bij mij kwamen, niet genoeg geloof hadden om die genezing tot stand te brengen.

Dit brengt het inzicht tot stand dat het essentiële ingrediënt om het resultaat van jouw gebed, je persoonlijke geloof in God of in een ander spiritueel wezen is. Geloof is een innerlijke toestand; het is een eigenschap van het hart. Geloof heeft beslist niet iets te maken met het lidmaatschap van een organisatie in de buitenwereld of overtuigingen in de buitenwereld aanhangen die vaak in de eerste plaats in jouw gedachten voorkomen. Zeker, er zijn veel mensen die tot christelijke sekten behoren of niet-christelijke religies die onvolledige, onjuiste en zelfs helemaal verkeerde doctrines uitdragen. Maar als deze mensen de innerlijke eigenschap van het geloof hebben dat zoals ik zei de sleutel was om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, dan kunnen gebeden worden verhoord en wonderbaarlijke resultaten natuurlijk het gevolg zijn.

Je herinnert je misschien wel de uitspraak dat geloof de stof is van de dingen waarop wordt gehoopt, het bewijs van de dingen die je niet ziet (Hebreeën 11:1). De waarheid van die uitspraak is dat een wonderbaarlijk resultaat altijd aanwezig is als spiritueel potentieel. Om dat spirituele potentieel te manifesteren, moet het uit het spirituele rijk naar het materiële universum worden gebracht. Om dat in dit universum te manifesteren moet een specifiek resultaat door een poort gaan tussen de spirituele en materiële wereld. Die poort is uiteindelijk het Christusbewustzijn, maar als iemand het Christusschap nog niet heeft, kan de heling door het Christusschap van mij, Moeder Maria of een heilige, tot wie de persoon bidt, plaatsvinden. Maar om het resultaat te laten manifesteren, moet iemand als anker dienen in het materiële universum, en dat kan alleen maar door het hart van iemand die een onschuldig geloof heeft dat op dat van een kind lijkt.

Er zijn veel mensen uit iedere laag van de bevolking die een sterk contact hebben met hun Christuszelf. Je vindt ze in veel niet-christelijke religies en je vindt ze zelfs onder atheïsten en agnostici. Zoals ik overal op de website uitleg, is het Christusbewustzijn niet het mechanische resultaat van het behoren tot een bepaalde kerk of geloven in bepaalde doctrines in de buitenwereld. Het is een innerlijke eigenschap, de eigenschap van het hart.

We kunnen geloof ook op een andere manier beschrijven. Zoals wij uitleggen, is de basiswet in het materiële universum vrije wil. Dus kun je iemand niet tegen zijn zin helen, wat niet eenvoudig hun bewuste wil – die de symptomen van een ziekte niet kwijt wil – betekent, maar ook hun onderbewuste wil. Veel mensen zijn een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, wat betekent dat zij onderbewuste overtuigingen hebben die genezing blokkeren.

Dus wij zouden kunnen zeggen dat het hoger geloof is wanneer je de innerlijke verdeeldheid hebt overwonnen, zodat je hart zuiver is. Je weet dan – door het innerlijk weten dat al het redeneren overtreft – dat de Geest macht over de materie heeft, wat betekent dat God of de geascendeerde meesters de feitelijke macht bezitten om elke situatie op aarde te veranderen.

Het ware probleem met heling is of je eigenlijk en volledig kunt accepteren dat waar jij voor bidt, kan worden gemanifesteerd en manifest is. Je ziet dat ik soms iemand vroeg: “Geloof je dat ik de kracht heb om dat te doen?” en alleen als de persoon dat geloofde, was iemand in staat om te accepteren dat de heling kon plaatsvinden. Ik heb niet het gezag om jouw vrije wil teniet te doen. Dus als je om heling vraagt, maar niet volledig accepteert dat het mogelijk is, dan neutraliseert je onderbewuste geest jouw bewuste gebeden. In feite zullen de gebeden van een geest die verdeeld is het spirituele rijk niet bereiken, omdat zij door de eigen gedachten van de persoon worden tenietgedaan.

Je vraagt of je mensen met de leringen moet confronteren die ik op deze website geeft. Dit is een vraag waar geen algemeen antwoord op is. Het hangt helemaal af van de bewustzijnsstaat waarin elke persoon afzonderlijk zit. Sommige mensen hebben een onschuldig, kinderlijk geloof waardoor het minder belangrijk is of ze in een paar onjuiste doctrines geloven. Maar voor veel andere mensen zou het heel nuttig zijn als ze werden voorgelicht en een dieper inzicht kregen in de spirituele kant van het leven.

Als je met andere mensen omgaat, raad ik je aan om een poging te doen je af te stemmen op je Christuszelf. Wat ik bedoel, is dat je nooit met je dagelijkse denkgeest moet beslissen of je iemand tot een specifiek aantal overtuigingen moet bekeren. In plaats daarvan concentreer jij je op jouw hart en als je een innerlijke aanwijzing krijgt over wat je mensen over een bepaald idee moet zeggen, doe het dan in elk geval, maar doe het met liefde.

Als je geïnteresseerd bent om te helpen met het verspreiden van het woord, raad ik je aan het boek ‘The Secret Coming of Christ’ te lezen. Het boek geeft een gedetailleerde uitleg over het verschil tussen de op angst gebaseerde en op liefde gebaseerde aanpak van religie. Je ziet veel missionarissen, onder wie veel christelijke missionarissen, bij wie het prediken van het evangelie uit angst voortkomt. Ze proberen mensen te bekeren door in te spelen op hun angst om naar de hel te gaan of dat ze niet gered worden. Ik heb die aanpak niet gehad; ik had de aanpak die op liefde was gebaseerd. Wanneer je zo’n aanpak hebt, wordt je niet door angst gedreven en daarom besluit je niet met je dagelijkse denkgeest wat andere mensen wel of niet moeten geloven.

Je probeert iemand anders niet te overtuigen van jouw gelijk. In plaats daarvan stem jij je af op je Christuszelf. Je doel is die persoon te helpen bij de volgende stap op het spirituele pad van die persoon, wat die stap ook mogelijke zijn. Je probeert gewoon iemand te helpen een hoger inzicht te krijgen zonder een intellectuele, op angst gebaseerde mening van buitenaf te geven over wat dat inzicht zou moeten zijn.

Uiteindelijk is een innerlijk, op liefde gebaseerd, geloof in God veel belangrijker dan een op angst gebaseerde aanhankelijkheid aan bepaalde ideeën in de buitenwereld, hoe waar die ideeën ook mogen zijn. Vanzelfsprekend is zowel geloof als juist inzicht het gunstigst voor een spirituele zoeker.