Basale leringen over Goddelijke liefde versus menselijke liefde

ONDERWERPEN: goddelijke liefde versus menselijke liefde – goddelijke liefde heeft genoeg aan zichzelf – de vier eigenschappen van goddelijke liefde – drievoudige vlam – de drievoudige vlam in evenwicht brengen – evenwicht op alle zeven stralen – liefde en de ‘60er jaren – liefde is geen vrije seksualiteit – goddelijke liefde is alles wat je nodig hebt – vermijd de omweg van menselijke liefde – goddelijke liefde is niet zacht of passief – goddelijke liefde daagt de mensen uit en geeft hen dan de vrijheid

Vraag: Geliefde Jezus, We krijgen veel leringen over verschillende eigenschappen van God, zoals de Vader, de Moeder, Wijsheid of Liefde. Toch hoor ik constant van mijn vrienden dat Liefde het grootste en enige is wat we nodig hebben. Is het werkelijk voldoende om lief te hebben om het Christusschap en Boeddhaschap te bereiken? Of is er een meer primaire eigenschap van God – zoals Zelftranscendentie – waar Liefde een toevoeging van is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een uitstekende vraag en je zit op het goede spoor wat betreft zelftranscendentie. Het hangt er echter helemaal af van hoe je woorden gebruikt. Zie je, vanuit een bepaald gezichtspunt gezien, zou je kunnen zeggen dat liefde de belangrijkste eigenschap van het spirituele pad is, maar dat klopt alleen als men het verschil begrijpt tussen menselijke liefde en Goddelijke Liefde.

De essentiële eigenschap van Goddelijke Liefde IS zelftranscendentie, de motivatie om méér te ZIJN. Deze eigenschap gaf de Schepper de motivatie tot scheppen – om meer van zichzelf te worden door zich uit te drukken in vorm en in de vorm van zelfbewuste medescheppers. Dus zonder deze vorm van liefde, zou er niets gemaakt zijn en daardoor kan men zeggen dat de meester-sleutel tot Christusschap en Boeddhaschap deze Goddelijk Liefde is, wat alleen maar kan als je één wordt met de stroom van het leven, de Rivier van Leven zelf.

In tegenstelling tot de menselijke liefde: die is bezitterig. Ze wordt gericht op een object van liefde en wil dat object houden. Om dit te bereiken, probeert de menselijke liefde macht uit te oefenen, wat alleen kan door zelftranscendentie stop te zetten en daardoor uit de Rivier van Leven te stappen. De menselijke liefde verwacht, eist zelfs, ontvangen te worden en eist er iets voor terug. Die wil zich alleen maar tot uitdrukking brengen wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wat bewijst dat het op zich niet voldoende is. Alles wat op zich niet voldoende is, is niet Goddelijk maar ontstaat uit het bewustzijn van gescheidenheid en gebrek.

Goddelijke Liefde heeft geen object nodig, maar wordt aan al het leven tot uitdrukking gebracht, zoals de zon op iedereen schijnt. Die hoeft niet een bepaald object te bezitten en stroomt constant verder en brengt zichzelf tot uitdrukking zonder voorwaarden en zonder te letten op voorwaarden. Die wil zich alleen maar tot uitdrukking brengen en eist of verwacht er niets voor terug, zelfs niet om ontvangen te worden. Het is genoeg dat die kan stromen en er te zijn.

Mijn punt is dat als je ernaar streeft een open deur voor Goddelijke Liefde te zijn – en oprecht probeert alle menselijke uitdrukkingsvormen van zogenaamde liefde te transcenderen – dan kun je inderdaad het Christusschap en Boeddhaschap bereiken. Dit vraagt echter ook van jou te realiseren dat Goddelijke Liefde vele uitdrukkingsvormen heeft, vele manifestaties. En om Goddelijke Liefde te hebben, moet je die meester zijn en in staat zijn die tot uitdrukking te brengen.

Laat mij de vier primaire eigenschapen van Goddelijke Liefde noemen. Zoals Moeder Maria uitlegt, wordt alles geschapen door de wisselwerking tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht. Maar om iets duurzaams te scheppen, moet er evenwicht zijn tussen die twee en de Christusgeest is de sleutel tot dit evenwicht. Wanneer er evenwicht is, zal de liefde van de Vader door de Heilige Geest stromen en het volmaakte concept over het Moederlicht heen leggen. Dus we hebben de traditionele christelijke drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, met de Goddelijke Moeder eraan toegevoegd. Elk vertegenwoordigt een eigenschap van Goddelijke Liefde:

 • De Vader vertegenwoordigt Goddelijke Liefde die zich uitdrukt als kracht of wil.
 • De Zoon vertegenwoordigt Goddelijke Liefde die zich uitdrukt als wijsheid of evenwicht.
 • De Heilige Geest vertegenwoordigt Goddelijke Liefde die zich uitdrukt als liefde, maar een zichzelf transcenderende liefde die het leven bevrijdt van banden.
 • De Moeder vertegenwoordigt Goddelijke Liefde die zich uitdrukt als zuiverheid of het volmaakte concept.

Deze vier eigenschapen corresponderen met een lering over de drievoudige vlam. Zoals uitgelegd door Moeder Maria, daalt de energie van je IK BEN Aanwezigheid eerst af naar de Geheime Kamer van je hart, die achter de hartchakra ligt. Ze daalt af als het zuivere licht dat wordt voorgesteld door de kleur wit en correspondeert met de Moeder en Godzuiverheid. Ze splitst zich dan in drie pluimen van spiritueel vuur die de drievoudige vlam wordt genoemd. Eén pluim is blauw en vertegenwoordigt de Vader en Godkracht. Eén is goudgeel en vertegenwoordigt de Zoon en Godwijsheid. De derde is roze en vertegenwoordigt de Heilige Geest en Godliefde.

Belangrijk is dat de grootte van jouw drievoudige vlam jouw creatieve vermogen bepaalt – ze bepaalt hoeveel licht van jouw IK BEN Aanwezigheid naar je vier lagere lichamen kan stromen. Als een van de vier aspecten van deze hartvlam uit balans raakt, ben je geneigd jouw creatieve vermogens verkeerd te gebruiken en dit reduceert de grootte van je drievoudige vlam, die de grootte van de pijpleiding waardoor het licht moet stromen, verkleint. Daardoor krijg je minder creatief licht, wat je bewustzijn verlaagt en je aandacht van je hogere wezen afleidt.

De enige manier om deze trend om te draaien en echt spirituele groei te krijgen, is door je drievoudige vlam in evenwicht te brengen, zodat alle vier aspecten ervan in perfecte harmonie zijn, wat inhoudt dat zij Goddelijke Liefde in manifestatie uitdrukken in plaats van een onevenwichtige manifestatie van menselijke kracht, menselijke wijsheid, menselijke liefde of een menselijke definitie van wat zuiver is. Dit kan alleen als je Christusonderscheid krijgt, die de sleutel is om te weten wat een evenwichtige en een onevenwichtige expressie van elk van de vier eigenschapen is. Daarom benadruk ik zo vaak het belang van evenwicht op deze website.

Wanneer je de drievoudige vlam in evenwicht hebt gebracht, kun je beginnen evenwicht op elk van de zeven spirituele stralen die het gehele universum vormen, te krijgen. Elke straal correspondeert met een van de hoofdchakra’s en de stralen zijn als volgt:

 • Eerste straal, Godkracht en wil.
 • Tweede straal, Godwijsheid en evenwicht.
 • Derde straal, Godliefde en onbaatzuchtig geven.
 • Vierde straal, Godzuiverheid en eenzijn met hoger doel en wet.
 • Vijfde straal, Godwaarheid en heling, alles in het volmaakte concept herstellen.
 • Zesde straal, dienstbaarheid aan God en onbaatzuchtige creativiteit.
 • Zevende straal, Godvrijheid en onafhankelijkheid.

De sleutel om meesterschap over elke straal te krijgen, is eenwording met de Rivier van Leven, zodat de Goddelijke Liefde zich naar behoefte kan uitdrukken door elk van je chakra’s. Je hebt dan meesterschap bereikt over alle zeven stralen, wat een van de belangrijkste stadia is van het Christusschap.

Je hebt helemaal gelijk in je observatie dat veel van de spirituele zoekers van tegenwoordig zich niet de aard en eigenschapen van Goddelijke Liefde realiseren. Daardoor zijn ze misleid wanneer ze denken dat liefde alles is wat zij nodig hebben, terwijl zij er niet in slagen te zien dat men de Goddelijke Liefde in al haar zeven voornaamste manifestaties nodig heeft. In plaats daarvan proberen zij menselijke liefde tot uitdrukking te brengen, vaak vermomd als spirituele liefde.

In dit opzicht moet ik erop wijzen dat de jaren ‘60 door veel spirituele mensen wordt gezien als een cruciaal decennium dat een keerpunt markeert in de spirituele evolutie van de mensheid. Hierin schuilt enige waarheid, maar niet zoveel als veel mensen wel denken. De waarheid is dat tijdens de sixties bepaalde spirituele energie en leringen zijn uitgegeven naar de vier lagere lichamen van het aardse energieveld en het collectieve bewustzijn van de mensheid. Deze energie en leringen werden ontworpen om de mensen te helpen de blokkades in de vrije stroom van Goddelijke Liefde te overwinnen en het potentieel was natuurlijk groot.

Helaas, zoals zo vaak gebeurt op aarde, werd niet aan het hoogste potentieel voldaan. De reden was dat alle verkeerde leraren op deze planeet probeerden onze uitgave tegen te gaan en door de geneigdheden van het menselijk ego, waren zij relatief succesvol. Veel gevoelige mensen ontwaakten inderdaad door de nieuwe energie, maar zij werden daarna misleid door de verkeerde leraren en hun ego om liefde uit te drukken in de vorm van menselijke liefde in plaats van de oude bewustzijnsstaat te transcenderen en Goddelijke Liefde uit te drukken.

Een van de blokkades in de vrije stroom van Goddelijke Liefde was bijvoorbeeld de onwil van de mensen om hun gevoelens voor elkaar uit te drukken. Een van de manifestaties hiervan was de tamelijk terughoudende houding die veel mensen hadden ten opzichte van elke fysieke uitdrukkingsvorm van liefde, van knuffelen tot seksuele liefde. De verkeerde leraren slaagden erin veel van de ontwaakte mensen over te laten gaan op zinloze rebellie tegen de maatschappelijke normen over seks, zodat zij dachten dat een hogere uitdrukking van liefde, vrije seks betekende. Daardoor werd het menselijke ego – dat nooit genoeg kan krijgen van een aards genoegen – de bondgenoot om veel spirituele mensen zover te krijgen dat ze afdwaalden naar de vrije liefdesbeweging in plaats naar de bevrijdende liefdesbeweging die de menselijke seksualiteit transcendeert.

Een voorbeeld hiervan is het beroemde lied van de Beatles met het refrein ‘All you need is love, love is all you need’. Dit lied werd eigenlijk ontworpen – niet bewust door de songwriter, maar door de verkeerde leraren die het uitgaven vanuit een lager rijk – om een psychische haak in het bewustzijn van de mensen te plaatsen. Samen met vele andere liederen van de Beatles en andere groepen, heeft dit veel oprechte zoekers een omweg laten maken door te rebelleren tegen de maatschappij en zich eraan onttrekken – via drugs, vrije seks, rockmuziek en alternatieve levensstijlen – in plaats van er van binnenuit aan te werken om de maatschappij te helpen met zelftranscendentie.

Dus, aan het potentieel van de sixties werd niet voldaan en delen ervan werden tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd. Dit is echter in latere jaren enigszins verzacht door de opkomst van een groep meer volwassen spirituele zoekers met meer Christusonderscheid.

Helaas geloven veel spirituele mensen vandaag nog steeds dat alles wat nodig is voor spirituele groei, liefde tot uitdrukking brengen is, maar zij definiëren dit op een menselijke manier. Dit is vaak een vorm van zachte, tedere en aardige liefde die nooit iemand uitdaagt en hen daardoor niet kan bevrijden van de banden van hun ego. Zoals ik nu heb uitgelegd, als je oprecht spirituele groei wilt, moet je eerst meester worden over – en de open deur zijn voor de uitdrukking van – de vier basale eigenschapen en dan de zeven eigenschapen van Goddelijke Liefde. Goddelijke Liefde – in al haar manifestaties – is werkelijk alles wat je nodig hebt.

De menselijke liefde brengt je nergens, ondanks het feit dat zoveel mensen erin zijn geslaagd zichzelf te misleiden door te denken dat menselijke liefde hen in de hemel of in een hogere bewustzijnsstaat brengt. Nogmaals, dit is een opzettelijke poging om de doorbraak die potentieel kan plaatsvinden in dit tijdperk, te vertragen. Om te voorkomen dat je misleid wordt naar een andere omweg van menselijke liefde, moet je begrijpen dat jouw ego jou probeert te misleiden. Begin het grijs denken van het ego te begrijpen en bestudeer dan al mijn verhandelingen over het ego. Als je niet de egoïstische  liefde – alhoewel goed gecamoufleerd – van het ego ontstijgt, krijg je de kans niet om de stroom van Goddelijke Liefde in te gaan.

Zoals ik probeer uit te leggen op deze website, is het Christusbewustzijn niet een passieve kracht die mensen in een beperkte staat achterlaat. Het is een actieve kracht die de wereld intrekt, mensen ontmoet op hun eigen niveau en – indien nodig – hun illusies aanvecht om hen de vrije keus te geven om naar de Levende Christus te luisteren of de antichrist te blijven volgen. Dit is een keus die zij pas krijgen als zij de Levende Christus of Christuswaarheid zijn tegengekomen. Daardoor accepteert de Goddelijke Liefde geen voorwaarden die haar stroom stopt en probeert mensen te helpen hun voorwaarden te overwinnen. Onvoorwaardelijke liefde is echter ook niet gehecht aan de reacties van mensen, daardoor daagt die de mensen uit en laat hen daarna vrij om hun eigen beslissing te nemen in tegenstelling tot de menselijke neiging om de baas te zijn.

De beste manier om de blokkades in Goddelijke Liefde te overwinnen is door Moeder Maria’s rozenkransen te gebruiken. Allemaal verwijderen zij blokkades in liefde, maar ik raad je speciaal de Rozenkrans om het Hart te Zuiveren aan en de Rozenkrans voor het Liefhebben van Jezelf. Om meesterschap te krijgen over de liefde op de zeven stralen, moet jij je bezinnen op de kenmerken van elke straal en met de meester van elke straal werken. De beste manier hiervoor is de decreten aan de zeven stralen te gebruiken.