Hoe de mensheid alle onevenwichtigheden in de natuur heeft gemaakt

ONDERWERPEN: gescheidenheid tussen de mens en de natuur – technologie isoleert de mensen van de natuur – gescheidenheid van God – verder dan een in hokjes indelende aanpak van het leven – energiegolven begrijpen – hebben mensen natuurrampen gecreëerd – moeilijk te accepteren dat gedachten verstrekkende gevolgen kunnen hebben – mensen zijn deel van een energiecontinuüm – het bewustzijn is de basale werkelijkheid – informatie is de bouwsteen voor de materie – alles begint met een idee – de aarde was in evenwicht toen ze werd geschapen – mensen hebben de onevenwichtigheid gecreëerd – in het verleden had het lichaam minder dichtheid – de aarde is een podium om te leren – fysieke omstandigheden zijn de feedback voor het bewustzijn van de mensheid

Vraag: De veranderingen op aarde zijn enkel een ramp nu we bouwwerken maken die instorten ten gevolge van deze veranderingen? Plotseling probeert God onze aandacht te trekken, zijn het tekenen, karma? Hoe is het mogelijk dat deze dingen al op de aarde gebeurden voor er zelfs menselijke ogen waren om de veranderingen waar te nemen en door hen aangetast worden?

Als we naar jupiter kijken en de gigantische rode wolk zien die erom heen hangt, dat is een gigantische storm. Of hoe zit het met de stormen op mars, of de hete giftige venus… deze dingen gebeuren in de natuur overal om ons heen en we kunnen hier zelfs naar kijken en de schoonheid ervan zien – maar hel, zet een huis neer en het valt om, dat is god die onze aandacht wil trekken om ons te zeggen dat we slecht zijn. weetnie, misschien is het slechts dat we niet de technologie hebben om bouwwerken te maken die tegen deze altijd doorgaande en altijd aanwezige veranderingen kunnen, en heeft het helemaal niets te maken met onze moraal of spiritualiteit.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Eén van mijn doelen met deze website is de meer spiritueel ingestelde mensen verder te laten zien dan het dualiteitsbewustzijn. Deze bewustzijnsstaat zorgt ervoor dat mensen zich gescheiden zien van het geheel waar zij deel van uitmaken. In hun geest creëren ze compartimenten die door barrières gescheiden worden en het geeft hen het excuus om de verantwoording af te schuiven.

Bijvoorbeeld, mensen die in het dualiteitsbewustzijn vastzitten hebben één compartiment gecreëerd dat ‘de Natuur’ heet en een ander dat ‘Menselijke Zaken’ heet. Ze zien het als twee gescheiden dingen met weinig of geen interactie. Dus wanneer er een aardbeving plaatsvindt, wordt die veroorzaakt door een ‘natuurlijk proces’ en dus kan hun gedrag of bewustzijnsstaat er niets mee te maken hebben. Dit geeft hen het excuus om door te gaan met hun manier van leven zonder erover na te denken dat zij misschien wel moeten veranderen.

Door hun gescheidenheid hebben ze technologie gemaakt die hen van de natuur isoleert. Dus als een aardbeving hun huizen vernietigt, gaan ze op zoek naar technologie om zich beter te beschermen – en zich daardoor nog meer van de natuur te isoleren – in plaats van te denken dat ze misschien hun aanpak moeten veranderen en met Moeder Aarde samenwerken in plaats van haar tegen te werken.

Anderen hebben met hun gescheidenheid een compartiment gemaakt dat God heet en ze zien hem als een boos wezen in de lucht. Daardoor kunnen ze alleen maar bedenken dat als natuurrampen een boodschap zijn, het een boodschap moet zijn van het boze wezen in de lucht dat hen probeert te vertellen dat zij slecht zijn. Ze zien niet dat de echte God binnenin hen is en hen enkel probeert te leiden naar wat verlicht zelfbelang is.

Zolang mensen gevangen blijven in het leven bekijken als compartimenten en weigeren naar diepere oorzaken te zoeken – op den duur zien dat al het leven met elkaar verbonden is – kan ik ze niet helpen. Toch kan ik aan degenen die bereid zijn onder het oppervlak te kijken, een geleidelijke benadering voorstellen om je geest te openen.

De wetenschap heeft bewezen dat alles energie is en dit heeft de mogelijkheid tot een verbinding tussen geest en materie geschapen, tussen natuurlijke processen en menselijke zaken. Dus laten we ter wille van de discussie zeggen dat er een natuurlijk proces is dat spanning in de aardkorst veroorzaakt. Deze spanning is niet alleen een materiële spanning, maar heeft een dieper niveau van causaliteit, namelijk de interactie tussen energiegolven.

Volgens de relativiteitstheorie van Einstein is het theoretisch mogelijk dat de energiegolven die door de menselijke geest geproduceerd worden, met de energiegolven in de aardkorst in wisselwerking kunnen treden. Dan zouden gedachtegolven mogelijkerwijs iets kunnen toevoegen aan de al bestaande spanning en dit zou op een bepaalde tijd of op een bepaalde locatie een aardbeving kunnen opwekken. Het zou misschien de magnitude van een aardbeving kunnen laten toenemen of het zou zelfs een aardbeving kunnen opwekken in plaats van van de spanning geleidelijk los te laten, wat geen schade aan het oppervlak zou opleveren.

Het is waar dat zogenaamde natuurlijke processen al miljoenen jaren op aarde plaatsvinden, maar waar is het bewijs dat ze in het verleden net zo heftig waren als tegenwoordig? Hoe weet je of die processen niet zo geleidelijk in het verleden plaatsvonden dat ze niet zoveel schade aan het oppervlak toebrachten? Als een proces maar langzaam genoeg verloopt, zou een huis misschien niet instorten. Of de mensen hadden misschien de tijd om te verhuizen of andere aanpassingen te doen om verlies van levens te voorkomen. Is het mogelijk dat wat mensen natuurrampen noemen, niet plaatsvond voor er mensen waren?

Hoewel dit – nog – niet algemeen aanvaarde wetenschap is, zou het niet het begrip van spiritueel ingestelde mensen te boven moeten gaan, vooral degenen die openstaan voor new age-leringen. Als deze ideeën nieuw voor je zijn, heb je misschien wat tijd nodig om je geest aan te passen aan dit ruimere wereldbeeld. Er is misschien wat tijd nodig om jouw emoties de grotere verantwoording te laten accepteren die met deze kennis komt. Je moet bereid zijn te accepteren dat jouw gedachten, gevoelens, en handelingen verstrekkende consequenties hebben en voor sommige mensen kan dit een heel moeilijke les zijn waar ze hartstochtelijk tegenin gaan.

Naarmate je gewend raakt aan een ruimer wereldbeeld, kun je die overwegingen nog uitbreiden. Door te bewijzen dat alles uit energie gemaakt is, heeft Einstein bewezen dat alles met elkaar verbonden is. Met andere woorden, op het niveau van de zichtbare materie, de natuur en mensen kunnen ze gescheiden lijken, maar op een dieper niveau is het allemaal onderdeel van een groter geheel – het energiecontinuüm.

Zoals veel milieubewuste en spiritueel bewuste mensen beginnen te beseffen, kunnen mensen niet gewoon hun verantwoording afschuiven en denken dat ze met de planeet kunnen doen wat ze willen. Veel mensen beseffen dat menselijke handelingen effect kunnen hebben op wereldniveau, maar ik kan je ervan verzekeren dat wat er in de menselijke geest omgaat een veel krachtiger effect heeft op het energiesysteem van planeet aarde.

Wetenschappers zullen op een dag accepteren – zoals sommige wetenschappers zich al gerealiseerd hebben – dat alles uit bewustzijn gecreëerd wordt. Kwantumfysici beseffen dat bewustzijn het meest fundamentele niveau van de materie kan beïnvloeden, namelijk elementaire deeltjes. Ze denken serieus na over de vraag: “Bestaat het universum wanneer niemand kijkt?” Met andere woorden, bewustzijn is de fundamentele werkelijkheid, zelfs bij energie.

Op een dag zal het een vanzelfsprekend feit zijn dat de basale bouwsteen van het materiële universum informatie is. Informatie, die zuivere energiegolven vertelt hoe die elementaire deeltjes moeten vormen en die deze deeltjes vertelt hoe die atomen moeten maken. Ze vertelt atomen ook hoe die moleculen moeten vormen en ze vertelt moleculen hoe die alles vorm moeten geven wat je in het materiële frequentiespectrum ziet. Zodoende is de allerbelangrijkste oorzaak van de fysieke effecten die je in de natuur ziet, wat er op het niveau van het bewustzijn gebeurt.

Niets kan als ‘ding’ bestaan zonder eerst als idee bestaan te hebben – de organisatie van informatie – in een zelfbewuste geest. Dit zal op een dag het fundamentele paradigma zijn in de wetenschap en de wetenschappers zullen naar de materialistische filosofie van tegenwoordig kijken zoals je nu naar de overtuiging kijkt dat de aarde plat was.

Als je eenmaal begint je wereldbeeld aan te passen aan de waarheid dat alles bewustzijn is, zul je de benadering van het leven te boven komen dat alles in compartimenten opgedeeld moet worden. Je beseft dat je fysieke omstandigheden in de buitenwereld slechts het effect zijn van oorzaken in de geest.

Je begint misschien te accepteren dat je omstandigheden aantrekt die je gemoedstoestand weerspiegelen, maar op een bepaald moment ga je inzien dat jij in feite jouw eigen werkelijkheid creëert. Dit opent het besef – zoals veel new age-leringen op diverse manieren zeggen – dat de mensheid collectief de huidige omstandigheden op aarde heeft gecreëerd.

Hoe ver ben je bereid in dit besef mee te gaan? Kun je accepteren dat Gods vertegenwoordigers een prachtige planeet gecreëerd hebben waarin de natuur volledig in evenwicht, harmonie en overvloedig is en dat de mensheid sindsdien ALLE onevenwichtigheden die leiden tot natuurrampen, zwaar weer, onvruchtbare gebieden en zelfs ziekten hebben gecreëerd – door te verzinken in het dualiteitsbewustzijn en het bewustzijn van gescheidenheid ?

Kun je accepteren dat de aarde oorspronkelijk uit energie werd geschapen die niet zo dicht was als de materie tegenwoordig en dat de verdichting van het bewustzijn van de ‘mensheid’ ervoor gezorgd heeft dat de energie zich verdichtte tot wat nu vaste materie lijkt? Kun je accepteren dat dit gebeurd is over een heel lange periode en dat zelfbewuste wezens deze planeet veel langer beïnvloed hebben dan de wetenschap zegt?

In feite hebben levensstromen zoals je tegenwoordig in menselijke lichamen ziet, deze planeet al veel langer beïnvloed dan er menselijke lichamen beschikbaar zijn? In het verre verleden incarneerden deze zielen in lichamen met minder dichtheid, wat de reden is dat er geen fossiele resten van hen of hun beschavingen over zijn.

De geschiedenis van hoe de geest van zelfbewuste wezens – noem ze mensen of iets anders – deze planeet heeft beïnvloed, gaat heel erg ver terug. Het is erg naïef aan te nemen dat dergelijke wezens maar 10-30.000 jaar op deze planeet zijn geweest. Het echte tijdsbestek is 2,5 miljard jaar, zoals Maitreya in zijn boek zegt.

Op dezelfde manier, worden de omstandigheden die je op andere planeten ziet ook door zelfbewuste wezens gecreëerd. Momenteel verblijven deze wezens niet in hetzelfde frequentiespectrum als menselijke wezens. Niettemin worden de fysieke omstandigheden op deze planeten nog steeds veroorzaakt door zelfbewuste wezens die hun creatieve vermogens gebruiken met betrekking tot deze planeten.

Deze ideeën zullen moeilijk te begrijpen zijn voor mensen die nog steeds vastzitten in het bewustzijn van gescheidenheid, maar de wetenschappers gebruiken soms een argument voor het bestaan van buitenaardse intelligentie dat hier verband mee houdt. Het argument is dat als mensen de enig intelligente wezens in zo’n groot universum waren, het wel een heel grote verspilling van ruimte is. Als je in overweging neemt dat wetenschappers zeggen dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is, zouden we misschien kunnen zeggen dat als er maar 30.000 jaar lang mensen waren geweest, het wel een hele grote verspilling van tijd moet zijn.

Vanaf haar conceptie werd de aarde ontworpen als podium om te leren voor zelfbewust, intelligent leven. Sommigen zijn hier gekomen, hebben hun les geleerd en zijn naar hogere rijken geascendeerd. Anderen zijn gekomen, zijn er niet in geslaagd hun les te leren en in plaats daarvan zijn ze hier vast komen te zitten. Wat is de les?

  • Jij bent medeschepper met God.
  • Jij hebt de vrije wil om alles te creëren wat je maar wilt.
  • Jij creëert met de vermogens van je geest. De beelden die jij in gedachten hebt, zullen op de energie geprojecteerd worden die de materie zelf vormt.
  • Jij kunt niet ontsnappen aan het ervaren van wat je schept, omdat het materiële universum de beelden uitvergroot die je in gedachten hebt. De kosmische spiegel zal het materiële equivalent van al jouw mentale beelden naar jou terug spiegelen.
  • Als jij onevenwichtigheden creëert in het materiële frequentiespectrum, kun je niet weggaan tot je het evenwicht hebt hersteld.
  • Je kunt het evenwicht niet herstellen tot je het bewustzijn ontstijgt dat ervoor gezorgd heeft dat die onevenwichtigheden heeft geschapen.

Menselijke wezens hebben alle ellende gecreëerd die je momenteel op deze planeet ziet, waaronder natuurrampen en alle onevenwichtigheden in de natuur. Door te weigeren de verantwoording te dragen, houden ze het bewustzijn van gescheidenheid en blijven ze nog meer ellende creëren. Door die gemoedstoestand te ontstijgen, kunnen ze een betere toekomst voor zichzelf creëren en het oorspronkelijke evenwicht voor de planeet herstellen die hen een podium verschaft voor hun spirituele evolutie. Je moet kiezen om te zijn of niet te zijn. Kies het leven!